одобрен

Списък на лечебните заведения за болнична помощ в област Варна

Уникален идентификатор:  a6715ec5-cd17-4b51-aed1-89bd5d2e8e3d

Описание:

Списък на лечебните заведения за болнична помощ в област Варна, съдържа: наименование на лечебното заведение, адрес, електронен адрес, ръководител, длъжност, име

болници варна здравеопазване

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-06-14 17:33:16
  • Създаден от: dimitrinka_atanasova
  • Последна промяна: 2018-10-15 07:38:03
  • Последно променил: migrate_data

Лечебни заведения за болнична помощ

Адрес

e-mail

Ръководител - длъжност

Ръководител - име, фамилия

1 МБАЛ "Света Анна" - Варна АД гр. Варна, бул. "Цар Освободител" №100 mbal@svetaanna-varna.com, fsosvetaanna@abv.bg Изпълнителен директор Д-р Веселин Николов
2 МБАЛ "Света Марина" ЕАД гр. Варна, бул. "Христо Смирненски" №1 officeub@mail.bg Изпълнителен директор Доц. д-р Жанета Георгиева
3 "СБАГАЛ -Варна" ЕООД; гр. Варна, бул. "Цар Освободител" №150 ag_varna@abv.bg Управител Д-р Радослав Минков
4 СБОБАЛ - Варна ЕООД гр. Варна, ул. "Дойран" №15 eyehospital-varna@mbox.contact.bg Управител Д-р Руслан Здравков Тошев
5 СБАЛПФЗ - Варна" ЕООД гр. Варна, ул. "Мануш Войвода" №11 А tub-varna@abv.bg Управител д-р Петър Ст. Генов
6 СБАЛОЗ "Д-р Марко А. Марков" ЕООД гр. Варна, бул. "Цар Освободител" №100 sbaloz@mdoz-varna.com Управител Доц. д-р Георги Кобаков
7 МБАЛ - Девня ЕООД гр.Девня, ул. "Петрича" №10 А mbaldevna@abv.bg Управител Д-р Красимир Динков
8 МБАЛ "Царица Иоанна" - Провадия гр. Провадия, ул. "Желез Йорданов" №1 mbalprovadia@abv.bg Управител Елена Лилкова
9 СБАГАЛ "Майчин дом" гр. Варна, ул. "Мир" №1 maichindom.varna@gmail.com Управител Д-р Максим Яков
10 МБАЛ-Варна ЕООД гр. Варна, пл. "Славейков" №1 mtb_varna@abv.bg, tmc_varna@abv.bg Директор Д-р Руси Русев
11 МБАЛ - Варна към ВМА гр. Варна, бул. "Хр. Смирненски" №3 vmbvarna@abv.bg Началник Полк. д-р Ивайло П. Въжаров
12 СБАЛК- Варна ЕАД гр. Варна, бул. "Цар Освободител" №100 info.vn@b-c-i.eu Изпълнителен директор Проф. д-р Николай Пенков
13 СХБАЛ "Проф. Темелков" ЕООД гр. Варна, ул. "Алеко Константинов" №5 temelkov7@abv.bg Управител Проф. д-р Т. Темелков
14 СОБАЛ "Доц. Георгиев" ЕООД гр. Варна, ул. "Хр. Попович" №18 tiho27@yahoo.com Управител Доц. д-р. Д. Георгиев
15 СБАЛДБ "Д-р Лисичкова" гр. Варна, бул. "Република" - МЦ "Младост" kidshospital@abv.bg Управител Д-р Ангел Ангелов
16 МБАЛ "Еврохоспитал" ООД гр. Варна, кв. "Виница", ул. "Н. Райков" №2 А eurohospital.bg@abv.bg Управител Д-р Асен Станчев
17 СБАЛК "Кардиолайф" ООД гр. Варна, бул. "Република", сградата на МК "Младост" sbalk_kardiolife@abv.bg Управител Д-р Галина Балабанова
18 МИ към МВР - София, филиал Варна к.к. "Св. Св. Константин и Елена" mi varna@abv.bg Управител Д-р Иванова
19 СБР к.к. "Златни пясъци", спирка "Журналист" sbr varna@abv.bg Управител Д-р Цветана Динкова
20 РЦТХ - Варна гр.Варна, бул. "ЦарОсвободител" №100 rcth varna@abv.bg Директор Д-р Диана К. Максимова
21 ДМСГД - Варна гр. Варна, кв. "Виница", ул. Овеч № 2 dmsgd varna@abv.bg Директор Д-р Стефка Ив. Джанкова
22 ЦСМП - Варна гр. Варна, ул. "Брегалница" №3 csmp varna@gbg.bg Директор Д-р Мая Ив. Рашева