одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2019 година

Уникален идентификатор:  a587a9fe-9c06-450c-bfc6-0031057d305e

Описание:

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за земеделските земи за съответното землище по общини за предходната 2019 г., изразено в лева на декар, Пловдивска област.

годишно плащане рентно средно средно годишно рентно плащане

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-14 13:39:38
  • Създаден от: irina_dabova
  • Последна промяна: 2020-02-14 13:39:38

_id

Община

Землище

Мярка

Нива

Трайни насажде-ния

Пасище, мера

Ливада

Оризище

1 Асеновград Асеновград лв/дка 27.00 27.00 9.00 11.00
2 Асеновград Боянци лв/дка 12.00 33.00 9.00 11.00
3 Асеновград Горнослав лв/дка 18.00 20.00 9.00 16.00
4 Асеновград Долнослав лв/дка 21.00 28.00 8.00 14.00
5 Асеновград Златовръх лв/дка 18.00 20.00 12.00 10.00
6 Асеновград Избеглии лв/дка 9.00 28.00 9.00 11.00
7 Асеновград Козаново лв/дка 9.00 27.00 9.00 11.00
8 Асеновград Конуш лв/дка 21.00 28.00 9.00 10.00
9 Асеновград Мулдава лв/дка 31.00 35.00 9.00 11.00
10 Асеновград Новаково лв/дка 23.00 36.00 9.00 11.00
11 Асеновград Нови извор лв/дка 21.00 15.00 9.00 11.00
12 Асеновград Патриарх Евтимово лв/дка 37.00 15.00 9.00 11.00
13 Асеновград Стоево лв/дка 18.00 28.00 7.00 15.00
14 Асеновград Тополово лв/дка 35.00 28.00 9.00 11.00
15 Асеновград Червен лв/дка 38.00 27.00 9.00 11.00
16 Асеновград Долни Воден лв/дка 63.00 19.00 9.00 11.00
17 Асеновград Горни Воден лв/дка 50.00 28.00 9.00 11.00
18 Асеновград Леново лв/дка 26.00 13.00 9.00 11.00
19 Асеновград Бор лв/дка 7.00 5.00 9.00 6.00
20 Асеновград Врата лв/дка 7.00 5.00 9.00 6.00
21 Асеновград Добростан лв/дка 7.00 5.00 9.00 6.00
22 Асеновград Косово лв/дка 7.00 5.00 9.00 6.00
23 Асеновград Лясково лв/дка 7.00 5.00 9.00 6.00
24 Асеновград Мостово лв/дка 7.00 5.00 9.00 6.00
25 Асеновград Орешец лв/дка 7.00 5.00 9.00 6.00
26 Асеновград Сини връх лв/дка 7.00 5.00 9.00 6.00
27 Асеновград Три могили лв/дка 7.00 5.00 9.00 6.00
28 Асеновград Узуново лв/дка 7.00 5.00 9.00 6.00
29 Асеновград кв. Наречен лв/дка 7.00 5.00 9.00 6.00
30 Асеновград Бачково лв/дка 7.00 5.00 9.00 6.00
31 Асеновград Жълт камък лв/дка 7.00 5.00 9.00 6.00
32 Брезово Брезово лв/дка 35.00 34.00 6.00 29.00
33 Брезово Бабек лв/дка 13.00 11.00 6.00 29.00
34 Брезово Борец лв/дка 30.00 39.00 6.00 29.00
35 Брезово Върбен лв/дка 11.00 16.00 6.00 29.00
36 Брезово Дрангово лв/дка 26.00 21.00 6.00 29.00
37 Брезово Зелениково лв/дка 26.00 24.00 6.00 24.00
38 Брезово Златосел лв/дка 27.00 20.00 6.00 29.00
39 Брезово Отец Кирилово лв/дка 15.00 14.00 6.00 29.00
40 Брезово Пъдарско лв/дка 28.00 17.00 6.00 29.00
41 Брезово Розовец лв/дка 10.00 29.00 6.00 29.00
42 Брезово Свежен лв/дка 15.00 30.00 6.00 29.00
43 Брезово Стрелци лв/дка 32.00 35.00 6.00 31.00
44 Брезово Сърнегор лв/дка 13.00 12.00 6.00 29.00
45 Брезово Тюркмен лв/дка 18.00 21.00 6.00 29.00
46 Брезово Чехларе лв/дка 20.00 23.00 6.00 29.00
47 Брезово Чоба лв/дка 35.00 35.00 6.00 29.00
48 Калояново Бегово лв/дка 27.00 40.00 6.00 28.00 27.00
49 Калояново Главатар лв/дка 42.00 45.00 6.00 8.00
50 Калояново Горна Махала лв/дка 18.00 24.00 6.00 8.00
51 Калояново Долна Махала лв/дка 29.00 33.00 6.00 8.00
52 Калояново Дуванлии лв/дка 20.00 21.00 6.00 8.00
53 Калояново Дълго поле лв/дка 26.00 62.00 6.00 8.00 30.00
54 Калояново Житница лв/дка 21.00 12.00 6.00 8.00
55 Калояново Иван Вазово лв/дка 20.00 24.00 6.00 18.00
56 Калояново Калояново лв/дка 19.00 18.00 6.00 18.00 18.00
57 Калояново Отец Паисиево лв/дка 18.00 22.00 6.00 8.00
58 Калояново Песнопой лв/дка 20.00 19.00 6.00 21.00
59 Калояново Ръжево лв/дка 36.00 30.00 6.00 8.00 52.00
60 Калояново Ръжево Конаре лв/дка 21.00 45.00 6.00 8.00 17.00
61 Калояново Сухозем лв/дка 25.00 25.00 6.00 14.00 24.00
62 Калояново Черноземен лв/дка 26.00 21.00 6.00 8.00 39.00
63 Карлово Карлово лв/дка 17.00 11.00 17.00 10.00
64 Карлово Калофер лв/дка 17.00 38.00 13.00 11.00
65 Карлово Клисура лв/дка 19.00 8.00 18.00 13.00
66 Карлово Баня лв/дка 16.00 15.00 16.00 16.00
67 Карлово Бегунци лв/дка 14.00 23.00 16.00 10.00
68 Карлово Богдан лв/дка 11.00 19.00 19.00 8.00
69 Карлово Васил Левски лв/дка 16.00 10.00 11.00 45.00
70 Карлово Ведраре лв/дка 9.00 9.00 16.00 19.00
71 Карлово Войнягово лв/дка 12.00 8.00 16.00 7.00
72 Карлово Горни Домлян лв/дка 10.00 8.00 16.00 19.00
73 Карлово Домлян лв/дка 14.00 22.00 7.00 19.00
74 Карлово Дъбене лв/дка 14.00 15.00 16.00 10.00
75 Карлово Иганово лв/дка 8.00 14.00 10.00 19.00
76 Карлово Каравелово лв/дка 11.00 12.00 12.00 14.00
77 Карлово Климент лв/дка 12.00 15.00 6.00 6.00
78 Карлово Куртово лв/дка 25.00 23.00 16.00 19.00
79 Карлово Кърнаре лв/дка 12.00 17.00 16.00 19.00
80 Карлово Марино поле лв/дка 18.00 7.00 16.00 7.00
81 Карлово Московец лв/дка 10.00 76.00 16.00 6.00
82 Карлово Мраченик лв/дка 12.00 23.00 7.00 19.00
83 Карлово Певците лв/дка 22.00 9.00 16.00 19.00
84 Карлово Пролом лв/дка 20.00 23.00 16.00 19.00
85 Карлово Розино лв/дка 21.00 24.00 10.00 23.00
86 Карлово Слатина лв/дка 12.00 17.00 10.00 18.00
87 Карлово Соколица лв/дка 5.00 10.00 16.00 6.00
88 Карлово Столетово лв/дка 19.00 12.00 16.00 19.00
89 Карлово Христо Даново лв/дка 13.00 18.00 10.00 17.00
90 Кричим Кричим лв/дка 39.00 30.00 6.00 26.00
91 Куклен Куклен лв/дка 59.00 60.00 7.00 6.00
92 Куклен Добралък лв/дка 7.00 5.00 7.00 6.00
93 Куклен Руен лв/дка 47.00 37.00 7.00 6.00
94 Куклен Гълъбово лв/дка 7.00 5.00 7.00 6.00
95 Куклен Цар Калоян лв/дка 7.00 5.00 7.00 6.00
96 Куклен Яврово лв/дка 7.00 5.00 7.00 6.00
97 Лъки Белица лв/дка 10.00 28.00 7.00 8.00
98 Лъки Борово лв/дка 10.00 28.00 7.00 8.00
99 Лъки Джурково лв/дка 10.00 28.00 7.00 8.00
100 Лъки Дряново лв/дка 10.00 28.00 7.00 8.00
101 Лъки Здравец лв/дка 10.00 28.00 7.00 8.00
102 Лъки Лъкавица лв/дка 10.00 28.00 7.00 8.00
103 Лъки Лъки лв/дка 10.00 28.00 7.00 8.00
104 Лъки Манастир лв/дка 10.00 28.00 7.00 8.00
105 Лъки Югово лв/дка 10.00 28.00 7.00 8.00
106 "Марица" Бенковски лв/дка 22.00 28.00 7.00 8.00
107 "Марица" Войводиново лв/дка 22.00 33.00 7.00 8.00
108 "Марица" Войсил лв/дка 23.00 42.00 7.00 8.00
109 "Марица" Граф Игнатиево лв/дка 22.00 50.00 7.00 8.00
110 "Марица" Динк лв/дка 20.00 14.00 7.00 8.00
111 "Марица" Желязно лв/дка 19.00 28.00 7.00 8.00
112 "Марица" Калековец лв/дка 27.00 28.00 7.00 8.00 32.00
113 "Марица" Костиево лв/дка 28.00 46.00 7.00 8.00 29.00
114 "Марица" Крислово лв/дка 20.00 6.00 7.00 8.00 32.00
115 "Марица" Маноле лв/дка 23.00 29.00 7.00 8.00 31.00
116 "Марица" Манолско Конаре лв/дка 31.00 28.00 7.00 8.00 32.00
117 "Марица" Радиново лв/дка 25.00 28.00 7.00 8.00
118 "Марица" Рогош лв/дка 28.00 38.00 7.00 8.00 32.00
119 "Марица" Скутаре лв/дка 21.00 48.00 7.00 8.00 38.00
120 "Марица" Строево лв/дка 19.00 11.00 7.00 8.00
121 "Марица" Трилистник лв/дка 20.00 28.00 7.00 8.00
122 "Марица" Труд лв/дка 20.00 77.00 7.00 8.00 10.00
123 "Марица" Царацово лв/дка 22.00 41.00 7.00 8.00 32.00
124 "Марица" Ясно Поле лв/дка 22.00 6.00 7.00 8.00 32.00
125 Перущица Перущица лв/дка 25.00 21.00 8.00 8.00
126 Пловдив Пловдив лв/дка 30.00 56.00 7.00 8.00 8.00
127 Първомай Първомай лв/дка 38.00 13.00 11.00 11.00
128 Първомай Татарево лв/дка 35.00 19.00 11.00 12.00
129 Първомай Виница лв/дка 8.00 19.00 13.00 12.00
130 Първомай Караджалово лв/дка 24.00 27.00 11.00 12.00
131 Първомай Дълбок извор лв/дка 34.00 19.00 13.00 31.00
132 Първомай Поройна лв/дка 29.00 19.00 22.00 12.00
133 Първомай Градина лв/дка 29.00 20.00 13.00 12.00
134 Първомай Крушево лв/дка 48.00 46.00 11.00 12.00
135 Първомай Добри дол лв/дка 38.00 10.00 13.00 12.00
136 Първомай Бяла река лв/дка 17.00 25.00 13.00 12.00
137 Първомай Православен лв/дка 36.00 25.00 39.00 12.00
138 Първомай Езерово лв/дка 15.00 165.00 11.00 12.00
139 Първомай Воден лв/дка 15.00 19.00 10.00 11.00
140 Първомай Драгойново лв/дка 28.00 19.00 13.00 12.00
141 Първомай Буково лв/дка 26.00 23.00 12.00 11.00
142 Първомай Брягово лв/дка 30.00 71.00 11.00 12.00
143 Първомай Искра лв/дка 27.00 19.00 10.00 11.00
144 Раковски Белозем лв/дка 34.00 33.00 9.00 22.00 38.00
145 Раковски Болярино лв/дка 34.00 35.00 11.00 22.00
146 Раковски Момино село лв/дка 27.00 33.00 8.00 22.00
147 Раковски Раковски лв/дка 34.00 33.00 14.00 22.00 38.00
148 Раковски Стряма лв/дка 29.00 24.00 13.00 22.00
149 Раковски Чалъкови лв/дка 41.00 33.00 10.00 22.00
150 Раковски Шишманци лв/дка 52.00 33.00 10.00 22.00 45.00
151 "Родопи" Белащица лв/дка 46.00 23.00 13.00 8.00
152 "Родопи" Бойково лв/дка 31.00 36.00 14.00 8.00
153 "Родопи" Брани поле лв/дка 32.00 58.00 13.00 8.00
154 "Родопи" Брестник лв/дка 79.00 30.00 13.00 8.00
155 "Родопи" Брестовица лв/дка 17.00 25.00 13.00 8.00
156 "Родопи" Дедово лв/дка 31.00 36.00 13.00 8.00
157 "Родопи" Златитрап лв/дка 21.00 10.00 13.00 8.00
158 "Родопи" Извор лв/дка 31.00 36.00 13.00 8.00
159 "Родопи" Кадиево лв/дка 31.00 16.00 13.00 8.00
160 "Родопи" Крумово лв/дка 31.00 36.00 13.00 8.00
161 "Родопи" Лилково лв/дка 31.00 36.00 13.00 8.00
162 "Родопи" Марково лв/дка 51.00 8.00 13.00 8.00
163 "Родопи" Оризари лв/дка 26.00 29.00 13.00 8.00
164 "Родопи" Първенец лв/дка 9.00 19.00 13.00 8.00
165 "Родопи" Ситово лв/дка 31.00 36.00 13.00 8.00
166 "Родопи" Скобелево лв/дка 20.00 20.00 13.00 8.00
167 "Родопи" Устина лв/дка 18.00 16.00 13.00 8.00
168 "Родопи" Храбрино лв/дка 10.00 12.00 13.00 8.00
169 "Родопи" Цалапица лв/дка 33.00 50.00 13.00 8.00 26.00
170 "Родопи" Чурен лв/дка 31.00 36.00 13.00 8.00
171 "Родопи" Ягодово лв/дка 34.00 36.00 13.00 8.00
172 Садово Ахматово лв/дка 35.00 27.00 7.00 8.00
173 Садово Богданица лв/дка 28.00 31.00 7.00 8.00
174 Садово Болярци лв/дка 42.00 30.00 7.00 8.00
175 Садово Караджово лв/дка 21.00 29.00 7.00 8.00
176 Садово Кочево лв/дка 32.00 27.00 7.00 8.00
177 Садово Милево лв/дка 31.00 27.00 7.00 8.00
178 Садово Моминско лв/дка 44.00 35.00 7.00 8.00
179 Садово Поповица лв/дка 32.00 27.00 7.00 8.00
180 Садово Садово лв/дка 38.00 15.00 7.00 8.00
181 Садово Селци лв/дка 42.00 27.00 7.00 8.00
182 Садово Чешнегирово лв/дка 28.00 27.00 7.00 8.00
183 Садово Катуница лв/дка 25.00 35.00 7.00 8.00
184 Сопот Сопот лв/дка 7.00 87.00 7.00 40.00
185 Сопот Анево лв/дка 7.00 64.00 7.00 40.00
186 Стамболийски Йоаким Груево лв/дка 50.00 37.00 7.00 8.00
187 Стамболийски Стамболийски лв/дка 36.00 62.00 7.00 8.00
188 Стамболийски Куртово Конаре лв/дка 44.00 57.00 7.00 8.00
189 Стамболийски Ново село лв/дка 25.00 47.00 6.00 8.00
190 Стамболийски Триводици лв/дка 25.00 92.00 7.00 8.00
191 Съединение Голям Чардак лв/дка 39.00 41.00 6.00 8.00 39.00
192 Съединение Драгомир лв/дка 25.00 21.00 6.00 25.00
193 Съединение Любен лв/дка 31.00 18.00 6.00 8.00
194 Съединение Малък Чардак лв/дка 31.00 32.00 6.00 8.00 26.00
195 Съединение Найден Герово лв/дка 32.00 19.00 6.00 8.00
196 Съединение Неделево лв/дка 28.00 24.00 6.00 8.00
197 Съединение Правище лв/дка 27.00 24.00 6.00 8.00
198 Съединение Съединение лв/дка 37.00 30.00 6.00 8.00 38.00
199 Съединение Царимир лв/дка 35.00 24.00 6.00 8.00 38.00
200 Съединение Церетелево лв/дка 29.00 27.00 6.00 19.00
201 Хисаря Хисаря лв/дка 11.00 11.00 11.00 11.00
202 Хисаря Михилци лв/дка 12.00 11.00 8.00 18.00
203 Хисаря Черничево лв/дка 17.00 15.00 7.00 19.00
204 Хисаря Старо Железаре лв/дка 16.00 14.00 10.00 16.00
205 Хисаря Паничери лв/дка 16.00 15.00 9.00 17.00
206 Хисаря Ново Железаре лв/дка 20.00 21.00 9.00 18.00
207 Хисаря Мътеница лв/дка 11.00 17.00 9.00 16.00
208 Хисаря Старосел лв/дка 14.00 15.00 11.00 19.00
209 Хисаря Красново лв/дка 16.00 26.00 9.00 23.00
210 Хисаря Кръстевич лв/дка 21.00 19.00 21.00 19.00
211 Хисаря Беловица лв/дка 21.00 20.00 9.00 15.00
212 Хисаря Мало Крушево лв/дка 26.00 30.00 13.00 32.00