одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 09.01.2020

Уникален идентификатор:  a6631fdc-a5ad-4d67-b59c-649f48f64487

плащания себра мон

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-13 09:23:23
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-01-13 09:23:23

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 12702.22
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 500
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 7000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3 7114.61
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 15 153391.84
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -28384.2
Общо:  33 152324.47
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 10 0
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  16 0
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 12702.22
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 500
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 7000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1 7114.61
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 20360.19
Общо:  14 47677.02
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -28384.2
Общо:  1 -28384.2
УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА ( 0171980007 ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 133031.65
Общо:  2 133031.65