одобрен

Регистър на дърветата с историческо значение

Уникален идентификатор:  a20b109e-bb59-44a6-89c5-9b1e75a89dd7

декоративни дървета дървета с историческо значение зелени площи

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-29 10:42:38
  • Създаден от: todor_marinov_tonkov
  • Последна промяна: 2018-11-12 17:08:07
  • Последно променил: migrate_data

№ по ред

Населено място

Дърво

Вид

1 гр. Лясковец Дъб (1138) дъб (Quercus spp.)
2 гр. Лясковец Клен (712) полски клен (Acer campestre)
3 гр. Лясковец Клен (713) полски клен (Acer campestre)
4 гр. Лясковец Космат дъб - 27 бр. (705) космат дъб (Quercus pubescens)
5 гр. Лясковец Махалебка (706) махалебка, дива череша (Cerasus mahaleb)
6 гр. Лясковец Махалебка (707) махалебка, дива череша (Cerasus mahaleb)
7 гр. Лясковец Махалебка (708) махалебка, дива череша (Cerasus mahaleb)
8 гр. Лясковец Полски бряст (709) полски бряст (Ulmus minor)
9 гр. Лясковец Турска леска (710) турска леска (Corylus colurna)
10 гр. Лясковец Турска леска (711) турска леска (Corylus colurna)