одобрен

Информация за договори извън приложното поле на Закона за обществените поръчки (excl2020.csv - данни от РОП)

Уникален идентификатор:  a4710736-e83b-432e-9c35-71d956d2d246

Описание:

Файлът excl2020.csv съдържа информация за договори извън приложното поле на Закона за обществените поръчки (ЗОП) – т. нар. договори-изключения. Информацията във файла е извлечена от съществуващия от 2004 г. Регистър на обществените поръчки (РОП) – от обявления, публикувани в него през периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. Данните могат да бъдат разгледани в детайли чрез интернет страницата на регистъра (www.aop.bg), като за улеснение във файла са включени идентификационните номера на документите в РОП.
Във файла excl2020.csv е включена информация само за договори-изключения от приложното поле на закона, информация за които е изпратена за вписване в РОП. Възложителите са били длъжни да публикуват в РОП информация единствено за договори-изключения, сключени на основание по чл. 14, ал. 1, т. 5 - 8 от ЗОП. Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗОП възложителите не са били длъжни, но са могли да публикуват в РОП информация и за други случаи на договори-изключения.
Във всички случаи на публикувани договори-изключения, за тях не се формира уникален номер на поръчка в РОП, поради което във файла excl2020.csv не присъства референция към такъв номер.
Предоставената информация от РОП е актуална към 27.05.2021 г.

договори изменения обществени поръчки регистър РМС 214/2016 АОП

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-05-27 16:08:11
  • Създаден от: sm_ivanova
  • Последна промяна: 2021-05-27 16:08:11

ID на документ

ПУБЛИКУВАН НА

ЕИК на възложителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПРЕДМЕТ на поръчката

ОБЕКТ

EU ФИНАНСИРАНЕ

ОФЕРТИ

S51.ID

ПРЕДМЕТ на договора

ДОГОВОР НОМЕР

ДОГОВОР ДАТА

ЕИК на изпълнителя

ИЗПЪЛНИТЕЛ

СТОЙНОСТ при сключване

ВАЛУТА

954500 20/01/2020 000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ ДОИЗГРАЖДАНЕ НА АМ „ХЕМУС“ ОТ КМ 222+000 ДО КМ 310+940, РАЗДЕЛЕН НА ...продължава в поле II.1.4 строителство 1 1098577 ДОИЗГРАЖДАНЕ НА АМ „ХЕМУС“ ОТ КМ 222+000 ДО КМ 310+940, РАЗДЕЛЕН НА ТРИ УЧАСТЪКА РД-33-16 18/12/2019 831646048 Автомагистрали ЕАД 1150000000 BGN
976151 11/05/2020 129011005 Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" гр. Долна Митрополия Изработка и доставка на униформено облекло за военнослужещите и курсантите във ВВВУ "Георги Бенковски" доставки 1 1113673 „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И КУРСАНТИТЕ ВУВ ВВВУ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” Л-ПБОП-05-1 22/04/2020 129006778 Интендантско обслужване ЕАД 99300 BGN
987577 16/07/2020 129009094 Национален военен университет /НВУ/ "Васил Левски" - Велико Търново Доставка на камуфлажно облекло за НВУ „Васил Левски” доставки 1 1123402 3046 07/07/2020 129006778 Интендантско обслужване ЕАД 363250.68 BGN
954336 17/01/2020 000093442 Община Варна "Ежедневно приготвяне и доставка на храна в общински детски градини към Община Варна на възраст от 2 до 7год. в целодневни групи, деца на възраст от 2 до 7г. със специфичен хранителен режим /безглутен доставки 1 1098397 "Ежедневно приготвяне и доставка на храна в общински детски градини към Община Варна за деца на възраст от 2 до 7 г. в целодневни групи, деца на възраст от 2 до 7г. със специфичен хранителен режим /бе Д20000002ВН 02/01/2020 103552229 Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна 9347489.28 BGN
952413 07/01/2020 000193115 Община Враца Предоставяне на услуги по предварителна обработка (сортиране) на смесени битови отпадъци, в „Сепарираща инсталация“ към РДНО Враца услуги 1 1096448 Предоставяне на услуги по предварителна обработка (сортиране) на смесени битови отпадъци, в "Сепарираща инсталация" към РДНО Враца У-325 31/12/2019 106580212 Екопроект ООД - Враца 650718.99 BGN
963099 06/03/2020 000852932 Община град Добрич Организационни и финансови дейности при управлението на общински жилища на територията на Община град Добрич услуги 1 1105791 Организационни и финансови дейности при управлението на общински жилища на територията на Община град Добрич ДР-16 28/02/2020 834052321 ЖИЛФОНД - ИНВЕСТ ЕООД 431310 BGN
953585 13/01/2020 000931568 Община Никола Козлево "Ремонт на кметство с. Пет могили, община Никола Kозлево" строителство 1 1097732 136 23/12/2019 205184225 Еко система - Никола Козлево ЕООД - с. Никола Козлево 24261.84 BGN
953673 14/01/2020 000931568 Община Никола Козлево "Ремонт обществена тоалетна с. Вълнари, общ. Никола Козлево" строителство 1 1097803 142 27/12/2019 205184225 Еко система - Никола Козлево ЕООД - с. Никола Козлево 7420.46 BGN
959621 14/02/2020 000931568 Община Никола Козлево "Ремонт на Читалище "Напредък - 1957", с. Красен дол, общ. Никола Козлево" строителство 1 1103218 39 04/02/2020 205184225 Еко система - Никола Козлево ЕООД - с. Никола Козлево 5051.42 BGN
978936 01/06/2020 000931568 Община Никола Козлево "Частична подмяна на водопровод по ул. "Хан Крум", с. Пет могили, общ. Н. Козлево" строителство 1 1116179 77 21/05/2020 205184225 Еко система - Никола Козлево ЕООД - с. Никола Козлево 45861.46 BGN
979000 28/05/2020 000931568 Община Никола Козлево "Частична подмяна на водопровод по ул. "Батак", с. Пет могили, общ. Н. Козлево" строителство 1 1116212 78 21/05/2020 205184225 Еко система - Никола Козлево ЕООД - с. Никола Козлево 56303.64 BGN
979061 28/05/2020 000931568 Община Никола Козлево "Частична подмяна на водопровод по ул. "Ана Маринова", с. Хърсово, общ. Н. Козлево" строителство 1 1116263 79 21/05/2020 205184225 Еко система - Никола Козлево ЕООД - с. Никола Козлево 51921.69 BGN
981290 11/06/2020 000024955 Община Сандански Събиране и извозване на ТБО - по график, във всички населени места в община Сандански, м. „Попина лъка”, и Гробищен парк - гр.Сандански; услуги 1 1117932 111-05 08/06/2020 101005300 СТРОЙКОМТРАНС ЕООД, гр. Сандански 1241841.02 BGN
962117 02/03/2020 000215889 Община Севлиево „Възлагане на оператор експлоатацията и стопанисването на инсталациите за компостиране в община Севлиево и община Дряново и реализиране на дейността по разделно събиране и транспортиране на биоотпадъц услуги 1 1105135 „Възлагане на оператор експлоатацията и стопанисването на инсталациите за компостиране в община Севлиево и община Дряново и реализиране на дейността по разделно събиране и транспортиране на биоотпадъ ТД-13 20/02/2020 107568635 Регионално депо за отпадъци - Севлиево ООД - Севлиево 229520 BGN
966990 23/03/2020 000559025 Професионална гимназия по механизация на селското стопанство /ПГМСС/ "Никола Йонков Вапцаров" с. Средище Доставка по заявка при възникнала необходимост на семена, торове и препрати за растителна защита в три обособени позиции за нуждите на ПГМСС "Н.Й.Вапцаров" с. Средище доставки 1 1108054 Доставка по заявка при възникнала необходимост на семена, торове и препарати за растителна защита в три обособени позиции за нуждите на ПГМСС "Н.Й.Вапцаров" с.Средище 685 09/03/2020 203644479 НИТРОФЕРТ ЕООД - Девня 47449 BGN
977651 21/05/2020 1218582201471 Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Видин Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на РЗОК - Видин услуги 1 1115068 Борсов договор за покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на членове на Софийска стокова борса 534 14/05/2020 200542686 Лего Трейд ЕООД - София 28893.6 BGN
967579 26/03/2020 103562052 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна /Предишно - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна/ Рамков договор за организация и извършване на доставки на стоки, които не са под регулаторен режим доставки 1 1108352 8073 03/09/2019 205251243 Света Марина Фарма ЕООД - Варна 2500000 BGN
971013 06/04/2020 202218735 Център за градска мобилност /ЦГМ/ ЕАД Инкасиране и транспортиране на парични постъпления /ценни пратки/ и физическа охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД услуги 1 1109795 ДУ-60 27/03/2020 121660480 Егида-София ЕАД - София 400000 BGN
974765 01/05/2020 202218735 Център за градска мобилност /ЦГМ/ ЕАД Извършване на физическа охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД услуги 1 1112463 Извършване на физическа охрана на обекти на "Център за градска мобилност" ЕАД ДУ-66/13.04.2020 13/04/2020 121660480 Егида-София ЕАД - София 165228 BGN
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте