одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

Уникален идентификатор:  a3255e5a-e533-47bb-bf3d-60e50c90490b

картон отпадъци пластмаси стъкло хартия

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-19 15:58:32
  • Създаден от: petar_ivanov_dimitrov
  • Последна промяна: 2019-07-19 15:58:32

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

№ по ред Населено място Точка на поставен контейнер Жълт контейнер Зелен контейнер Собственик на контейнерите
1 с. Вълнари Пред кметството 2 1 "Булекопак" АД
2 с. Вълнари Магазин на главната улица 2 1 "Булекопак" АД
3 с. Вълнари Магазин срещу училището 2 1 "Булекопак" АД
4 с. Вълнари Пред училището 2 1 "Булекопак" АД
5 с. Вълнари Централен площад 2 1 "Булекопак" АД
6 с. Вълнари Народно читалище 1 1 "Булекопак" АД
7 с. Каравелово Площада на центъра 1 1 "Булекопак" АД
8 с. Каравелово Площада на центъра 1 1 "Булекопак" АД
9 с. Крива река Площада на центъра 2 1 "Булекопак" АД
10 с. Крива река Площада на центъра 1 1 "Булекопак" АД
11 с. Никола Козлево Магазин на главната улица 1 1 "Булекопак" АД
12 с. Никола Козлево Площада до банката 1 1 "Булекопак" АД
13 с. Никола Козлево Пред училището 1 1 "Булекопак" АД
14 с. Никола Козлево Площада до банката 1 1 "Булекопак" АД
15 с. Пет могили Пред кметството 2 1 "Булекопак" АД
16 с. Пет могили Магазин на главната улица 2 1 "Булекопак" АД
17 с. Пет могили Пред училището 2 1 "Булекопак" АД
18 с. Пет могили ул. "Васил Левски" № 4 1 1 "Булекопак" АД
19 с. Пет могили ул. "Георги Димитров" № 11 1 1 "Булекопак" АД
20 с. Ружица Площада на центъра 2 1 "Булекопак" АД
21 с. Ружица Площада на центъра 1 1 "Булекопак" АД
22 с. Хърсово Площада на центъра 1 1 "Булекопак" АД
23 с. Хърсово Площада на центъра 1 1 "Булекопак" АД
24 с. Цани Гинчево Площада на центъра 1 1 "Булекопак" АД
25 с. Цани Гинчево Магазина на центъра 1 1 "Булекопак" АД
26 с. Църквица Площада на центъра 2 1 "Булекопак" АД
27 с. Църквица Площада на центъра 1 1 "Булекопак" АД
28 с. Църквица Пред училището 1 1 "Булекопак" АД