одобрен

Списък на регистрираните земеделски стопани, които извършват първично производство на фуражи и свързаните с това дейности

Уникален идентификатор:  a2ffb064-e4cc-4613-bd1f-3f3c50231426

Описание:

Списък на регистрираните земеделски стопани, които извършват първично производство на фуражи и свързаните с това дейности

Текуща версия: 3

Показвана версия: 3

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-28 14:43:45
  • Създаден от: dimitar_nikolov
  • Последна промяна: 2019-06-17 09:42:03
  • Последно променил: dimitar_nikolov
Няма информация за показване