одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежи 2018 г.

Уникален идентификатор:  a5d207b5-abb0-4065-8ba6-b4b2c22ef0f4

Описание:

Регистър на техническите паспорти на строежи 2018 г.

Регистър на техническите паспорти на строежи 2018 г.

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-18 15:50:09
  • Създаден от: desislava_anastasova
  • Последна промяна: 2019-09-20 09:28:37
  • Последно променил: desislava_anastasova

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ - 2018 год.

№ по ред Регистрационен № Дата Строеж Катего-рия на строежа Местонахождение Възложител Консултант / Технически ръководител
1 2 3 4 5 6 7 8
1 17573.501.703 05.01.2018г. ДЕСТИЛЕРИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ СУРОВИНИ I УПИ І-671, кв. 1, идент. 17573.501.703, с. Градище, общ. Шумен „Драго Ценков” ЕООД инж. Кънчо Кънчев
2 83510.660.163 10.01.2018г. ПРИСТРОЙКИ - МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ КЪМ „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗА ВОДАЧИ НА МПС И МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ“ V УПИ I - „Жилищно строителство, КОО и озеленяване“ от кв.579 по плана на гр.Шумен, поземлен имот с идентификатор № 83510.660.163 по КК на гр.Шумен община Шумен, област Шумен. Георги Миланов техн.р. Стефан Стефанов
3 83510.670.368 22.01.2018г. Пристройка за печатница към съществуващ цех за емайлиране на бойлери III УПИ XXIV, кв.340д по плана на гр. Шумен, бул."Мадара" № 48, ПИ 83510.670.368 "ТЕСИ" ООД инж. Нели Христова
4 83510.675.288.6 22.01.2018г. ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА V УПИ VI - 6989 от кв.434 по плана на гр.Шумен, поземлен имот с идентификатор № 83510.675.288 по КК на гр.Шумен, ул. „Боримечка“ № 20, община Шумен, област Шумен. 1.Наталия Иванова и Ангел Иванов 2. Злати Златев и Станка Златева стр.т. Б. Илиев
5 83510.666.59.7.54 22.01.2018г. ПРИСТРОЙКА И ПОКРИВАНЕ ПРЕДБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО КЪМ БУЛ. “СИМЕОН ВЕЛИКИ“ V УПИ I - „ЖК с подземни магазини и гаражи“ от кв.147 по плана на гр.Шумен, поземлен имот с идентификатор № 83510.666.59.7 по КК на гр.Шумен, бул. „Симеон Велики“, община Шумен, област Шумен. Радка Гичева и Христо Гичев инж. Михаил Михайлов
6 83510.662.311.13 23.01.2018г. ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР IV УПИ V – „КГЖС“ от кв.121 по плана на гр.Шумен, поземлен имот с идентификатор № 83510.662.311.13 по КК на гр.Шумен, ул.“Васил Друмев“ № 21А, община Шумен, област Шумен. „АТРАКТИВ ХАУС“ ЕООД инж. Михаил Михайлов
7 83510.671.239 23.01.2018г. Етажни собственици на Жилищна сграда в ПИ 83510.671.239, ул."Стефан Изворски" №8 III ПИ 83510.671.239, ул. Стефан изяворски" №8 Дочко Генов "Тест Билдинг" ООД
8 83510.335.3.2 31.01.2018г. СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ - БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И БИРА V ПИ 83510.335.3, м-ст „Дремжа“ по КК на гр.Шумен, Община Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, м-ст „Дремжа“, община Шумен, област Шумен. „АГРО НАЙЛ“ООД инж. Михаил Михайлов
9 83510.665.26. ПС 31.01.2018г. НАДГРАЖДАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОДПОРНИ СТЕНИ НА ХИПЕРМАРКЕТ КАУФЛАНД IV УПИ IX, кв. 345 по плана на гр.Шумен 83510.665.26 по КК на гр.Шумен, Община Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, бул.“Симеон Велики“ № 28, община Шумен, област Шумен. „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД енд КО“ КД инж. Кънчо Кънчев
10 83510.662.11 31.01.2018г. Изпълнение на проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Шумен по четири обособени позиции обособена позиция №2 „Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр.Шумен, ул.”Софийско шосе” №12 III УПИ I„жил.комплекс,магазини и гаражи”, кв.655, ПИ 83510.662.11, обл. Шумен, Община Шумен, гр. Шумен ул.”Софийско шосе” №12 Сдружение на собствениците „ИКАР-ШУМЕН-СОФИЙСКО ШОСЕ БЛ.12” "Динс консулт" ООД
11 83510.671.32.3 31.01.2018г. „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Шумен по две обособени позиции” в частта по обособена позиция: „Проектиране и СМР на многофункционална жилищна сграда находяща се на бул.„Велики Преслав” №12 , гр.Шумен” III УПИ I за жил.к-с и магазини, кв.287, ПИ 83510.671.32.3 обл. Шумен, Община Шумен, гр. Шумен, бул.” Велики Преслав” №12 Сдружение на собствениците „САНИ12-Шумен” "Динс консулт" ООД
12 41188.503.24.1 31.01.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА V УПИ III, кв. 8 по плана на с.Коньовец, Община Шумен, ПИ 41188.503.24 по КК на с. Коньовец, Община Шумен, Област Шумен, с административен адрес: с.Коньовец, ул.“Дунав“ №9, община Шумен, област Шумен. Зюлкяр Адем инж. Нина Радославова
13 83510.662.501.1 01.02.2018г. СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – МАГАЗИН №2 С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.662.501.2 В ПИЦАРИЯ С ДЕТСКИ КЪТ V УПИ VII-2550, кв. 126 по плана на гр. Шумен, Община Шумен, ПИ 83510.662.501.1 по КК на гр.Шумен, Община Шумен, Област Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, бул.“Симеон Велики“ № 50, община Шумен, област Шумен. Невена Йорданова
14 83510.670.335 01.02.2018г. АВТОСЕРВИЗ, МАГАЗИН И ОФИСИ V УПИ LXXX- „ПСД“, кв. 340 по плана на гр. Шумен, Община Шумен, ПИ 83510.670.335 по КК на гр.Шумен, Община Шумен, Област Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, бул.“Ришки проход“, община Шумен, област Шумен. Илия Станков инж. Михаил Михайлов
15 83510.674.6.1-БС бтк
16 83510.675.115.3.15 14.02.2018г. СТУДИО ЗА КРАСОТА /Промяна на предназначението на магазин за промишлени стоки/ V УПИ II-4471, кв. 270 по плана на гр. Шумен, Община Шумен, ПИ 83510.675.116 по КК на гр.Шумен, Община Шумен, Област Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, ул.“Скопие“ № 29, община Шумен, област Шумен. „ГЛОРИ“ ООД
17 83510.666.548.1 14.02.2018г. Кино Херсон
18 ТИ-1-Г 22.02.2018г. Газоразпределителна меежа гр.Шумен , Етап 19 III "Аресгаз" ЕАД "Консулт-64" ООД
19 83510.670.368.21 22.02.2018г. Пристройка към съществуващ цех за емайлиране на бойлери III "ТЕСИ" ООД
21 83510.662.269.1_БС 01.03.2018г БС-4074
22 83510.664.514.8-БС БС-4159
23 83510.672.271.7-БС БС-2759
24 83510.668.117.1-БС БС-4097
25 83510.680.601.1 01.03.2018г. Еднофамилна жилищна сграда Кольо
26 83510.672.175-E 01.03.2018г. El Iwan Aleksandroe
27 83510.682.22 01.03.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ И ГАРАЖ V УПИ XIV-44, кв. 3 по плана на кв. Дивдядово, гр. Шумен, ПИ 83510.682.22 по КК на гр.Шумен, Община Шумен, Област Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, ул.“Лиза Чайкина“ № 9, община Шумен, област Шумен. Раим Чаушев
28 83510.685.1 01.03.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА V ПИ 83510.685.1, м-ст „Сакарка“ по КК на гр.Шумен, Община Шумен, Област Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, м-ст „Сакарка“, община Шумен, област Шумен. 1. Марин Маринов 2. Росица Маринова
29 83510.670.79.1 07.03.2018г. ПРЕУСТРОЙСТВО, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩО ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ В ЦЕХ ЗА МЕТАЛООБРАБОТКА V УПИ LXI, кв.340, поземлен имот 83510.670.79.1 по кадастралния план на гр.Шумен, община Шумен, област Шумен. СИСО”ООД
30 83510.666.35 08.03.2018г. „Изпълнение на СМР във връзка с реализация на "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради нахождаща се в гр. Шумен, бул. "Симеон Верлики" №69” III УПИ I - "за жилищен комплекс с магазини и подземни гаражи", кв.176 обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” №69, вх. 1, 2, 3 и магазини. СС „Симеон Велики 69 - Шумен”, СНИК” ЕООД
31 83510.692.100 08.03.2018г. ПРЕУСТРОЙСТВО НА ВТОРИ И ТРЕТИ ЕТАЖ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО- БИТОВА ЧАСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ЗА КОМПОНЕНТИ ЗА ТРАНСФОРМАТОРИ IV УПИ IV-100, кв.2, по плана на Индустриален парк, гр.Шумен, поземлен имот 83510.692.100 по кадастралния план на гр.Шумен, община Шумен, област Шумен. „ЕНПАЙ ТРАНСОРМЪР КОМПОНЕНТС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, СНИК” ЕООД
32 83510.674.147 28.03.2018г. ПРИСТРОЙКА И ПОДМЯНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА V УПИ X-4216, кв. 315 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.674.147 по КК на гр.Шумен, Община Шумен, Област Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, ул.“Драгоман“ № 31, община Шумен, област Шумен. Румяна Марчева и Евгени Марчев техн.р. Тошко Христов
33
34 83510.660.1.2 10.04.2018г. АТЕЛИЕ № 4 ОТ ГРУПА ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩО ПРЕДНААЗНАЧЕНИЕ V УПИ I-„Озеленяване и КОО, търговия, услуги и газостанция/бензиностанция/“, кв. 574-б по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.660.1.2 по КК на гр.Шумен, Община Шумен, Област Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, кв.“Б. Българанов“, община Шумен, област Шумен. „МАКС КАД“ ЕООД
35 65187.501.135 10.04.2018г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНАПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ РЕСТОРАНТ В СГРАДА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ С ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ V УПИ ІХ, кв.14, с.Салманово, имот с идент. № 65187.501.135 по кадастралния план на с.Салманово, община Шумен, област Шумен. РПК”ПРОГРЕС”
36 83510.662.562 10.04.2018г. МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ V УПИ XXII- 430, кв. 227 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.662.562 по КК на гр.Шумен, Община Шумен, Област Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, ул.“Марица“ № 31, община Шумен, област Шумен. Станислав Пачев
37 ТИ-1-В 10.04.2018г. УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД IV по улица „Цар Калоян“ до УПИ XII-102 от кв.29 по плана на с. Васил Друмев, община Шумен Община Шумен
38 20938.501.785 18.04.2018г. Външно електрозахравнае III
39 83510.677.403.38 17.04.2018г. Шивашка фабрика Попов -2 и тряфопост БКТП-П-1Т20/0.4kV,630 кЖА" III ПИ 83510.677.403 по КК на гр.Шумен "Попов и ДИЕ" ООД инж. Кънчо Кънчев
40 83510.677.403.39 17.04.2018г. Шивашка фабрика Попов -2 и тряфопост БКТП-П-1Т20/0.4kV,630 кЖА" "Технически блок и Трафопост БКТП-П-1Т20/0.4kV, 630 kVA" III ПИ 83510.677.403 по КК на гр.Шумен "Попов и ДИЕ" ООД инж. Кънчо Кънчев
41 83510.675.393-Е 19.04.2018г. Изграждане на табло тип МТТ 100 kVA; 20/0,4 kV до съществуващ ЖР стълб от ВЕЛ 20 kV и монтиране на ТЕПО на МТТ. III ПИ 83510.675.393, кв.457 по плана на гр. Шумен "Електроразпределение Север" АД "Санта 2004" ЕООД
42 83510.672.175 19.04.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА IV ИВАН АЛЕКСАНДРОВ – 93“ ЕООД
43 20938.501.785.2 19.04.2018г. СГРАДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПИЛЕТА /Преустройство на краварник/ V УПИ X- 408, кв. 66 по плана на Стопански двор, с. Дибич, ПИ 20938.501.785 по КК на с. Дибич, Община Шумен, Област Шумен, с административен адрес: с. Дибич, Стопански двор, община Шумен, област Шумен. Румянка Йорданова стр. Румен.Йорданов
44 83510.668.334 04.05.2018г. ГАРАЖ ЗА СМЯНА НА МАСЛА И ГУМИ V УПИ II- 334, кв. 364“б“ по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.668.334 по КК на гр.Шумен, Община Шумен, Област Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, ул.“Родопи“ № 15, община Шумен, област Шумен. Йордан Желязков и Димитрина Желязкова
45 04.05.2018г. "Цех за производство на пеилни и миещи препарати" II-ри етап I
46 83510.665.221 14.05.2018г. СКАЛД ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ IV УПИ XXXVI-„Хипермаркет за строителни материали“, кв.2, по плана на гр.Шумен, поземлен имот 83510.665.221 по кадастралния план на гр.Шумен, община Шумен, област Шумен. „ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ” ООД, СНИК” ЕООД
47 83510.670.344 14.05.2018г. МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ /II-ри етап от обект: „Преустройство на бивш склад в Дърводелски Цех и Магазин за промишлени стоки/ V УПИ XIV, кв.340-д, поземлен имот 83510.670.344 по кадастралния план на гр.Шумен, община Шумен, област Шумен. „ХАЙ ГРУП”ООД
48 83510.658.484-Е 14.05.2018г. "Шумен - пътническиавтотранспорт" ООД
49 83510.666.123-E 17.05.2018г. Външно електрозахраване на жилищна сграда с мед. Център III "Цар Колян" № 3 "ЕРП Север" АД "Санта 2004" ЕООД
50 83510.666.59.7.54 18.05.2018г. БУКМЕЙКЪРСКИ ПУНКТ, ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ, КАФЕТЕРИВ И ОФИС УПИ I - „ЖК с подземни магазини и гаражи“ от кв.147 по плана на гр.Шумен, поземлен имот с идентификатор № 83510.666.59.7.54 по КК на гр.Шумен, бул. „Симеон Велики“, община Шумен, област Шумен.
51 83510.664.392 23.05.2018г. „Прилагане на енергоспестяващи мерки по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Шумен, на обект: „Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр.Шумен, ул.„Цар Освободител” №3” III УПИ IІ - „За жилищен комплекс с магазине и подземни гаражи” обл.Шумен, общ.Шумен, гр Шумен, ул.„Цар Освободител” № 3 СС„ Саниран дом” СНИК” ЕООД
52 10464.202.335.4 23.05.2018г. ЦЕХ ЗА ПАКЕТАЖ НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ /Преустройство на съществуваща и изграждане на нова/ V УПИ II - 335 от кв. 49 по плана на с.Велино, ул. „Христо Ботев“ № 13, Община Шумен, поземлен имот с идентификатор № 10464.202.335.4 по КК на гр.Шумен, община Шумен, област Шумен. Росица Стоянова и Дончо Стоянов инж. Емил Метев
53 83510.664.392.2 06.06.2018г. Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради находяща се в гр.Шумен, ул.”Цар Освободител” №1 III УПИ II за ЖК, магазини и подз.гаражи кв.138 обл. Шумен, Община Шумен, гр. Шумен ул.” Цар Освободител” №1 Сдружение на собствениците „Шипка “ ОБЩИНА ШУМЕН “ДИНС-КОНСУЛТ” ООД
54 83510.666.123 06.06.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ОЧНА КЛИНИКА, МАГАЗИН И ОФИСИ IV УПИ X-2295, кв.184, по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.666.123 по кадастралния план на гр.Шумен, ул. „Цар Калоян‘ №3, община Шумен, област Шумен.
55 83510.671.56-П 08.06.2018г. Основен ремонт на част от източния тротоар на ул."Преслав" и осигуеряване на паркоместа от О.Т>810 до О.Т 830 III ул. "Преслав" от О.Т810 до О.Т.830, гр.Шумен, Община Шумен, Област Шумен Община Шумен "Консулт-64" ООД
56 78104.501.696.2 12.06.2018г. Смяна предназначението на съществуващ телчарник в обслужваща сграда и разширение - 1 ви етап, в т.ч. склад препарати за растителна защиита" III УПИ V, кв.23а по плана ан с. Царев брод, ПИ 78.501.696.2 по КК на гр.Шумен "Земя-96" ООД инж. Кънчо Кънчев
57 83510.666.530 12.06.2018г. Жилищна сграда с 11 бр. гаражи и 4 обекта за ООД (3 офиса и ч ателие) III УПИ II-530, кв.145 по плана ан гр.Шумен, ПИ 83510.666.530 по КК, ул."Хан Кормисош"№ 9 Димитричка Джабарова Антон Джабаров Радослав Байчев Светослав Стефанов Гинка Стефанова Теменужка Дончева Светозар Петров Венета Станчева-Петрова Йордан Йорданов Александра Йорданова Гергана Александрова "СНИК" ООД
58 83510.670.29 - БС 12.06.2018г. Базова станция с честотен обхват 1800MHz с № SHU0144.B000 – “ALKO” на “МОБИЛТЕЛ” ЕАД“, III УПИ X – “ПСД, бензино и газстанции”, кв. 340 по планa на гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, ПИ 83510.670.29 по кадастралната карта на гр. Шумен “A1 България” ЕАД “ДАРИС” ООД
59 83510.660.611 12.06.2018г. ПЕКАРНА ЗА ТЕСТЕНИ ЗАКУСКИ V УПИ IV-“ООД“, кв. 574-б по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.660.611 по КК на гр.Шумен, Община Шумен, Област Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, ул.“Искър“ , община Шумен, област Шумен. „С и Н ГРУП“ ООД инж. Асен Тодоров
60 83510.669.157.1 12.06.2018г. Реконструкция на дежурен пункт подраойн електроразпределение НКЖИ
61 83510.669.157.2 12.06.2018г. Реконструкция на дежурен пункт подраойн електроразпределение НКЖИ
62 83510.669.157.3 12.06.2018г. Реконструкция на дежурен пункт подраойн електроразпределение НКЖИ
63 83510.670.326 12.06.2018г. ПЪТНА – СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ V УПИ LXXIX- “За производствени и складови дейности“, кв. 340 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.670.326 по КК на гр.Шумен, Община Шумен, Област Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, бул.“Ришки проход“ №66 , община Шумен, област Шумен. „БАРС“ ЕООД инж.Михаил Михайлов
64 83510.202.19 12.06.2018г. Реконструкция и изграждане на перон между 3 и 4 коловози в гара мътница по II-ра главна ЖП линия I ДП"НКЖИ" "Дарис" ООД
65 83510.658.272.3-БС 12.06.2018г. Базова станция SHU0152.А (Shumensko pivo -nova) с честотен обхват 900/1800/2100MHz с № на “МОБИЛТЕЛ” ЕАД“, III УПИ II, кв.565-в по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.658.272 по КК на гр.Шумен "Мобилтел" ЕАД "Миком" ЕООД
66 83510.681.243 26.06.2018г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ И ГАРАЖ V УПИ III-900, кв. 87 по плана на кв. Дивдядово, гр. Шумен, ПИ 83510.681.243 по КК на гр.Шумен с административен адрес: гр.Шумен, ул.“Стоян Чакъров“ № 9, община Шумен, област Шумен. Димитрина Узунова- Господинова
67 83510.672.175 26.06.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА IV УПИ XVII-7388, кв. 482 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.672.175 по КК на гр.Шумен, Община Шумен, Област Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, ул.“Преслав“ №51, община Шумен, област Шумен. „КОРЕКТ СТРОЙ“ ООД Милен Йосифов Емилия Петрова Детелина Тодорова Мария Христова и Георги Драмжиев Сейфула Ахмед Джихан Бахри и Сема Бахри "Стронк проект" ЕООД
68 83510.668.126 26.06.2018г. ул."Одрин"
69 83510.662.20 26.06.2018г. Трафопост зала
70 83510.670.382 26.06.2018г. Преустройство на същ. комплексна "АЛ и КО"
71 83510.671.87.4-БС 28.06.2018г. “Двустранна оптична кабелна свързаност на действаща базова станция БС 4024 на „Теленор България“ ЕАД III гр. Шумен, ул. Съединение № 16, вх. 2, кв. 305, /сграда в ПИ с идентификатор: 83510.671.87.4/; „Теленор България” ЕАД "Кънстръкшън Супервижън Къмпани" ООД
72 83510.688.69-БС 28.06.2018г. “Двустранна оптична кабелна свързаност на действаща базова станция БС 4024 на „Теленор България“ ЕАД III гр. Шумен, ул. Лозенград № 3, вх. 1, /сграда в ПИ с идентификатор: 83510.688.69 „Теленор България” ЕАД "Кънстръкшън Супервижън Къмпани" ООД
73 83510.661.226.2-БС 28.06.2018г. “Двустранна оптична кабелна свързаност на действаща базова станция БС 4024 на „Теленор България“ ЕАД III гр. Шумен, ул. Васил Априлов № 46, вх. 2, /сграда в ПИ с идентификатор: 83510.661.226.2 „Теленор България” ЕАД "Кънстръкшън Супервижън Къмпани" ООД
74 83510.667.46 28.06.2018г. НАДСТРОЯВАНЕ И ПРИСТРОЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОБЩЕСТВЕНО – ОБСЛУЖВЕАЩА И ЖИЛИЦНА СГРАДА IV УПИ III-2172, кв.254, по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.667.46 по кадастралния план на гр.Шумен, ул. „Христо Ботев“ №19, община Шумен, област Шумен. 1. Божидар Марински и Пенка Маринска 2. Свилен Марински 3. „ТРЕЗОР -2” ЕООД 4. Калин Байрактаров, Албена Байрактарова, Радила Байрактарова 5. “ИНТЕРСТРОЙ МАРИНСКИ” ЕООД 6. „АКТИВ” ООД 7. Беркант Хасан и Бирсен Бейдат, 8. „СТРОНГ СТРОЙ” ЕООД 9. Никола Станчев и Веселка Станчева 10. Христо Николов 11. Ахмед Ахмедов 12. Афизе Адем 13. Анна Димитрова 14. Исмет Ибрям инж. Нина Николова
75 83510.202.47 28.06.2018г. КУХНЯ С РАБОТНИЧЕСКИ СТОЛ /преустройство на съществуващи административни помещения в завод „Хан Омуртаг“/ IV УПИ I-1 -“Цех за фаянсови плочки“, кв. 6 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.202.47 по КК на гр.Шумен, Община Шумен, Област Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, община Шумен, област Шумен. „ХАН ОМУРТАГ“ АД "Гарант ВВ" ООД
76 10176.502.13 28.06.2018г. ЧАСТИЧНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ТРАНСПОРТА В ПЕКАРНА ЗА ИЗПИЧАНЕ И ПРОДАЖБА НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ V ПИ 10176.502.13 по КК на с. В. Друмев с административен адрес: гр.Шумен, бул.“Симеон Велики“, община Шумен, област Шумен. „АЛКОМЕТ“ АД стр.т. Д. Петрова
77 83510.658.53 28.06.2018г. ГАРАЖ №3 V УПИ I-“За ЖС, КОО и гаражи“, кв. 576 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.658.53 по КК на гр.Шумен, Община Шумен, Област Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, ул.“Бели лом“ №6, община Шумен, област Шумен. Росен Христов стр.т. Спаска Георгиева
78 83510.662.20 04.07.2018г. Многофункционална зала III УПИ V- "Многофункционална зала, ООД, спорт и трафопост", кв. 655 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.662.20 по КК на гр.Шумен Община Шумен "Динс консулт" ООД
79 83510.664.240 04.07.2018г. ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА V УПИ ХІІ-297, кв.235, поземлен имот 83510.664.240 по кадастралния план на гр.Шумен, община Шумен, област Шумен. Ивелина Златева и Здравко Златев инж. Стоян Миланов
80 83510.657.320 04.07.2018г. КОНТРОЛНО- ДИАГНОСТИЧЕН ПУНКТ ЗА АВТОМОБИЛИ БЕЗ РЕМОНТ НА ДВИГАТЕЛИ / I-ви етап – етажи на нива -2,20м; +0,00м; +2,30м и II-ри етап- +4.70м; +7,70м; +9,80м/ V УПИ XVI-“КОО“, кв. 644 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.657.320 по КК на гр.Шумен, Община Шумен, Област Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, община Шумен, област Шумен. „ФОРМУЛА ПЛЮС НВ“ ООД Тошо Тодоров
81 16.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА V
82 83510.664.458.8 23.07.2018г. БЛОК №8 – ЖК „ЮЖЕН БРЯГ“ IV УПИ VI- „Жилищно строителство“ от квартал 230 по плана на гр.Шумен, поземлен имот с идентификатор 83510.664.458 на КК на гр.Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, ЖК “Южен бряг“, община Шумен, област Шумен. 1. „Южен бряг 6” ЕООД 2. Иван Иванов и Росица Иванова 3. Георги Георгиев "ЕТ Нина Радославова"
83 83510.674.146 23.07.2018г. ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА V УПИ IX-146, кв. 315 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.674.146 по КК на гр.Шумен с административен адрес: гр.Шумен, ул.“Драгоман““ № 33, община Шумен, област Шумен. Божидар Стойков и Валя Стойкова
84 83510.670.93 23.07.2018г. РАЗШИРЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ НА ПЕЧАТНА БАЗА /пристройка към съществуваща промишлена сграда/ V УПИ II- „За печатна база на фолиа за гъвкави опаковки“ от кв.340А по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.670.93 по КК на гр.Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, ул.“Цветан Зангов“, община Шумен, област Шумен. „ПОЛИПРИНТ“ ООД инж. К. Николов
85 83510.660.297 23.07.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ IV УПИ VII- 1990 от квартал 84А по плана на гр.Шумен, поземлен имот с идентификатор 83510.660.297 на КК на гр.Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, ул. „Св. Райко Шуменски“ №8, община Шумен, област Шумен. 1. Станислав Кавалджиев и Стефания Кавалджиева 2. Ивайло Тошев и Красимира Тошева 3. Павлинка Иванова "ЕТ Нина Радославова"
86 83510.669.266 26.07.2018г. ПРИСТРОЙКА ЗА СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА АДМИНИСТРАТИВНО- БИТОВА СГРАДА V УПИ IX-„Цех за кашони“, кв. 369 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.669.266 по КК на гр.Шумен с административен адрес: гр.Шумен, Промишлена зона, община Шумен, област Шумен. „РЕСАПАК“ ООД Иван Гюров
87 83510.666.342.3 31.07.2018г. Обновяване за енергийина ефективност на Многофамилна жилищна сграда IV УПИ III - "Жилищен комплекс и търговски обект", кв. 148 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.666.342.3 по КК на гр.Шумен, ул."Христо Смирненски" № 15 Сдружение на собствениците "Шумен, ул."Христо Смирненски" №15 СС"Консулт" ЕООД
88 83510.670.500 08.08.2018г. „Бетонна компактна закрита разпределителна уредба 20kV, вътрешна реконструкция на съществуващ трафопост БКТП „ИТАЛ” и кабели 20kV” III УПИ I-"Производствени и складови дейности-производство на тестени изделия", 340д, обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, ул. „Тракийска” №10., ПИ 83510.670.500.4 „ИТАЛ ФУУД” ЕАД СНИК” ЕООД
89 83510.661.338.1.11 АПТЕКА /Преустройство на търговски обект на кота ±0,00 /
90 83510.664.8 08.08.2018г. ТРИФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА V УПИ IV-8, кв. 230a по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.664.8 по КК на гр.Шумен с административен адрес: гр.Шумен, ул.“Петко Българанов“ № 1, община Шумен, област Шумен. Реджеб Исмаил Иван Гюров
91 83510.670.500 10.08.2018г. Нова логистична сграда на Итал Фууд ЕАД III УПИ I, кв.340д, ПИ 83510.670.500 по КК на гр.Шумен, ул."Тракийска" №10 "Итал фууд" ЕАД "СНИК" ООД
92 83510.664.432.3 10.08.2018г. ЖИЛИЩЕ /Преустройство на съществуващ магазин / IV УПИ XIV-„ЖК“, кв. 141 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.664.432.3 по КК на гр.Шумен с административен адрес: гр.Шумен, ул.“Хан Сабин“ № 8, община Шумен, област Шумен. ЕТ „Румен Стоянов“ инж. Михаил Михайлов
93
94
95 29.08.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТЖА – БЛИЗНАК /I-ви етап: въвеждане в експлоатация на югозападната жилищна сграда и предвижданията по част „Вертикална планировка“/ V
96 Гараж Емял Басри
97 ТИ-2-П 13.09.2018г. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТИРАНЕ НА ПЕШЕХОДНИ АЛЕИ И ТРОТОАРИ ПО УЛИЦА СЪЕДИНЕНИЕ ОТ ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ №7 ДО СЪДЕБНА ПАЛАТА IV гр.Шумен, ул.“Съединение“, община Шумен, област Шумен. ОБЩИНА ШУМЕН "Консулт-64" ООД
98 83510.666.50;51;52;54 13.09.2018г. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНА ПЛОЩ ДО „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I-ШУМЕН“ IV УПИ III – „Поликлиника“, УПИ V-„Общ. Застрояване“, УПИ IV- „Детска площадка“ от кв.170 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.666.50, 83510.666.51, 83510.666.52, 83510.666.54 по КК на гр.Шумен с административен адрес: гр.Шумен, ул.“Цар Освободител“, община Шумен, област Шумен. ОБЩИНА ШУМЕН "Консулт-64" ООД
99 83510.659.324 13.09.2018г. РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ.“ТИЧА“ /северно от „Томбул Джамия“/ IV ПИ 83510.659.324 по КК на гр.Шумен с административен адрес: гр.Шумен, ул.“Тича“, община Шумен, област Шумен. ОБЩИНА ШУМЕН "АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ" ООД
100 83510.670.489 13.09.2018г. РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЗНАЧИЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА И ВЕДОМЕСТВЕНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ V УПИ XII-ПСД и ООД, кв. 340-г по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.670.489 по КК на гр. Шумен, Община Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, ул.“Цветан Зангов“№1, община Шумен, област Шумен. „ПРИМЕКС ИМОТИ“ ЕООД Николай Крумов
101 83510.670.489-Г 13.09.2018г. „ПРИМЕКС ИМОТИ“ ЕООД Николай Крумов
102 83510.681.112-Е 21.09.2018г. Външно ел. захранва III ПИ 83510.681.112 "Електроразпределение Север" АД "Санта 2004" ЕООД
103 83510.673.114.2 21.09.2018г. РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ГАРАЖ В МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ V УПИ XXIII-7195, кв. 414 по плана на гр.Шумен, Община Шумен, ПИ 83510.673.114.2 по КК на гр.Шумен с административен адрес: гр.Шумен, община Шумен, област Шумен. Ивелина Маринова инж. Михаил Михайлов
104 83510.671.114.1 21.09.2018г. ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩ ОБЕКТ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И СОП“ IV УПИ II-ЖК, кв. 338а по плана на гр.Шумен, Община Шумен, ПИ 83510.671.114.1.31 по КК на гр.Шумен с административен адрес: гр.Шумен, бул. „Мадара“ № 15, община Шумен, област Шумен. Община Шумен
105 83510.664.450.1 21.09.2018г. ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯ ОТ МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СКЛАД (ЧАСТ ОТ СУТЕРЕН) В ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ - СТАИ V УПИ XXIII-3372, кв. 139 по плана на гр.Шумен, Община Шумен, ПИ 83510.664.450.1 по КК на гр.Шумен с административен адрес: гр.Шумен, община Шумен, област Шумен. 1. ЕТ“ ДИМО ДИМОВ – КОМЕРС“ 2. Димо Димов
106 83510.658.113.55 21.09.2018г. ГАРАЖ V УПИ I-“ЖС, КОО, гаражи и озлеленяване“, кв. 565 по плана на гр.Шумен, Община Шумен, ПИ 83510.658.113.55 по КК на гр.Шумен с административен адрес: гр.Шумен, община Шумен, област Шумен. Емял Басри инж. Нина Николова
107 83510.671.17 22.09.2018г. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ В ЧАСТТА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1; „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ.“ПАТЛЕЙНА“№6 – ГР.ШУМЕН“ IV УПИ VI-3468, кв. 285 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.671.17.1 по КК на гр.Шумен с административен адрес: гр.Шумен, ул.“Патлейна“ № 6, община Шумен, област Шумен. 1. СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДА „СС“ – УЛ.“ПАТЛЕЙНА“№ 6 2. Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), "СНИК" ООД
108 83510.677.463 22.09.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА /плътна ограда с височина до 2,20м , от по ниско прилежащия терен изцяло в имота на възложителя към северозападната граница на имота, подпорна стена с височина 2,00м и ограда с плътна част до 0,60м с обща височина до 2,20м към път, изцяло в имота на възложителя/ V ПИ 83510.677.463, м-ст „Порек“ по КК на гр.Шумен с административен адрес: гр.Шумен, м-ст „Порек“, община Шумен, област Шумен. Ембие Кязимова инж. Нели Христова
109 83510.672.173 25.09.2018г. ПРОМЯНА В НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕ НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА – МАГАЗИН, В 4 БРОЯ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, СТАИ- КАБИНЕТИ ЗА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ IV УПИ XV-7386 от кв. 482 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.672.173 по КК на гр.Шумен с административен адрес: гр.Шумен, ул. „ Шуменска комуна“ №9, община Шумен, област Шумен. Надка Илиев, Петина Стойкова и Мариян Илиев
110
111
112
113 78104.501.967 01.10.2018г. Манастир на католичекса монашеска общност IV ПИ 83510.501.967, ул."Проф. Иван Иванов" № 2, с. Царев брод, Община Шумен КМО "Сестри Бенедиктинки" "Юнион Билдинг - 2018" ООД
114 78104.501.676.1 05.10.2018г. ОБЕКТ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО /I-ви етап: Модулно съоръжение „А“ – обект за преработка на мляко и навес/ V УПИ VI-ПСД, кв. 23в по плана на с. Царев брод, Община Шумен с административен адрес: с., Царев брод, община Шумен, област Шумен. ППК „ЗОРА“ стр.т Антон Котев
115 83510.661.320 16.10.2018г. Сграда за обществено облужване в областта на задравеопазването - Център за спешна медицинска помощ III ПИ 83510.661.320 по КК на гр.Шумен МЗ
116 83510.659.348 17.10.2018г. СГРАДА ОФИСИ И ГАРАЖИ С ПРОМЕНЕНО ПРЕДНАНЗАЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА СТРОТЕЛСТВОТО В ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ ХОСТЕЛА V УПИ X-4945;4944, кв. 258 по плана на гр.Шумен, Община Шумен, ПИ 83510.659.348.1 по КК на гр.Шумен с административен адрес: гр.Шумен, ул.“Г. С. Раковски“ №23, община Шумен, област Шумен. „ИНВЕСТБАНК“ АД инж. Нина Радославова
117 83510.671.192 17.10.2018г. ПРИСТРОЙКА КЪМ СИТИЦЕНТЪР IV УПИ I-ЖС –„Търговия и обществено хранене“ от кв. 303 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.671.192 по КК на гр.Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, бул.”Велики Преслав” № 28, община Шумен, област Шумен. 1. „ЖИВИС“ ООД 2. ЕТ „Ж.Ж-Живко Желев“ инж. Нели Христова
118 83510.580.15 19.10.2018г. Газоразпределителна меежа гр.Шумен , Етап 21 III ПИ 83510.580.15 - път от републиканска пътна мрежа "Аресгаз" ЕАД "Консулт-64" ООД
119 ТИ-3-К 22.10.2018г. ОТВОДНЯВАНЕ ПОДЗОНА „А“ IV находящ се в кв. 5 и кв.6 по плана на Индустриален парк, гр.Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, Индустриален парк, община Шумен, област Шумен.. „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК“ АД,
120 ТИ-4-К 24.10.2018г. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДРЕНАЖНА КАНАЗЛИЗАЦИЯ НА АД „КАРСБЕРГ – БЪЛГАРИЯ“ IV преминаващо през терен на парк „Кьошкове“ и заустено в съществуваща дъждовна канализация, с административен адрес: гр.Шумен, община Шумен, област Шумен. „КАРЛСБЕРГ-БЪЛГАРИЯ“ АД "СНИК" ООД
121 47161.501.568 24.10.2018г. РАБОТИЛНИЦА ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ V УПИ XII-473 от кв. 39 по плана на с. Мараш, Община Шумен, ПИ 47161.501.568 по КК на гр.Шумен, с административен адрес: с. Мараш, ул.”Митко Палаузов” № 21, община Шумен, област Шумен.. Иван Калев стр.т. Милан Миланов
122 83510.673.97 05.11.2018г. КОНТРОЛНО – ДИАГНОСТИЧЕН ПУНКТ ЗА КОМПЮТЪРНА ДИАГНОСТИКА НА АВТОМОБИЛИ V УПИ VІІІ-7211, кв.414, поземлен имот 83510.673.97 по кадастралния план на гр.Шумен, община Шумен, област Шумен. Валентин Ангелов стр.т. Богдан Богданов
123 78104.501.676 07.11.2018г. МАНДРА /I-ви етап: строителство и въвеждане в експлоатация на ВиК съоръжения/ V УПИ VI-ПСД, кв. 23в по плана на с. Царев брод, Община Шумен с административен адрес: с., Царев брод, община Шумен, област Шумен. ППК „ЗОРА“ стр.т Антон Котев
124 83510.676.44 08.11.2018г. ПУНКТ ЗА ГТП /годишен технически преглед/ V IX-4850 от кв. 219 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.676.44 по КК на гр.Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, ул.”Паламара” № 4, община Шумен, област Шумен.. Ахмед Сабри, Фатме Сабри, Ердуан Бюнамин и Орхан Бюнамин, инж. Михаил Михайлов
125 61443.501.430 09.11.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА V УПИ XIV-340 от кв. 50 по плана на с. Радко Димитриево, община Шумен, ПИ 61443.501.430 по КК на гр.Шумен, с административен адрес: с. Радко Димитриево, община Шумен, ул.”Калоян” № 4, община Шумен, област Шумен. Живко Жеков инж. Златко Златев
126 83510.666.528 09.11.2018г. ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩИ МАГАЗИНИ В ПОДБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО ЗА ОБЕКТ № 1 С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.666.528.3.18 И ОБЕКТ № 2 С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.666.528.3.18 IV УПИ VI-ЖК – от кв. 145 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.666.528 по КК на гр.Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, ул.”Цар Иван Александър” № 37, община Шумен, област Шумен.. Райна Иванова Радослав Байчев инж. Елена Григорова
127 83510.675.180.1.7 09.11.2018г. ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В ПРИЕМНА ЗА ГРАЖДАНИ IV УПИ XIII-„Административна сграда“ от кв. 271 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.675.180 по КК на гр.Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, ул.”Съединение” № 107, община Шумен, област Шумен. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР инж. Къчно Кънчев
128 83510.666.192 09.11.2018г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ ЖИЛИЩНА СГРАДА В ЖИЛИЩЕ V УПИ II-„ЖК, магазин и стол“ от кв. 177 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.666.192 по КК на гр.Шумен с административен адрес: гр.Шумен, ул. „Янко Сакъзов“ №5А, община Шумен, област Шумен. Екатерина Алексиева ЕТ"Нина Радославова"
129 83510.673.97 09.11.2018г. КОНТРОЛНО – ДИАГНОСТИЧЕН ПУНКТ ЗА КОМПЮТЪРНА ДИАГНОСТИКА НА АВТОМОБИЛИ V УПИ VІІІ-7211, кв.414, поземлен имот 83510.673.97 по кадастралния план на гр.Шумен, община Шумен, област Шумен. Валентин Ангелов стр.т. Богдан Богданов
130 83510.664.338;387;386;391;392 12.11.2018г. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА РАЙОНА НА КРЪСТОВИЩЕТО НА УЛ.“СТАНЦИОННА“ И БУЛ.“СИМЕОН ВЕЛИКИ“ IV УПИ II –“ ЖК с магазини и подземни гаражи“ от кв.138 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.664.338, 83510.664.387, 83510.664.386, 83510.664.391, 83510.664.392 по КК на гр.Шумен с административен адрес: гр.Шумен, община Шумен, област Шумен. ОБЩИНА ШУМЕН "Консулт-64" ООД
131 83510.674.285.4 13.11.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА IV УПИ XIV-7114 от кв. 410 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.674.285 по КК на гр.Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, ул.”Априлско въстание” № 40, община Шумен, област Шумен. „АДИС“ ООД инж. Кънчо Кънчев
132 83510.681.112 14.11.2018г. КОМПЛЕКСНА ОБЩЕСТВЕНО- ОБЛУЖВАЩА И ЖИЛИЩНА СГРАДА V УПИ IX-„За обществени и жилищни дейности“ от кв. 64 по плана на кв. Дивдядово, гр.Шумен, ПИ 83510.681.112 по КК на гр.Шумен, с административен адрес: кв.Дивдядово, гр.Шумен, ул.”Фридрих Енгелс” № 1Б, община Шумен, област Шумен. „ЕМ ДИ БАЕВ ТРЕЙД“ ЕООД стр. т. Антон Котев
133 ТИ-5-Б 16.11.2018г. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТИРАНЕ НА ПЕШЕХОДНИ АЛЕИ И ТРОТОАРИ В РАЙОН НА КВ.ТРАКИЯ IV гр.Шумен, кв. Тракия, община Шумен, област Шумен. ОБЩИНА ШУМЕН "Интерпроконсулт" ЕООД
134 83510.664.636 20.11.2018г. ПРИСТРОЙКА, НАДСТРОЙКА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА V УПИ VI-357а от кв. 231 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.664.636 по КК на гр.Шумен с административен адрес: гр.Шумен, ул.“Ален мак“ № 80, община Шумен, област Шумен. Веселка Темелкова инж. Златко Златев
135 78104.501.976 21.11.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА V УПИ I-372 от кв. 52 по плана на с. Царев брод, Община Шумен, ПИ 78104.501.976 по КК на гр.Шумен, с административен адрес: с. Царев брод, община Шумен, област Шумен.. Галин Грозданов стр. т, Милка Георгиева
136 83510.670.462 21.11.2018г. ЦЕХ ЗА СТРОИТЕЛБИ МАТЕРИАЛИ V УПИ XIII-„Производствени и складови дейности“ от кв. 370 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.670.462 по КК на гр.Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, ул.”Индустриална” , община Шумен, област Шумен.. „АНТАС“ ООД стр. т. Й. Атанасова
137 83510.666.59.1.51 21.11.2018г. СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА „КАФЕНЕ С ДЕТСКИ КЪТ ЗА ИГРА“ В „ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ И АВТОМАТИ“ IV УПИ I-„ЖК с подзмени гаражи и магазини“ от кв. 147 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.666.59.1.51 по КК на гр.Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, ул.”Цар Освободител” № 24, община Шумен, област Шумен.. „ТРП - 97“ ООД инж. Нина Николова
138 83510.654.107 21.11.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С РАБОТИЛНИЦА V ПИ 83510.654.107 по КК на гр.Шумен с административен адрес: гр.Шумен, местност „Под манастира“, община Шумен, област Шумен. Мехмед Мехмедов стр.т. Теофан Тодорв
139 ТИ-6-Е 22.11.2018г. „Външно електрозахранване - МТТ 20/0,4кV - 100 кVА, Кабел 20кV и преход от въздушно в кабелно захранване, Кабел НН от МТТ до ГРТ, пресичане на ЖП линия чрез сондаж на км 6+875 в междугарие Шумен - Смядово по двадесет и шеста ЖП линия Шумен Комунари на обект „Склад за алуминиеви профили“ III с. Дибич, Община Шумен, област Шумен, ПИ 0780451 "ЕНЕВ" ЕООД инж. Михаил Михайлов
140 10882.501.191 22.11.2018г. Приемно-предавателна станция № VN4792_А с честотен обхват 900 MHz на "BTK" EАД III УПИ VI, кв.20 по плана на с.Ветрище, ПИ 10882.501.191 по КК на с. Ветрище, Община Шумен "БТК" АД "Дарис" ООД
141 83510.668.276 28.11.2018г. МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ V УПИ IV – „Магазини и услуги“ от кв.364 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.668.276 по КК на гр.Шумен с административен адрес: гр.Шумен, ул. „Тракия“ № 4А, община Шумен, област Шумен. Мехмедали Мехмедали и Айсел Осман стр.т. Христо Гочев
142 83510.412.25 28.11.2018г. АВТОСЕРВИЗ V ПИ 83510.412.25, м-ст "Долен сусурлук" по КК на гр.Шумен Живко Петров стр. т. Бисер Илиев
143 83510.653.621 28.11.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА V ПИ 83510.653.621 по КК на гр.Шумен с административен адрес: гр.Шумен, местност „Под манастира“, община Шумен, област Шумен. Василка Зорева – Христова и Йованка Митанова стр. т. Д. Иванов
144 83510.71.42 14.12.2018г.
145 83510.669.492.3 14.12.2018г. СГРАДНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА V УПИ I, кв. 336а по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.669.492 по КК на гр.Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, община Шумен, област Шумен. ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ – ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ ШУМЕН "Консулт-64" ООД
146 83510.674.7 14.12.2018г. „МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР.ШУМЕН, БУЛ. „СЛАВЯНСКИ“ №7“ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБНОВЯВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ BG161RO001-1.2-01.0001 „ЕНЕРГИЙНО О БНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ“ ПО ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007-2013“ IV УПИ I-ЖК, кв. 284 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.674.7 по КК на гр.Шумен с административен адрес: гр.Шумен, бул.“Славянски“ № 7, община Шумен, област Шумен. 1. СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДА „СС“ – БУЛ.“СЛАВЯНСКИ“№ 7 2. Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) "СНИК" ООД
147 52132.204.17.6 17.12.2018г. КРАВАРНИК V ПИ 52132.204.17.6 по КК на гр.Шумен с административен адрес: с. Новосел, местност „Черкезлик“, община Шумен, област Шумен. Хасан Хасан и Севинч Хасан инж. Атанас Атанасов
148 83510.665.61 17.12.2018г. Складово хале V XXVI-„ПСД – Преработка и пакетиране на кафе“ от кв. 2 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.665.61 по КК на гр.Шумен, с административен адрес: гр.Шумен, община Шумен, област Шумен.. „ДЖОРДАНИ“ ЕООД стр.т. Боян Ставропуло
149 20938.501.785 07.12.2018г. СГРАДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПИЛЕТА / Преустройство на краварник - II-ри етап – Западно хале 2/ V УПИ X- 408, кв. 66 по плана на Стопански двор, с. Дибич, ПИ 20938.501.785 по КК на с. Дибич, Община Шумен, Област Шумен, с административен адрес: с. Дибич, Стопански двор, община Шумен, област Шумен. Румянка Станчева Йорданова стр.т. Румен Йорданов
150 83510.679.411 21.12.2018г. ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ V УПИ IV-24а, кв.15 по плана на гр.Шумен, кв. Макак, ПИ №83510.679.411 по кадастралния план на гр.Шумен, кв. Макак, община Шумен, област Шумен. Ана Димитрова
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366