одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2020 г.

Уникален идентификатор:  a590334c-8234-44a4-9e77-0649e54ea1b6

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-05-15 11:47:40
  • Създаден от: alkin_ahmed
  • Последна промяна: 2020-05-15 11:47:40
Няма информация за показване