одобрен

Община Златица - Регистър на техническите паспорти на строежите - 2020

Уникален идентификатор:  a283c057-8186-4334-a59e-34df745ad574

Описание:

Община Златица - Регистър на техническите паспорти на строежите - 2020

zlatica златица община регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-19 16:26:21
  • Създаден от: aleksandar_radev
  • Последна промяна: 2020-06-19 16:26:21

Дата на издаване

Обект

№ на имот

Възложител

Населено място

1 30.01.2020г. "Жилищна сграда с допълващо застрояване-гараж и работилница" УПИ III-109,110 кв.13 Т.Савов Село Църквище
2 30.01.2020г. "Едноетажна жилищна сграда с тавански помещения" УПИ XVI-82 кв.12 Д.Илиев Село Църквище
3 04.02.2020г. "Преустройство на кафе-сладкарница в игрална зала за хазартни игри с игрални автомати" ПИ 31044.504.181 Ф.Ангелов Град Златица
4 28.02.2020г. "Оптимизация на процеса на утаяване в трето стъпало на Пречиствателна станция за производствени отпадни води" ПИ 100 "Аурубис България"
5 02.04.2020г. "Еднофамилна,едноетажна жилищна сграда" ПИ 31044.504.89 Р.Никифоров Град Златица
6 11.05.2020г. "Еднофамилна,едноетажна жилищна сграда" ПИ 31044.502.112 И.Робов и Р.Иванова Град Златица
7 04.6.2020г. "Основен ремонт на съществуваща въздушна електропроводна линия 110kv."Славци"
8 17.06.2020г. "Стопанска сграда" ПИ 31044.503.350 П. Панчев Град Златица