Набор от данни:  РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИТЕ

одобрен

РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИТЕ - 2019 год.

Уникален идентификатор:  a30f7f44-13bd-4c9c-83b1-72d71c7086a8

Описание:

РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИТЕ - 2019 год.

проекти

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-28 15:06:33
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2020-01-28 15:06:33
Няма информация за показване