одобрен

Обучени по проект CAF

Уникален идентификатор:  a62b5337-791a-4170-82a0-8b178b18b21b

Описание:

Обучени по проект CAF

обучение професионално развитие

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-11-05 17:20:25
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:41:28
  • Последно променил: migrate_data

"Име на курса"

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2017 - СAF-1 - УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ВНЕДРЯВАНЕ НА CAF 402 402 300 11
2017 - CAF-2 - Към Тотално управление на качеството с обща рамка за оценка CAF- Част I (обучение за обучители) 42 40 40 2
2017 - CAF-3 - Към Тотално управление на качеството с обща рамка за оценка CAF- Част II (обучение за обучители) 40 40 40 2
2017 - CAF- 4 - Внедряване на CAF в администрацията (първа част) 350 350 337 49
2017 - CAF- 5 - Внедряване на CAF в администрацията (втора част) 409 402 374 49