одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Уникален идентификатор:  a6a813e9-7c99-4f05-b865-04950ea8c378

Описание:

Главен регистър на общинската собственост в община Бяла Слатина

регистър община Бяла Слатина municipality of Byala Slatina

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-30 11:44:05
  • Създаден от: ivan_hristov_petrov
  • Последна промяна: 2019-04-30 11:44:05
записа на страница

Документ №

Дата

Населено място

Парцел

Поземлен имот №

Площ

Вид имот

1 11.2.1997 г. с. Алтимир 007 0 31169 Керамичен цех
2 26.3.1997 г. гр. Бяла Слатина I 0 72.41 ЖИЛИЩЕ
3 26.3.1997 г. гр. Бяла Слатина I 0 61.8 ЖИЛИЩЕ
4 27.3.1997 г. гр. Бяла Слатина I 0 43.99 ЖИЛИЩЕ
5 27.3.1997 г. гр. Бяла Слатина I 0 43.99 ЖИЛИЩЕ
6 27.3.1997 г. гр. Бяла Слатина I 0 80.05 ЖИЛИЩЕ
7 27.3.1997 г. гр. Бяла Слатина I 0 79.88 ЖИЛИЩЕ
8 27.3.1997 г. гр. Бяла Слатина I 0 79.83 ЖИЛИЩЕ
9 28.3.1997 г. гр. Бяла Слатина I 0 43.99 ЖИЛИЩЕ
10 15.9.2000 г. гр. Бяла Слатина I 0 47.15 ЖИЛИЩЕ
11 28.3.1997 г. гр. Бяла Слатина I 0 83.51 ЖИЛИЩЕ
12 20.4.2004 г. гр. Бяла Слатина VI 0 75.71 ЖИЛИЩЕ
13 14.4.1997 г. гр. Бяла Слатина I 0 36.59 ЖИЛИЩЕ
14 14.4.1997 г. гр. Бяла Слатина I 0 39.43 ЖИЛИЩЕ
15 14.4.1997 г. гр. Бяла Слатина I 0 34.16 ЖИЛИЩЕ
16 14.4.1997 г. гр. Бяла Слатина I 0 41.34 ЖИЛИЩЕ
17 14.4.1997 г. гр. Бяла Слатина I 0 43.7 ЖИЛИЩЕ
18 14.11.2003 г. гр. Бяла Слатина I 0 43.7 ЖИЛИЩЕ
19 14.4.1997 г. гр. Бяла Слатина I 0 43.99 ЖИЛИЩЕ
20 12.10.2000 г. гр. Бяла Слатина I 1043 638.3 ЧИТАЛИЩЕ
21 4.7.1997 г. гр. Бяла Слатина Х 1611 275 ДВОРНО МЯСТО СЪС СГРАДА
22 8.7.1997 г. гр. Бяла Слатина I 0 16.1 ПАВИЛИОН
23 8.7.1997 г. гр. Бяла Слатина 1317 БАСЕЙН
24 8.7.1997 г. гр. Бяла Слатина I 0 3800 Кооперативен пазар