одобрен

Регистър на недвижимитe културни ценности

Уникален идентификатор:  a3469c8e-6108-4bd4-a2aa-8f9fb338eb27

Описание:

Регистър на недвижимите културни ценности в Община Мирково

регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2017-11-13 10:51:41
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:10:33
  • Последно променил: migrate_data
Страница 1 от 5

РЕГИСТЪР
НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ В ОБЩИНА МИРКОВО

№ ПО
РЕД ОБЕКТ ОБЯВЕН С
ДВ/НСОПК ВИД КАТЕГОРИЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
1 2 3 4 5 6
1. Възпоменателен паметник, църковния двор 30Х/70 И М с. Мирково
2. Възпоменателен паметник , гробищ ен парк с. Мирково
3. Божилова къща 87/79 с. Мирково
4. Къща на Никола Панитов с. Мирково
5. Къща на Никола Павлов Въбков 3575/18.Х.197
8
с.Мирково
6. Божиловата къща /на опълченеца Божилов/ с. Мирково
7. Къщата на Стоимен Лисев с.Мирково
8. Сираковата къща с. Мирково
9. Къща на Лазаринка Бойкова с. Мирково
10. Къща на опълченеца Никола Пантов с. Мирково
11. Бирена фабрика с. Мирково
12. Лисевата къща с. Мирково
13. Тановата къща с. Мирково
14. Къща на Иван Кирчев с. Мирково
15. Църква „Св. Димитър“ 3107/18.9.197
8
Х с .Мирково
16. р. Усте – „Денина плоча“, 5 -6 км. с., тракийско
селище
4665/6/10.8.1
987
М А с. Мирково
17. Малкото кале /арманица/ тракийски крепост СВ с. Мирково

Страница 2 от 5

18. Тра кийско светилище с. Мирково
19. Тракийски некропол с. Мирково
20. в м. „Ташун тепе “, 4.5 км. и., тракийска крепост с. Мирково
21. м. “Сухото дере “, 5,6 км . и. , тракийско селище СВ А с. Мирково
22. р. Усте при ж.п. гара , до об рок „Св. Сосой “-
тракийско селище
М с. Мирково
23. р. Усте при гората „Куругабар “, тракийско селище СВ с. Мирково
24. м. „Ялъмово тепе “, 4-4,5 км. и ., късноантична
гробница
4656/610.8.19
87
М А с. Мирково
25. м. „Араму дере “, 4,5 км. и ., късноантична гробница с. Мирково
26. 1 км. и. , надгробна могила „Буцата “ Н с. Мирково
27. м. „Тушаница “ и в м. „Гусенец “, две надгробни
могили
с. Мирково
28. м. „Тушаница “ на 4 км. и., надгробна могила с. Мирково
29. 3 км. и. , разсадника на БАН надгробна могила с. Мирково
30. 7-8 км. с. , средновековна крепост с. Мирково
31. м. „Денина плоча “, 5-6 км. с. , средновековна
крепост

32. Под. „Денина плоча “ оброк „Св. Сосой “ с. Мирково
33. При о брок „Св. Сосой “ 5-6 км. с надгробна могила Н с. Мирково
34. При Градището на р. Усте , стар път, пътя за Кара
Георги
СВ с. Мирково
35. Килийно у -ще – метохът на църквата 3575/18.Х.197
8
И М с. Буново
36. Къща на наследници на Йордан Касабов АРХ с. Буново
37. Къща на Павел Първанов Бръмбев с. Буново
38. Тепавица с. Буново
39. Мелница с. Буново

Страница 3 от 5

40. Дъскорезница с. Буново
41. Къща на Крум Петров Попов с. Буново
42. Къща на н -ци Христо Радев Антонов с. Буново
43. Търговска къща със склад и магазин с. Буново
44. Къща на Христо Дойнов Кулин с. Буново
45. Нанковата къща с. Буново
46. Къща на баба Зорка с. Буново
47. Църква „Св. Тодор“ 5107/18.09.19
78
ХУД с. Буново
48. Къща на наследници на Лука Николов Вельов 3575/18.Х.197
8 г.
Арх. с. Каменица
49. Къща на Делчо Николов Вельов с. Каменица
50. Къща на Кирил Григоров с. Каменица
51. Къща на Димитър Панчев с. Каменица
52. Къща на Стойка Стоянова с. Каменица
53. Къща на Янко Цветков Виколов с. Каменица
54. Къща на Иван Стойков Иванов с. Каменица
55. Къща на Тинко Николов Начев с. Каменица
56. Къща на Велко Ганчев с. Каменица
57. Къща на Петър Луков Вълков с. Каменица
58. Къща на Крум Вельов Луков с. Каменица
59. Къща на Христо Тодоров Петров с. Каменица
60. Къща на Делчо Иванов Павлов с. Каменица
61. Група от 5 възрожденски къщи в махала Скунца с. Каменица
62. м. „Харамиец “ на р. Тополница , могилен некропол
„Момина могила “
4665/6/10.8.1
987
Н А с. Каменица
63. м. „Момина могила “ при „Харамиец “, две с. Каменица

Страница 4 от 5

надгробни могили
64. м. „Харамиец “ при р. Тополница , Дудова могила
надгробна могила
с. Каменица
65. м. „Харамиец“ - Маджарска могила с. Каменица
66. м. „Харамиец “ - Каменна могила , надгробна
могила
с. Каменица
67. м. „Харамиец “ - Марково тепе надгробна могила с. Каменица
68. Две надгробни могили в м. “Венешец “, Дудина
могила
с. Каменица
69. До „Полполувските колиби “ две надгробни
могили
с. Каменица
70. м. „Скумците “ две надгробни могили с. Каменица
71. м. „Градище “, 3-4 км. юз. , Ранно Византийска
крепост
М с. Каменица
72. м. „Яловица “, „Градище “ 4 км. и., ранно
Византийска крепост
с. Каменица
73. м. „Скумците “, антично селище с. Каменица
74. м. „С в.Богородица “ при едноименната църква ,
ранно византийска базилика
с. Каменица
75. м. “ Св . Богородица “ - ранно византийско, късно
антично селище
с. Каменица
76. м. „Свети Илинден “ оброк „Св . Илинден “ -
средновековна църква
с. Каменица
77. м. „Свети Илинден “, Голямо и Мало Градище -
средновековна крепост
с. Каменица
78. м. „Чуково щибс “ към „Харамиец “ средновековен
манастир „Св.Иван “
с. Каменица
79. Оброк „Св. Никола “ - средновековна църква с. Каменица
80. Оброк „Св. Петка “ средновековна църква с. Каменица

Страница 5 от 5

81. При гробищата - средновековна църква „Св.
Петър и Павел“
с. Каменица
82. Оброк „Св. Димитър“, средновековна църква с. Каменица
83. Кръст - паметник м. „Смолешки път “ М И с. Бенковски
84. м. „Тенето “, 2 км. и ., надгробна могила 4665/6/10.8.1
987
А Н

с. Бенковски
85. Църква Въведение Богородично 3107/18.9.1978
Сп./14.6.1974
Худ. с. Смолско
86. Родна къща на Асен Бояджиев с. Смолско
87. Възв. Венец 4 км.з.десен бряг на р. Кървица средно -
вековна крепост
4665/6/10.8.19
87
А И с. Смолско
88. При сливането на р.Кървица с Дервитска река, 7
км.сз. ранновизантийска крепост
с. Смолско
89. Опорско градище 7км. сз. надгробна могила Н с.Смолско
90. Мурово поле 0,7 -0,8 км. си. Надгробна могила Н

с. Смолско