одобрен

Регистър на закритите и преобразувани ДГ, училища и ЦПРЛ в област Кърджали

Уникален идентификатор:  a6f546f7-e377-4464-bf06-3c4a6cc20dfb

детски градини закрити Кърджали преобразувани училища

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-10-02 16:44:39
  • Създаден от: filip_bachvarov
  • Последна промяна: 2020-10-02 16:44:39

Име на закрито/преобразувано ДГ, училищеи ЦПРЛ /пълно наименование /

Община

Населено място

Име на приемащото училище /пълно наименование /

Населено място

закрито/ преобразувано

Основно училище "Христо Ботев" Ардино с. Ахрянско Средно училище "Васил Левски" гр. Ардино преобразувано
Основно училище "Вела Пеева" Ардино с. Гърбище Основно училище "Антон Семьонович Макаренко" с. Чубрика преобразувано
Основно училище "Васил Левски" Ардино с.Долно Прахово Основно училище"Св.Св.Кирли и Методий" с.Горно Прахово преобразувано
Основно училище "Христо Смирнески" Ардино с.Млечино Основно училище"Св.Св.Кирил и Методий" с.Горно Прахово закрито
Основно училище "Антон Семьонович Макаренко" Ардино с. Чубрика Средно училище "Васил Левски" гр. Ардино преобразувано
Начално училище "Христо Ботев" Ардино гр. Ардино Средно училище "Васил Левски" гр. Ардино закрито
Професионална гимназия "Христо Смирненски" Ардино гр. Ардино Средно училище "Васил Левски" гр. Ардино преобразувано
Основно училище"Христо Ботев" Ардино с.Брезен Основно училище"Антон Семьонович Макаренко" с.Боровица закрито
Основно училище"Кирил и Методий" Ардино с.Сухово Основно училище"Антон Семьонович Макаренко" с.Боровица закрито
Основно училище"Девети септември" Ардино с.Русалско Основно училище"Антон Семьонович Макаренко" с.Боровица закрито
Основно училище"Димитър Благоев" Ардино с.Латинка Основно училище"Антон Семьонович Макаренко" с.Боровица закрито
Основно училище"Юрий Гагарин" Ардино с.Любено Основно училище"Антон Семьонович Макаренко" с.Боровица закрито
Основно училище"Димитър Полянов" Ардино с.Голобрад Основно училище"Антон Семьонович Макаренко" с.Боровица закрито
Основно училище"Христо Ботев" Ардино с.Китница Основно училище"Антон Семьонович Макаренко" с.Боровица закрито
Средно училище "Христо Смирненски" Ардино с.Бял извор Основно училище"Христо Смирненски" с.Боровица преобразувано
Начално училище " Никола Й. Вапцаров" Ардино с. Богатино Основно училище " Христо Смирненски" с. Млечино преобразувано
Основно училище "Петър Берон" Ардино с. Башево Основно училище "Васил Левски" с. Долно Прахово преобразувано
Основно училище " Васил Левски" Ардино с.Долно Прахово Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий" с.Горно Прахово преобразувано
Начално училище " Васил левски" Ардино с.Чернигово Основно училище "Васил Левски" с. Долно Прахово преобразувано
Начално училище " Христо Ботев" Ардино с. Червена скала Основно училище " Христо Смирненски" с. Млечино преобразувано
Начално училище "Васил Левски" Ардино с. Левци Основно училище " Васил Левски" с. Долно Прахово преобразувано
Начално училище Ардино с. Хромица Начално училище " Никола Й. Вапцаров" с. Богатино преобразувано
Начално училище "Никола Вапцаров" Ардино с. Хромица Начално училище " Никола Й. Вапцаров" с. Богатино закрито
Начално училище " Христо Смирненски" Ардино с. Искра Основно училище " Христо Смирненски" с. Млечино закрито
Основно училище "Васил ЛКоларов" Ардино с. Синчец Средно училище "Васил Левски" гр. Ардино закрито
Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Ардино с. Ябълковец Средно училище "Васил Левски" гр. Ардино ззакрито
Основно училище "Христо Ботев" Ардино с. Теменуга Средно училище "Васил Левски" гр. Ардино закрито
Основно училище "Христо Смирненски" Ардино с. Ленище Средно училище "Васил Левски" гр. Ардино закрито
Основно училище "Кирил и Методий" Ардино с. Кроячево Средно училище "Васил Левски" гр. Ардино закрито
Начално училище "Никола Йонков Вапцаров" Ардино с. Светулка Средно училище "Васил Левски" гр. Ардино закрито
Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий" Джебел с.Плазище Средно училище "Христо Ботев" гр.Джебел закрито
Основно училище"Иван Вазов" Джебел с.Контил Основно училище "христо Смирненски" с. Мишевско закрито
Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий" Джебел с.Слънчоглед Средно училище "Христо Ботев" гр. Джебел закрито
Основно училище " Христо Ботев" Джебел С. Великденче Основно училище " Христо Смирненски" с. Рогозче закрито
Основно училище " Христо Смирненски" Джебел с. Ридино Основно училище " Христо Смирненски" с. Рогозче закрито
Основно училище"Васил Левски" Джебел с.Генерал Гешево Основно училище "Васил Левски" с.Устрен закрито
Основно училище"Христо Смирненски" Джебел с. Мишевско Средно училище "Христо Ботев" гр. Джебел закрито
Основно училище "Митко Палаузов" Кирково с.Каялоба Средно училище" Никола Йонков Вапцаров" с.Бенковски закрито
Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Кирково с.Могиляне Средно училище" Никола Йонков Вапцаров" с.Бенковски закрито
Основно училище "Христо Ботев" Кирково с.Делвино Средно училище "Христо Ботев" с.Чорбаджийско закрито
Основно училище " Христо Ботев" Кирково с.Пресека Средно училище"Никола Йонков Вапцаров" с.Бенковски закрито
Основно училище "Гео Милев" Кирково с.Самодива Основно училище ,,Устрем" с.Старово закрито
Начално училище "Никола Йонков Вапцаров" Кирково с. м.Фотиново Основно училище "Христо Смирненски" с. Фотиново закрито
Начално училище,,Йордан Йовков" Кирково с. Върбен Основно училище ,,Христо Смирненски" с. Фотиново закрито
Начално училище,,Генерал Столетов" Кирково с.Стоманци Основно училище ,,Устрем" с.Старово" закрито
Основно училище "Васил Левски" Кирково с.Шопци Средно училище "Христо Ботев" с.Чорбаджийско закрито
Основно училище "Христо Ботев" Кирково Малкоч Основно училище "Васил Левски" с. Тихомир Закрито
Основно училище "Н. Й. Вапцаров" Кирково Кукуряк Основно училище "Васил Левски" с. Тихомир Закрито
Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Кирково с.Пловка Средно училище "Христо Ботев" с.Чорбаджийско закрито
Основно училище "д-р.Петър Берон" Кирково с.Добромирци Средно училище"Никола Йонков Вапцаров" с.Бенковски закрито
Самостоятелен пансион Кирково с. Кирково Средно училище "Отец Паисий" с. Кирково закрит
Основно училище "Свети Свети Кирил и Методии" Кирково с.Горски Извор Средно училище"Никола Йонков Вапцаров" Бенковски закрито
Начално училище "Елин Пелин" Кирково с. Брегово Основно училище "Устрем" с. Старово закрито
Професионална гимназия по машиностроене и лека промишленост "Васил Левски" Кирково с. Кирково Средно училище "Отец Паисий" с. Кирково закрито-сливане
Основно училище"Васил Левски" Кирково с.Мъгляне Срено училище "Никола Йонков Вапцаров" с.Бенковски закрито
Основно училище"Христо Ботев" Кирково с.Чичево Срено училище "Никола Йонков Вапцаров" с.Бенковски закрито
Основно училище"Христо Смирненски" Кирково с.Медевци Срено училище "Никола Йонков Вапцаров" с.Бенковски закрито
Основно училище" Любен Каравелов" Кирково с.Растник Срено училище "Никола Йонков Вапцаров" с.Бенковски закрито
Основно училище "Христо Ботев" Кирково с. Самокитка Средно училище "Христо Ботев" с. Чорбаджийско закрито
Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Кирково с. Островец Средно училище "Христо Ботев" с. Чорбаджийско закрито
Основно училище "Отец Паисий Кирково с. Стрижба Средно училище "Христо Ботев" с. Чорбаджийско закрито
Основно училище "Иван Вазов" Крумовград село Бук Обединено училище "Пейо Яворов" село Токачка закрито
Начално училище "Митко Палаузов" Крумовград с. Каменка Средно училище "Васил Левски" гр. Крумовград закрито
Основно училище "Марин Дринов" Крумовград с. Черничево Средно училище "Васил Левски" гр. Крумовград закрито
Основно училище "Георги Димитров" Крумовград с. Къклица Средно училище "Васил Левски" гр. Крумовград закрито
Основно училище"Васил Левски" Крумовград с.Егрек Държавно основно училище"Васил Левски" с.Егрек закрито
Основно училище "Христо Ботев" Крумовград с.Малък Девесил Основно училище "Михаил Христов" с.Аврен закрито
Основно училище "Христо Смирненски" Крумовград село Голяма чинка Обединено училище "Пейо Яворов" село Токачка закрито
Основно училище "Георги Димитров" Крумовград с.Девесилово Основно училище "Михаил Христов" с.Аврен закрито
Начално училище Крумовград с.Девесилица Основно училище "Михаил Христов" с.Аврен закрито
Начално училище Крумовград с.Голям Девесил Основно училище "Михаил Христов" с.Аврен закрито
Основно училище "Пейо Яворов" Крумовград с. Токачка Обединено училище "Пейо Яворов" с. Токачка преобразувано
Основно училище"Михаил Иванович Калинин" Крумовград с.Студен кладенец Основно училище"Иван Вазов" с.Поточница закрито
Основно училище"Млада гвардия" Крумовград с.Красино Основно училище"Иван Вазов" с.Поточница закрито
Основно училище"Никола Йонков Вапцаров" Крумовград с.Морянци Основно училище"Иван Вазов" с.Поточница закрито
Основно училище"Христо Смирненски" Крумовград с.Джанка Основно училище"Иван Вазов" с.Поточница закрито
Основно училище"Любен Каравелов" Крумовград с.Ковил Основно училище"Иван Вазов" с.Поточница закрито
Основно училище"Млада гвардия" Крумовград с.Сладкодум Основно училище"Иван Вазов" с.Поточница закрито
Основно училище"Христо Ботев" Крумовград с.Качулка Основно училище"Иван Вазов" с.Поточница закрито
Основно училище"Христо Ботев" Крумовград с.Бойник Основно училище"Иван Вазов" с.Поточница закрито
Начално училище"Климент Охридски" Крумовград с.Стари чал Основно училище"Иван Вазов" с.Поточница закрито
Начално училище"Георги Димитров" Крумовград с.Бараци Основно училище"Иван Вазов" с.Поточница закрито
Начално училище"Никола Йонков Вапцаров" Кърджали Кърджали СУ"Владимир Димитров-Майстора" Кърджали закрито
Начално училище"Митко Палаузов " Кърджали с.Жинзифово Основно училище "Максим Горки " с.Чифлик закрито
Основно училище "Г.С.Раковски" Кърджали с. Зимзелен Oсновно училище "Христо Ботев" с.Сипей закрито
Основно училище "Христо Ботев" Кърджали с.Люляково Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" с.Стремци закрито
Начално училище "Никола Йонков Вапцаров" Кърджали Кърджали СУ "Владимир Димитров-Майстора" гр.Кърджали закрито
Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Кърджали с.Кобиляне Основно училище"Христо Ботев" с.Бойно закрито
Начално училище"Христо Ботев" Кърджали с.Опълченско Основно училище"Свети Свети Кирил и Методий" с.Глухар закрито
Основно училище"Георги Дамянов" Кърджали с.Мургово Оснавно училище "Максим Горки " с.Чифллик закрито
Oсновно училище "Христо Ботев" Кърджали с.Сипей Основно училище "Св.Климент Охридски" гр. Кърджали закрито
Основно училище "Н.Й.Вапцаров" Кърджали с.Калоянци Основно училище "Паисий Хилендарски" с. Перперек закрито
Основно училище "Христо Смирненски" Кърджали с. Бели пласт Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" с. Стремци закрито
Начално училище "Христо Ботев" Кърджали с.Три могили Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" с.Стремци закрито
Основно училище,,Васил Левски" Кърджали с.Орешница Основно училище,,Иван Вазов" с.Широко поле закрито
Основно училище,,Васил Левски" Кърджали Кърджали СУ "Владимир Димитров-Майстора" Кърджали Кърджали закрито
Основно училище "Георги Бенковски Кърджали Кърджали Основно училище "Пейо Яворов" Кърджали закрито
Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий" Кърджали с. Охлювец Основно училище "Иван Вазов" с. Костино закрито
Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Кърджали с.Македонци Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий" с.Глухар закрито
Основно училище "Васил Левски" Кърджали с.Звиница Основно училище "Христо Смирненски" с.Мост закрито
Основно училище,,Иван Вазов" Кърджали с. Ненково Основно училище,,Св.Св.Кирил и Методий" с.Енчец закрито
Основно училище "Св.св. Кирил и Методий" Кърджали с.Стремци Обединено училище "Св.св. Кирил и Методий" с.Стремци преобразувано
Начално училище,,Вела Пеева" Кърджали с.Болярци Основно училище,,Иван Вазов" с.Широко поле закрито
Начално училище Кърджали с.Звезден Основно училище,,Иван Вазов" с.Широко поле закрито
Начално училище,,Димитър Благоев" Кърджали с.Скалище Основно училище,,Иван Вазов" с.Широко поле закрито
Начално училище,,Яна Лъскова" Кърджали с.Звезделина Основно училище,,Иван Вазов" с.Широко поле закрито
Начално училище Кърджали с.Лисиците Основно училище,,Иван Вазов" с.Широко поле закрито
Начално училище "Любен Каравелов " Кърджали с.Мъдрец Основно училище "Максим Горки" с.Чифлик закрито
Начално училище " Христо Ботев " Кърджали с.Висока поляна Основно училище "Максим Горки " с.Чифлик закрито
Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности Кърджали Кърджали Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Кърджали преобразувано
Средно общообразователно училище "Георги Бенковски" Кърджали Кърджали Средно училище "Йордан Йовков" Кърджали закрито
Средно общообразователно училище "Св.Климент Охридски" Кърджали Кърджали Средно училище "Йордан Йовков" Кърджали преобразувано
Основно училище "Христо Ботев" Кърджали с.Бащино Основно училище "Христо Смирненски" с.Мост закрито
Начално училище "Митко Палаузов" Кърджали с.Черешица Основно училище "Христо Смирненски" с.Мост закрито
Основно училище "Христо Ботев" Момчилград с. Седефче Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" с. Звездел закрито
Основно училище "Сергей Румянцев" Момчилград с. Биволяне Основно училище "Васил Левски" с. Равен закрито
Основно училище "Георги Димитров" Момчилград с. Горско дюлево Средно училище "Никола Йонков Варцаров" гр. Момчилград закрито
Основно училище "Никола Й. Вапцаров" Момчилград с. Девинци Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" с. Нановица закрито
Основно училище "Васил Левски" Момчилград с.Конче Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" с.Звездел закрито
Основно училище "Св.св.Кирил и Методий" Момчилград с. Чуково Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" гр. Момчилград закрито
Основно училище "Гео Милев" Момчилград с. Пиявец Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" гр. Момчилград закрито
Начално училище "Христо Смирненски" Момчилград с.Карамфил Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" с.Звездел закрито
Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Момчилград с.Птичар Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" гр. Момчилград закрито
Основно училище "Васил Левски" Момчилград с.Синделци Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" с.Звездел закрито
Основно училище "Елин Пелин" Момчилград с. Лале Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" с. Нановица закрито
Самостоятелно общинско ученическо общежитие Момчилград гр.Момчилград Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" гр. Момчилград закрито
Професионална гимназия по машиностроене и лека промишленост "Васил Левски" Момчилград гр. Момчилград Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусова промишленост "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Момчилград преобразувано
Основно училище "Георги Димитров" Момчилград с.Балабаново Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" с.Груево закрито
Начално училище "Никола Йонков Вапцаров" Момчилград с.Върхари Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" с.Груево закрито
Начално училище "Васил Левски" Момчилград с.Летовник Основно училище"Никола Йонков Вапцаров" с.Груево закрито
Начално училище "Иван Вазов" Момчилград с. Врело Основно училище "Васил Левски" с. Равен закрито
Начално училище "Иван Вазов" Момчилград с. Горна Чобанка Основно училище "Васил Левски" с. Равен закрито
Начално училище "Христо Смирненски" Момчилград с. Долна Чобанка Основно училище "Васил Левски" с. Равен закрито
Начално училище "Иван Вазов" Момчилград с. Плешинци Основно училище "Васил Левски" с. Равен закрито
Начално училище "Димитър Ганев" Момчилград с. Татул Основно училище "Васил Левски" с. Равен закрито
Основно училище " Васил Левски" Момчилград с. Сенце Средно училище "Никола Йонков Вапцаров гр. Момчилград закрито
Народно основно училище "Васил Левски" Момчилград с. Нане Средно училище "Никола Йонков Вапцаров гр. Момчилград закрито
Основно училище "Васил Левски" Момчилград с. Загорско Средно училище "Никола Йонков Вапцаров гр. Момчилград закрито
Народно основно училище "Никола Йонков Вапцаров"" Момчилград с. Обичник Средно училище "Никола Йонков Вапцаров гр. Момчилград закрито
Начално училище "Доктор Петър Берон" Момчилград с.Кременец Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" с.Звездел закрито
Начално училище "Митко Палаузов" Момчилград с.Ралица Основно училише "Никола Йонков Вапцаров" с.Звездел закрито
Начално училище "Доктор Петър Берон" Момчилград с.Сулица Основно училише "Никола Йонков Вапцаров" с.Звездел закрито
Начално училище "Димитър Благоев" Момчилград с.Ауста Основно училише "Никола Йонков Вапцаров" с.Звездел закрито
Основно училище "Елин Пелин" Момчилград с.Чайка Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" с.Звездел закрито
Начално училище "Иван Вазов" Момчилград с.Пазарци Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" с.Звездел закрито
Народно основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Момчилград с. Седларе Основно училище "Д-р Петър Берон" гр.Момчилград закрито
Основно училище "Христо Ботев" Черноочене с.Свободиново Средно училище "Христо Смирненски" с. Черноочене закрито
Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Черноочене с. Минзухар Средно училище "Христо Смирненски" с. Черноочене закрито
Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Черноочене с. Бели вир Средно училище "Христо Смирненски" с. Черноочене закрито
Основно училище "Йордан Йовков" Черноочене с. Житница Средно училище "Христо Смирненски" с. Черноочене закрито
Основно училище "Христо Смирненски" Джебел с. Мишевско Средно училище "Христо Ботев" гр. Джебел закрито
Детска градина "Вела Пеева" Кърджали Бойно Детска градина "Вяра, Надежда и Любов" Кърджали преобразувано
Детска градина "Валентина Терешкова" Кърджали Костино Детска градина "Знаме на мира" с. Чилик закрито
Детска градина "Слънчев рай" Кърджали Перперек Детска градина "Знаме на мира" с. Чилик закрито