одобрен

Регистър на одобрените идентификационни знаци на лица, производители на бутилки

Уникален идентификатор:  a62e19ff-36b0-4bab-92ad-1ae5c47502c4

бутилки ДАМТН регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-17 16:22:23
  • Създаден от: daniela.maslarska
  • Последна промяна: 2020-06-17 16:22:23

регистър на одобрените идентификационни знаци на лица, производители на бутилки /към 29.05.2020 г./

№ по ред Наименование, седалище и адрес на управление, телефон на заявителя Единен идентифика-ционен код Видове течности, за които са предназначени бутилките, които заявителя произвежда Места на производство или съхранение на бутилките № на заповедта на председателя или на оправомощено от него лице за одобряване на идентификационния знак Идентификационен знак
БУЛСТАТ
1. “Интериор глас” оод, гр. Елена, ул. “Трети март” № 24, тел./факс: 06151 2411; 103597893 Бутилки за алкохолни и безалкохолни напитки, бира, хранителни течности Цех за амбалажно стъкло на “Интериор глас” оод, гр. Елена / Е
888139458 Собствена складова база на “Интериор глас” оод, гр. Елена А-113/28.03.2007 г.
2. “РУБИН” АД, гр. Плевен, Западна индустриална зона, тел.: 064/680 945,680 819; 114077919 Бутилки за високоалкохолни напитки, бира, газирани и негазирани безалкохолни напитки, минерална вода, технически течности, консервирани храни и хранителни добавки в течно и полутечно състояние Производствена площадка на “РУБИН” АД, гр. Плевен, Западна индустриална зона, с обособени производствени помещения, закрити и открити складови площи
факс: 064/680 736; А-297/16.07.2007 г.
E-mail: rubin@rubin-glass.com
www. rubin-glass.com
3. “БИ ЕЙ ГЛАС БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, ул. “Проф. Иван Георгов” № 1 825269233 Бутилки за вино; твърд алкохол, бира; безалкохолни напитки; сокове; вода (минерална, газирана), олио, зехтин; храни; технически течности Производствени площадки на “БИ ЕЙ ГЛАС БЪЛГАРИЯ” АД: А-626/26.09.2019 г. Или
1. гр. София, или
ул. “Проф. Иван Георгов” № 1 Или
2. гр. Пловдив, ул. “Георги Бенев” № 15 или
BA11
или
BA10