одобрен

СПИСЪК НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

Уникален идентификатор:  a37f918b-2bec-4c4d-be98-75374694c308

Описание:

СПИСЪК НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

csv

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-24 13:59:54
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2018-10-15 12:07:55
  • Последно променил: migrate_data

Име на висшето училище

Насерено място

Държавно/Частно висше училище

1 Аграрен университет Пловдив Държавно
2 Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство Пловдив Държавно
3 Академия на Министерство на вътрешните работи София Държавно
4 Американски университет в България Благоевград Частно
5 Бургаски Свободен Университет Бургас Частно
6 Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" Варна Частно
7 Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново Държавно
8 Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" Варна Държавно
9 Висше строително училище "Любен Каравелов" София Държавно
10 Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" София Държавно
11 Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив Частно
12 Висше училище по застраховане и финанси София Частно
13 Висше училище по мениджмънт Варна Частно
14 Висше училище по сигурност и икономика Пловдив Частно
15 Висше училище по телекомуникации и пощи София Държавно
16 Военна академия "Георги Стойков Раковски" София Държавно
17 Европейски политехнически университет Перник Частно
18 Европейско висше училище по икономика и мениджмънт Пловдив Частно
19 Икономически университет Варна Държавно
20 Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинтг София Частно
21 Колеж по туризъм Благоевград Частно
22 Лесотехнически университет София Държавно
23 Медицински университет Плевен Държавно
24 Медицински университет Пловдив Държавно
25 Медицински университет София Държавно
26 Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна Държавно
27 Международно висше бизнес училище Ботевград Частно
28 Минно-геоложки университет "Свети Иван Рилски" София Държавно
29 Национален военен университет "Васил Левски" Велико Търново Държавно
30 Национална художествена академия София Държавно
31 Национална академия за театрално и филмово изкуство / "Кръстьо Сарафов" София Държавно
32 Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" София Държавно
33 Национална спортна академия "Васил Левски" София Държавно
34 Нов български университет София Частно
35 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Пловдив Държавно
36 Русенски университет "Ангел Кънчев" Русе Държавно
37 Софийски университет "Св. Климент Охридски" София Държавно
38 Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" Свищов Държавно
39 Театрален колеж "Любен Гройс" София Частно
40 Технически университет Варна Държавно
41 Технически университет Габрово Държавно
42 Технически университет София Държавно
43 Тракийски университет Стара Загора Държавно
44 Университет "Професор д-р Асен Златаров" Бургас Държавно
45 Университет за национално и световно стопанство София Държавно
46 Университет по архитектура, строителство и геодезия София Държавно
47 Университет по библиотекознание и информационни / технологии София Държавно
48 Университет по хранителни технологии Пловдив Държавно
49 Химикотехнологичен и металургичен университет София Държавно
50 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Шумен Държавно
51 Югозападен университет "Неофит Рилски" Благоевград Държавно