одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 24.06.2020

Уникален идентификатор:  a2618814-15ae-4ac3-b9cb-76a195a2da8e

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-25 08:24:57
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-06-25 08:24:57

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 189 1294155.63
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 88 53086.92
10 xxxx Издръжка 267 128260.88
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 26 383977.32
88 xxxx Средства на разпореждане 149 32257.64
Общо:  719 1891738.39
По бюджетни организации
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 317453.5
Общо:  1 317453.5
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 133
88 xxxx Средства на разпореждане 12 1160
Общо:  13 1293
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС ( 0170020001 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 144
88 xxxx Средства на разпореждане 46 3497
Общо:  49 3641
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВИДИН ( 0170050006 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13 16406.17
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 320
10 xxxx Издръжка 1 178.62
Общо:  16 16904.79
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЮСТЕНДИЛ ( 0170100004 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 10888.34
10 xxxx Издръжка 9 915.41
Общо:  11 11803.75
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РАЗГРАД ( 0170170001 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 750
10 xxxx Издръжка 2 525
Общо:  5 1275
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РУСЕ ( 0170180000 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 385.37
Общо:  1 385.37
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-ГРАД ( 0170220000 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 49071.97
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 490
10 xxxx Издръжка 3 290.04
Общо:  15 49852.01
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ШУМЕН ( 0170270000 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 433.6
Общо:  2 433.6
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 18 21195.35
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1121
88 xxxx Средства на разпореждане 1 188.6
Общо:  20 22504.95
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 593.07
10 xxxx Издръжка 4 3193.67
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 50
88 xxxx Средства на разпореждане 6 721.66
Общо:  16 4558.4
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 177947.09
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 12 9241.69
10 xxxx Издръжка 12 2356.46
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4 4147
Общо:  38 193692.24
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 14 2664.51
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 4735
Общо:  17 7399.51
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 54535.24
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7 2904.47
10 xxxx Издръжка 13 10031.08
88 xxxx Средства на разпореждане 6 7597.43
Общо:  31 75068.22
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 24 68676.22
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7 1876.21
10 xxxx Издръжка 14 1075.57
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 5750
88 xxxx Средства на разпореждане 4 713.25
Общо:  51 78091.25
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 747.18
10 xxxx Издръжка 2 411
Общо:  3 1158.18
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 2975.69
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 150
88 xxxx Средства на разпореждане 42 4438.05
Общо:  49 7563.74
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 366.3
10 xxxx Издръжка 7 537.99
88 xxxx Средства на разпореждане 4 391.5
Общо:  15 1295.79
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 875.44
10 xxxx Издръжка 8 1839.19
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 4934
88 xxxx Средства на разпореждане 3 1821.14
Общо:  14 9469.77
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 11160
Общо:  2 11160
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 110518.82
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 16 9573.42
10 xxxx Издръжка 10 1929.23
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 12356.5
88 xxxx Средства на разпореждане 6 2241.41
Общо:  37 136619.38
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 21585.67
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 2037
10 xxxx Издръжка 8 1254.45
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 650
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1980
Общо:  14 27507.12
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 10969.16
10 xxxx Издръжка 5 565.74
Общо:  11 11534.9
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 225007.57
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 15 16060.64
10 xxxx Издръжка 16 3579.43
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 13515
88 xxxx Средства на разпореждане 1 307.67
Общо:  37 258470.31
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1580.93
Общо:  6 1580.93
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 43220.31
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 750
10 xxxx Издръжка 5 1757.7
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 105.32
88 xxxx Средства на разпореждане 1 236.67
Общо:  12 46070
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 9832.37
10 xxxx Издръжка 2 8045.8
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 637
88 xxxx Средства на разпореждане 3 285.99
Общо:  11 18801.16
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 30858.36
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7 1099.7
10 xxxx Издръжка 5 3516.42
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 3420
88 xxxx Средства на разпореждане 1 262.97
Общо:  15 39157.45
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 943.6
88 xxxx Средства на разпореждане 1 133.61
Общо:  4 1077.21
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 697
10 xxxx Издръжка 24 3442.8
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 100
88 xxxx Средства на разпореждане 3 749.39
Общо:  29 4989.19
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12 56264.11
10 xxxx Издръжка 8 11830.12
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1470
88 xxxx Средства на разпореждане 5 2467.65
Общо:  26 72031.88
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 32679.47
10 xxxx Издръжка 9 6937.85
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1958.35
Общо:  14 41575.67
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2223
Общо:  1 2223
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 33 53504.12
10 xxxx Издръжка 4 2452.98
88 xxxx Средства на разпореждане 2 1105.3
Общо:  39 57062.4
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ ( 0172110001 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5020.8
10 xxxx Издръжка 2 739.31
Общо:  3 5760.11
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - София ( 0172330006 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 774.4
Общо:  2 774.4
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Велико Търново ( 0172440003 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 22 28981.45
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 589.97
10 xxxx Издръжка 8 573.79
Общо:  34 30145.21
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Видин ( 0172450001 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 300
Общо:  1 300
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кюстендил ( 0172500000 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 18
Общо:  1 18
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Монтана ( 0172520006 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 23745.91
10 xxxx Издръжка 5 982.59
Общо:  6 24728.5
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Пазарджик ( 0172530004 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 37063.92
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 3789.67
Общо:  12 40853.59
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Перник ( 0172540002 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 75.11
Общо:  1 75.11
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Плевен ( 0172550000 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 423.97
Общо:  5 423.97
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Силистра ( 0172590003 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 253.1
Общо:  4 253.1
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Смолян ( 0172610007 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 300
Общо:  1 300
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София - град ( 0172620005 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 148669.43
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 2951.78
10 xxxx Издръжка 4 1952.28
Общо:  9 153573.49
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Стара Загора ( 0172640001 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 58435.07
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 705.37
10 xxxx Издръжка 6 24262.6
Общо:  11 83403.04
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Търговище ( 0172650000 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 453.13
Общо:  1 453.13
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Ямбол ( 0172680004 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 16942.07
10 xxxx Издръжка 1 30
Общо:  3 16972.07