одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община град Добрич (към 30.08.2019 г.)

Уникален идентификатор:  a3a6ca3a-d7fa-496a-8968-5d4a81916999

добрич пластмаси разделно събиране на отпадъци стъкло хартия

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-30 13:21:07
  • Създаден от: dobrich_municipality
  • Последна промяна: 2019-08-30 13:22:18
  • Последно променил: dobrich_municipality

РЕГИСТЪР НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСИ, СТЪКЛО, ХАРТИЯ И КАРТОН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ (СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 19, АЛ. 3, Т. 14 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)

Фирма Булстат Адрес на площадката МОЛ Тел. за връзка
1. ОМЕГА-3 ЕООД 103533403 ул. „Калиакра“ 68 Людмила Петкова 0896/ 694 646 Хартия, пластмаса
2 БУЛМЕТЪЛС ЕООД 200228664 ПЗ Север; ул. “Калиакра“ 68 Ташко Ташев 0885/ 082 098 Хартия, пластмаса
3. БУЛМЕТЪЛС ЕООД 200228664 ул. “Ангел Стоянов” № 2 Ташко Ташев 0885/ 082 098 Хартия, пластмаса
4. БУЛМЕТЪЛС ЕООД 200228664 бул. „Трети март“ № 48 Ташко Ташев 0885/ 082 098 Хартия, пластмаса
5. БУЛМЕТЪЛС ЕООД 200228664 ПИ 72624.454.18 Ташко Ташев 0885/ 082 098 Хартия, пластмаса
6. БУЛМЕТЪЛС БГ 201346861 СПЗ, ул. "Ангел Стоянов" № 2 Николай Комитов 0885/ 081 788 Хартия, пластмаса
7. МЕТАЛЦВЕТ 124702924 бул. "Трети март" № 102 Цветомир Добрев 0878/ 728 299 Хартия, пластмаса и метал
8. РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ ДОКС 21 201369290 ЖК "Рилци", ПИ 72624.123.88 Любчо Любчев 0899/ 991 516 Метали
9. РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ ДОКС 21 201369290 ЖК "Рилци", ПИ 72624.123.87 Любчо Любчев 0899/ 991 516 Метали
10. ТРАНСИНС РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ 148136071 ул. „Калиакра“ № 68 Николай Ангелов 0889/ 995 200 0889/ 797 397 Хартия, пластмаса и ОЧЦМ
11. БУЛКРЕДО ЕООД 103889207 ул. „Ангел Стоянов“ 2 Чавдар Ташев 0899/ 941 116 Хартия, пластмаса
12. БУЛКРЕДО ЕООД 103889207 с/у бившата леярна на „Маяк“ Чавдар Ташев 0899/ 941 116 Хартия, пластмаса