одобрен

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 2 0 1 9 г.

Уникален идентификатор:  a4570a2e-af73-460b-a8a5-9d993691841c

Описание:

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 2 0 1 9 г. в община Маджарово.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-01-15 10:02:50
  • Създаден от: tatyana_stoyanova
  • Последна промяна: 2020-01-15 10:02:50