одобрен

Регистър на категоризираните обекти в община Брацигово

Уникален идентификатор:  a50edf28-36f6-41a1-8c6b-331882a940c9

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 14:47:22
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2020-02-26 15:16:59
  • Последно променил: antonio_andreev_kolev

Регистър на категоризираните обекти в община Брацигово

Списък на категоризираните обекти в община Брацигово

Пореден номер Община Вх. номер на заявлението Индекс Дата на заявлението Собственик / Фирма на търговското дружество, едноличен търговец или трите имена на физическото лица/ Булстат / ЕИК / ЕГН / ЕНЧ Пощенски код Област Населено място Адрес на седалището Телефони за контакт Лице, извършващо дейност в обекта,/фирма на търговското дружество, едноличния търговец, трите имена на физическото лице/ Булстат / ЕИК / ЕГН / ЕНЧ Пощенски код Област Населено място Адрес на седалището Адрес за кореспонденция Телефон за контакт Факс Електронна поща Лице за контакт Област Населено място Адрес на обекта Телефон Факс Електронна поща Вид Тип Подтип Наименование на обекта Дадена категория Установен капацитет Капацитет закрито Капацитет открито Брой стаи Брой легла Сезонност на обекта Брой заведения за хранене и развлечение в туристическия обект Вид на заведенията N на протокол за издаване на удостоверение за категория Дата на протокола за издаване на Удостоверение за Категория N на заповедта за издаване на удостоверение за категория Дата на заповедта N на Удостоверението за категория Дата на издаване на удостоверението Срок а действие на удостоверението Дата на получаване на удостоверение Краен срок за получаване на удостоверение Решение за отказ на Категория Дата на реешението Решение за прекратяване на Категорията Дата на решението Забележки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1 Брацигово 4579 - 30 - 189 - 2 /1/ 2015/02/02 Ганка Стоянова Харутюнян 4000 Пловдив Пловдив ул." Илия Блъсков" № 3 "АГОС" ЕООД 115888440 4000 Пловдив Пловдив ул." Илия Блъсков" № 3 ул." Илия Блъсков" № 3 Ганка Стоянова Харутюнян Пазарджик Летовище " Васил Петлешков" Место за настаняване клас Б Почивна станция АТОЛУКА една звезда 13 28 целогодишен 1 ресторант 1 2015/04/15 РД- 237 16.04.2015 г. 95 16.04.2015 г. 17.04.2020 г. 23.04.2015 г. 16.07.2015 г.
2 Брацигово 4579 - 30 -189-4 /1/ 30.03.2015 г. Ганка Стоянова Харутюнян 4000 Пловдив Пловдив ул." Илия Блъсков" № 3 "АГОС" ЕООД 115888440 4000 Пловдив Пловдив ул." Илия Блъсков" № 3 ул." Илия Блъсков" № 3 Ганка Стоянова Харутюнян Пазарджик Летовище " Васил Петлешков" Заведение за хранене и развлечение Ресторант Ресторант АТОЛУКА една звезда 30 места 30 места целогодишен 2 15.04.2015 г. РД - 238 16.04.2015 г. 96 16.04.2015 г. 17.04.2020 г. 23.04.2015 г. 29.04.2015 г.
3 Брацигово 4579 - 30 - 417 -5 /1/ 10.02.2015 г. Кръстина Димитрова Николова, Георги Стоилов Николов, Вили Стоилова Николова, 4587 Пазарджик Бяга ул." Петнадесета" № 8 ЕТ" Стоил Николов - Метеор - Кръстина Николова" 112612892 4587 Пазарджик Бяга ул." Петнадесета" № 8 ул." Петнадесета" № 8 Кръстина Димитрова Николова Пазарджик Бяга ул." Петнадесета" № 8 Заведение за хранене и развлечение Питейно заведение Кафе - аперитив МЕТЕОР една звезда 30 места 15 места 15 места целогодишен 3 20.04.2015 г. РД - 254 21.04.2015 г. 97 21.04.2015 г. 21.04.2020 г. 27.04.2015 г. 21.07.2015 г.
4 Брацигово 4579 - 30 - 1598 -1 /1/ 08.05.2015 г. Йорданка Костадинова Гюрганина, Йордан Петров Гюрганин, Райна Петрова Гюрганина 4579 Пазарджик Брацигово ул." Васил Петлешков" № 40 "САЧ Г" ЕООД 202947523 4578 Пазарджик Брацигово ул." Преврен" № 4 ул." Преврен" № 4 Светлана Петрова Василева Пазарджик Брацигово ул." Васил Петлешков" № 40 Заведение за хранене и развлечение Питейно заведение Кафе - аперитив СВЕТЛА една звезда 16 места 12 места 4 места целогодишен 6 24.06.2015 г. РД - 404 29.06.2015 г. 98 29.06.2015 г. 29.06.2020 г. 13.07.2015 г. 29.09.2015 г.
5 Брацигово 4579 - 30 - 1578 -1 /1/ 03.04.2015 г. Михаил Василев Гюлеметов 4000 Пловдив Пловдив ж.к." Тракия" бл.192 вх.В ет.4 ап.10 " Хидон -11" ЕООД 201686159 4578 Пазарджик Брацигово ул." Лев Желязков" № 14 ул." Лев Желязков" № 14 Христо Кирилов Котев Пазарджик Брацигово ул." Лев Желязков" № 14 Заведение за хранене и развлечение Ресторант Ресторант ГЮЛЕМЕТОВА КЪЩА една звезда 40 места 40 места целогодишен 4 24.06.2015 г. РД - 405 29.06.2015 г. 99 29.06.2015 г. 29.06.2020 г. 10.07.2015 г. 29.09.2015 г.
6 Брацигово 4579 - 30 - 1169 -3 /1/ 04.06.2015 г. Тодор Рангелов Рангелов 4579 Пазарджик Брацигово ул." Христо Дамянов" № 2 ЕТ " Тодор Рангелов" 112028371 4578 Пазарджик Брацигово ул." Христо Дамянов" № 2 ул." Христо Дамянов" № 2 Тодор Рангелов Рангелов Пазарджик Брацигово ул." Христо Дамянов" № 2 Заведение за хранене и развлечение Питейно заведение Кафе - аперитив ВИЕНА една звезда 30 места 20 места 10 места целогодишен 5 24.06.2015 г. РД - 406 29.06.2015 г. 100 29.06.2015 г. 29.06.2020 г. 9.09.07.2015 г. 29.09.2015 г.
7 Брацигово 4579 - 30 - 1576 -5 /1/ 27.04.2015 г. ЕТ " Надежда Божилова" 4582 Пазарджик Равногор ул." Първа" №67 ЕТ " Надежда Божилова" 201749663 4582 Пазарджик Равногор ул." Първа" №67 ул." Първа" №67 Надежда Костадинова Божилова Пазарджик Равногор ул." Първа" №67 Място за настаняване Къща за гости Къща за гости Надежда 1 една звезда 6 12 целогодишен 7 07.07.2015 г. РД - 425 07.07.2015 г. 101 07.07.2015 г. 07.07.2020 г. 13.07.2015 г. 07.10.2015 г.
8 Брацигово 4579 - 30 -1576 -6 /1/ 27.04.2015 г. ЕТ " Надежда Божилова"