одобрен

Регистър на активните издадени карти за паркиране на хора с трайни увреждания - Община Родопи

Уникален идентификатор:  a2fff0f8-c213-4456-b2a6-835b7e0feccb

Описание:

Регистър на активните издадени карти за паркиране на хора с трайни увреждания - Община Родопи 09.06.2011г. - 19.03.2019г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-24 17:33:10
  • Създаден от: it
  • Последна промяна: 2019-09-24 17:34:25
  • Последно променил: it

ОБЩИНА РОДОПИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Регистър на активните карти за паркиране на хора с трайни увреждания
(от 09.06.2011 г. до 30.09.2019 г.)
Пореден № на картата /в низходящ ред/ Инициали на лицето, притежател на картата Валидна от Валидна до
1634 В.К.Д. 24.09.2019 г. 31.07.2022 г.
1633 В.М.П. 24.09.2019 г. 30.09.2021 г.
1632 Н.Л.Т. 24.09.2019 г. 31.08.2022 г.
1631 Ц.К.К. 24.09.2019 г. 24.09.2021 г.
1630 М.Б.Ц. 24.09.2019 г. 24.09.2021 г.
1629 С.И.С. 24.09.2019 г. 24.09.2021 г.
1628 Р.И.В. 24.09.2019 г. 24.09.2021 г.
1627 И.Д.Д. 24.09.2019 г. 24.09.2021 г.
1626 С.А.С. 10.09.2019 г. 31.08.2021 г.
1625 Р.А.С. 10.09.2019 г. 30.11.2020 г.
1624 Г.Г.Г. 10.09.2019 г. 10.09.2021 г.
1623 К.Й.Х. 10.09.2019 г. 10.09.2021 г.
1622 Д.М.Г. 10.09.2019 г. 10.09.2021 г.
1621 П.В.Б. 10.09.2019 г. 10.09.2021 г.
1620 Т.Х.П. 27.08.2019 г. 31.08.2020 г.
1619 В.С.П. 27.08.2019 г. 31.08.2022 г.
1618 В.Д.Ф. 27.08.2019 г. 28.02.2021 г.
1617 Б.П.Д. 27.08.2019 г. 31.08.2021 г.
1616 Ц.Д.П. 27.08.2019 г. 30.06.2022 г.
1615 С.С.К. 27.08.2019 г. 27.08.2021 г.
1614 Р.Д.Ц. 27.08.2019 г. 27.08.2021 г.
1613 А.Т.Р. 27.08.2019 г. 27.08.2021 г.
1612 С.И.М. 27.08.2019 г. 27.08.2021 г.
1611 Л.К.Д. 27.08.2019 г. 27.08.2021 г.
1610 С.В.А. 27.08.2019 г. 27.08.2021 г.
1609 С.С.К. 27.08.2019 г. 27.08.2021 г.
1608 Е.В.Ш. 13.08.2019 г. 31.07.2022 г.
1607 И.К.М. 13.08.2019 г. 31.07.2020 г.
1606 Й.М.С. 13.08.2019 г. 13.08.2021 г.
1605 Н.И.Р. 13.08.2019 г. 13.08.2021 г.
1604 А.Н.К. 13.08.2019 г. 13.08.2021 г.
1603 С.И.С. 13.08.2019 г. 13.08.2021 г.
1602 П.Л.П. 13.08.2019 г. 13.08.2021 г.
1601 П.С.Н. 13.08.2019 г. 13.08.2021 г.
1600 А.Т.Т. 07.08.2019 г. 31.08.2021 г.
1599 В.Й.Г. 07.08.2019 г. 31.07.2021 г.
1598 В.К.Н. 07.08.2019 г. 31.05.2021 г.
1597 Б.Й.Г. 07.08.2019 г. 31.08.2021 г.
1596 С.Р.К. 07.08.2019 г. 31.08.2021 г.
1595 Г.С.Д. 07.08.2019 г. 31.08.2021 г.
1594 Н.С.С. 07.08.2019 г. 31.07.2022 г.
1593 Т.К.Т. 07.08.2019 г. 31.08.2021 г.
1592 Н.С.Д. 07.08.2019 г. 31.07.2020 г.
1591 С.Х.Т. 07.08.2019 г. 31.08.2021 г.
1590 К.Х.Т. 07.08.2019 г. 29.02.2020 г.
1589 М.М.К. 07.08.2019 г. 31.08.2021 г.
1588 Г.И.Г. 07.08.2019 г. 31.07.2022 г
1587 С.Д.Ч. 07.08.2019 г. 30.06.2022 г.
1586 А.Н.Н. 07.08.2019 г. 31.05.2021 г.
1585 Н.С.В. 07.08.2019 г. 30.09.2020 г.
1584 В.П.К. 07.08.2019 г. 31.08.2021 г.
1583 Е.Г.К. 07.08.2019 г. 31.08.2021 г.
1582 Т.Н.Н. 07.08.2019 г. 31.08.2021 г.
1581 Й.В.В.К. 07.08.2019 г. 30.06.2022 г.
1580 С.А.П. 07.08.2019 г. 31.08.2021 г.
1579 П.Д.П. 07.08.2019 г. 31.08.2021 г.
1578 Д.Г.Т. 01.08.2019 г. 31.07.2021 г.
1577 И.С.Н. 02.07.2019 г. 30.06.2020 г.
1576 М.Н.Х. 02.07.2019 г. 31.05.2020 г.
1575 У.С.К. 02.07.2019 г. 30.06.2020 г.
1574 Д.Д.Х. 02.07.2019 г. 30.11.2019 г.
1573 П.Г.Н. 02.07.2019 г. 31.10.2020 г.
1572 А.Д.Н. 02.07.2019 г. 02.07.2021 г.
1571 Б.А.Г. 02.07.2019 г. 02.07.2021 г.
1570 Т.С.Г. 02.07.2019 г. 02.07.2021 г.
1569 В.А.С. 02.07.2019 г. 02.07.2021 г.
1568 Ж.Т.К.К. 25.06.2019 г. 31.03.2022 г.
1567 Н.Г.К.Б. 25.06.2019 г. 28.02.2021 г.
1566 С.И.Г. 25.06.2019 г. 30.06.2022 г.
1565 И.Й.С. 25.06.2019 г. 30.06.2022 г.
1564 Г.А.А.Д. 25.06.2019 г. 31.05.2021 г.
1563 В.М.П. 25.06.2019 г. 30.06.2021 г.
1562 В.Г.Д. 25.06.2019 г. 25.06.2021 г.
1561 Д.В.В. 25.06.2019 г. 25.06.2021 г.
1560 Р.Г.П. 11.06.2019 г. 30.06.2022 г.
1559 С.Н.Т. 11.06.2019 г. 31.05.2021 г.
1558 С.К.И 11.06.2019 г. 11.06.2021 г.
1557 М.С.Б. 11.06.2019 г. 11.06.2021 г.
1556 Н.А.М. 11.06.2019 г. 11.06.2021 г.
1555 Б.А.Й. 28.05.2019 г. 31.05.2022 г.
1554 М.З.Т. 28.05.2019 г. 30.04.2022 г.
1553 Г.П.Т. 28.05.2019 г. 31.05.2021 г.
1552 Р.Х.Х. 28.05.2019 г. 28.05.2021 г.
1551 А.Г.К. 28.05.2019 г. 28.05.2021 г.
1550 И.Д.Т. 28.05.2019 г. 28.05.2021 г.
1549 В.А.М. 28.05.2019 г. 28.05.2021 г.
1548 Б.Н.М. 28.05.2019 г. 28.05.2021 г.
1547 Х.А.Ж. 28.05.2019 г. 28.05.2021 г.
1546 М.Н.Р. 28.05.2019 г. 28.05.2021 г.
1545 И.Д.М. 28.05.2019 г. 28.05.2021 г.
1544 Г.Г.М. 28.05.2019 г. 28.05.2021 г.
1543 Й.К.М. 14.05.2019 г. 30.09.2021 г.
1542 А.Д.С. 14.05.2019 г. 30.04.2022 г.
1541 Е.Д.Т. 14.05.2019 г. 30.04.2020 г.
1540 Е.К.Т. 14.05.2019 г. 30.04.2020 г.
1539 А.А.П. 14.05.2019 г. 29.02.2020 г.
1538 С.И.С. 14.05.2019 г. 14.05.2021 г.
1537 Т.Т.Г. 14.05.2019 г. 14.05.2021 г.
1536 Д.Д.Т. 30.04.2019 г. 31.03.2022 г.
1535 В.Н.С. 30.04.2019 г. 31.03.2020 г.
1534 Д.Й.Т. 30.04.2019 г. 30.04.2020 г.
1533 В.Г.Г. 30.04.2019 г. 30.04.2021 г.
1532 Е.М.Р. 30.04.2019 г. 30.04.2021 г.
1531 С.Г.И. 16.04.2019 г. 30.04.2022 г.
1530 Я.Т.Ф. 16.04.2019 г. 31.03.2022 г.
1529 Ж.Л.М. 16.04.2019 г. 31.01.2022 г.
1528 Н.Н.Т. 16.04.2019 г. 31.03.2020 г.
1527 Я.В.Р. 16.04.2019 г. 31.03.2020 г.
1526 Д.С.Т. 16.04.2019 г. 16.04.2021 г.
1525 А.Н.Г. 16.04.2019 г. 16.04.2021 г.
1524 Д.С.К. 16.04.2019 г. 16.04.2021 г.
1523 Г.Н.Г. 02.04.2019 г. 31.03.2022 г.
1522 Б.В.М. 02.04.2019 г. 28.02.2022 г.
1521 К.Н.К. 02.04.2019 г. 31.03.2022 г.
1520 К.С.П. 02.04.2019 г. 31.03.2022 г.
1519 Б.И.К. 02.04.2019 г. 28.02.2022 г.
1518 Н.В.Ч. 02.04.2019 г. 30.09.2020 г.
1517 А.П.М. 02.04.2019 г. 29.02.2020 г.
1516 К.Т.Ч. 02.04.2019 г. 30.11.2019 г.
1515 А.Г.Б. 02.04.2019 г. 02.04.2021 г.
1514 Е.И.К. 02.04.2019 г. 02.04.2021 г.
1513 Г.В.Л. 02.04.2019 г. 02.04.2021 г.
1512 Н.Б.Т. 02.04.2019 г. 02.04.2021 г.
1511 Т.М.П. 02.04.2019 г. 02.04.2021 г.
1510 А.И.А. 02.04.2019 г. 28.02.2021 г.
1509 В.З.В. 02.04.2019 г. 02.04.2021 г.
1508 С.П.К. 19.03.2019 г. 19.03.2021 г.
1507 Й.С.Т. 19.03.2019 г. 19.03.2021 г.
1506 Ш.Ю.М. 19.03.2019 г. 30.11.2021 г.
1505 А.М.О. 19.03.2019 г. 28.02.2021 г.
1504 Н.Д.А. 19.03.2019 г. 29.02.2020 г.
1503 Ж.П.Г.М. 19.03.2019 г. 31.12.2020 г.
1502 Д.Г.А. 19.03.2019 г. 31.12.2019 г.
1501 М.Д.А. 19.03.2019 г. 31.01.2021 г.
1500 А.Н.М. 19.03.2019 г. 31.03.2022 г.
1499 М.Е.Т. 19.03.2019 г. 31.12.2019 г.
1498 П.С.А. 19.03.2019 г. 31.03.2020 г.
1497 Д.Й.В. 19.03.2019 г. 19.03.2021 г.
1496 И.Д.А. 19.03.2019 г. 19.03.2021 г.
1495 А.Г.Г. 19.03.2019 г. 19.03.2021 г.
1494 Б.В.Ч. 19.03.2019 г. 19.03.2021 г.
1493 П.Х.С. 19.03.2019 г. 19.03.2021 г.
1492 А.Д.З. 19.03.2019 г. 19.03.2021 г.
1491 В.Н.В. 19.03.2019 г. 19.03.2021 г.
1490 Я.А.Я. 19.03.2019 г. 19.03.2021 г.
1489 Б.В.Х. 19.03.2019 г. 19.03.2021 г.
1488 Г.П.К. 19.03.2019 г. 28.02.2022 г.
1487 Р.И.Б. 05.03.2019 г. 30.09.2021 г.
1486 Р.Г.Г. 05.03.2019 г. 28.02.2022 г.
1485 Д.Г.П. 05.03.2019 г. 31.01.2021 г.
1484 Л.Д.Д. 05.03.2019 г. 28.02.2022 г.
1483 А.Г.Н. 05.03.2019 г. 28.02.2021 г.
1482 Г.В.Г. 05.03.2019 г. 31.07.2021 г.
1481 И.Н.Д. 05.03.2019 г. 05.03.2021 г.
1480 С.Г.К. 05.03.2019 г. 05.03.2021 г.
1479 В.Я.Б. 05.03.2019 г. 05.03.2021 г.
1478 К.Р.Р. 19.02.2019 г. 31.01.2022 г.
1477 Б.Ю.К. 19.02.2019 г. 28.02.2022 г.
1476 В.А.Т. 19.02.2019 г. 31.01.2022 г.
1475 Г.П.Г. 19.02.2019 г. 29.02.2020 г.
1474 И.Х.З. 19.02.2019 г. 19.02.2021 г.
1473 П.А.Ч. 19.02.2019 г. 28.02.2022 г.
1472 С.Г.Д. 19.02.2019 г. 30.11.2021 г.
1471 Г.И.К. 19.02.2019 г. 19.02.2021 г.
1470 Д.А.А. 19.02.2019 г. 19.02.2021 г.
1469 Л.В.В. 19.02.2019 г. 19.02.2021 г.
1468 Д.Г.Д. 19.02.2019 г. 19.02.2021 г.
1467 Е.С.Б. 19.02.2019 г. 19.02.2021 г.
1466 Г.Й.И. 19.02.2019 г. 19.02.2021 г.
1465 Е.И.К. 19.02.2019 г. 19.02.2021 г.
1464 С.Т.Д. 19.02.2019 г. 19.02.2021 г.
1463 Р.П.Я. 19.02.2019 г. 19.02.2021 г.
1462 С.С.К. 19.02.2019 г. 19.02.2021 г.
1461 Е.Г.Д. 05.02.2019 г. 31.01.2021 г.
1460 Т.А.А. 05.02.2019 г. 31.01.2022 г.
1459 Д.С.Д. 05.02.2019 г. 31.01.2022 г.
1458 М.Т.М.П. 05.02.2019 г. 31.10.2021 г.
1457 М.М.Б. 05.02.2019 г. 31.12.2021 г.
1456 И.П.С. 05.02.2019 г. 31.12.2019 г.
1455 В.В.Ш. 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1454 М.Р.Ч. 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1453 Г.К.Ф. 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1452 К.П.Н. 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1451 Р.П.К. 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1450 А.Н.С. 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1449 М.Я.С. 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1448 В.С.Б. 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1447 Р.В.М. 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1446 П.Й.Г. 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1445 И.Н.Р. 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1444 С.Н.И. 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1443 В.Н.П. 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1442 Й.Д.М. 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1441 В.С.Д. 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1440 П.В.Т. 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1439 А.И.Ч. 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1438 И.О.В. 22.01.2019 г. 30.11.2022 г.
1437 Р.Г.С. 22.01.2019 г. 31.10.2019 г.
1436 И.Л.Ш. 22.01.2019 г. 31.07.2021 г.
1435 Д.С.С. 22.01.2019 г. 30.06.2020 г.
1434 В.Г.Г. 22.01.2019 г. 30.11.2020 г.
1433 С.К.С. 22.01.2019 г. 22.01.2021 г.
1432 Б.Ж.Б. 22.01.2019 г. 22.01.2021 г.
1431 В.И.С. 22.01.2019 г. 22.01.2021 г.
1430 Е.Д.С. 22.01.2019 г. 22.01.2021 г.
1429 С.И.У. 22.01.2019 г. 22.01.2021 г.
1428 Г.Г.Ч. 22.01.2019 г. 22.01.2021 г.
1427 И.Д.И. 22.01.2019 г. 22.01.2021 г.
1426 Г.А.Г. 22.01.2019 г. 22.01.2021 г.
1425 К.Б.С. 08.01.2019 г. 30.11.2020 г.
1424 А.Н.С. 08.01.2019 г. 31.10.2020 г.
1423 М.А.С. 08.01.2019 г. 31.10.2021 г.
1422 З.М.Д. 08.01.2019 г. 31.08.2020 г.
1421 В.Х.Б. 08.01.2019 г. 31.03.2021 г.
1420 З.М.Т. 08.01.2019 г. 08.01.2021 г.
1419 А.С.Б. 08.01.2019 г. 08.01.2021 г.
1418 Щ.Г.П. 08.01.2019 г. 08.01.2021 г.
1417 С.К.П. 08.01.2019 г. 08.01.2021 г.
1416 Р.М.Р. 27.12.2018 г. 31.12.2020 г.
1415 Р.В.Г. 27.12.2018 г. 30.04.2021 г.
1414 В.Н.В. 27.12.2018 г. 31.08.2021 г.
1413 И.З.Ч. 27.12.2018 г. 30.06.2020 г.
1412 Е.М.М. 27.12.2018 г. 31.12.2020 г.
1411 Х.И.Б. 27.12.2018 г. 27.12.2020 г.
1410 А.А.А. 27.12.2018 г. 27.12.2020 г.
1409 О.А.Б. 27.12.2018 г. 27.12.2020 г.
1408 И.Д.Т. 27.12.2018 г. 27.12.2020 г.
1407 В.И.Д. 27.12.2018 г. 27.12.2020 г.
1406 П.А.С. 27.12.2018 г. 27.12.2020 г.
1405 Ц.В.Р. 11.12.2018 г. 11.12.2020 г.
1404 А.Н.П. 11.12.2018 г. 31.12.2020 г.
1403 П.Д.Ш. 11.12.2018 г. 11.12.2020 г.
1402 И.В.Г. 11.12.2018 г. 30.11.2021 г.
1401 В.А.Т. 11.12.2018 г. 30.11.2021 г.
1400 К.Т.К. 11.12.2018 г. 11.12.2020 г.
1399 И.С.О. 11.12.2018 г. 11.12.2020 г.
1398 Г.З.З. 11.12.2018 г. 11.12.2020 г.
1397 З.П.П. 11.12.2018 г. 11.12.2020 г.
1396 А.В.К. 11.12.2018 г. 11.12.2020 г.
1395 Д.Г.Д. 11.12.2018 г. 11.12.2020 г.
1394 Б.А.С. 27.11.2018 г. 27.11.2020 г.
1393 П.Л.П. 27.11.2018 г. 31.10.2019 г.
1392 Л.Й.Г. 27.11.2018 г. 31.10.2019 г.
1391 Б.М.С. 27.11.2018 г. 31.05.2021 г.
1389 Т.Г.А. 27.11.2018 г. 30.06.2020 г.
1388 Д.Й.Д. 27.11.2018 г. 30.11.2020 г.
1387 Г.Я.Г. 27.11.2018 г. 27.11.2020 г.
1386 А.С.К. 27.11.2018 г. 27.11.2020 г.
1385 В.Х.Т. 27.11.2018 г. 27.11.2020 г.
1384 Т.П.П. 13.11.2018 г. 30.09.2021 г.
1382 П.Б.В. 13.11.2018 г. 30.09.2020 г.
1381 П.В.М. 13.11.2018 г. 31.08.2021 г.
1380 В.З.Ш. 13.11.2018 г. 31.10.2021 г.
1379 В.Г.К. 13.11.2018 г. 13.11.2020 г.
1378 Н.А.Ш. 13.11.2018 г. 13.11.2020 г.
1377 С.К.А. 13.11.2018 г. 13.11.2020 г.
1376 Р.А.Ж. 13.11.2018 г. 13.11.2020 г.
1375 Г.Н.Г. 13.11.2018 г. 13.11.2020 г.
1374 М.Д.С. 30.10.2018 г. 30.10.2020 г.
1373 А.А.Н. 30.10.2018 г. 30.10.2020 г.
1372 Л.Д.А. 30.10.2018 г. 30.10.2020 г.
1371 С.Р.Р. 30.10.2018 г. 31.10.2020 г.
1370 К.И.К. 30.10.2018 г. 31.05.2021 г.
1369 И.Г.Д. 30.10.2018 г. 31.05.2020 г.
1368 Д.И.Д. 30.10.2018 г. 31.10.2021 г.
1365 М.Т.Г. 30.10.2018 г. 30.04.2020 г.
1362 П.Д.З. 30.10.2018 г. 30.10.2020 г.
1361 Г.Д.С. 30.10.2018 г. 30.10.2020 г.
1360 Д.И.Ш. 30.10.2018 г. 30.10.2020 г.
1359 З.А.С. 30.10.2018 г. 30.10.2020 г.
1358 И.Д.И. 16.10.2018 г. 16.10.2020 г.
1357 Р.Б.К. 16.10.2018 г. 31.10.2020 г.
1356 Н.Б.М. 16.10.2018 г. 31.01.2020 г.
1355 А.Г.В. 16.10.2018 г. 31.05.2020 г.
1354 Р.Й.А. 16.10.2018 г. 16.10.2020 г.
1353 М.Т.В. 16.10.2018 г. 16.10.2020 г.
1352 Д.Г.М. 16.10.2018 г. 16.10.2020 г.
1351 А.С.С. 16.10.2018 г. 16.10.2020 г.
1350 В.С.Г. 16.10.2018 г. 16.10.2020 г.
1349 В.Х.Т. 04.10.2018 г. 04.10.2020 г.
1348 Х.Г.Д. 04.10.2018 г. 30.06.2020 г.
1346 ФФ.И. 04.10.2018 г. 31.10.2019 г.
1345 К.Ф.С. 04.10.2018 г. 31.08.2020 г.
1344 И.Т.П. 04.10.2018 г. 04.10.2020 г.
1343 П.В.К. 04.10.2018 г. 04.10.2020 г.
1342 Ж.И.Щ. 04.10.2018 г. 04.10.2020 г.
1341 Ю.Л.Б. 04.10.2018 г. 04.10.2020 г.
1340 А.Й.Т. 18.09.2018 г. 18.09.2020 г.
1339 К.Б.Д. 18.09.2018 г. 18.09.2020 г.
1338 С.З.Ш.М. 18.09.2018 г. 31.07.2021 г.
1336 В.С.И. 18.09.2018 г. 31.05.2021 г.
1335 И.Д.Е. 18.09.2018 г. 18.09.2020 г.
1334 Й.Н.Д. 18.09.2018 г. 18.09.2020 г.
1333 С.Д.К. 18.09.2018 г. 18.09.2020 г.
1331 В.Л.К. 04.09.2018 г. 31.08.2021 г.
1330 З.Г.П. 04.09.2018 г. 31.08.2021 г.
1329 Д.К.Р. 04.09.2018 г. 04.09.2020 г.
1328 А.Г.Б. 04.09.2018 г. 04.09.2020 г.
1327 И.Г.М. 21.08.2018 г. 21.08.2020 г.
1325 Й.Г.С. 21.08.2018 г. 21.08.2020 г.
1324 Д.К.Д. 21.08.2018 г. 21.08.2020 г.
1323 Й.В.К. 07.08.2018 г. 07.08.2020 г.
1322 И.С.Л. 07.08.2018 г. 31.03.2021 г.
1321 П.Г.Е. 07.08.2018 г. 07.08.2020 г.
1320 Г.И.Д. 07.08.2018 г. 07.08.2020 г.
1319 В.Й.И. 07.08.2018 г. 30.04.2020 г.
1318 И.А.Ф. 07.08.2018 г. 07.08.2020 г.
1317 С.В.Б. 07.08.2018 г. 31.03.2020 г.
1316 Д.А.Р. 07.08.2018 г. 07.08.2020 г.
1315 И.Т.И. 07.08.2018 г. 07.08.2020 г.
1314 У.М.С. 07.08.2018 г. 31.07.2021 г.
1312 В.Г.А. 07.08.2018 г. 07.08.2020 г.
1311 А.Г.В. 07.08.2018 г. 07.08.2020 г.
1310 Р.Г.С. 07.08.2018 г. 07.08.2020 г.
1309 С.А.В. 07.08.2018 г. 07.08.2020 г.
1308 Б.Х.Л. 24.07.2018 г. 24.07.2020 г.
1306 Р.М.А. 24.07.2018 г. 31.05.2021 г.
1305 Н.А.Д. 24.07.2018 г. 31.07.2021 г.
1303 А.Р.П. 24.07.2018 г. 31.05.2021 г.
1301 Л.И.Ф. 24.07.2018 г. 24.07.2020 г.
1300 П.Г.П. 24.07.2018 г. 24.07.2020 г.
1299 Г.И.М. 24.07.2018 г. 24.07.2020 г.
1298 С.С.В. 24.07.2018 г. 24.07.2020 г.
1297 Й.Р.М. 24.07.2018 г. 24.07.2020 г.
1296 Е.М.Е. 24.07.2018 г. 24.07.2020 г.
1295 Х.П.Т. 24.07.2018 г. 24.07.2020 г.
1294 Р.И.Ш. 24.07.2018 г. 24.07.2020 г.
1293 Г.Т.Г. 10.07.2018 г. 10.07.2020 г.
1291 Г.Н.П. 10.07.2018 г. 29.02.2020 г.
1289 З.К.З. 10.07.2018 г. 10.07.2020 г.
1288 А.И.Б. 10.07.2018 г. 10.07.2020 г.
1287 Т.Г.К. 10.07.2018 г. 10.07.2020 г.
1286 С.Д.А. 10.07.2018 г. 10.07.2020 г.
1285 А.Г.М. 10.07.2018 г. 10.07.2020 г.
1284 П.К.Х. 26.06.2018 г. 31.03.2020 г.
1283 П.С.Д. 26.06.2018 г. 26.06.2020 г.
1282 Г.Т.Г. 26.06.2018 г. 26.06.2020 г.
1281 А.Т.Х. 26.06.2018 г. 30.06.2021 г.
1279 К.К.Н. 26.06.2018 г. 30.11.2019 г.
1278 Д.Д.Ц. 26.06.2018 г. 30.06.2021 г.
1277 Д.А.Ш. 26.06.2018 г. 31.05.2021 г.
1276 Г.И.Г. 26.06.2018 г. 31.05.2020 г.
1275 В.А.Б. 26.06.2018 г. 26.06.2020 г.
1274 С.И.Д. 26.06.2018 г. 26.06.2020 г.
1273 Г.С.Б. 26.06.2018 г. 26.06.2020 г.
1272 П.С.С. 12.06.2018 г. 12.06.2020 г.
1271 Й.В.Д. 12.06.2018 г. 12.06.2020 г.
1270 В.А.С. 12.06.2018 г. 30.04.2021 г.
1269 М.А.Б. 12.06.2018 г. 31.05.2020 г.
1267 Н.Ф.Ш. 12.06.2018 г. 31.05.2020 г.
1265 С.В.Б. 12.06.2018 г. 31.03.2021 г.
1264 Ц.К.Г. 12.06.2018 г. 30.04.2020 г.
1263 И.С.Д. 12.06.2018 г. 31.05.2020 г.
1260 Й.П.П. 12.06.2018 г. 12.06.2020 г.
1259 Т.И.В. 12.06.2018 г. 12.06.2020 г.
1258 Г.К.П. 12.06.2018 г. 12.06.2020 г.
1257 Н.Г.А. 12.06.2018 г. 12.06.2020 г.
1256 Р.Н.Г. 12.06.2018 г. 12.06.2020 г.
1255 Й.Н.Т. 12.06.2018 г. 12.06.2020 г.
1254 Й.С.П. 29.05.2018 г. 31.12.2019 г.
1253 С.А.Д. 29.05.2018 г. 30.11.2019 г.
1252 М.П.Б. 29.05.2018 г. 31.03.2021 г.
1250 В.С.А. 29.05.2018 г. 29.05.2020 г.
1249 И.Д.Д. 29.05.2018 г. 29.05.2020 г.
1248 Р.Д.М. 29.05.2018 г. 29.05.2020 г.
1247 С.К.Ч. 29.05.2018 г. 29.05.2020 г.
1246 К.И.К. 29.05.2018 г. 29.05.2020 г.
1245 Р.И.А. 29.05.2018 г. 29.05.2020 г.
1244 П.С.С. 29.05.2018 г. 29.05.2020 г.
1243 Х.Г.П. 15.05.2018 г. 15.05.2020 г.
1242 Р.Г.П. 15.05.2018 г. 15.05.2020 г.
1241 А.Д.Д. 30.04.2018 г. 30.04.2020 г.
1240 Д.И.Д. 30.04.2018 г. 30.04.2020 г.
1239 Т.К.У. 30.04.2018 г. 30.04.2020 г.
1236 Г.П.В. 30.04.2018 г. 30.04.2020 г.
1235 П.Г.В. 30.04.2018 г. 31.03.2021 г.
1234 Й.Д.Й. 30.04.2018 г. 30.04.2021 г.
1232 А.Й.Д. 30.04.2018 г. 30.04.2020 г.
1231 Д.П.С. 30.04.2018 г. 30.04.2020 г.
1230 Т.А.Г. 30.04.2018 г. 30.04.2020 г.
1229 Б.И.Ц. 17.04.2018 г. 17.04.2020 г.
1227 Р.Р.А. 17.04.2018 г. 31.12.2019 г.
1226 С.К.Д. 17.04.2018 г. 17.04.2020 г.
1225 И.Р.Д. 17.04.2018 г. 17.04.2020 г.
1224 С.Н.А. 03.04.2018 г. 31.03.2020 г.
1223 В.П.Т. 03.04.2018 г. 03.04.2020 г.
1222 В.А.С. 03.04.2018 г. 31.07.2020 г.
1220 Ц.Т.А. 03.04.2018 г. 31.12.2019 г.
1218 В.НД. 03.04.2018 г. 28.02.2021 г.
1217 К.Д.Р. 03.04.2018 г. 31.03.2020 г.
1216 Р.Т.М. 03.04.2018 г. 03.04.2020 г.
1215 Т.Й.И. 03.04.2018 г. 03.04.2020 г.
1214 М.И.М. 03.04.2018 г. 03.04.2020 г.
1213 А.З.Т. 03.04.2018 г. 03.04.2020 г.
1212 С.Г.Д. 03.04.2018 г. 03.04.2020 г.
1210 К.ИК. 20.03.2018 г. 31.03.2021 г.
1209 Д.В.А. 20.03.2018 г. 29.02.2020 г.
1208 Й.Д.Т. 20.03.2018 г. 31.03.2021 г.
1207 Д.А.Д. 20.03.2018 г. 28.02.2021 г.
1206 М.И.Д. 20.03.2018 г. 31.03.2021 г.
1205 И.Н.Т. 20.03.2018 г. 31.03.2021 г.
1204 В.Б.В. 20.03.2018 г. 20.03.2020 г.
1203 Н.Д.И. 20.03.2018 г. 20.03.2020 г.
1202 И.Д.В. 20.03.2018 г. 20.03.2020 г.
1201 Л.Г.М. 20.03.2018 г. 20.03.2020 г.
1200 М.А.С. 20.03.2018 г. 20.03.2020 г.
1199 Д.К.С. 20.03.2018 г. 20.03.2020 г.
1198 М.Н.А. 20.03.2018 г. 20.03.2020 г.
1197 Е.Н.М. 20.03.2018 г. 20.03.2020 г.
1196 П.Р.Х. 06.03.2018 г. 06.03.2020 г.
1195 И.И.К. 06.03.2018 г. 06.03.2020 г.
1194 Н.Т.С. 06.03.2018 г. 31.12.2020 г.
1193 Ц.Д.Г. 06.03.2018 г. 06.03.2020 г.
1191 А.Г.И. 06.03.2018 г. 06.03.2020 г.
1190 Д.Т.Г. 06.03.2018 г. 06.03.2020 г.
1189 Д.П.Ф. 06.03.2018 г. 06.03.2020 г.
1188 В.И.Б. 20.02.2018 г. 31.01.2021 г.
1187 П.Д.П. 20.02.2018 г. 20.02.2020 г.
1186 К.Х.И. 20.02.2018 г. 29.02.2020 г.
1185 М.А.В. 20.02.2018 г. 20.02.2020 г.
1184 П.М.К. 20.02.2018 г. 31.01.2021 г.
1183 А.Г.Ч. 20.02.2018 г. 31.10.2020 г.
1182 Ж.И.И. 20.02.2018 г. 31.12.2019 г.
1181 С.Я.Г. 20.02.2018 г. 20.02.2020 г.
1180 Н.Г.К. 20.02.2018 г. 28.02.2021 г.
1178 К.Х.К. 20.02.2018 г. 20.02.2020 г.
1177 Г.Д.К. 20.02.2018 г. 20.02.2020 г.
1176 К.К.Л. 20.02.2018 г. 20.02.2020 г.
1175 Д.З.К. 20.02.2018 г. 20.02.2020 г.
1174 Ж.Х.К. 20.02.2018 г. 20.02.2020 г.
1173 В.Д.С. 20.02.2018 г. 20.02.2020 г.
1172 Г.С.Н. 20.02.2018 г. 20.02.2020 г.
1171 П.К.К. 20.02.2018 г. 20.02.2020 г.
1170 Д.А.А. 20.02.2018 г. 20.02.2020 г.
1169 Г.Е.Н. 06.02.2018 г. 31.01.2021 г.
1168 Г.А.К. 06.02.2018 г. 31.12.2020 г.
1167 А.Д.Т. 06.02.2018 г. 31.05.2020 г.
1164 Р.В.П. 06.02.2018 г. 31.12.2019 г.
1162 А.Ж.С. 06.02.2018 г. 31.01.2021 г.
1159 Д.Т.И. 06.02.2018 г. 31.01.2021 г.
1158 С.И.К. 06.02.2018 г. 31.01.2021 г.
1156 Т.Р.М. 06.02.2018 г. 31.12.2020 г.
1155 В.П.Р. 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1154 И.И.Р. 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1153 А.К.К. 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1152 П.С.Г. 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1151 М.К.В. 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1150 Д.А.Т. 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1149 Р.Д.Б. 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1148 В.М.К. 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1147 И.Г.Ч. 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1146 А.В.Я. 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1145 Н.И.М. 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1144 В.Б.В. 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1143 И.Д.З. 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1142 Е.Д.Б. 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1141 М.С.Т. 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1140 С.И.М. 23.01.2018 г. 23.01.2020 г.
1139 Л.Д.П. 23.01.2018 г. 31.03.2020 г.
1138 Х.Я.К. 23.01.2018 г. 23.01.2020 г.
1136 К.И.К. 23.01.2018 г. 23.01.2020 г.
1135 В.И.Д. 23.01.2018 г. 31.12.2020 г.
1133 А.Д.А. 23.01.2018 г. 23.01.2020 г.
1132 Й.И.П. 23.01.2018 г. 23.01.2020 г.
1131 И.И.П. 23.01.2018 г. 23.01.2020 г.
1130 К.Г.М. 23.01.2018 г. 23.01.2020 г.
1128 Д.И.Д. 23.01.2018 г. 31.01.2021 г.
1127 Н.Г.Д. 23.01.2018 г. 23.01.2020 г.
1126 М.Р.В. 23.01.2018 г. 23.01.2020 г.
1124 И.Д.И. 23.01.2018 г. 23.01.2020 г.
1122 А.Г.С. 23.01.2018 г. 30.09.2020 г.
1121 Д.С.К. 23.01.2018 г. 23.01.2020 г.
1120 М.Г.П. 23.01.2018 г. 23.01.2020 г.
1119 Е.А.Л. 23.01.2018 г. 31.12.2020 г.
1118 П.М.Й. 23.01.2018 г. 30.09.2020 г.
1117 С.Т.Д. 23.01.2018 г. 23.01.2020 г.
1116 Л.Б.К. 23.01.2018 г. 30.11.2020 г.
1113 Г.Д.К. 23.01.2018 г. 31.01.2021 г.
1112 Л.Я.Д. 09.01.2018 г. 09.01.2020 г.
1111 С.В.Д. 09.01.2018 г. 09.01.2020 г.
1109 Д.С.З. 09.01.2018 г. 09.01.2020 г.
1108 Ж.И.К. 09.01.2018 г. 09.01.2020 г.
1107 Е.А.Д. 09.01.2018 г. 30.11.2020 г.
1106 Й.К.П. 09.01.2018 г. 09.01.2020 г.
1105 Д.М.Д. 09.01.2018 г. 09.01.2020 г.
1104 В.М.А. 09.01.2018 г. 31.10.2019 г.
1103 Й.Р.А. 09.01.2018 г. 31.12.2019 г.
1102 Д.А.М. 09.01.2018 г. 09.01.2020 г.
1101 Г.Д.Г. 09.01.2018 г. 09.01.2020 г.
1098 Й.К.К. 09.01.2018 г. 31.10.2020 г.
1097 Г.Д.А. 09.01.2018 г. 09.01.2020 г.
1096 Н.М.А. 09.01.2018 г. 09.01.2020 г.
1094 Е.К.Г. 19.12.2017 г. 19.12.2019 г.
1093 К.С.Г. 19.12.2017 г. 19.12.2019 г.
1092 И.Т.П. 19.12.2017 г. 19.12.2019 г.
1091 С.Б.Н. 19.12.2017 г. 19.12.2019 г.
1090 В.К.В. 19.12.2017 г. 19.12.2019 г.
1089 Д.С.Д 19.12.2017 г. 30.10.2019 г.
1087 В.Б.Д. 19.12.2017 г. 30.11.2020 г.
1086 Р.С.К. 19.12.2017 г. 19.12.2019 г.
1084 П.В.В. 05.12.2017 г. 05.12.2019 г.
1083 Е.И.Б. 05.12.2017 г. 05.12.2019 г.
1082 Г.В.Т.С. 05.12.2017 г. 05.12.2019 г.
1080 В.С.П. 05.12.2017 г. 05.12.2019 г.
1079 Е.Е.Ш. 05.12.2017 г. 31.12.2019 г.
1078 Н.Р.П. 05.12.2017 г. 31.10.2019 г.
1076 Б.Г.Ш. 05.12.2017 г. 30.11.2020 г.
1074 Г.И.К. 05.12.2017 г. 05.12.2019 г.
1073 К.П.С. 05.12.2017 г. 30.10.2020 г.
1071 С.А.С. 05.12.2017 г. 05.12.2019 г.
1070 Г.Н.Г. 21.11.2017 г. 21.11.2019 г.
1069 М.В.У. 21.11.2017 г. 30.11.2019 г.
1068 Д.И.К. 21.11.2017 г. 21.11.2019 г.
1067 Т.С.Н. 21.11.2017 г. 30.11.2020 г.
1066 К.С.М. 21.11.2017 г. 21.11.2019 г.
1065 М.Х.Р. 21.11.2017 г. 21.11.2019 г.
1064 М.Д.П. 21.11.2017 г. 21.11.2019 г.
1063 М.И.К. 21.11.2017 г. 21.11.2019 г.
1062 Д.К.М. 21.11.2017 г. 21.11.2019 г.
1060 Г.К.Д. 07.11.2017 г. 30.10.2020 г.
1059 К.И.П. 07.11.2017 г. 07.11.2019 г.
1058 Н.П.Б. 07.11.2017 г. 30.10.2020 г.
1057 В.Д.А. 07.11.2017 г. 07.11.2019 г.
1053 Д.Т.С. 23.10.2017 г. 23.10.2019 г.
1052 В.Д.К. 23.10.2017 г. 23.10.2019 г.
1051 Й.Д.Г. 23.10.2017 г. 23.10.2019 г.
1050 И.Д.В. 23.10.2017 г. 23.10.2019 г.
1048 С.И.С. 23.10.2017 г. 23.10.2019 г.
1047 А.И.Г. 09.10.2017 г. 09.10.2019 г.
1046 Й.А.Г. 09.10.2017 г. 09.10.2019 г.
1044 Н.А.Н. 09.10.2017 г. 31.07.2020 г.
1043 С.И.Т. 26.09.2017 г. 30.09.2020 г.
1040 Я.А.П. 26.09.2017 г. 30.09.2020 г.
1038 Е.Е.Х. 26.09.2017 г. 30.04.2020 г.
1011 С.Т.М. 01.08.2017 г. 31.10.2019 г.
1010 Е.С.Б. 01.08.2017 г. 30.06.2020 г.
975 И.Р.Д. 23.05.2017 г. 29.02.2020 г.
956 М.С.П. 25.04.2017 г. 29.02.2020 г.
952 С.Е.К. 11.04.2017 г. 31.03.2020 г.
944 Р.Т.П. 28.03.2017 г. 29.02.2020 г.
935 И.Д.К. 14.03.2017 г. 29.02.2020 г.
928 Р.З.Т. 02.03.2017 г. 31.12.2019 г.
896 С.Д.С 25.01.2017 г. 31.10.2019 г.
887 Н.П.М. 10.01.2017 г. 31.12.2019 г.
886 Т.С.Т. 10.01.2017 г. 31.12.2019 г.
884 Е.М.М. 10.01.2017 г. 31.12.2019 г.
874 М.М.К. 28.12.2016 г. 31.12.2019 г.
858 М.Г.И 06.12.2016 г. 30.11.2019 г.
855 И.Л.Т. 06.12.2016 г. 30.11.2019 г.
851 Б.И.П. 06.12.2016 г. 31.10.2019 г.
827 И.И.П. 11.10.2016 г. 31.10.2019 г.