одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 11.07.2019

Уникален идентификатор:  a7280186-5d1e-4075-9e7a-2a485ac2e42f

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-12 10:11:41
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2019-07-12 10:11:41

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 198 357375.85
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 861.86
10 xxxx Издръжка 473 162850.4
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 9 6056
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4 1653231.07
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 651717.95
88 xxxx Средства на разпореждане 31 53775.52
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 39.12
Общо:  726 2885907.77
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 39.12
Общо:  2 39.12
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 16677.92
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 1629211.5
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 347392.95
Общо:  10 1993282.37
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 110.04
Общо:  1 110.04
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС ( 0170020001 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 493.19
Общо:  3 493.19
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 459.11
Общо:  4 459.11
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0170040008 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 816.38
10 xxxx Издръжка 4 1710.11
Общо:  6 2526.49
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВИДИН ( 0170050006 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 13835.95
10 xxxx Издръжка 1 65.99
Общо:  8 13901.94
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ГАБРОВО ( 0170070002 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 266.5
Общо:  3 266.5
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ДОБРИЧ ( 0170080000 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 1 7812
Общо:  1 7812
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -МОНТАНА ( 0170110002 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 130
10 xxxx Издръжка 1 12.47
88 xxxx Средства на разпореждане 1 10
Общо:  3 152.47
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РАЗГРАД ( 0170170001 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 856.91
88 xxxx Средства на разпореждане 1 42
Общо:  9 898.91
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РУСЕ ( 0170180000 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 3705.05
Общо:  3 3705.05
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СИЛИСТРА ( 0170190008 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 19 2136.67
88 xxxx Средства на разпореждане 4 6840
Общо:  23 8976.67
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СЛИВЕН ( 0170200003 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14 9624.19
10 xxxx Издръжка 26 2971.31
88 xxxx Средства на разпореждане 2 33.54
Общо:  42 12629.04
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-ГРАД ( 0170220000 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 7186.29
10 xxxx Издръжка 5 1275.96
Общо:  7 8462.25
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЯМБОЛ ( 0170280009 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20 11878.64
10 xxxx Издръжка 2 61.7
Общо:  22 11940.34
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 2956.56
10 xxxx Издръжка 23 4034.07
88 xxxx Средства на разпореждане 1 910.67
Общо:  30 7901.3
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 2912.78
10 xxxx Издръжка 1 90
Общо:  5 3002.78
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 42456.03
10 xxxx Издръжка 10 3867.21
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5 865
Общо:  23 47188.24
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17 5980
10 xxxx Издръжка 36 6767.46
Общо:  53 12747.46
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 295.8
Общо:  3 295.8
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 9930
10 xxxx Издръжка 7 3313.7
Общо:  9 13243.7
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 1282.26
Общо:  8 1282.26
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4780
10 xxxx Издръжка 5 299.74
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 881
Общо:  7 5960.74
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 5367.99
10 xxxx Издръжка 4 1856.25
Общо:  12 7224.24
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 8630
10 xxxx Издръжка 15 1072.65
Общо:  18 9702.65
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 23 7000
10 xxxx Издръжка 18 6027.21
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 14537.17
Общо:  42 27564.38
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1450
10 xxxx Издръжка 10 2538.84
Общо:  11 3988.84
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 20950
10 xxxx Издръжка 20 4851.65
88 xxxx Средства на разпореждане 5 914.12
Общо:  28 26715.77
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 7650
10 xxxx Издръжка 11 3363.57
88 xxxx Средства на разпореждане 2 438.88
Общо:  15 11452.45
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5350
10 xxxx Издръжка 12 5553.23
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 2100
Общо:  14 13003.23
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 20352.53
10 xxxx Издръжка 38 8205.77
88 xxxx Средства на разпореждане 2 3157.3
Общо:  46 31715.6
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1017.34
10 xxxx Издръжка 6 1129.49
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 990
Общо:  9 3136.83
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 14512.4
10 xxxx Издръжка 19 8420.84
88 xxxx Средства на разпореждане 3 114.16
Общо:  27 23047.4
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 3040
10 xxxx Издръжка 15 4370.07
88 xxxx Средства на разпореждане 4 870.74
Общо:  22 8280.81
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 7290
10 xxxx Издръжка 9 2085.27
88 xxxx Средства на разпореждане 1 29482.95
Общо:  11 38858.22
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 1344.07
Общо:  5 1344.07
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 46200
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 417.6
10 xxxx Издръжка 16 5315.09
Общо:  24 51932.69
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18 7507.06
10 xxxx Издръжка 10 4867.65
Общо:  28 12374.71
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 24357.11
10 xxxx Издръжка 30 17099.29
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 3320
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 7382.4
Общо:  36 52158.8
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 11116.39
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 444.26
10 xxxx Издръжка 11 1095.83
88 xxxx Средства на разпореждане 2 151.01
Общо:  16 12807.49
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 311
10 xxxx Издръжка 5 603.16
Общо:  7 914.16
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА - СОФИЯ ( 0172040007 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 31.5
Общо:  1 31.5
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ( 0172220009 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 12677.37
Общо:  4 12677.37
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование ( 0172280008 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 26066.15
10 xxxx Издръжка 1 2989.97
88 xxxx Средства на разпореждане 1 2228.4
Общо:  7 31284.52
ЗВЕНО ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ НА МОН ( 0172290006 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 239.68
Общо:  2 239.68
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА - София ( 0172320008 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 100
88 xxxx Средства на разпореждане 1 769.75
Общо:  2 869.75
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 5750
Общо:  11 5750
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Варна ( 0172430005 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 200
10 xxxx Издръжка 1 96
Общо:  2 296
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Велико Търново ( 0172440003 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 146.86
Общо:  2 146.86
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Габрово ( 0172470008 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1550
10 xxxx Издръжка 2 36
Общо:  3 1586
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кърджали ( 0172490004 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 396
Общо:  1 396
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кюстендил ( 0172500000 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3940
10 xxxx Издръжка 1 120
Общо:  2 4060
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Пловдив ( 0172560009 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1345.75
Общо:  3 1345.75
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Русе ( 0172580005 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4300
Общо:  1 4300
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Сливен ( 0172600009 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 3026.01
10 xxxx Издръжка 3 1142.62
Общо:  7 4168.63
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Смолян ( 0172610007 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 680.03
Общо:  7 680.03
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София - град ( 0172620005 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 13887.2
Общо:  9 13887.2
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София-област ( 0172630003 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4250
10 xxxx Издръжка 2 927.1
Общо:  3 5177.1
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Стара Загора ( 0172640001 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1186.27
Общо:  2 1186.27
Българска академия на науките и държавни висши училища ( 017300**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 304325
Общо:  1 304325