одобрен

Регистър АМБУЛАТОРИИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА

Уникален идентификатор:  a66105f9-fdfe-4021-b195-65b113a2cfa6

здравеопазване

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-28 11:28:52
  • Създаден от: apfso
  • Последна промяна: 2020-07-23 11:01:31
  • Последно променил: apfso

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -ГРАД СИЛИСТРА

АМБУЛАТОРИИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА
брой л.з. Пореден № на рег. населено място Наименование на лечебното заведение Адрес на лечебното заведение Акт.№ на удостоверението в РЗИ регистрационен код Тел. за контакти email
ОБЩИНА Силистра
1 20 гр-Силистра ЕТ"АПМП-ИП Д-Р МИРОСЛАВ БУЛЯШКИ" гр.Силистра, бул."Македония"№61 а,ет.2 каб.21 №1018/28.10.2013 г. ********** 086/83-26-49 0887000460 chephi@abv.bg
2 11 гр-Силистра ЕТ" АПМП-ИП-Д-Р СТЕЛИАНА ВЕЛИЧКОВА" гр.Силистра, ул."Д-р Анастас Янков"№2, каб.51 №661/08.02.2005г. 1931111004 086/821781 dr_s.velichkova@abv.bg
3 27 гр-Силистра ЕТ"Д-Р МАРИН МАРИНОВ-АИППМП" гр.Силистра, ул."Петър Мутафчиев"№63, каб.10 манипулационна каб.№11 №868/27.04.2009г. 1931111015 086/821-710 каб.; 0887595055 marinov_140@abv.bg
4 12 гр-Силистра "Д-Р БУЛЯШКА АИППМП"ЕООД гр.Силистра,ул."Д-р Анастас Янков"№50 Б, вх.Г, ет.0 , каб.и манипул.№4 №1089/01.12.2016г. 1931111009 0888290422 bulyashka@abv.bg
5 9 гр-Силистра ЕТ"АПМП-ИП-Д-Р ИВО БОРИСОВ ТОДОРОВ" гр.Силистра,ул."Д-р Анастас Янков"№50, Б, вх.Г ет.0 кабинет №2 и манипулационна 5 а №1057/08.07.2015г. 1931111002 ********** dr_itodorov@abv.bg
6 60 гр-Силистра ЕТ"Д-Р НИКОЛИНА БОРАНОВА АИППМП" гр.Силистра,ул."Д-р Анастас Янков"№2, каб.47 №660/07.02.2005г. 1931111016 0888779165; 822-203 сл. nikibor1967@abv.bg
7 73 гр-Силистра ЕТ"АПМП-ИП Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВ" гр.Силистра,ул."Д-р Анастас Янков"№2, каб.43 №1008/15.05.2013г. ********** 0887/17-72-49 0886543420 dr_dragan_todorov@abv.bg
8 79 гр-Силистра "АИППМП-Д-Р ВАЛЕНТИНА ЙОВЕВА"ЕООД гр.Силистра,ул."Д-р Анастас Янков"№2, каб.013 №993/19.12.2012г. ********** 0887973623 vali_jo_ss@abv.bg
9 75 гр-Силистра ЕТ"АИППМП-Д-Р ПЕТРАНКА ПОПОВА" гр.Силистра,ул."Д-р Ан. Янков"№2, каб.014 №954/28.11.2011г. 1931111027 0897501861; 82-37-25 д. ppopova@mail.bg
10 76 гр-Силистра ЕТ"АИППМП-Д-Р ЛАРИСА МИНКОВА" гр.Силистра,бул."Македония"61, каб.43 №859/29.01.2009г. 1931111028 0889164345 coci230909@abv.bg
11 77 гр-Силистра ЕТ"АПМП-ИП Д-Р КРАСИМИРА ТОДОРОВА" гр.Силистра,бул."Македония"№61, каб.№111 и 112 №1015/01.08.2013г. 1931111029 0888461453; 82-14-73 каб. krasi.ss@abv.bg
12 51 гр-Силистра ЕТ"АПМП-ИП Д-Р СТОЯНКА ДАСКАЛОВА" гр.Силистра,ул."София"№15; №948/28.10.2011г. 1931111023 0888495414 dr.std@abv.bg
13 100 гр-Силистра "ИП-АПМП- Д-Р ДИМИТРИЧКА КОСТАДИНОВА" ЕООД гр.Силистра,ул."Д-р Ан.Янков"№2, каб.46 и №53.манипулац. №1048/01.04.2015г. 1931111041 ********** dida9065@abv.bg
14 156 гр-Силистра ЕТ"АПМП-ИП Д-Р МАРГАРИТА ПАУНОВА" гр.Силистра,ул."Петър Мутафчие"№63, каб.8 №748/04.06.2007г. 1931111051 0887806189; 086/836-314 каб. margarita_paunova@abv.bg
15 173 гр-Силистра "Д-Р Г.ВАСИЛЕВА -АПМП-ИП"ЕООД гр.Силистра,ул."Д-р Ан. Янков"№2, каб.№44 №1027/04.03.2014г. ********** 0887000830 galq.netezilova@gmail.com
16 122 гр-Силистра ЕТ"АПМП-ИП Д-Р БОЯНКА КРЪСТЕВА" гр.Силистра,ул."Д-р Ан.Янков"№2, каб.48 №992/15.12.2012г. 1931111053 0899001363 shinyaeva@abv.bg
17 203 гр-Силистра ЕТ"АПМП-ИП Д-Р МАРИАНА ПЕНЕВА" гр.Силистра,ул."Д-р Анастас Янков"№50,Б вх.Г ет.0 каб.и манипул.№1 №888/05.10.2009 г. 1931111061 О887464432 m.peneva60@gmail.com
18 205 гр-Силистра "ИП-АПМП-ДР- ВЕСЕЛКА КОСЕВА" ЕООД 1.гр.Силистра,ул."Д-р Анастас Янков"№50,Б, вх.Г, ет.0 каб.3; 2.с.Срацимир, здравния участък №1046/04.03.2015г. 1931111063 0887993429 drkos@abv.bg `
19 90 гр-Силистра "ИП-АПМП-Д-Р РАЛИНА СТАНЧЕВА" ЕООД гр.Силистра,бул."Македония" №61, каб.№4 №1036/01.08.2014 г. 1931111038 О887282964; 086/83-06-86 rrstancheva_1970@abv.bg
20 191 гр-Силистра ЕТ"АПМП-ИП-Д-Р ЙОРДАНКА ИВАНОВА" гр.Силистра,ул."Д-р Ан.Янков" 2 каб.№52 №989/08.10.2012 1931111065 0888228130 jp.j.ivanova@gmail.com
21 244 гр-Силистра "АПМП-ИП-Д-Р ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА"ЕООД гр.Силистра,ул."Д-р Ан.Янков" 2 каб.№57 №1106/29.05.2017Г. 1931111067 0886533072 detelina_mitkova@abv.bg
с.Айдемир
22 61 с.Айдемир ЕТ"АПМП ИП Д-Р СВЕТЛАНА ПАВЛОВА" 1. кв.Деленки, жк.Север №8, Здравна служба /ЗС/; 2.гр.Силистра, ул.П.Бояджиев №9 №623/11.06.2004г. 1931111017 0887664586 s_pavlova@outlook.com
23 8 с.Айдемир ЕТ"АПМП ИП Д-Р СВЕТЛАНА СТОЙЧЕВА" 1.кв.Деленки, жк.Север №8, Здравна служба ,каб. 2; 2.гр. Силистра, ул.д-р Анастас Янков №50 каб.№5 и 5а №990/15.11.2012 г. 1931111006 0889305754 svetlanastoicheva@abv.bg
24 123 с.Айдемир ЕТ"АПМП-ИП Д-Р ГАЛИНА МАРЧЕВА" 1.с.Айдемир, ул."Боровинка"№1, 2.с.Попина, ул."Родопа" №2 №985/31.07.2012г. 1931111013 ********** gmarscheva@abv.bg
25 196 с.Айдемир "ИП-АПМП-Д-Р КРАСИМИРА МАРИНОВА"ЕООД с.Айдемир, ул."Боровинка"№1А, ЗС №1133/01.10.2018г. 1931111060 0897945586 drmarinova74@abv.bg
с.Калипетрово
26 71 с.Калипетрово ЕТ"АПМП-ИП Д-Р ВЕСЕЛИН ДУМАНОВ" 1.с.Калипетрово,ул."Ново Петрово"№61,ет.1,ЗС 2. гр.Силистра, ул."Д-р Ан.Янков"№2,каб.№42 №1055/09.06.2015г. 1931111021 0887395241 v_dumanov@abv.bg
27 38 с.Калипетрово "АПМП-ИП Д-Р Т. ТРИФОНОВ"ЕООД 1.с.Калипетрово, ул."Ново Петрово"№61; 2. гр.Силистра, ул."Раковска" №4, бл.Акация№1 №1134/31.12.2018г. 1931111044 0886856410 trifonovi@abv.bg
с.Брадвари
28 99 с.Брадвари "АПМП-ИП Д-Р АБРАХАМ ФРАНСИС"ЕООД 1.с.Брадвари, ул."Н.П.Караджата" №40; 2.с. Йорданово, Здравна служба №1021/ 30.12.2013г. 1931111040 0888995375 drafrancis59@yahoo.com
с.Професор Иширково
29 128 с.Професор Иширково ЕТ"АПМП-ИП Д-Р СНЕЖАНА КОЛЕВА" с.Професор Иширково, ул."Ал.Стамболийски"№12 №708/28.01.2006г. 1931111032 0894603616 snejanaa60@abv.bg
АМБУЛАТОРИИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА
Община Тутракан
30 40 гр.Тутракан ЕТ"АПМП-ИП Д-Р КРАСИМИР ТОДОРОВ" гр.Тутракан,ул."Трансмариска"№101, каб.6; 2. с.Цар Самуил, ЗС №935/06.06.2011 г. 1934111003 0896/578-139 0866/60-030
31 124 гр.Тутракан "АПМП-ИП Д-Р ЮЛИЯ МЕТОДИЕВА"ЕООД гр.Тутракан,ул."Трансмариска"№101, каб.7; №1061/01.09.2015 г. 1934111005 0887/400-998 dr.metodieva@abv.bg
32 154 гр.Тутракан "АПИМП-ИП- Д-Р СИНАН ТОПАЛ-АПИМП-ИП" ЕООД гр.Тутракан, ул."Трансмариска"№101, каб.7 №1049/01.04.2015 г. 1934111011 0857/608-23 д.; 0886863054 dr.sinan_topal@abv.bg
33 98 с.Белица ЕТ"АПМП-ИП Д-Р КАЛИНКА МИЛКОВА" 1.с.Белица, ул."Страхил войвода"№8 2.с.Шуменци, бивша здр.служба; 3.с.Преславци, бивша здр.служба 4.с.Варненци, бивша здр.служба; 5.с.Черногор, бивша здр.служба №1100/06.04.2017г. 1934111007 0898673518; 086672305 k.milkova@abv.bg
34 227 с.Нова Черна ЕТ"Д-Р МОХАМЕД ЕЛ МАКУСИ-АИПМП-ЕЛМА 1.с.Нова Черна,ЗС; 2. с.Старо село, Здравна служаба №1032/09.06.2014 г. 1934111020 0898866258 makusi@abv.bg
35 247 гр.Тутракан "АПМП-ИП-Д-Р ПАВЕЛ ПАВЛОВ "ЕООД гр.Тутракан, ул."Трансмариска"№101, каб.9 №1143/25.04.2019Г. 1934111022 0888906477 doctor.pavlov@abv.bg
АМБУЛАТОРИИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА
община Дулово
36 80 гр.Дулово ЕТ"Д-Р ЕРТОП ХЮСЕИН-АИППМП" гр.Дулово,ул."св.св.Кирил и Методи"№12 №692/04.01.2006г. 1910111009 0889544669; 0855/37-24 ertop@abv.bg
37 64 гр.Дулово "АПМП-ИП Д-Р ДРАГНЕВ-2016" ЕООД гр.Дулово, ул."Славянска"№7 №1080/01.07.2016 г. ********** 0899/875-716 0864/2 23 55 каб. drago69@abv.bg
38 152 гр.Дулово ЕТ"АПМП-ИП-Д-Р ШЕЗЯИ КЯЗИМ" 1.гр.Дулово,ул."Розова долина"№37, каб.8,9,10 и 11; 2.с.Яребица,Здравна служба; 3.с.Руйно, Здравна служба; 4.с.Овен,Здравна служба №711/07.02.2006г. 1910111015 0887049752; 0894761296 aylin_kyazimova@abv.bg
39 169 гр.Дулово ЕТ"АПМП-ИП Д-Р ПЕНКА ПЕТКОВА" гр.Дулово, ул."Розова долина"№37, каб.33 каб.32 №658/27.01.2005г. 1910111019 0885511489 dr_petkova@abv.bg
40 206 с.Межден "МЕДИКУС 67-АПМП-ИП Д-Р ИЛИАН ХРИСТОВ"ЕООД 1.с.Межден, ул."Първи май"14 2.с.Окорш,бивша здр.служба; 3.с.Секулово, бивша здр.служба 4.с.Грънчарово, бивша здрав.служба; 5.с.Прохлада, бивша здрав.служба. №1103/24.04.2017 г. ********** 0889545556; 08548/403 каб. drhristov@abv.bg
41 178 с.Чернолик "АПМП-ИП Д-Р ДИМИТРИЧКА ХРИСТОВА" ЕООД 1.с.Чернолик, ЗС 2.Силистра ул.П.Мутафчиев №63 каб.1 и допъл.манипулационна 3. гр.Силистра, ул."Македония"№61, каб.№101 №1078/01.06.2016г. 1910111022 086/82-04-84; 0888798556 dr_Dim_Hristova@abv.bg
42 149 с.Паисиево "АПМП-ИП Д-Р МИЛЕН БОБЧЕВ" ЕООД 1.с.Паисиево, ул."Здравец" №5; 2.с.Боил, ул."Първа" 3.с.Листец, общ.Главиница Здравна служба №1112/01.08.2017г. 1910111013 08547 2034сл.; 0894765346 apricotmilen@abv.bg
43 235 гр.Дулово "д-р ЮМЕР ЮСЕИНОВ-АИППМП"ЕООД 1.гр.Дулово, ул.Стефан Караджа №5; 2.с. Правда, Здравна служба; №1047/24.03.2015 г. 1910111029 О884465244 dr_omer2010@abv.bg
АМБУЛАТОРИИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА
Община Ситово
44 93 с.Ситово ЕТ"АПМП-ИП Д-Р РОСЕН КОЛЕВ" 1.с.Ситово,ул."Трети март"№77; 2.с.Поляна, Здравния участък 3.с.Сребърна, Здравния участък №895/22.08.2019г. 1932111005 08563 223к; 0888902709 kores66@abv.bg
45 35 с.Искра "АПИМП-ИП Д-Р МАРИАН КЕРЧЕВ"ЕООД 1.с.Искра,ул."Образцова" 17; 2.гр.Силистра, бул."Македония" №61, каб. №17; №1108/12.07.2019г. 1932111002 08565 310к.; 0888423404 kerchev@mbox.is-bg.net
46 85 с.Добротица ЕТ"АПМП-ИП Д-Р МИЛЕН ДЕМИРОВ" 1.с.Добротица, ул."Добруджа"№27; 2.с. Босна, Здравна служба; 3.с.Златоклас, Здравна служба 5.с.Любен, ул."Първа"№1 4.гр.Силистра, бул."Македония"61,етаж-1,каб.02 №1137/23.01.2019г. 1932111004 0888869061 dr.demirov@abv.bg
АМБУЛАТОРИИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА
Община Кайнарджа
47 213 с.Кайнарджа ЕТ"д-р Запрян Колев-АИППМП" 1.с.Кайнарджа ул.Георги Токушев 8; 2.гр. Силистра бул.Македоия №61 ,каб.№35 №899/05.01.2010 г. 1915111009 0896400051 drzkolev@abv.bg
48 219 с.Средище ЕТ "АПМП-ИП д-р Джон ЕКПЕЙН Егурузе" 1.с.Средище, ЗС; 2.с.Кайнарджа,Здравна служба; 3.с.Войново,Здравна служба; 4.с.Посев,Здравна служба; 5.с.Кранево, Здравна служба; 6.с.Голеш, 1-ви етаж на бивше училище №1122/21.10.2019г. 1915111010 0887706676 egus5808@yahoo.com
АМБУЛАТОРИИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА
Община Главиница
49 102 с.Звенемир ЕТ"АПМП-ИП Д-Р ИРИНА АНТОНОВА" с.Звенимир, ЗС №175/29.02.2000г. 1907111006 0877/51-61-40/086-93-23-15 i.antonova@yahoo.com
50 229 гр.Главиница ЕТ"д-р СВЕТЛАН ХРИСТОВ-АИППМП" 1.гр.Главиница, ул."Оборище"№45; 2.с.Зафирово, Здравна служба 3.с.Сокол, Здравна служба №1135/31.12.2018 1907111019 0888589635 Hristovsi@abv.bg
АМБУЛАТОРИИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА
Община Алфатар
51 105 гр.Алфатар "ИП -АПМП-Д-Р МАРГАРИТА ТЕРЕЗЕНОВА"ЕООД 1. гр.Алфатар ул.Олшанка №8; 2.с.Васил Левски, Здравна служба; 3.с.Чуковец, Здравна служба; №1128/21.05.2018г. 1901111005 0888795949; 08522 21-16 д. m_terezenova@abv.bg
52 202 с.Алеково "Д-Р ХРИСТО КУРТЕВ -АПМП-ИП"ЕООД 1.с.Алеково, ЗС; 2. гр.Алфатар ул.Олшанка №8; 3.с.Бабук ул.Хан Аспарух №5; 4.гр.Силистра, ул."д-р Ан.Янков"№2, каб.№49; 5.с.Бистра, здравна служба;6.с.Кутловица, здравна служба;7.с.Цар Асен, здравна служба, 8.с.Чуковец, здравна служба №1129/23.07.2018г. 1901111007 08522/305, 456; 0887722680 hristo.kurtev@abv.bg