одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение - юни 2018 г.

Уникален идентификатор:  a5305ae4-1bd3-47c8-a496-2bb43012673b

Описание:

Регистър на обектите с обществено предназначение, актуален към 30 юни 2018 г.

обекти с обещствено предназначение

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-08-07 12:42:59
  • Създаден от: anna_yordanova
  • Последна промяна: 2018-10-12 06:21:31
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

1423000001

4/4/2005

Газостанция

Долна Диканя

Радомир

търговия

"Евроквестгаз" ООД

1578/02.10.2000

Радомир, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 14

Радомир

8/24/2009

171

Чл. 12, ал. 2 от Наредба № 9, във връзка с §64, т. 1 от ЗИД на Закона за здравето (ДВ, бр.41/2009 г.), с който е изменена буква „л”, т. 9 от § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето (ДВ, бр.28/2005 г.)

1439000002 4/5/2005 Магазин за търговия с химични вещества Радомир, ул."Дупнишка" 18 Радомир търговия "ПЕТЯ-ИН" ООД 371/30.03.1999 Радомир, ул. "Дупнишка" 18 Радомир 8/11/2008 68 §2 от Заключителна разпоредба на Наредба за изменение на Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на об
1439000003 4/7/2005 Магазин за търговия с химични вещества Перник, ул. "Софийско шосе" 84 Перник търговия ЕТ "Владимир Коев" 2656/03.12.1992 Радомир, ж.к. "Гърляница" бл.13 ап. 60 Радомир 8/11/2008 69 §2 от Заключителна разпоредба на Наредба за изменение на Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на об
1439000004 4/11/2005 Магазин за търговия с химични вещества, препарати и продукти Перник, ул. "Кракра" 15 Перник търговия "Орион ИВ" ЕООД 284/23.02.2004 Перник, ул. "Хавана" 4 Перник 8/11/2008 70 §2 от Заключителна разпоредба на Наредба за изменение на Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на об
********** 4/13/2005 Магазин за търговия с химични вещества Перник, ул. "Юрий Гагарин" 3А Перник търговия ЕТ "Седевчо Бонев" 1922/12.08.1992 Перник, ул. "Георги Мамарчев " 15 бл. 26 вх. Б ап. 5 Перник 8/11/2008 71 §2 от Заключителна разпоредба на Наредба за изменение на Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на об
1416000006 4/20/2005 Фризьорски салон Перник, ул. "Благой Гебрев" бл.24 ап.4 Перник услуги ЕТ "Любка Любенова - Буба" 1172/16.10.2003 Студена, ул. "Христо Ботев" 80 Перник 1/23/2008 41 Прекратяване на дейността в обекта, заявено от лицето
1416000007 4/20/2005 Фризьорски салон Перник, ул. "Бл. Гебрев" 18 Перник услуги ЕТ "Светлана Василева" 1325/21.11.1995 Перник, ул. "Р Димитров" бл. 68 вх. Г ап. 73 Перник 7/29/2010 310 Прекратяване на дейността в обекта, установена при проверка
1416000008 4/20/2005 Фризьорски салон Перник, ж.к. "Изток" - кооперативен пазар Перник услуги регистрация по ПКЛТД 86/15.11.1999 Перник, ул. "Юрий Гагарин" бл. 5 вх. Г ап. 84 Перник 12/30/2016 855 Прекратяване на дейността в обекта, заявено от лицето
1427000009 4/25/2005 камион - 4бр.; пикап - 3бр.; микробус - 8бр. Батановци, ул.Ал.Стамболийски 62 Перник превоз на храни СД "Вучко - 2 - Вучкови сие" 1585/91 Батановци, ул. "Ал. Стамболийски" 62 Перник
1420000010 4/29/2005 Павилион за търговия с химични вещества, препарати и продукти Перник, ул."Миньор" 19 Перник търговия "Мал - Мук" ООД 690/03.07.2001 г. Перник, ул.Силистра 31 Перник 8/11/2008 72 §2 от Заключителна разпоредба на Наредба за изменение на Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на об
1439000011 4/29/2005 Магазин за съхраняване и търговия с химични вещества, препарати и продукти Перник, ул. "Владайско въстание" Перник търговия "МАЛ-МУК" ООД 690/03.07.2001 Перник, ул. "Силистра" 31 Перник 8/11/2008 73 §2 от Заключителна разпоредба на Наредба за изменение на Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на об
1439000012 4/29/2005 Магазин за съхраняване и търговия с химични вещества, препарати и продукти Перник, ул. "Силистра" 31 Перник търговия "МАЛ-МУК" ООД 690/03.07.2001 Перник, ул. "Силистра" 31 Перник 8/12/2008 74 §2 от Заключителна разпоредба на Наредба за изменение на Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на об
********** 4/29/2005 камион - 1бр.; микробус - 8бр. Перник, Перник, ул.Димитър Благоев Перник превоз на храни ЕТ "Здравко Георгиев" 1748/1993г. Перник, ул. "Бл. Гебрев" бл.36 вх.Г ап. 5 Перник
1409000014 5/3/2005 Хижа Кладница Перник услуги ЕТ "Са-Та-Александър Ерменчов" 173/25.01.1996 Перник, ул. "Минск" бл.13 вх.А ап. 13 Перник 9/27/2012 553 Прекратяване на дейността в обекта, установена при проверка
1414000015 5/3/2005 Компютърен клуб Кладница Перник услуги ЕТ "Татяна Стоева-Тера" 1545/27.12.1994 Перник, ул. "Благой Гебрев" бл.66 вх. Д ап.14 Перник 12/8/2009 273 Прекратяване на дейността в обекта, установена при проверка
1416000016 5/3/2005 Фризьорски салон Перник, ул. "Юрий Гагарин" 13 Перник услуги ЕТ "Юлия Петрова Михайлова" 329/05.03.2004 Перник, ул. "Благой Гебрев" бл. 58 вх. А ап. 68 Перник 3/24/2017 888 Прекратяване на дейността в обекта, заявено от лицето
1416000017 5/3/2005 Фризьорски салон Перник, ж.к. "Изток" Перник услуги "Ивона" ЕООД 256/01.04.2004 Перник, ул. "Стомана" бл.1 вх.В ап. 14 Перник 2/25/2010 286 Прекратяване на дейността в обекта, заявено от лицето
1416000018 5/3/2005 Фризьорски салон Перник, ж.п.гара Перник услуги ЕТ "Росица Ангелова - Перла 97" 753/17.06.1999 Перник, кв. "Радина чешма" 27 Перник 1/27/2012 506 Прекратяване на дейността в обекта, заявено от лицето
1439000019 5/4/2005 Магазин за търговия с химични вещества, препарати и продукти Перник, ул. "Васил Левски" бл. 12 ап.7 Перник търговия "Калатеа" ЕООД 168/05.02.2004 Перник, ул. "Ю. Гагарин" бл.1 вх.Л ап.12 Перник 8/12/2008 77 §2 от Заключителна разпоредба на Наредба за изменение на Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на об
1432000020 5/4/2005 Общежитие Перник, ул. "Отец Паисий" 41 Перник услуги "БДЖ" ЕАД 9/22.12.2003 София, ул. "Мария Луиза" 110 Столична 3/18/2008 46 Прекратяване на дейността в обекта, заявено от лицето
1416000021 5/4/2005 Фризьорски салон Перник, ж.к. "Изток" - кооперативен пазар Перник услуги ЕТ "Евелина Станкова" 854/11.09.2001 Кладница, ул. "Васил Левски" 9 Перник
1416000022 5/9/2005 Фризьорски салон Перник, ж.к."Изток", кооперативен пазар Перник услуги ЕТ "Красимир Драганов- КАН-Драган Велинов" 146/31.01.2003 Перник, ул. "Стара планина" 92 Перник 6/11/2015 737 Прекратяване на дейността в обекта, установена при проверка
1412000023 5/9/2005 Фитнес Център Перник, ул."Клемент Готвалд" бл. 3 Перник услуги "Юнис" ООД 237/01.02.2000 Перник, ул. "Найчо Цанов" бл.26 вх. Б Перник
********** 5/9/2005 Козметичен салон Перник, ж.к. "Изток", кооперативен пазар Перник услуги ЕТ "Красимир Драганов-КАН-Драган Велинов" 146/31.01.2003 Перник, ул. "Стара планина" 92 Перник 7/29/2014 672 Прекратяване на дейността в обекта, заявено от лицето
1427000025 5/10/2005 микробус - 1бр. Перник, ул. "Д. Благоев" Перник превоз на храни "Татаров и Стоичков" ООД 494 Ямбол, ул."Панайот Хитов" 35 Ямбол
Показва 1 до 25 от общо 2800 записа
Линк за сваляне в csv формат: Копирай
Линк за сваляне в json формат: Копирай
Линк за сваляне в xml формат: Копирай