одобрен

Регистър на социалните услуги в общността

Уникален идентификатор:  a66450a7-9b88-4077-b81c-6298dbb24eea

социални услуги

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-25 14:10:15
  • Създаден от: todor_marinov_tonkov
  • Последна промяна: 2019-09-25 14:10:15

№ по ред

Наименование

Адрес

Ръководител

Телефон

1 Общински комплекс за социални услуги (ОКСУ) 5140 гр. Лясковец ул. "Младост" 2 x x x 0619 24625
2 Домашен социален патронаж (ДСП) 5140 гр. Лясковец ул. "Младост" 2 x x x 0619 24625
3 Център за обществена подкрепа (ЦОП) 5140 гр. Лясковец ул. "Никола Козлев" 76 x x x 0619 22187
4 Дневен център за стари хора (ДЦСХ) 5140 гр. Лясковец ул. "Младост" 2 x x x 0887 404274