одобрен

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2018 г.

Уникален идентификатор:  a25a5ca0-c65e-4f2a-bac5-d786140bde8a

Описание:

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2018 г.

устройство на територията

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-04-25 11:25:09
  • Създаден от: nadezhda_zdravkova_penzova-georgieva
  • Последна промяна: 2018-10-31 18:12:33
  • Последно променил: migrate_data

2018 год.

№ на удостоверение СТРОЕЖ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
№1 / 11.01.2018г. / Стоманобетонов мост над река Пиринска Бистрица / от горски камионен път „Гинчин мост – Ливадите“ / ПИ 500104, ПИ 000608, ПИ 000753, ПИ 020502, ПИ 500106, землище на с.Пирин
№2 / 11.01.2018г. / Преустройство и промяна предназначението на североизточно мазе (кота -2.50м) в апартамент А9 УПИ ХІV-147, кв.16, с. Поленица
№3 / 15.01.2018г. / Жилищна сграда с кафе-бар и допълващо застрояване - гараж УПИ ІІ-184, кв.22, с.Поленица
№4 / 18.01.2018г. / Автосервиз и автомивка за ръчно измиване на автомобили УПИ 041005А, м.“Божанковица“, с.Лещница
№5 / 26.01.2018г. / Жилищна сграда с магазини за промишлени стоки и допълващо застрояване – гаражи и магазини / УПИ ІІ-2068,2067, кв.119 (65334.300.2068), гр.Сандански
№6 / 20.02.2018г. / Повишаване на енергийната ефективност на / Централна детска градина „Първи юни / УПИ І, кв.91 (65334.300.1653), гр.Сандански
№7 / 28.02.2018г. / Втори етап: “Преустройство на мазе в бистро” (обект с идентификатор 65334.300.743.1.5) / УПИ Х, , кв. 53, гр.Сандански
№8 / 28.02.2018г. / Сградно газопроводно отклонение – ниско налягане за захранване на храм „Св. Вмчк Георги“ и селскостопанска сграда Същ. Разпр. касета на границата на ПИ 65334.300.3774 (ул.“Мара Бунева) през ПИ 65334.300.921, УПИ І, кв.27, гр.Сандански /
№ на удостоверение СТРОЕЖ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ