одобрен

Хоспитализации по класове МКБ-10 за 2017 г.

Уникален идентификатор:  a3339ba2-d18e-48fe-b8b4-b597eb639789

здравеопазване хоспитализации

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-10-05 13:47:04
  • Създаден от: mariyana_mincheva
  • Последна промяна: 2020-02-03 14:06:27
  • Последно променил: mariyana_mincheva

Хоспитализирани случаи (изписани и умрели) в стационарите на лечебните заведения по класове през 2017 г.

Класове по МКБ-10 Брой На 100 000 население Структура (%)
Общо 2 331 264 32 946.3 100.0
I. Някои инфекциозни и паразитни болести 50 545 714.3 2.2
II. Новообразувания 167 282 2 364.1 7.2
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм 20 072 283.7 0.9
IV. Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата 69 203 978.0 3.0
V. Психични и поведенчески разстройства 41 812 590.9 1.8
VI. Болести на нервната система 72 376 1 022.9 3.1
VII. Болести на окото и придатъците му 68 916 973.9 2.9
VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък 36 130 510.6 1.5
IX. Болести на органите на кръвообращението 328 928 4 648.5 14.1
X. Болести на дихателната система 218 498 3 087.9 9.4
XI. Болести на храносмилателната система 207 618 2 934.1 8.9
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан 52 429 740.9 2.2
XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан 125 378 1 771.9 5.4
XIV. Болести на пикочо-половата система 161 389 2 280.8 6.9
XV. Бременност, раждане и послеродов период 131 426 1 857.4 5.6
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период 22 832 322.7 1.0
XVII. Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации 6 779 95.8 0.3
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде 27 164 383.9 1.2
XIX. Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини 134 969 1 907.4 5.8
XXI. Фактори, влияещи върху здравното състояние на населението и контакта със здравните служби1) 387 518 5 476.6 16.6
1) Вкл. 42 758 здрвави живородени.