одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с увреждания

Уникален идентификатор:  a5d93123-862d-4d5a-baf1-00c3210c3e7e

Описание:

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с увреждания

регистър

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-01-24 13:12:13
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2020-03-24 14:23:12
  • Последно променил: Mirkovo

РЕГИСТЪР

НА ИЗДАДЕНИ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА
С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

№ ПО РЕД

ИМЕ и ФАМИЛИЯ

НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ТЕЛК

ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНАТА КАРТА

1

Росен Цанков

№1727 от 22.07.2013г.

01.07.2014г.

2

Ангел Василев

№0102 от 13.01.2012г.

15.09.2016г.

3

Георги Георгиев

№1048 от 02.05.2011г.

01.05.2014г.

4

Иван Лисев

№0152 от 22.01.1983г.

15.09.2016г.

5

Данчо Митков

№0614 от 10.02.2004г.

15.09.2016г.

6

Цветелина Несторова

№0526 от 29.02.2012г.

01.02.2015г.

7

Светла Тодорова

№0569 от 05.03.2012г.

01.03.2015г.

8

Мария Козарова

№0636 от 15.03.2011г.

15.09.2016г.

9

Павлина Велчева

№2339 от 13.11.2012г.

01.11.2015г.

10

Величка Петрова

№0106 от 16.02.1995г.

15.09.2016г.

11

Илия Вълчанов

№0469 от 23.12.2004г.

15.09.2016г.

12

Павел Панков

№1204 от 27.07.2012г.

01.07.2015г.

13

Милен Чивийски

№2272 от 206/15.12.2011г.

01.12.2014г.

14

Росен Петров

№1704 от 24.07.2014г.

01.07.2017г.

15

Александър Христов

№0692 от 053/18.03.2014г.

01.032017г.

16

Владимир Владимиров

№0101 от 008/13.01.2010г.

11.02.2018г.

17

Цветелина Несторова

№0437 от 036/20.02.2015г.

01.02.2018г.

18

Георги Георгиев

№1390 от 109/10.06.2014г.

01.06.2017г.

19

Красимир Кръстев

№0505 от 033/16.02.2011г.

23.10.2018г.

20

Павлина Велчева

№2375 от 190/17.11.2015г.

01.11.2018г.

21

Неделка Николова

№1738 от 087/20.12.2005г.

11.04.2019г.

22

Иван Захариев

№0351 от 051/17.03.2016г.

01.03.2017г.

23

Иванка Кацарова

№3367 от 203/26.11.2003г.

16.05.2019г.

24

Даниела Иванова

№3315 от 141/25.07.2001г.

29.08.2019г.

25

Иван Лисев

№0152 от 22.01.1983г.

15.09.2019г.

26

Мария Козарова

№0636 от 15.03.2011г.

15.09.2019г.

27

Ангел Василев

№0102 от 13.01.2012г.

27.09.2019г.

28

Петър Божков

№1125 от 104/30.05.2008г.

24.10.2019г.

29

Иван Захариев

№0456 от 048/10.03.2017г.

01.03.2020г.

30

Александър Христов

№0833 от 086/09.05.2017г.

01.05.2020г.

31

Георги Георгиев

№0927 от 095/22.05.2017г.

01.05.2020г.

32

Светла Тодорова

№0622 от 056/22.03.2016г.

01.03.2019г.

33

Павел Щърков

№0262 от 028/09.02.2017г.

01.02.2019г.

34

Христо Карпузов

№1410 от 138/05.09.2017г.

01.09.2020г.

35

Петър Грохчев

№1777 от 172/25.10.2017г

27.11.2020г.

36

Анна Дукова

№1973 от 189/03.11.2017г.

01.11.2020г.

37

Петър Апостолов

№0391 от 057/25.03.2016г.

01.03.2019г.

38

Рад Дешов

№0190 от 017/24.01.2018г.

08.02.2021г.

39

Владимир Владимиров

№0101 от 008/13.01.2010г.

12.02.2021г.

40

Цветелина Несторова

№0213 от 019/26.01.2018г.

01.01.2021г.

41

Мария Митовска

№0309 от 027/07.02.2018г.

01.02.2021г.

42

Георги Узунов

№1459 от 126/18.07.2018г.

01.07.2021г.

43

Павлина Велчева

№2068 от 181/07.11.2018г.

01.11.2021г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Димитър Димитров

№0303 от 030/12.02.2019г.

23.08.2020г.

45

Неделка Николова

№1738 от 087/20.12.2005г.

27.03.2022г.

46

Петър Апостолов

№0119 от 029/11.02.2019г.

01.02.2022г.

 

 

 

 

47

Красимир Кръстев

№0505 от 033/16.02.2011г.

01.07.2022г.

48

Мария Козарова

№0636 от 15.03.2011г.

17.09.2022г.

49

Петър Божков

№1125 от 104/30.05.2008г.

25.10.2022г.

 

 

 

50

Ангел Василев

№0102 от 13.01.2012г.

05.11.2022г.

51

Светла Тодорова

№0766 от 071/11.04.2019г.

01.04.2022г.

52

Даниела Иванова

№3315 от 141/25.07.2001г.

08.01.2023г.