одобрен

31.12.2019-Отчет за касовото изпълнение на бюджета-ДЕС

Уникален идентификатор:  a2fb4d08-8277-4d9b-b932-92ea757cfffc

Описание:

Отчет за касовото изпълнение на бюджета-ДЕС към 31.12.2019

общински бюджет отчет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 16:45:59
  • Създаден от: stoyan_petkov
  • Последна промяна: 2020-02-11 16:45:59
Няма информация за показване