одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на област Перник земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.06.2017 г.

Уникален идентификатор:  a7484773-aaf4-4cc4-a474-b305994908d4

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-14 10:47:23
  • Създаден от: emiliya_manolova
  • Последна промяна: 2020-02-14 10:47:23

Вид техника

Регистрирана техника /брой/

Верижни трактори 82
Колесни трактори 1092
Самоходни шасита 5
Друга самоходна техника 458
Тракторни ремаркета: 362
в т.ч. с общо предназначение 198
със спец. предназначение 164
Горска техника 22
Зърнокомбайни 190
Самоходни силажокомбайни 14
Други самоходни машини 47
Машини за сеидба и садене 288
Машини за торене и растителна защита 177
Фуражоприбиращи и фуражопреработващи 313
Почвообработващи 1093
Сушилни и други 2
Зърно и семепочистващи 22
Машини за поливане 59
Горска техника 222