одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в Община Троян - 31.12.2019г.

Уникален идентификатор:  a5a4cae4-b735-47ca-bbf3-05a99e4b183d

издадени карти община регистър увреждания хора Троян РМС 436/2017

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-15 15:35:49
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2020-01-15 15:35:49

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Пореден номер Номер на заявление Име и фамилия Валиден до Преиздаден с валидност до Преиздаден с валидност до Починал/а Бележки
2011 г.
1 З_02-216/31.03.2011 Гергина Симеонова безсрочен
2 З_02-240/08/04/2011 Илия Илиев безсрочен да ВЪРНАТ ПРОПУСК
3 з_02-249/11.04.2011 Марин Венков безсрочен
4 З_02-243/11.04.2011 Лала Радевска безсрочен
5 З_02-244/11.04.2011 Георги Василев 2013/06/01 2016/03/01 безсрочен
6 з_02-242/11.04.2011 Стефан Стойчев безсрочен
7 З_02-241/11.04.2011 Анка Борова безсрочен
8 з_02-251/12.04.2011 Венета Алашка 2012/04/01 2015/12/01 2018/11/01
9 з_02-265/13.04.2011 Владимир Александров безсрочен
10 З_02-268/14/04/2011 Ганка Ангелова безсрочен
11 З_02-304/28.04.2011 Христо Христов безсрочен
12 з_02-281/21.04.2011 Христо Христов безсрочен
13 з_02-299/27.04.2011 Грета Стоянова 2012/03/01 2017/11/01
14 З_02-293/26.04.2011 Иванка Караджова безсрочен да
15 з_02-296/27.04.2011 Васко Наков 2013/04/01 2019/02/01
16 З_02-354/10.05.2011 Велизар Хинков безсрочен
17 З_02-350/09.05.2011 Радослав Стойчев безсрочен
18 З_02-397/31.05.2011 Стефко Луканов безсрочен
19 З_02-402/01.06.2011 Александър Джаралийски безсрочен безсрочен
20 з_02-405/02.06.2011 Стефани Георгиева 2015/04/01
21 З_02-443/13.06.2011 Минко Найденов безсрочен
22 З_02-412/06.06.2011 Красимир Крантовски 2015/02/01
23 З_02-454/16.06.2011 Екатерина Петрова безсрочен
24 З_02-442/13.06.2011 Марин Маринов 2012/08/01 да върнат пропуск и номера е предоставен на друг
25 З_02-498/29.06.2011 Димитър Тодоров 2013/05/01 2017/05/01
26 З_02-501/30.06.2011 Йордан Георгиев 2013/01/01 безсрочен
27 З_02-528/15.07.2011 Павли Топалов 2011/02/01
28 З_02-535/15.07.2011 Георги Йовчев 2013/05/01
29 З_02-540/18.07.2011 Йонета Радоевска - Дянкова 2013/06/01 безсрочен
30 З_02-554/21.07.2011 Петя Маринова 2013/03/01
31 З_02-579/28.07.2011 Николай Тодоров безсрочен
32 З_02-627/15.08.2011 Татяна Мучинова 2015/02/01 2018/01/01
33 З_02-643/19.08.2011 Дочо Ковачев безсрочен
34 З_02-674/31.08.2011 Цанко Краев безсрочен
35 З_02-704/08.09.2011 Петранка Ночева 2012/02/01
36 З_02-710/09.09.2011 Банко Банков безсрочен
37 З_02-726/14.09.2011 Иво Алексиев 2012/01/01
38 З_02-746/19.09.2011 Георги Костадинов 2014/01/01 2017/01/01 2019/04/01
39 З_02-748/19.09.2011 Петър Петров безсрочен
40 З_02-775/29.09.2011 Кристиян Коев 2013/05/01 2017/06/01
41 З_02-897/18.11.2011 Васил Начевски безсрочен Върната карта 0041 с притежател Цветан Дочев валидна до 01.04.2016г. И издадена нова карта на Цветан с номер 0366
42 З_02-845/27.10.2011 Наталия Драгова 2013/01/01 2017/03/01
43 З_02-863/02.11.2011 Иван Иванов безсрочен
44 З_02-941/30.11.2011 Дунчо Димитров безсрочен
45 З_02-956/05.12.2011 Илия Илиев безсрочен 2016/09/01
46 З_02-984/09.12.2011 Петър Петров 2014/05/01 2017/03/01
47 З_02-1003/15.12.2011 Мирослав Цачев 2013/05/01
48 З_02-1045/23.12.2011 Петко Петков безсрочен да
2012 г.
49 З_02-52/23.01.2012 Милчо Ралчев безсрочен да
50 З_02-54/24.01.2012 Лальо Бояджиев безсрочен
51 З_02-63/25.01.2012 Дочко Гладков 2012/11/01 безсрочен
52 З_02-70/22.02.2012 Минко Салапантов безсрочен
53 З_02-90/13.02.2012 Христо Гергански безсрочен
54 З_02-95/15.02.2012 Иван Маринов безсрочен
З_02-154/06.03.2012 Станимира Йоргова 2013/06/01 Направен отказ
З_02-203/21.03.2012 Ирена Димитрова 2014/02/01 Направен отказ
55 З_02-108/21.02.2012 Валентина Георгиева 2014/02/01 2017/07/01
56 З_02-110/22.02.2012 Стефан Цочев безсрочен
57 З_02-162/08.03.2012 Стефана Лалева 2013/04/01 2018/02/01
58 З_02-258/02.04.2012 Иванчо Начев безсрочен
59 з_02-242/29.03.2012 Джелял Такалов безсрочен
60 З_02-287/11.04.2012 Светломир Станчев безсрочен
61 З_02-252/30.03.2012 Ирина Драголова 2014/02/01 да
62 З_02-314/25.04.2012 Иван Стойчев 2015/02/01 2017/12/01
63 З_02-330/25.04.2012 Владислав Георгиев 2014/06/01
64 З_02-322/26.04.2012 Анелия Стафунска 2015/03/01 2018/02/01
65 З_02-455/04.05.2012 Веско Вълков 2015/05/01
66 З_02-353/04.05.2012 Петя Банчева 2014/02/01 2016/12/01 2019/10/01
67 З_02-471/11.06.2012 Веско Грънчаров безсрочен
68 З_02-478/12.06.2012 Николай Петров 2014/05/01
69 З_02-498/15.06.2012 Стиляна Маринова 2014/02/01
70 З_02-522/21.06.2012 Стефан Терзиев 2014/06/01 безсрочен
71 З_02-515/20.06.2012 Минка Иванова безсрочен да
72 П_04-1998/20.06.2012 Пенчо Попов безсрочен
73 З_02-558/03.07.2012 Силвия Дацин безсрочен
74 З_02-598/17.07.2012 Милчо Баръмов 2015/06/01 2018/04/01
75 З_02-606/20.07.2012 Петранка Ночева 2015/06/01 2018/05/01
76 З_02-621/25.07.2012 Марин Маринов 2013/01/01
77 З_02-723/30.08.2012 Минко Хитров безсрочен
78 З_02-737/03.09.2012 Михаил Пенков безсрочен
79 З_02-821/05.10.2012 Емил Пидев 2014/09/01
80 З_02-881/22.10.2012 Марин Симеонов безсрочен
81 З_02-889/23.10.2012 Любомир Василев 2014/12/01
82 З_02-905/26.10.2012 Тотка Севданска 2013/07/01
83 З_02-974/05.11.2012 Снежана Магунска безсрочен
84 З_02-1112/03.12.2012 Веса Дочева безсрочен да
85 З_02-1129/06.12.2012 Минко Маринов безсрочен
86 З_02-1201/06.12.2012 Любомир Атанасов 2014/10/01
87 З_02-1175/13.12.2012 Асен Василев 2015/11/01 безсрочен
2013г.
88 З_02-9/03.01.2013 Цветан Власковски 2014/10/01 върнат пропуск - номера е свободен
89 З_02-27/11.01.2013 Кирил Николов безсрочен
90 з_02-47/21.01.2013 Митко Ковачев 2015/10/01 2018/10/01
91 З_02-48/21.01.2013 Станка Ковачева безсрочен
92 З_02-52/22.01.2013 Пенчо Пенчев безсрочен
93 З_02-79/28.01.2013 Дочко Гладков 2015/09/01
94 З_02-99/01.02.2013 Стефан Стефанов безсрочен
95 З_02-126/07.02.2013 Николай Йоновски 2016/01/01 безсрочен
96 З_02-139/08.02.2013 Боряна Хитрова 2014/03/01
97 З_02-170/14.02.2013 Марин Маринов 2016/01/01 2019/01/01
98 З_02-141/11.02.2013 Петьо Тодоров 2014/01/01 да
99 З_02-175/18.02.2013 Иван Иванов безсрочен
100 З_02-226/27.02.2013 Марин Радоев безсрочен
101 З_02-257/07.03.2013 Дико Пелтешки 2014/05/01 2017/03/01
102 З_02-269/11.03.2013 Стефан Захариев 2016/02/01 2019/02/01
103 З_02-288/13.03.2013 Тодор Иванов безсрочен
103 З_02-340/25.03.2013 Иван Цочев безсрочен
104 З_02-287/13.03.2013 Силвия Владова 2014/02/01
105 З_02-393/04.04.2013 Иглика Стоева безсрочен
З_02-463/19.04.2013 Йордан Георгиев безсрочен Направен отказ
106 З_02-397/05.04.2013 Васил Кацаров безсрочен
107 З_02-458/17.04.2013 Галя Черкезова 2014/03/01 2016/02/01
108 З_02-446/16.04.2013 Минко Миревски 2015/03/01 2018/02/01
109 З_02-718/14.06.2013 Росица Велешка безсрочен
110 З_02-812/05.07.2013 Иван Иванов безсрочен
111 З_02-852/22.07.2013 Рада Немска безсрочен
112 З_02-897/05.08.2013 Стефан Тодоров безсрочен
113 З_02-1138/01.10.2013 Кирчо Киров 2014/10/01 БЕЗСРОЧЕН
114 З_02-948/19.08.2013 Лъчезар Петков 2014/09/01 2016/07/01 2019/06/01
З_02-1176/10.10.2013 Петър Пенков безсрочен
З_02-1159/07.10.2013 Петър Борански безсрочен
118 З_02-1101/25.09.2013 Айгюн Толев 2015/09/01
З_02-1026/02.09.2013 Камен Кожухаров безсрочен
З_02-1018/30.08.2013 Иван Иванов безсрочен
З_02-981/22.08.2013 Стефан Райков безсрочен
121 З_02-1207/21.10.2013 Георги Ненов 2015/10/01 2018/08/01
122 З_02-1217/25.10.2013 Дочо Никифоров безсрочен
123 З_02-1242/31.10.2013 Цветомир Цочев 2015/07/01 2017/06/01
124 З_02-1277/06.11.2013 Цветомир Цанев 2015/10/01
125 З_02-1295/11.11.2013 Петко Бошнаков 2015/05/01 2018/04/01
126 З_02-1350/20.11.2013 Пенко Сомлев 2015/08/01 2018/06/01
127 З_02-1423/27.11.2013 Елена Генкова безсрочен
128 З_02-1459/29.11.2013 Белослава Банчева 2016/10/01
129 З_02-1498/09.12.2013 Драгол Иванов 2014/10/01
130 З_02-1500/09.12.2013 Павел Паймаков безсрочен
131 З_02-1591/18.12.2013 Лалю Лалев безсрочен
2014г.
132 З_02-18/08.01.2014 Йорданка Ганчева 2014/10/01 2017/09/01
133 З_02-49/15.01.2014 Стана Дикова безсрочен
134 З_02-81/21.01.2014 Иванка Генкова безсрочен
135 З_02-102/24.01.2014 Светлана Николова безсрочен
136 З_02-117/31.01.2014 Поликсения Славова 2015/01/01 2017/11/01
137 З_02-130/05.02.2014 Раю Раев безсрочен
138 З_02-199/04.03.2014 Димитър Кънев 2016/07/01 2019/09/01
139 З_02-201/05.03.2014 Денис Георгиев 2016/01/01 2019/01/01
140 З_02-236/17.03.2014 Фикри Мехмедолу 2017/03/01
141 З_02-252/21.03.2014 Зера Чакърова безсрочен
142 З_02-248/20.03.2014 Юлиана Дзимбова 2017/03/01
143 З_02-264/27.03.2014 Зоя Ангелова 2015/10/01
144 З_02-309/10.04.2014 Борислав Пенкин 2017/03/01
145 З_02-347/30.04.2014 Александър Василев безсрочен
146 З_02-356/08.05.2014 Стойко Недялков безсрочен
147 З_02-315/15.04.2014 Иван Кацаров 2017/04/01
148 З_02-396/20.05.2014 ЮРИЙ ПЕНЕВСКИ 2016/04/01 2019/02/01
149 З_02-417/269.05.2014 Васил Райковски безсрочен
150 З_02-429/29.05.2014 Иванка Петкова безсрочен
151 З_02-448/02.06.2014 Иван Маринов 2016/05/01
152 з_02-571/26.06.2014 петко яков безсрочен
153 З_02-617/07.07.2014 Никола Дичевски 2014/10/01 2015/12/01 2017/12/01
154 З_02-615/07.07.2014 Драгол Станчевски безсрочен
155 З_02-612/04.07.2014 Диана Миховска безсрочен
156 З_02-635/14.07.2014 ИВАН ПЕНКОВ безсрочен
157 З_02-689/28.07.2014 ДОНКА СТОЕВА безсрочен
158 З_02-734/05.08.2014 МИЧО МИЧЕВ безсрочен
159 З_02-739/07.08.2014 ДОНКА ЙОСКОВА 2015/10/01 2018/09/01
160 З_02-748/11.08.2014 ЦОЧО НАНКОВСКИ безсрочен
161 З_02-751/12.08.2014 ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА 2015/12/01 2018/11/01
162 З_02-805/29.08.2014 НУРИ АШИКОВ безсрочен
163 З_02-812/01.09.2014 ЦАНКО БАЛЕВСКИ безсрочен
164 З_02-865/19.09.2014 Васил Чакърски 2014/11/01 2016/11/01 безсрочен
165 З_02-866/19.09.2014 Стоян Стоянов 2016/01/01 2019/01/01
166 З_02-874/23.09.2014 Мартин Алашки 2015/02/01 2017/12/01
167 З_02-880/25.09.2014 Васил Иванов безсрочен
168 З_02-889/29.09.2014 Христо Марков 2015/03/01 2018/02/01
169 З_02-892/29.09.2014 Иван Вълев 2017/09/01
170 З_02-913/06.10.2014 Маргарита Тодорова безсрочен
171 З_02-915/06.10.2014 Николай Иванов 2015/06/01 2017/04/01
172 З_02-937/14.10.2014 НЕДЮ НЕДЕВ 2015/04/01 безсрочен
173 З_02-947/15.10.2014 ЦВЕТОМИР ГОСПОДИНОВ 2016/07/01 2019/06/01
174 З_02-954/16.10.2014 НЕДКО МИНКОВ безсрочен
175 з_02-989/27.10.2014 атанаска пейкова безсрочен
176 з_02-995/28.10.2014 Димитър Вачев безсрочен
177 З_02-1052/13.11.2014 Диян Ковачев 2017/09/01
178 З_02-1127/27.11.2014 МАРИЯ НАНКОВСКА 2017/10/01
179 З_02-1155/03.12.2014 ИВАЙЛО МИДАНОВ 2016/10/01
180 З_02-1205/11.12.2014 ВЕЛИЧКО ПЕТКОВ 2017/10/01
181 З_02-1274/22.12.2014 Найден Станков 2016/03/01 безсрочен
182 З_02-1275/22.12.2014 Огнян Паскалев 2016/12/01
183 З_02-1278/22.12.2014 Добринка Кинкина безсрочен
184 З_02-1297/30.12.2014 Любомир Атанасов 2017/09/01
185 З_02-321/17.04.2014 Димитър Рангелов 2016/01/01 2017/12/01
186 З_02-237/17.03.2014 Юсеин Чакъров безсрочен
187 З_02-530/18.06.2014 МАРИН МИХОВСКИ безсрочен
188 З_02-1151/04.10.2013 ЙОРДАН СИМЕОНОВ безсрочен
189 З_02-914/06.10.2014 АТАНАСКА ДИМИТРОВА 2017/07/01
190 З_02-1082/20.11.2014 НАСКО НАЧЕВ 2015/12/01 2018/11/01
191 з_02-926/09.10.2014 Иванчо Ангелски 2017/03/01
2015г.
192 З-РД-16/13.01.2015 ЦВЕТОМИР БАНЧЕВ 2016/04/01 2019/03/01
193 РД-194/16.01.2015 тодор атанасов безсрочен
194 З_РД-25/16.01.2015 КРАСИМИР КРАНТОВСКИ 2018/01/01
195 З_РД-32/20.01.2015 Йорданка Йорданова 2016/04/01 2019/03/01
196 З_РД-41/21.01.2015 ИРЕНА НИКОЛОВА 2016/03/01 2019/02/01
197 З_РД-40/21.01.2015 ЦВЕТАН ЦАНКОВ 2016/05/01
198 З_РД-39/21.01.2015 АНГЕЛИНА ЦАНКОВА 2017/05/01
199 з-рд-99/27.01.2015 Владимир Димитров 2016/11/01
200 з-рд-101/28.01.2015 богдан банчев 2015/11/01 2018/10/01
201 з-рд-107/29.01.2015 ненко генковски безсрочен
202 з-рд-115/29.01.2015 петър радев безсрочен
203 З-РД-144/09.02.2015 НЕНКО ЧОЛАКОВ безсрочен
204 З-РД-153/12.02.2015 ДРАГОМИР ТЕРЗИЕВ безсрочен
205 З-РД-157/12.02.2015 ГЕОРГИ ИЛИЕВ безсрочен
206 З-РД-160/13.02.2015 ЦВЕТАН ВЛАСКОВСКИ 2016/10/01 2019/09/01
207 з-рд-169/17.02.2015 Кольо Колев безсрочен
208 З-РД-230/06.03.2015 ИВАЙЛО ПЕТРОВ СТЕФАНОВ 2017/02/01
209 РД-772/23.02.2015 ГЕНА ЙОНКОВА безсрочен
210 З-РД-208/26.02.2015 МЛАДЕН АНТИМОВ 2015/09/01
211 З-РД-213/26.02.2015 ИНКО ГАНКОВСКИ безсрочен
212 З-РД-215/27.02.2015 ЦВЕТОМИР КЪНЧЕВ безсрочен
213 З-РД-226/05.03.2015 КОЛЬО ТАНКОВ безсрочен
214 З-РД-236/09.03.2015 ИВАН ГАНЕКОВ безсрочен
215 З-РД-237/09.03.2015 МИЛКО ДАЧЕВ 2017/01/01
216 З-РД-249/11.03.2015 Драгомир Кочевски безсрочен
217 УГ-01-03-0/17.03.2015 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ безсрочен
218 УГ-01-03-1/17.03.2015 ИВАН ГАНЧЕВ безсрочен
219 УГ-01-03-2/18.03.2015 ПЕНЧО КЪНЕВ 2017/01/01
220 УГ-01-03-3/19.03.2015 ВЕСЕЛИН МАРКОВ 2017/02/01
221 УГ-01-03-4/19.03.2015 ИВАН СЕМЕРДЖИЕВ 2017/02/01
222 УГ-01-03-5/23.03.2015 ДЕНЧО ДЕНЧЕВ безсрочен
223 З-РД-307/27.03.2015 МИРОСЛАВ ТЕРЗИЕВ 2017/03/01
224 з-рд-348/30.03.2015 Цветан Монков 2017/03/01
225 УГ-01-03-6/30.03.2015 ЦВЕТАНА БОЧЕВА безсрочен
226 УГ-01-03-8/01.04.2015 Иван Кушлев безсрочен
227 УГ-01-03-9/02.04.2015 КАЛЮ БОНЧЕВ безсрочен
228 УГ-01-03-11/07.04.2015 ЛЮБЕН СТОЙЧЕВ 2017/03/01
229 УГ-01-03-12/14.04.2015 ДИАНА ИЛИЕВА 2018/03/01
230 УГ-01-03-13/15.04.2015 ГЕНЧО ГЕНЧЕВ безсрочен
231 УГ-01-03-14/17.04.2015 ИВАН МАРКОВСКИ 2016/07/01 безсрочен
232 УГ-01-03-16/20.04.2015 МАРИЯ БАКРЕВА 2017/11/01
233 УГ-01-03-17/23.04.2015 МИХАИЛ БАКРЕВ 2016/02/01 2019/01/01
234 УГ-01-03-18/27.04.2015 ПАНКО МОМЧИЛОВ безсрочен
235 УГ-01-03-19/07.05.2015 Георги Стайковски безсрочен
236 УГ-01-03-20/13.05.2015 Емил Генов 2017/03/01
237 УГ-01-03-21/13.05.2015 Ивелина Станкова 2015/09/01 2018/10/01
238 УГ-01-03-23/14.05.2015 Найден Доневски безсрочен
239 УГ-01-03-24/18.05.2015 ЯНИ БРИЛСКИ безсрочен
240 УГ-01-03-25/22.05.2015 АЙТЕН ЧАУШЕВА 2018/02/01
241 УГ-01-03-26/22.05.2015 ИСМЕТ ЧАУШЕВ 2017/05/01
242 уг-01-03-30/04.06.2015 венелин праматаров безсрочен
243 УГ-01-03-29/03.06.2015 НИКОЛА БУТЕВ 2017/07/01
244 УГ-01-03-31/10.06.2015 ЛИЛЯНА НИКОЛОВА безсрочен
245 УГ-01-03-32/12.06.2015 Мариян Огнянов 2016/10/01
246 УГ-01-03-34/17.06.2015 КОЛЮ КОЛЕВ 2016/06/01 безсрочен
247 УГ-01-03-35/19.06.2015 МАГДАЛЕНА ГЕНОВСКА 2018/06/01
248 УГ-01-03-36/22.06.2015 Тота Лесидренска безсрочен
249 УГ-01-03-37/29.06.2015 Светла Кирова 2018/06/01
250 УГ-01-03-39/02.07.2015 Тотка Владова безсрочен
251 УГ-01-03-40/03.07.2015 СОФКА ЛИФТОВА 2018/02/01
252 УГ-01-03-44/22.07.2015 ГЕОРГИ МОНЕВ безсрочен
253 УГ-01-03-45/22.07.2015 ПЕНКА СПАСОВА безсрочен
254 УГ-01-03-47/05.08.2015 ТОДОР ТОДОРОВ 2016/11/01
255 УГ-01-03-50/12.08.2015 Иван Василев 2017/06/01
256 уг-01-03-52/27.08.2015 лальо Ковачев 2017/06/01
257 уг-01-03-54/07.09.2015 Тотю Ковачев 2016/02/01 2019/01/01
258 УГ-01-03-55/11.09.2015 Виолета Койновска 2016/07/01 2019/06/01
259 УГ-01-03-56/14.09.2015 Даниела Кънева 2017/06/01
260 УГ-01-03-59/18.09.2015 МАРИЕЛА СТЕФАНОВА 2017/04/01
261 УГ-01-03-61/28.09.2015 НИКОЛАЙ ШАБАНОВ 2015/11/01 2018/10/01
262 УГ-01-03-62/09.10.2015 Герасим Заимов 2018/06/01
263 УГ-01-03-64/22.10.2015 Момчил Димитров 2017/12/01
264 УГ-01-03-65/28.10.2015 Валентин Керински 2017/10/01
265 УГ-01-03-67/09.11.2015 ЗАНКА ЖАБИЛОВА безсрочен
266 УГ-01-03-69/11.11.2015 ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ 2017/01/01
267 УГ-01-03-70/13.11.2015 РУМЯНА ГЕОРГИЕВА 2017/08/01
268 УГ-01-03-71/17.11.2015 НАДКА ПРИСАДАШКА безсрочен
269 УГ-01-03-76/30.11.2015 МАРИН ДИМОВСКИ безсрочен
270 УГ-01-03-77/01.12.2015 АНИ АНГЕЛОВА 2018/11/01
271 УГ-01-03-79/04.12.2015 СВЕТОСЛАВ БАНЧЕВСКИ безсрочен
272 УГ-01-03-80/09.12.2015 Радослав Ненов 2018/06/01
273 УГ-01-03-81/09.12.2015 МАРА НЕНОВА безсрочен
274 УГ-01-03-83/17.12.2015 НИКОЛИНА АСЕНОВА безсрочен
275 УГ-01-03-84/22.12.2015 Стефан Радев 2016/04/01 2018/04/01
2016г.
276 УГ-01-03-1/05.01.2016 Йелис Будинова безсрочен
277 уг-01-03-3/07.01.2016 Станка Маркова 2016/05/01
278 УГ-01-03-5/12.01.2016 Поля Немска 2017/11/01
279 УГ-01-03-6/15.01.2016 Светослав Цанов 2018/11/01
280 УГ-01-03-7/18.01.2016 Валентин Манджуков безсрочен
281 УГ-01-03-8/22.01.2016 Дочо Дочев безсрочен
282 УГ-01-03-9/22.01.2016 Светла Кючукова безсрочен
283 УГ-01-03-10/25.01.2016 ДРАГАН ДРАГАНОВ безсрочен
284 уг-01-03-11/27.01.2016 Людмил Парашкевов безсрочен
285 УГ-01-03-13/27.01.2016 ПЕТКО СТАЛИНЧЕВ безсрочен
286 УГ-01-03-15/29.01.2016 АНИ ИВАНОВА 2016/09/01 2019/08/01
287 УГ-01-03-16/02.02.2016 ПЕТКО ПЕТКОВ 2018/11/01
288 УГ-01-03-21/09.02.2016 АТАНАС ДИМЧЕВ безсрочен
289 УГ-01-03-22/10.02.2016 Стойка Попска безсрочен
290 УГ-01-01-23/15.02.2016 МАРИН НЕДКОВ безсрочен
291 УГ-01-03-24/16.02.2016 Красимир Лилов 2017/01/01
292 УГ-01-03-25/19.02.2016 ПЕНЧО РАЛЧЕВСКИ безсрочен
293 УГ-01-03-26/22.02.2016 ЛИДИЯ ЧИПОВА 2018/01/01
294 уг-01-03-27/25.02.2016 Анелия Пеевска 2017/04/01
295 уг-01-03-30/01.03.2016 Иван Иванов безсрочен
296 УГ-01-03-31/01.03.2016 ВАНЯ АКАЛСКА 2017/06/01
297 УГ-01-03-33/07.03.2016 ЯНА БАКОВСКА 2016/12/01 2019/11/01
298 УГ-01-03-34/07.03.2016 ВЕСЕЛИНКА МОЛЛОВА безсрочен
299 УГ-01-03-35/07.03.2016 ПЕТЪР МОЛЛОВ безсрочен
300 УГ-01-03-36/09.03.2016 МАТЕЙ ЦАНКОВ безсрочен
301 УГ-01-03-36/10.03.2016 СТЕФАН СТАНЕВ безсрочен
302 УГ-01-03-39/15.03.2016 ИВАН ДИМИТРОВ 2017/06/01
303 УГ-01-03-42/22.03.2016 ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ безсрочен
304 УГ-01-03-44/25.03.2016 Христо Панамски 2018/02/01
305 УГ-01-03-45/28.03.2016 Веска Фичева безсрочен
306 УГ-01-03-46/28.03.2016 Данко Стефанов безсрочен
307 УГ-01-03-47/29.03.2016 Борис Тотев безсрочен
308 УГ-01-03-48/29.03.2016 ПЕНКА ГЕНОВСКА безсрочен
309 УГ-01-03-49/31.03.2016 ХРИСТИНА ЯНКОВА безсрочен
310 УГ-01-03-51/05.04.2016 ПЕТЪР МАЦИН безсрочен
311 УГ-01-03-53/08.04.2016 Тончо Иванов 2016/07/01
312 УГ-01-03-54/11.04.2016 Денка Койчева безсрочен
313 УГ-01-03-52/07.04.2016 Виолета Шошкова - Танкова безсрочен
314 УГ-01-03-55/11.04.2016 Мария Христова безсрочен
315 УГ-01-03-56/14.04.2016 ЕМИН АСАНОВ 2018/09/01
316 УГ-01-03-57/22.04.2016 ПЕТЪР ВЕЛЕШКИ безсрочен
317 УГ-01-03-60/03.05.2016 МИРОСЛАВ МАРКОВ 2017/11/01
318 уг-01-03-61/09.05.2016 Сергей Димитров безсрочен
319 УГ-01-03-62/10.05.2016 ДОНА ИВАНОВА безсрочен
320 УГ-01-03-63/10.05.2016 МИНЧО ПАВЛЕВ 2017/07/01
321 УГ-01-03-64/14.05.2016 Александър Василев 2018/04/01
322 УГ-01-03-65/17.05.2016 ВАСИЛ ПАНОВ безсрочен
323 УГ-01-03-66/18.05.2016 ЦВЕТАН ЦОНКОВ 2019/01/01
324 УГ-01-03-69/26.05.2016 КОНСТАНТИН ГНОЕВОЙ безсрочен
325 УГ-01-03-73/13.06.2016 Петър Киновски 2018/04/01
326 УГ-01-03-74/13.06.2016 МАРИЯ МАРИНОВА - КОВАЧЕВА безсрочен
327 УГ-01-03-78/28.06.2016 Даниела Кичукова 2017/11/01
328 УГ-01-03-79/01.07.2016 ПЕНКА ЦОЧЕВА безсрочен
329 УГ-01-03-80/05.07.2016 МАРИН МАРЕШКИ 2018/03/01
330 УГ-01-03-81/08.07.2016 СТАНКА ПЕЛТЕШКА безсрочен
331 УГ-01-03-82/11.07.2016 ПЕТЪР ДЖАМБАЗОВ безсрочен
332 УГ-01-03-83/11.07.2016 НИКОЛ АСЕНОВА 2018/05/01
333 УГ-01-03-84/13.07.2016 МАРГАРИТА ТОДОРОВА безсрочен
334 УГ-01-03-86/15.07.2016 ПЕТЪР ИВАНОВ 2018/06/01
335 УГ-01-03-87/18.07.2016 СТОЙКО МИРЧЕВ безсрочен
336 УГ-01-03-88/18.07.2016 ТОТКА СВИЛАНСКА безсрочен
337 УГ-01-03-89/18.07.2016 СТОЯН СТОЯНОВ 2018/08/01
338 УГ-01-03-90/19.07.2016 ИВАНЧО ИВАНОВ 2017/05/01
339 УГ-01-03-91/22.07.2016 МАРГАРИТА КОЙНОВСКА 2018/07/01
340 УГ-01-03-92/22.07.2016 ВАСИЛ РАЧЕВ безсрочен
341 УГ-01-03-93/22.07.2016 ЙОНКА БАГАРОВА безсрочен
342 УГ-01-03-94/26.07.2016 МИРОСЛАВ МАРИНОВ 2018/06/01
343 УГ-01-03-96/02.08.2016 МИЛКО МИНКОВ 2017/11/01
344 УГ-01-03-97/03.08.2016 НЕВИНА АНГЕЛОВА безсрочен
345 УГ-01-03-98/04.08.2016 ИВАНКА ВОЙВОДОВА безсрочен
346 УГ-01-03-99/19.08.2016 МИЛКО МИТОВСКИ 2018/05/01
347 УГ-01-03-100/23.08.2016 АНЕЛИЯ СТОЕВА 2016/11/01
348 УГ-01-03-101/25.08.2016 ЮРИЙ НЕСТОРОВ безсрочен
349 УГ-01-03-104/09.09.2016 КЛЕР-НИКОЛ СТОЯНОВА 2018/07/01
350 УГ-01-03-105/09.09.2016 Илия Илиев 2019/07/01
351 УГ-01-03-106/13.08.2016 ДОЧКА ДИМИТРОВА - ПАВЛОВА безсрочен
352 УГ-01-03-108/29.09.2016 СТЕФАН БЛАЖЕВ безсрочен
353 УГ-01-03-109/29.09.2016 ДАНАИЛ КАРАШЕЙСКИ 2019/09/01
354 УГ-01-03-110/30.09.2016 ВЕСА ВЪЛКОВА безсрочен
355 УГ-01-03-111/30.09.2016 КРАСИМИР ДОЧЕВ 2018/08/01
356 УГ-01-03-113/30.09.2016 ПЕТКО ИВАНОВ безсрочен
357 УГ-01-03-114/07.10.2016 СТЕФАН МИХОВ безсрочен
358 УГ-01-03-115/10.10.2016 БОРИСЛАВ ТОМОВ 2018/08/01
359 УГ-01-03-117/12.10.2016 МИНЧО КОЛЕВ 2018/01/01
360 УГ-01-03-119/28.10.2016 ЗЛАТКО СТЕФАНОВ 2018/08/01
361 УГ-01-03-121/04.11.2016 ЙОРДАНА ВАЧКОВА безсрочен
362 УГ-01-03-122/07.11.2016 ТОДОР ВИХРИЙСКИ 2018/08/01
363 УГ-01-03-125/11.11.2016 ЕНИСЛАВ ЦОНЕВ 2019/10/01
364 УГ-01-03-127/17.11.2016 ПЕНЧО ШАМОВ безсрочен
365 УГ-01-03-128/17.11.2016 ЛАЛЮ ХАДЖИЙСКИ безсрочен
366 УГ-01-03-130/09.12.2016 ЦВЕТАН ДОЧЕВ 2019/04/01 Стара карта с номер 0041 - дублирана с друг човек
367 УГ-01-03-131/09.12.2016 ИЛИЯ ДОНЕВСКИ безсрочен
368 УГ-01-03-132/13.12.2016 ИСКРА ИВАНОВА 2019/06/01
369 УГ-01-03-133/13.12.2016 МИЛКО ЛАЗАРОВ 2019/06/01
370 УГ-01-03-134/15.12.2016 ДАНАИЛ МИХАЙЛОВ 2019/04/01
371 УГ-01-03-135/16.12.2016 ВИКТОР ЗАИМОВ 2019/04/01
372 УГ-01-03-136/16.12.2016 ПЕТЪР СТОЙКОВ 2019/10/01
373 УГ-01-03-137/21.12.2016 ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ 2020/01/01
2017г.
374 УГ-01-03-138/23.12.2016 СЕРГЕЙ ДИМИТРОВ БЕЗСРОЧЕН преиздаден
375 УГ-01-03-139/28.12.2016 ДАЯНА ИВАНОВА 2018/08/01
376 УГ-01-03-1/04.01.2017 ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ 2019/10/01
377 УГ-01-03-2/09.01.2017 МИНКО ЧЕРНЕВ БЕЗСРОЧЕН
378 УГ-01-03-3/12.01.2017 АНГЕЛ ПЕНЧЕВ
379 УГ-01-03-4/19.01.2017 ПЕТКО МИНКОВ БЕЗСРОЧЕН
380 УГ-01-03-5/19.01.2017 НИКОЛАЙ АПОСТОЛОВ 2018/09/01
381 УГ-01-03-6/23.01.2017 МИЛКО ДАЧЕВ БЕЗСРОЧЕН
382 УГ-01-03-7/25.01.2017 НИКОЛ ИЛИЕВА 2017/11/01
383 УГ-01-03-8/25.01.2017 ХРИСТО ВЛАДОВ 2019/10/01
384 УГ-01-03-9/31.01.2017 ИВАН ЦАЧЕВ 2018/11/01
385 УГ-01-03-10/07.02.2017 ВЕЛИЗАР БЛАЖЕВ БЕЗСРОЧЕН
386 УГ-01-03-15/21.02.2017 СЕЙХАН ИБИШ БЕЗСРОЧЕН
387 УГ-01-03-12/15.02.2017 ПЕТКО ПЕТКОВ 2019/12/01
388 УГ-01-03-13/16.02.2017 ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ 2019/12/01
389 УГ-01-03-14/16.02.2017 МАРИН КОСТОВСКИ БЕЗСРОЧЕН
390 УГ-01-03-17/23.02.2017 ЛЮБЕН СТОЙЧЕВ 2020/02/01
391 УГ-01-01-16/22.02.2017 САШО ВИТАНОВ 2017/11/01
392 УГ-01-01-18/24.02.2017 КРАСИМИР ЛИЛОВ 2019/01/01
393 УГ-01-01-19/24.02.2017 МАРИЯНА ЦЪРОВСКА 2020/02/01
394 УГ-01-01-20/27.02.2017 МИХО ДИМОВСКИ БЕЗСРОЧЕН
395 УГ-01-01-21/02.03.2017 ВЕНЕЛИН МАРКОВ 2019/02/01
396 УГ-01-01-22/02.03.2017 ФИКРИ Мехмедолу 2018/02/01
397 УГ-01-01-23/02.03.2017 ЕЛЕОНОРА СЛАВЧЕВА 2018/11/01
398 УГ-01-01-24/06.03.2017 ТОДОР ТОДОРОВ 2019/10/01
399 УГ-01-01-25/07.03.2017 ИВАН РУСЕВ 2017/11/01
400 УГ-01-01-26/07.03.2017 ЕЛЕНА МАРКОВА БЕЗСРОЧЕН
401 УГ-01-01-27/07.02.2017 ЦОЧО КАМАЧАРОВ 2020/02/01
402 УГ-01-01-28/09.03.2017 РОСИЦА НИНОВА 2019/01/01
403 УГ-01-03-29/13.03.2017 ПЕТЪР ПЕТРОВ БЕЗСРОЧЕН
404 УГ-01-03-30/14.03.2017 ИВАН ДОЧЕВ 2017/12/01
405 УГ-01-03-31/14.03.2017 СТЕФАН СТЕФАНОВ БЕЗСРОЧЕН
406 УГ-01-03-32/15.03.2017 ПЕНЧО КЪНЕВ 2019/11/01
407 УГ-0103-33/15.03.2017 СЛАВКА ГЪЛЪБОВА БЕЗСРОЧЕН
408 УГ-01-03-34/15.03.2017 КРЪСТЮ ПЕТРОВ БЕЗСРОЧЕН
409 УГ-01-01-35/16.03.2017 ДИЯНА КАРАДОЧЕВА 2019/07/01
410 УГ-01-03-36/20.03.2017 ЕМИЛ ГЕНОВ 2020/02/01
411 УГ-01-03-37/20.03.2017 ЕМИЛ ЕНЧЕВ 2017/12/01
412 УГ-01-03-38/21.03.2017 НИКОЛАЙ ПЕТКОВ БЕЗСРОЧЕН
413 УГ-01-03-39/22.03.2017 ЦВЕТАН ДИНУШЕВ БЕЗСРОЧЕН
414 УГ-01-03-40/03.04.2017 ИВАН КАЦАРОВ 2020/03/01
415 УГ-01-03-41/10.04.2017 НИКОЛАЙ ИВАНОВ 2020/03/01
416 УГ-01-03-42/10.04.2017 ИВАНЧО ИВАНОВ 2020/03/01
417 УГ-01-03-43/13.04.2017 ПЛАМЕН ИВАНОВ 2020/01/01
418 УГ-01-03-44/18.04.2017 Цветан Монков 2019/04/01
419 УГ-01-03-45/18.04.2017 КРАСИМИР ИЛИЕВ 2018/02/01
420 УГ-01-03-47/24.04.2017 ВЕРКА МИХОВА БЕЗСРОЧЕН
421 УГ-01-03-46/24.04.2017 ДАНАИЛ МОНЕВ 2018/06/01
422 УГ-01-03-48/25.04.2017 Дико Пелтешки 2020/02/01
423 УГ-01-03-49/26.04.2017 БЕЛОСЛАВА БАНЧЕВА 2020/03/01
424 УГ-01-03-51/12.05.2017 Даниела Кънева 2020/04/01
425 УГ-01-03-50/12.05.2017 МЛАДЕН МИХАЙЛОВ БЕЗСРОЧЕН
426 УГ-01-03-52/15.05.2017 Мариела Стефанова 2020/04/01
427 УГ-01-03-53/19.05.2017 ВАНЯ АКАЛСКА 2020/04/01
428 УГ-01-03-54/23.05.2017 Цветомир Цочев 2020/04/01
429 УГ-01-03-55/23.05.2017 Петър Петров БЕЗСРОЧЕН
430 УГ-01-03-56/25.05.2017 Спас Петков 2018/02/01
431 УГ-01-03-57/25.05.2017 ИВАН ВАСИЛЕВ 2020/04/01
432 УГ-01-03-58/26.05.2017 НЕДЕЛЯ МАРИНОВА БЕЗСРОЧЕН
433 УГ-01-03-59/30.05.2017 ДЕТЕЛИН ДИМИТРОВ 2018/03/01
434 УГ-01-03-60/31.05.2017 ДОЧО АЛАШКИ БЕЗСРОЧЕН
435 УГ-01-03-61/31.05.2017 ДОНКА РАКЛЕОВА БЕЗСРОЧЕН
436 УГ-01--03-62/09.06.2017 ИВАН СЕМЕРДЖИЕВ 2020/01/01
437 УГ-01-03-63/12.06.2017 Зоя Ангелова 2018/08/01
438 УГ-01-03-11/09.02.2017 АТАНАСКА ПОПСКА БЕЗСРОЧЕН
439 УГ-01-03-64/13.06.2017 ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ 2018/01/01
440 УГ-01-03-66/15.06.2017 ВЛАДИМИР ЦАНКОВ БЕЗСРОЧЕН
441 УГ-01-03-65/15.06.2017 ВИОЛЕТА КОЛЕВА 2020/05/01
442 УГ-01-03-69/19.06.2017 СПАС МИХОВ 2019/03/01
443 УГ-01-03-68/16.06.2017 ДИМИТРИНА КЪНЧЕВА БЕЗСРОЧЕН
444 УГ-01-03-67/16.06.2017 НИКОЛА БУТЕВ БЕЗСРОЧЕН
445 УГ-01-03-70/21.06.2017 Иванчо Ангелски 2019/06/01
446 УГ--01-03-71/28.06.2017 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БЕЗСРОЧЕН
447 УГ-01-03-72/18.07.2017 ВАНЯ КОВАЧЕВА БЕЗСРОЧЕН
448 УГ-01-03-74/20.07.2017 СТЕФАН ДЖАБРАИЛОВ 2019/09/01
449 УГ-01-03-73/19.07.2017 Юлиана Дзимбова 2020/02/01
450 УГ-01-03-75/26.07.2017 ДИМИТЪР ТОДОРОВ 2020/06/01
451 УГ-01-03-76/26.07.2017 АНГЕЛ СПАСОВ БЕЗСРОЧЕН
452 УГ-01-03-78/07.08.2018 ЦЕЦО РУСКОВСКИ 2018/06/01
453 УГ-01-03-77/04.08.2017 ТАТЯНА ПЕНКОВА 2020/03/01
454 УГ-01-03-79/09.08.2017 ДОЧО ПЕНКОВСКИ 2019/06/01
455 УГ-01-03-80/09.08.2017 КОЛЮ ДУНДЕВ БЕЗСРОЧЕН
456 УГ-01-03-81/21.08.2017 ЛЮБОМИР АТАНАСОВ 2020/08/01
457 УГ-01-03-82/25.08.2017 Йорданка Ганчева 2019/08/01
458 УГ-01-03-83/05.09.2017 БРАТОВАН БРАТОВАНОВ 2019/09/01
459 УГ-01-03-84/07.09.2017 Борислав Ковачев БЕЗСРОЧЕН
460 УГ-01-03-85/07.09.2017 Диана Русковска 2020/03/01
461 УГ-01-03-86/18.09.2017 Кристиян Коев 2019/08/01
462 УГ-01-03-87/18.09.2017 Гечо Гечев 2019/12/01
463 УГ-01-03-88/19.07.2017 Георги Георгиев 2019/08/01
464 УГ-01-03-89/21.09.2017 Илия Даракчиев 2018/02/01
465 УГ-01-01-90/03.10.2017 Димитър Димитров 2018/08/01
466 УГ-01-03-91/06.10.2017 Наталия Драгова 2020/02/01
467 УГ-01-03-92/10.10.2017 Пенчо Генковски БЕЗСРОЧЕН
468 УГ-01-03-93/10.10.2017 Димитър Кожухарски 2019/05/01
469 УГ-01-03-94/12.10.2017 Грета Стоянова БЕЗСРОЧЕН
470 УГ-01-03-95/13.10.2017 Филип Ковачев 2020/10/01
471 УГ-01-03-96/16.10.2017 Иван Оряшков БЕЗСРОЧЕН
472 УГ-01-03-97/18.10.2017 Васил Добрев БЕЗСРОЧЕН
473 УГ-01-03-98/18.10.2017 Даниела Кичукова 2020/09/01
474 УГ-01-03-99/19.10.2017 Иван Русев 2020/09/28
475 УГ-01-03-100/23.10.2017 Ивайло Шопов 2018/12/01
476 УГ-01-03-101/23.10.2017 Ангелина Цанкова 2020/04/01
477 УГ-01-03-102/23.10.2017 Цветан Цанков 2018/04/01
478 УГ-01-03-103/24.10.2017 Мария Нанковска 2020/08/01
479 УГ-01-03-104/25.10.2017 Мария Бакрева 2020/10/01
480 УГ-01-03-105/26.10.2017 Димитър Рангелов 2019/10/01
481 УГ-01-03-106/27.10.2017 Петко Платников 2017/06/01
482 УГ-01-03-107/31.10.2017 Диян Ковачев 2020/10/01
483 УГ-01-03-108/31.10.2017 Георги Чернокожев БЕЗСРОЧЕН
484 УГ-01-03-109/01.11.2017 Тончо Иванов БЕЗСРОЧЕН
485 УГ-01-03-110/10.11.2017 Милан Станев БЕЗСРОЧЕН
486 УГ-01-03-111/10.11.2017 Дочко Стоянов 2019/08/01
487 УГ-01-03-112/13.11.2017 Илия Кичуков БЕЗСРОЧЕН
488 УГ-01-03-113/17.11.2017 Йордан Петракиев БЕЗСРОЧЕН
489 УГ-01-03-114/28.11.2017 Поликсения Славова 2020/10/01
490 УГ-01-03-115/05.12.2017 Красимир Крантовски 2020/11/01
491 УГ-01-03-116/05.12.2017 Иван Стойчев 2020/10/01
492 УГ-01-03-118/08.12.2017 Пенчо Троански БЕЗСРОЧЕН
493 УГ-01-03-117/08.12.2017 Васил Василев 2020/10/01
494 УГ-01-03-119/12.12.2017 Ниязи Ибов БЕЗСРОЧЕН
495 УГ-01-03-120/13.12.2017 Любомир Исикийски 2020/09/01
496 УГ-01-03-121/15.12.2017 Емил Енчев 2020/10/01
497 УГ-01-03-122/15.12.2017 Никол Илиева 2019/11/01
498 УГ-01-03-123/18.12.2017 Пламен Василев 2020/11/01
499 УГ-01-03-124/18.12.2017 Мартин Алашки 2020/11/01
500 УГ-01-03-126/19.12.2017 Христинка Христова 2020/07/01
501 УГ-01-03-125/18.12.2017 Минчо Павлев 2020/05/01
502 УГ-01-03-127/22.12.2017 Цеко Бамбов БЕЗСРОЧЕН
503 УГ-01-03-128/29.12.2017 Сашо Витанов БЕЗСРОЧЕН
2018
504 УГ-01-03-1/02.01.2018 Румен Киров 2019/12/01
505 УГ-01-03-2/03.01.2018 Марин Маринов БЕЗСРОЧЕН
506 УГ-01-03-3/04.01.2018 Иван Дочев 2020/10/01
507 УГ-01-03-4/04.01.2018 Момчил Димитров 2019/10/01
508 УГ-01-03-5/04.01.2018 Поля Немска БЕЗСРОЧЕН
509 УГ-01-03-6/05.01.2018 Ивалинка Цвяткова 2019/02/01
510 УГ-01-03-7/08.01.2018 Величко Петков БЕЗСРОЧЕН
511 УГ-01-03-8/08.01.2018 Станка Маркова БЕЗСРОЧЕН
512 УГ-01-03-9/10.01.2018 Ганчо Мошеков БЕЗСРОЧЕН
513 УГ-01-03-10/10.01.2018 Мая Цветкова 2019/11/01
514 УГ-01-03-11/11.01.2018 Илия Даракчиев 2020/12/01
515 УГ-01-03-12/16.01.2018 Недко Минков БЕЗСРОЧЕН
516 УГ-01-03-13/17.01.2018 Петко Иванов БЕЗСРОЧЕН
517 УГ-01-03-14/22.01.2018 Дида Стоева БЕЗСРОЧЕН
518 УГ-01-03-15/23.01.2018 Детелин Симеонов 2019/07/01
519 УГ-01-03-16/23.01.2018 Милко Минков 2020/10/01
520 УГ-01-03-17/24.01.2018 Минко Миревски 2020/12/01
521 УГ-01-03-18/29.01.2018 Дилян Дишев 2019/04/01
522 УГ-01-03-19/29.01.2018 Христо Панамски 2021/01/01
523 УГ-01-03-20/30.01.2018 Христо Марков 2021/01/01
524 УГ-01-03-21/31.01.2018 Минко Цвятков 2018/11/01
525 УГ-01-03-22/31.01.2018 Красимир Илиев 2018/11/01
526 УГ-01-03-23/01.02.2018 Димитър Масларски БЕЗСРОЧЕН
527 УГ-01-03-24/05.02.2018 Цина Недялкова БЕЗСРОЧЕН
528 УГ-01-03-25/05.02.2018 Нанко Недялков 2018/09/01
529 УГ-01-03-26/06.02.2018 Румяна Врачовска 2019/07/01
530 УГ-01-03-27/06.02.2018 Румянка Сомлева БЕЗСРОЧЕН
531 УГ-01-03-28/14.03.2018 Пенка Чернокожева - Райковска БЕЗСРОЧЕН
532 УГ-01-03-29/16.02.2018 Лалю Авджиев БЕЗСРОЧЕН
533 УГ-01-03-30/20.02.2018 Милена Минкова 2018/08/01
534 УГ-01-03-31/23.02.2018 Станко Бончевски БЕЗСРОЧЕН
535 УГ-01-03-32/02.03.2018 Иван Пелтешки 2020/03/01
536 УГ-01-03-33/06.03..2018 Детелин Димитров 2020/02/01
537 УГ-01-03-34/07.03.2018 Колю Колев БЕЗСРОЧЕН
538 УГ-01-03-35/07.03.2018 Диана Илиева 2021/02/01
539 УГ-01-03-36/09.03.2018 Стефана Лалева 2021/01/01
540 УГ-01-03-37/12.03.2018 Милчо Баръмов 2021/02/01
541 УГ-01-03-38/14.03.2018 Радка Маркова БЕЗСРОЧЕН
542 УГ-01-03-39/15.03.2018 Марин Марешки 2021/02/01
543 УГ-01-03-40/19.03.2018 Минко Пиров БЕЗСРОЧЕН
544 УГ-01-03-41/23.03.2018 Мирослав Атанасов 2020/10/01
545 УГ-01-03-42/23.03.2018 Валентина Георгиева 2021/02/01
546 УГ-01-03-43/26.03.2018 Петя Георгиева 2020/05/01
547 УГ-01-03-44/26.03.2018 Спас Петков 2021/01/01
548 УГ-01-03-45/28.03.2018 Александър Василев 2021/02/01
549 УГ-01-03-46/28.03.2018 Васил Ванев БЕЗСРОЧЕН
550 УГ-01-03-47/28.03.2018 Цветан Цанков 2021/02/01
551 УГ-01-03-48/28.03.2018 Ангелина Цанкова 2020/04/01
552 УГ-01-03-49/30.03.2018 Софка Лифтова 2021/01/01
553 УГ-01-03-50/02.04.2018 Фикри Мехмедолу 2019/05/01
554 УГ-01-03-51/03.04.2018 Кръстю Минков БЕЗСРОЧЕН
555 УГ-01-03-52/04.04.2018 Стефан Радев 2020/03/01
556 УГ-01-03-53/10.04.2018 Таня Петкова БЕЗСРОЧЕН
557 УГ-01-03-54/10.04.2018 Петър Марков 2019/11/01
558 УГ-01-01-55/11.04.2018 Петко Бошнаков БЕЗСРОЧЕН
559 УГ-01-03-56/11.04.2018 Любомир Игнатов БЕЗСРОЧЕН
560 УГ-01-03-57/25.04.2018 Росица Мичковска БЕЗСРОЧЕН
561 УГ-01-03- /27.04.2018 Петранка Ночева 2021/03/01
562 УГ-01-03-58/30.04.2018 Диян Данаилов 2021/03/01
563 УГ-01-03-59/03.05.2018 Васил Василев БЕЗСРОЧЕН
564 УГ-01-03-60/04.05.2018 Катя Кожухарова 2019/06/01
565 УГ-01-03-61/09.05.2018 Красимир Балкански БЕЗСРОЧЕН
566 УГ-01-03-63/15.05.2018 Богдан Банчев БЕЗСРОЧЕН
567 УГ-01-03-64/16.05.2018 Ганка Хаджийска БЕЗСРОЧЕН
568 УГ-01-03-65/18.05.2018 Петър Киновски 2021/02/01
569 УГ-01-03-65/21.05.2018 Веселин Маджаров БЕЗСРОЧЕН
570 УГ-01-03-66/23.05.2018 Радослав Ненов 2021/01/01
571 УГ-01-03-67/31.06.2018 Николай Ненов 2021/03/01
572 УГ-01-03-68/31.06.2018 Дида Балабанова 2019/03/01
573 УГ-01-03-70/04.06.2018 Ангел Иванов 2021/03/01
574 УГ-01-03-71/05.06.2018 Кинка Зюмбилска БЕЗСРОЧЕН
575 УГ-01-03-72/05.06.2018 Радослав Самодумов 2019/03/01
576 УГ-01-03-73/06.06.2018 Пенка Раева БЕЗСРОЧЕН
577 УГ-01-03-74/13.06.2018 Стою Баровски БЕЗСРОЧЕН
578 УГ-01-03-75/14.06.2018 Цочо Петков БЕЗСРОЧЕН
579 УГ-01-03-76/19.06.2018 Пенко Сомлев БЕЗСРОЧЕН
580 УГ-01-03-77/26.06.2018 Боян Банчев БЕЗСРОЧЕН
581 УГ-01-03-78/28.06.2018 Диана Бояджиева 2020/05/01
582 УГ-01-03-79/03.07.2018 Иван Лесидренски БЕЗСРОЧЕН
583 УГ-01-03-80/04.07.2018 Апостол Асенов 2021/05/01
584 УГ-01-03-81/04.07.2018 Зоя Ангелова 2021/06/01
585 УГ-01-03-82/04.07.2018 Айгюн Толев 2021/05/01
586 УГ-01-03-83/11.07.2018 Стоян Стоянов 2021/06/01
587 УГ-01-03-84/16.07.2018 Мирослав Маринов 2021/05/01
588 УГ-01-03-85/17.07.2018 Ралица Райковска БЕЗСРОЧЕН
589 УГ-01-03-86/19.07.2018 Герасим Заимов БЕЗСРОЧЕН
590 УГ-01-03-87/23.07.2018 Борислав Томов БЕЗСРОЧЕН
591 УГ-01-03-88/23.07.2018 Дако Дачев БЕЗСРОЧЕН
592 УГ-01-03-89/24.07.2018 Маргарита Койновска 2018/05/01
593 УГ-01-03-90/24.07.2018 Красимир Дочев 2021/06/01
594 УГ-01-03-91/02.08.2018 Цветан Цочев 2020/06/01
595 УГ-01-03-92/03.08.2018 Тодор Варчев БЕЗСРОЧЕН
596 УГ-01-03-93/03.08.2018 Боряна Колева БЕЗСРОЧЕН
597 УГ-01-03-94/10.08.2018 Димитър Димитров 2019/07/01
598 УГ-01-03-95/21.08.2018 Момчил Димитров 2019/10/01
599 УГ-01-03-96/22.08.2018 Виктория Колева 2020/07/01
600 УГ-01-03-97/23.08.2018 Магдалена Геновска БЕЗСРОЧЕН
601 УГ-01-03-98/23.08.2018 Димитър Митев 2019/11/01
602 УГ-01-03-99/28.08.2018 Митко Ковачев 2021/08/01
603 УГ-01-03-100/31.08.2018 Антоанета Пенчева 2018/11/01
604 УГ-01-03-101/31.08.2018 Йонка Багарова БЕЗСРОЧЕН
605 УГ-01-03-102/05.09.2018 Иван Шайлеков 2021/08/01
606 УГ-01-03-103/10.09.2018 Христина Георгиева 2021/06/01
607 УГ-01-03-104/10.09.2018 Донка Йоскова БЕЗСРОЧЕН
608 УГ-01-03-105/11.09.2018 Иван Станчев 2020/08/01
609 УГ-01-03-106/14.09.2018 Антоанета Герджикова БЕЗСРОЧЕН
610 УГ-01-03-107/19.09.2018 Ваня Терзиева БЕЗСРОЧЕН
611 УГ-01-03-108/25.09.2018 Николай Шабанов 2021/08/01
612 УГ-01-03-109/03.10.2018 Клер Стоянов 2021/09/01
613 УГ-01-03-110/04.10.2018 Любомир Досев 2020/03/01
614 УГ-01-03-111/04.10.2018 Емин Асанов БЕЗСРОЧЕН
615 УГ-01-03-112/04.10.2018 Йовчо Боровски БЕЗСРОЧЕН
616 УГ-01-03-113/08.10.2018 Тотка Радева БЕЗСРОЧЕН
617 УГ-01-03-114/09.10.2018 Ивелина Станкова 2021/09/01
618 УГ-01-03-115/10.10.2018 Гълъбин Янков 2020/08/01
619 УГ-01-03-116/15.10.2018 Стоянка Христова БЕЗСРОЧЕН
620 УГ-01-03-117/16.10.2018 Иван Йонков БЕЗСРОЧЕН
621 УГ-01-03-118/16.10.2018 Стефко Стефанов БЕЗСРОЧЕН
622 УГ-01-03-119/17.10.2018 Златина Дудевска 2020/04/01
623 УГ-01-03-120/17.10.2018 Ивайло Иванов 2020/07/01
624 УГ-01-03-121/17.10.2018 Даяна Иванова 2021/09/01
625 УГ-01-03-122/22.10.2018 Венета Захариева 2021/09/01
626 УГ-01-03-123/29.10.2018 Минко Цвятков 2021/10/01
627 УГ-01-03-124/1.11.2018 Тодор Вихрийски 2021/06/01
628 УГ-01-03-128/05.11.2018 Антоанета Пенчева 2021/10/01
629 УГ-01-03-125/05.11.2018 Наско Начев БЕЗСРОЧЕН
630 УГ-01-03-126/05.11.2018 Лазарин Минков 2020/10/01
631 УГ-01-03-127/05.11.2018 Красимир Илиев 2019/10/01
632 УГ-01-03-130/14.11.2018 Виолета Вълкова БЕЗСРОЧЕН
633 УГ-01-03-131/14.11.2018 Мариан Вълков БЕЗСРОЧЕН
634 УГ-01-03-129/14.11.2018 Теменужка Иванова 2021/10/01
635 УГ-01-03-132/15.11.2018 Светослав Цанов 2021/10/01
636 УГ-01-03-133/20.11.2018 Ивайло Стефанов 2021/10/01
637 УГ-01-03-134/21.11.2018 Венета Алашка 2021/10/01
638 УГ-01-03-135/21.11.2018 Преслав Дачев 2021/09/01
639 УГ-01-03-136/21.11.2018 Фоско Маринов БЕЗСРОЧЕН
640 УГ-01-03-137/27.11.2018 Ангел Пенчев 2021/10/01
641 УГ-01-03-138/27.11.2018 Вася Василев БЕЗСРОЧЕН
642 УГ-01-03-139/06.12.2018 Митю Митев БЕЗСРОЧЕН
643 УГ-01-03-140/07.12.2018 Донка Ангелска БЕЗСРОЧЕН
644 УГ-01-03-141/11.12.2018 Явор Николов 2021/11/01
645 УГ-01-03-142/13.12.2018 Марина Томова 2019/09/01
646 УГ-01-03-143/18.12.2018 Росица Нинова 2019/11/01
647 УГ-01-03-144/21.12.2018 Севдалина Паймакова 2020/12/01
648 УГ-01-03-145/28.12.2018 Денис Георгиев 2021/11/01
649 УГ-01-03-146/31.12.2018 Николай Димитров 2020/04/01
2019
650 УГ-01-03-1/02.01.2019 Елеонора Баросова 2020/03/01
651 УГ-01-03-2/02.01.2019 Михаил Бакрев БЕЗСРОЧЕН
652 УГ-01-03-3/03.01.2019 Иван Цачев 2021/10/01
653 УГ-01-03-4/07.01.2019 Димитър Божинов 2021/02/01
654 УГ-01-03-5/07.01.2019 Васил Василев БЕЗСРОЧЕН
655 УГ-01-03-7/09.01.2019 Дончо Дончев БЕЗСРОЧЕН
656 УГ-01-03-6/09.01.2019 Тодор Тодоров БЕЗСРОЧЕН
657 УГ-01-03-8/09.01.2019 Лидия Кирилова 2020/09/01
658 УГ-01-03-9/09.01.2019 Марин Маринов 2021/11/01
659 УГ-01-03-10/10.01.2019 Анчо Филчев 2021/03/01
660 УГ-01-03-11/11.01.2019 Илиана Боровска 2020/03/01
661 УГ-01-03-12/11.01.2019 Пламен Баросов БЕЗСРОЧЕН
662 УГ-01-03-13/14.01.2019 Ивалинка Цвяткова 2020/12/01
663 УГ-01-03-14/14.01.2019 Ирена Василева 2021/12/01
664 УГ-01-03-15/15.01.2019 Ани Иванова 2019/08/01
665 УГ-01-03-16/17.01.2019 Стоян Стоянов 2021/11/01
666 УГ-01-03-17/17.01.2019 Иванка Краевска БЕЗСРОЧЕН
667 УГ-01-03-18/18.01.2019 Румяна Минкова БЕЗСРОЧЕН
668 УГ-01-03-19/21.01.2019 Милко Митовски 2019/09/01
669 УГ-01-03-20/22.01.2019 Златко Стефанов 2021/06/01
670 УГ-01-03-21/22.01.2019 Минко Пенчев 2020/09/01
671 УГ-01-03-22/23.01.2019 Дочо Донковски БЕЗСРОЧЕН
672 УГ-01-03-23/23.01.2019 Васко Наков 2022/01/01
673 УГ-01-03-24/24.01.2019 Лиляна Христова БЕЗСРОЧЕН
674 УГ-01-03-25/31.01.2019 Иванка Миткова 2021/01/01
675 УГ-01-03-26/01.02.2019 Стоянка Петкова 2019/06/01
676 УГ-01-03-27/06.02.2019 Станимир Станев БЕЗСРОЧЕН
677 УГ-01-03-28/11.02.2019 Николина Янкова 2019/10/01
678 УГ-01-03-29/11.02.2019 Петранка Станева БЕЗСРОЧЕН
679 УГ-01-03-30/12.02.2019 Анатолий Луканов 2021/05/01
680 УГ-01-03-31/12.02.2019 Красимир Кръстев 2021/12/01
681 УГ-01-03-32/14.02.2019 Ана Бамбова БЕЗСРОЧЕН
682 УГ-01-03-34/19.02.2019 Цветомир Банчев 2022/01/01
683 УГ-01-03-33/18.02.2019 Александър Александров БЕЗСРОЧЕН
684 УГ-01-03-35/19.02.2019 Дора Нанковска БЕЗСРОЧЕН
685 УГ-01-03-36/21.02.2019 Славка Карадочева БЕЗСРОЧЕН
686 УГ-01-03-37/21.02.2019 Поликсения Динкова 2020/11/01
687 УГ-01-03-38/21.02.2019 Йорданка Йорданова 2022/02/01
688 УГ-01-03-39/25.02.2019 Междин Идризов 2021/11/01
689 УГ-01-03-40/26.02.2019 Ангелина Радоева БЕЗСРОЧЕН
690 УГ-01-03-41/26.02.2019 Георги Пенков БЕЗСРОЧЕН
691 УГ-01-03-42/01.03.2019 Румяна Георгиева 2020/08/01
692 УГ-01-03-43/05.03.2019 Дилян Дишев 2019/04/01
693 УГ-01-03-44/05.03.2019 Никола Русев БЕЗСРОЧЕН
694 УГ-01-03-45/06.03.2019 Гълъбина Стоянова 2019/12/01
695 УГ-01-03-46/07.03.2019 Валентин Керин БЕЗСРОЧЕН
696 УГ-01-03-47/08.03.2019 Юрий Несторов БЕЗСРОЧЕН
697 УГ-01-03-48/13.03.2019 Данаил Михайлов 2022/02/01
698 УГ-01-03-49/14.03.2019 Елеонора Славчева 2020/05/01
699 УГ-01-03-50/14.03.2019 Йона Пеневска БЕЗСРОЧЕН
700 УГ-01-03-51/14.03.2019 Кольо Пеневски БЕЗСРОЧЕН
701 УГ-01-03-52/15.03.2019 Минко Кънчевски 2020/05/01
702 УГ-01-03-53/19.03.2019 Милка Немска БЕЗСРОЧЕН
703 УГ-01-03-54/19.03.2019 Стоянка Христова БЕЗСРОЧЕН
704 УГ-01-03-55/19.03.2019 Николай Наков БЕЗСРОЧЕН
705 УГ-01-03-56/21.03.2019 Цветан Цонков БЕЗСРОЧЕН
706 УГ-01-03-57/22.03.2019 Мирослав Марковски БЕЗСРОЧЕН
707 УГ-01-03-58/25.03.2019 Адриана Янева 2020/09/01
708 УГ-01-03-59/25.03.2019 Цветан Монков 2021/02/01
709 УГ-01-03-60/26.03.2019 Стойко Минков БЕЗСРОЧЕН
710 УГ-01-03-61/26.03.2019 Александър Николов 2021/02/01
711 УГ-01-03-62/03.04.2019 Васил Панов БЕЗСРОЧЕН
712 УГ-01-03-63/10.04.2019 Стоян Мичев БЕЗСРОЧЕН
713 УГ-01-03-65/12.04.2019 Ирена Банчева 2019/11/01
714 УГ-01-03-64/12.04.2019 Васил Цоневски БЕЗСРОЧЕН
715 УГ-01-03-66/12.04.2019 Димитър Кожухарски 2020/03/01
716 УГ-01-03-67/17.04.2019 Добринка Кънъкова БЕЗСРОЧЕН
717 УГ-01-03-68/17.04.2019 Бисера Костовска БЕЗСРОЧЕН
718 УГ-01-03-69/18.04.2019 Светлана Крумова 2021/02/01
719 УГ-01-03-70/23.04.2019 Юрий Пеневски 2022/01/01
720 УГ-01-03-71/30.04.2019 Иван Иванов 2021/04/01
721 УГ-01-03-72/03.05.2019 Цветанка Димитрова 2021/01/01
722 УГ-01-03-73/03.05.2019 Петко Платников 2022/04/01
723 УГ-01-03-74/07.05.2019 Фикри Мехмедолу 2022/03/01
724 УГ-01-03-75/20.05.2019 Пламен Ютеров 2020/03/01
725 УГ-01-03-76/21.05.2019 Георги Ненов 2021/06/01
726 УГ-01-03-78/21.05.2019 Марияна Ютерова 2021/10/01
727 УГ-01-03-77/21.05.2019 Йорданка Василева БЕЗСРОЧЕН
728 УГ-01-03-79/23.05.2019 Петко Караиванов БЕЗСРОЧЕН
729 УГ-01-03-80/23.05.2019 Митко Стоев 2021/03/01
730 УГ-01-03-80/27.05.2019 Николай Пъчевски БЕЗСРОЧЕН
731 УГ-01-03-83/30.05.2019 Тотю Ковачев БЕЗСРОЧЕН
732 УГ-01-03-82/28.05.2019 Цветомир Господинов 2022/04/01
733 УГ-01-03-84/30.05.2019 Тодор Тодоров БЕЗСРОЧЕН
734 УГ-01-03-85/03.06.2019 Милко Лазаров 2022/05/01
735 УГ-01-03-86/06.06.2019 Дочо Станевски БЕЗСРОЧЕН
736 УГ-01-03-87/10.06.2019 Дияна Карадочева БЕЗСРОЧЕН
737 УГ-01-03-88/10.06.2019 Пенчо Христов БЕЗСРОЧЕН
738 УГ-01-03-89/12.06.2019 Виолета Койновска 2022/04/01
739 УГ-01-03-90/17.06.2019 Валентин Начев БЕЗСРОЧЕН
740 УГ-01-03-91/21.06.2019 Пенко Пенков БЕЗСРОЧЕН
741 УГ-01-03-92/24.06.2019 Искра Иванова 2022/04/01
742 УГ-01-03-93/24.06.2019 Детелин Симеонов 2022/05/01
743 УГ-01-03-94/24.06.2019 Велин Василев 2022/06/01
744 УГ-01-03-95/26.06.2019 Радко Маринов БЕЗСРОЧЕН
745 УГ-01-03-96/26.06.2019 Румяна Врачовска 2022/05/01
746 УГ-01-03-97/01.07.2019 Илия Илиев 2022/05/01
747 УГ-01-03-98/03.07.2019 Ани Иванова 2022/06/01
748 УГ-01-03-99/08.07.2019 Валерия Йотова БЕЗСРОЧЕН
749 УГ-01-03-100/08.07.2019 Виолета цачева 2021/06/01
750 УГ-01-03-101/09.07.2019 Иван Димитров 2022/06/01
751 УГ-01-03-102/11.07.2019 Цветан Дочев 2022/02/01