одобрен

Активни адвокати (към 17.06.2020 г.)

Уникален идентификатор:  a2789705-c6d0-4343-8fdd-f434395f6f43

Текуща версия: 4

Показвана версия: 4

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-02-08 11:59:40
  • Създаден от: s.minkov
  • Последна промяна: 2020-06-17 15:00:23
  • Последно променил: k.simeonov
записа на страница

АКТИВНИ АДВОКАТИ

* Справката не обхваща цялата информация в системата, а само достъпната от потребителя!
Рег. № НРПП Адвокат Адвокатски съвет Служебен адрес Телефон Брой
3950 Станислав Радославов Радославов ВТ - АС - Велико Търново Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39 кант.307 0878478883 1
3951 Стефан Павлинов Павлов ВТ - АС - Велико Търново Велико Търново, ул. В. Левски 27 вх. В ап.2 0887891609 1
0412 Мая Асенова Пеева-Върбанова ВН - АС - Варна Варна, ул.АнгелКънчев5а 887395440 1
0414 Михаил Стефанов Петров ВН - АС - Варна Варна, ул.ДраганЦанков13 888631877 1
0503 Валентина Севделинова Венелинова СФ - АС - София гр. София, бул. Ботевградско шосе, бл. 6, вх. Е 0895016966 1
0504 Ваня Борисова Иванова ВД - АС - Видин Видин, ул.КнязАл.Батенберг12 888448548 1
0507 Галя Иванова Дотова ВД - АС - Видин Видин, ул.Д.Маринов6 600250089879217 1
3954 Стоян Христов Петров ВТ - АС - Велико Търново Велико Търново, ул. Цар Освободител 1 ет. 4 0887245075 1
4111 Димитрина Йорданова Благоева ВТ - АС - Велико Търново Горна Оряховица, ул. Бунар Хисар 2, ет. 2 0887513414 1
0417 Невена Кирилова Стефанова ВН - АС - Варна Варна, булСливница 98 ап28 614904088668533 1
0017 Георги Стефанов Димитров БГ - АС - Благоевград Благоевград, ул. "Тодор Александров"№45, ет.3 073887899 1
0798 Константин Нейчев Караниколов ДЧ - АС - Добрич Добрич, бул.25септември №56 889239289 1
0700 Миглена Нанчева Цветкова ВР - АС - Враца Мездра, ул.Св.св.Кирил и Методий №16 887466343 1
0701 Николай Илиев Поппетровски ВР - АС - Враца Мездра, ул.Св.св.Кирил и Методий 1616 887724159 1
3631 Добринка Господинова Желева ДЧ - АС - Добрич Добрич, ул. Д-р К. Стоилов 5 888749193 1
0719 Елена Михова Цочева ГБ - АС - Габрово Габрово, ул."Успех" 1, ет. 2 0888974866 1
0031 Иван Благоев Катърджиев БГ - АС - Благоевград Благоевград, ул."Пере Тошев"№3 073832938 1
0623 Спаска Йосифова Бенчева ВТ - АС - Велико Търново В.Търново, ул. Цанко Церковски № 39 ********** 1
3527 Ангелина Божикова Ячкова БГ - АС - Благоевград Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски № 7 0898566070 1
3529 Блага Цветкова Белчева БГ - АС - Благоевград Гоце Делчев, ул. Сестри Дукови № 5 0889692929 1
0703 Георги Михайлов Сапунов ВР - АС - Враца Оряхово, ул.А.Чапразов №9 888357756 1
0611 Невяна Христова Цанкова ВТ - АС - Велико Търново В.Търново, ул. България№ 2, ет.3 889128062 1