одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания към 13.03.2019

Уникален идентификатор:  a78fec26-5cc5-445b-b947-bf075515511a

издадени карти община регистър увреждания хора Троян РМС 436/2017

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-20 13:40:05
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2019-03-20 13:40:05

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Пореден номер Номер на заявление Име и фамилия Валиден до Преиздаден с валидност до Преиздаден с валидност до Починал/а Бележки
2011 г.
0001 З_02-216/31.03.2011 Гергина Симеонова безсрочен
0002 З_02-240/08/04/2011 Илия Илиев безсрочен да ВЪРНАТ ПРОПУСК
0003 з_02-249/11.04.2011 Марин Венков безсрочен
0004 З_02-243/11.04.2011 Лала Радевска безсрочен
0005 З_02-244/11.04.2011 Георги Василев 6/1/2013 3/1/2016 безсрочен
0006 з_02-242/11.04.2011 Стефан Стойчев безсрочен
0007 З_02-241/11.04.2011 Анка Борова безсрочен
0008 з_02-251/12.04.2011 Венета Алашка 4/1/2012 12/1/2015 11/1/2018
0009 з_02-265/13.04.2011 Владимир Александров безсрочен
0010 З_02-268/14/04/2011 Ганка Ангелова безсрочен
0011 З_02-304/28.04.2011 Христо Христов безсрочен
0012 з_02-281/21.04.2011 Христо Христов безсрочен
0013 з_02-299/27.04.2011 Грета Стоянова 3/1/2012 11/1/2017
0014 З_02-293/26.04.2011 Иванка Караджова безсрочен да
0015 з_02-296/27.04.2011 Васко Наков 4/1/2013 2/1/2019
0016 З_02-354/10.05.2011 Велизар Хинков безсрочен
0017 З_02-350/09.05.2011 Радослав Стойчев безсрочен
0018 З_02-397/31.05.2011 Стефко Луканов безсрочен
0019 З_02-402/01.06.2011 Александър Джаралийски безсрочен безсрочен
0020 з_02-405/02.06.2011 Стефани Георгиева 4/1/2015
0021 З_02-443/13.06.2011 Минко Найденов безсрочен
0022 З_02-412/06.06.2011 Красимир Крантовски 2/1/2015
0023 З_02-454/16.06.2011 Екатерина Петрова безсрочен
0024 З_02-442/13.06.2011 Марин Маринов 8/1/2012 да върнат пропуск и номера е предоставен на друг
0025 З_02-498/29.06.2011 Димитър Тодоров 5/1/2013 5/1/2017
0026 З_02-501/30.06.2011 Йордан Георгиев 1/1/2013 безсрочен
0027 З_02-528/15.07.2011 Павли Топалов 2/1/2011
0028 З_02-535/15.07.2011 Георги Йовчев 5/1/2013
0029 З_02-540/18.07.2011 Йонета Радоевска - Дянкова 6/1/2013 безсрочен
0030 З_02-554/21.07.2011 Петя Маринова 3/1/2013
0031 З_02-579/28.07.2011 Николай Тодоров безсрочен
0032 З_02-627/15.08.2011 Татяна Мучинова 2/1/2015 1/1/2018
0033 З_02-643/19.08.2011 Дочо Ковачев безсрочен
0034 З_02-674/31.08.2011 Цанко Краев безсрочен
0035 З_02-704/08.09.2011 Петранка Ночева 2/1/2012
0036 З_02-710/09.09.2011 Банко Банков безсрочен
0037 З_02-726/14.09.2011 Иво Алексиев 1/1/2012
0038 З_02-746/19.09.2011 Георги Костадинов 1/1/2014 1/1/2017 4/1/2019
0039 З_02-748/19.09.2011 Петър Петров безсрочен
0040 З_02-775/29.09.2011 Кристиян Коев 5/1/2013 6/1/2017
0041 З_02-897/18.11.2011 Васил Начевски безсрочен Върната карта 0041 с притежател Цветан Дочев валидна до 01.04.2016г. И издадена нова карта на Цветан с номер 0366
0042 З_02-845/27.10.2011 Наталия Драгова 1/1/2013 3/1/2017
0043 З_02-863/02.11.2011 Иван Иванов безсрочен
0044 З_02-941/30.11.2011 Дунчо Димитров безсрочен
0045 З_02-956/05.12.2011 Илия Илиев безсрочен 9/1/2016
0046 З_02-984/09.12.2011 Петър Петров 5/1/2014 3/1/2017
0047 З_02-1003/15.12.2011 Мирослав Цачев 5/1/2013
0048 З_02-1045/23.12.2011 Петко Петков безсрочен да
2012 г.
0049 З_02-52/23.01.2012 Милчо Ралчев безсрочен да
0050 З_02-54/24.01.2012 Лальо Бояджиев безсрочен
0051 З_02-63/25.01.2012 Дочко Гладков 11/1/2012 безсрочен
0052 З_02-70/22.02.2012 Минко Салапантов безсрочен
0053 З_02-90/13.02.2012 Христо Гергански безсрочен
0054 З_02-95/15.02.2012 Иван Маринов безсрочен
З_02-154/06.03.2012 Станимира Йоргова 6/1/2013 Направен отказ
З_02-203/21.03.2012 Ирена Димитрова 2/1/2014 Направен отказ
0055 З_02-108/21.02.2012 Валентина Георгиева 2/1/2014 7/1/2017
0056 З_02-110/22.02.2012 Стефан Цочев безсрочен
0057 З_02-162/08.03.2012 Стефана Лалева 4/1/2013 2/1/2018
0058 З_02-258/02.04.2012 Иванчо Начев безсрочен
0059 з_02-242/29.03.2012 Джелял Такалов безсрочен
0060 З_02-287/11.04.2012 Светломир Станчев безсрочен
0061 З_02-252/30.03.2012 Ирина Драголова 2/1/2014 да
0062 З_02-314/25.04.2012 Иван Стойчев 2/1/2015 12/1/2017
0063 З_02-330/25.04.2012 Владислав Георгиев 6/1/2014
0064 З_02-322/26.04.2012 Анелия Стафунска 3/1/2015 2/1/2018
0065 З_02-455/04.05.2012 Веско Вълков 5/1/2015
0066 З_02-353/04.05.2012 Петя Банчева 2/1/2014 12/1/2016 10/1/2019
0067 З_02-471/11.06.2012 Веско Грънчаров безсрочен
0068 З_02-478/12.06.2012 Николай Петров 5/1/2014
0069 З_02-498/15.06.2012 Стиляна Маринова 2/1/2014
0070 З_02-522/21.06.2012 Стефан Терзиев 6/1/2014 безсрочен
0071 З_02-515/20.06.2012 Минка Иванова безсрочен да
0072 П_04-1998/20.06.2012 Пенчо Попов безсрочен
0073 З_02-558/03.07.2012 Силвия Дацин безсрочен
0074 З_02-598/17.07.2012 Милчо Баръмов 6/1/2015 4/1/2018
0075 З_02-606/20.07.2012 Петранка Ночева 6/1/2015 5/1/2018
0076 З_02-621/25.07.2012 Марин Маринов 1/1/2013
0077 З_02-723/30.08.2012 Минко Хитров безсрочен
0078 З_02-737/03.09.2012 Михаил Пенков безсрочен
0079 З_02-821/05.10.2012 Емил Пидев 9/1/2014
0080 З_02-881/22.10.2012 Марин Симеонов безсрочен
0081 З_02-889/23.10.2012 Любомир Василев 12/1/2014
0082 З_02-905/26.10.2012 Тотка Севданска 7/1/2013
0083 З_02-974/05.11.2012 Снежана Магунска безсрочен
0084 З_02-1112/03.12.2012 Веса Дочева безсрочен да
0085 З_02-1129/06.12.2012 Минко Маринов безсрочен
0086 З_02-1201/06.12.2012 Любомир Атанасов 10/1/2014
0087 З_02-1175/13.12.2012 Асен Василев 11/1/2015 безсрочен
2013г.
0088 З_02-9/03.01.2013 Цветан Власковски 10/1/2014 върнат пропуск - номера е свободен
0089 З_02-27/11.01.2013 Кирил Николов безсрочен
0090 з_02-47/21.01.2013 Митко Ковачев 10/1/2015 10/1/2018
0091 З_02-48/21.01.2013 Станка Ковачева безсрочен
0092 З_02-52/22.01.2013 Пенчо Пенчев безсрочен
0093 З_02-79/28.01.2013 Дочко Гладков 9/1/2015
0094 З_02-99/01.02.2013 Стефан Стефанов безсрочен
0095 З_02-126/07.02.2013 Николай Йоновски 1/1/2016 безсрочен
0096 З_02-139/08.02.2013 Боряна Хитрова 3/1/2014
0097 З_02-170/14.02.2013 Марин Маринов 1/1/2016 1/1/2019
0098 З_02-141/11.02.2013 Петьо Тодоров 1/1/2014 да
0099 З_02-175/18.02.2013 Иван Иванов безсрочен
0100 З_02-226/27.02.2013 Марин Радоев безсрочен
0101 З_02-257/07.03.2013 Дико Пелтешки 5/1/2014 3/1/2017
0102 З_02-269/11.03.2013 Стефан Захариев 2/1/2016 2/1/2019
0103 З_02-288/13.03.2013 Тодор Иванов безсрочен
0103 З_02-340/25.03.2013 Иван Цочев безсрочен
0104 З_02-287/13.03.2013 Силвия Владова 2/1/2014
0105 З_02-393/04.04.2013 Иглика Стоева безсрочен
З_02-463/19.04.2013 Йордан Георгиев безсрочен Направен отказ
0106 З_02-397/05.04.2013 Васил Кацаров безсрочен
0107 З_02-458/17.04.2013 Галя Черкезова 3/1/2014 2/1/2016
0108 З_02-446/16.04.2013 Минко Миревски 3/1/2015 2/1/2018
0109 З_02-718/14.06.2013 Росица Велешка безсрочен
0110 З_02-812/05.07.2013 Иван Иванов безсрочен
0111 З_02-852/22.07.2013 Рада Немска безсрочен
0112 З_02-897/05.08.2013 Стефан Тодоров безсрочен
0113 З_02-1138/01.10.2013 Кирчо Киров 10/1/2014 БЕЗСРОЧЕН
0114 З_02-948/19.08.2013 Лъчезар Петков 9/1/2014 7/1/2016 6/1/2019
З_02-1176/10.10.2013 Петър Пенков безсрочен
З_02-1159/07.10.2013 Петър Борански безсрочен
0118 З_02-1101/25.09.2013 Айгюн Толев 9/1/2015
З_02-1026/02.09.2013 Камен Кожухаров безсрочен
З_02-1018/30.08.2013 Иван Иванов безсрочен
З_02-981/22.08.2013 Стефан Райков безсрочен
0121 З_02-1207/21.10.2013 Георги Ненов 10/1/2015 8/1/2018
0122 З_02-1217/25.10.2013 Дочо Никифоров безсрочен
0123 З_02-1242/31.10.2013 Цветомир Цочев 7/1/2015 6/1/2017
0124 З_02-1277/06.11.2013 Цветомир Цанев 10/1/2015
0125 З_02-1295/11.11.2013 Петко Бошнаков 5/1/2015 4/1/2018
0126 З_02-1350/20.11.2013 Пенко Сомлев 8/1/2015 6/1/2018
0127 З_02-1423/27.11.2013 Елена Генкова безсрочен
0128 З_02-1459/29.11.2013 Белослава Банчева 10/1/2016
0129 З_02-1498/09.12.2013 Драгол Иванов 10/1/2014
0130 З_02-1500/09.12.2013 Павел Паймаков безсрочен
0131 З_02-1591/18.12.2013 Лалю Лалев безсрочен
2014г.
0132 З_02-18/08.01.2014 Йорданка Ганчева 10/1/2014 9/1/2017
0133 З_02-49/15.01.2014 Стана Дикова безсрочен
0134 З_02-81/21.01.2014 Иванка Генкова безсрочен
0135 З_02-102/24.01.2014 Светлана Николова безсрочен
0136 З_02-117/31.01.2014 Поликсения Славова 1/1/2015 11/1/2017
0137 З_02-130/05.02.2014 Раю Раев безсрочен
0138 З_02-199/04.03.2014 Димитър Кънев 7/1/2016 9/1/2019
0139 З_02-201/05.03.2014 Денис Георгиев 1/1/2016 1/1/2019
0140 З_02-236/17.03.2014 Фикри Мехмедолу 3/1/2017
0141 З_02-252/21.03.2014 Зера Чакърова безсрочен
0142 З_02-248/20.03.2014 Юлиана Дзимбова 3/1/2017
0143 З_02-264/27.03.2014 Зоя Ангелова 10/1/2015
0144 З_02-309/10.04.2014 Борислав Пенкин 3/1/2017
0145 З_02-347/30.04.2014 Александър Василев безсрочен
0146 З_02-356/08.05.2014 Стойко Недялков безсрочен
0147 З_02-315/15.04.2014 Иван Кацаров 4/1/2017
0148 З_02-396/20.05.2014 ЮРИЙ ПЕНЕВСКИ 4/1/2016 2/1/2019
0149 З_02-417/269.05.2014 Васил Райковски безсрочен
0150 З_02-429/29.05.2014 Иванка Петкова безсрочен
0151 З_02-448/02.06.2014 Иван Маринов 5/1/2016
0152 з_02-571/26.06.2014 петко яков безсрочен
0153 З_02-617/07.07.2014 Никола Дичевски 10/1/2014 12/1/2015 12/1/2017
0154 З_02-615/07.07.2014 Драгол Станчевски безсрочен
0155 З_02-612/04.07.2014 Диана Миховска безсрочен
0156 З_02-635/14.07.2014 ИВАН ПЕНКОВ безсрочен
0157 З_02-689/28.07.2014 ДОНКА СТОЕВА безсрочен
0158 З_02-734/05.08.2014 МИЧО МИЧЕВ безсрочен
0159 З_02-739/07.08.2014 ДОНКА ЙОСКОВА 10/1/2015 9/1/2018
0160 З_02-748/11.08.2014 ЦОЧО НАНКОВСКИ безсрочен
0161 З_02-751/12.08.2014 ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА 12/1/2015 11/1/2018
0162 З_02-805/29.08.2014 НУРИ АШИКОВ безсрочен
0163 З_02-812/01.09.2014 ЦАНКО БАЛЕВСКИ безсрочен
0164 З_02-865/19.09.2014 Васил Чакърски 11/1/2014 11/1/2016 безсрочен
0165 З_02-866/19.09.2014 Стоян Стоянов 1/1/2016 1/1/2019
0166 З_02-874/23.09.2014 Мартин Алашки 2/1/2015 12/1/2017
0167 З_02-880/25.09.2014 Васил Иванов безсрочен
0168 З_02-889/29.09.2014 Христо Марков 3/1/2015 2/1/2018
0169 З_02-892/29.09.2014 Иван Вълев 9/1/2017
0170 З_02-913/06.10.2014 Маргарита Тодорова безсрочен
0171 З_02-915/06.10.2014 Николай Иванов 6/1/2015 4/1/2017
0172 З_02-937/14.10.2014 НЕДЮ НЕДЕВ 4/1/2015 безсрочен
0173 З_02-947/15.10.2014 ЦВЕТОМИР ГОСПОДИНОВ 7/1/2016 6/1/2019
0174 З_02-954/16.10.2014 НЕДКО МИНКОВ безсрочен
0175 з_02-989/27.10.2014 атанаска пейкова безсрочен
0176 з_02-995/28.10.2014 Димитър Вачев безсрочен
0177 З_02-1052/13.11.2014 Диян Ковачев 9/1/2017
0178 З_02-1127/27.11.2014 МАРИЯ НАНКОВСКА 10/1/2017
0179 З_02-1155/03.12.2014 ИВАЙЛО МИДАНОВ 10/1/2016
0180 З_02-1205/11.12.2014 ВЕЛИЧКО ПЕТКОВ 10/1/2017
0181 З_02-1274/22.12.2014 Найден Станков 3/1/2016 безсрочен
0182 З_02-1275/22.12.2014 Огнян Паскалев 12/1/2016
0183 З_02-1278/22.12.2014 Добринка Кинкина безсрочен
0184 З_02-1297/30.12.2014 Любомир Атанасов 9/1/2017
0185 З_02-321/17.04.2014 Димитър Рангелов 1/1/2016 12/1/2017
0186 З_02-237/17.03.2014 Юсеин Чакъров безсрочен
0187 З_02-530/18.06.2014 МАРИН МИХОВСКИ безсрочен
0188 З_02-1151/04.10.2013 ЙОРДАН СИМЕОНОВ безсрочен
0189 З_02-914/06.10.2014 АТАНАСКА ДИМИТРОВА 7/1/2017
0190 З_02-1082/20.11.2014 НАСКО НАЧЕВ 12/1/2015 11/1/2018
0191 з_02-926/09.10.2014 Иванчо Ангелски 3/1/2017
2015г.
0192 З-РД-16/13.01.2015 ЦВЕТОМИР БАНЧЕВ 4/1/2016 3/1/2019
0193 РД-194/16.01.2015 тодор атанасов безсрочен
0194 З_РД-25/16.01.2015 КРАСИМИР КРАНТОВСКИ 1/1/2018
0195 З_РД-32/20.01.2015 Йорданка Йорданова 4/1/2016 3/1/2019
0196 З_РД-41/21.01.2015 ИРЕНА НИКОЛОВА 3/1/2016 2/1/2019
0197 З_РД-40/21.01.2015 ЦВЕТАН ЦАНКОВ 5/1/2016
0198 З_РД-39/21.01.2015 АНГЕЛИНА ЦАНКОВА 5/1/2017
0199 з-рд-99/27.01.2015 Владимир Димитров 11/1/2016
0200 з-рд-101/28.01.2015 богдан банчев 11/1/2015 10/1/2018
0201 з-рд-107/29.01.2015 ненко генковски безсрочен
0202 з-рд-115/29.01.2015 петър радев безсрочен
0203 З-РД-144/09.02.2015 НЕНКО ЧОЛАКОВ безсрочен
0204 З-РД-153/12.02.2015 ДРАГОМИР ТЕРЗИЕВ безсрочен
0205 З-РД-157/12.02.2015 ГЕОРГИ ИЛИЕВ безсрочен
0206 З-РД-160/13.02.2015 ЦВЕТАН ВЛАСКОВСКИ 10/1/2016 9/1/2019
0207 з-рд-169/17.02.2015 Кольо Колев безсрочен
0208 З-РД-230/06.03.2015 ИВАЙЛО ПЕТРОВ СТЕФАНОВ 2/1/2017
0209 РД-772/23.02.2015 ГЕНА ЙОНКОВА безсрочен
0210 З-РД-208/26.02.2015 МЛАДЕН АНТИМОВ 9/1/2015
0211 З-РД-213/26.02.2015 ИНКО ГАНКОВСКИ безсрочен
0212 З-РД-215/27.02.2015 ЦВЕТОМИР КЪНЧЕВ безсрочен
0213 З-РД-226/05.03.2015 КОЛЬО ТАНКОВ безсрочен
0214 З-РД-236/09.03.2015 ИВАН ГАНЕКОВ безсрочен
0215 З-РД-237/09.03.2015 МИЛКО ДАЧЕВ 1/1/2017
0216 З-РД-249/11.03.2015 Драгомир Кочевски безсрочен
0217 УГ-01-03-0/17.03.2015 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ безсрочен
0218 УГ-01-03-1/17.03.2015 ИВАН ГАНЧЕВ безсрочен
0219 УГ-01-03-2/18.03.2015 ПЕНЧО КЪНЕВ 1/1/2017
0220 УГ-01-03-3/19.03.2015 ВЕСЕЛИН МАРКОВ 2/1/2017
0221 УГ-01-03-4/19.03.2015 ИВАН СЕМЕРДЖИЕВ 2/1/2017
0222 УГ-01-03-5/23.03.2015 ДЕНЧО ДЕНЧЕВ безсрочен
0223 З-РД-307/27.03.2015 МИРОСЛАВ ТЕРЗИЕВ 3/1/2017
0224 з-рд-348/30.03.2015 Цветан Монков 3/1/2017
0225 УГ-01-03-6/30.03.2015 ЦВЕТАНА БОЧЕВА безсрочен
0226 УГ-01-03-8/01.04.2015 Иван Кушлев безсрочен
0227 УГ-01-03-9/02.04.2015 КАЛЮ БОНЧЕВ безсрочен
0228 УГ-01-03-11/07.04.2015 ЛЮБЕН СТОЙЧЕВ 3/1/2017
0229 УГ-01-03-12/14.04.2015 ДИАНА ИЛИЕВА 3/1/2018
0230 УГ-01-03-13/15.04.2015 ГЕНЧО ГЕНЧЕВ безсрочен
0231 УГ-01-03-14/17.04.2015 ИВАН МАРКОВСКИ 7/1/2016 безсрочен
0232 УГ-01-03-16/20.04.2015 МАРИЯ БАКРЕВА 11/1/2017
0233 УГ-01-03-17/23.04.2015 МИХАИЛ БАКРЕВ 2/1/2016 1/1/2019
0234 УГ-01-03-18/27.04.2015 ПАНКО МОМЧИЛОВ безсрочен
0235 УГ-01-03-19/07.05.2015 Георги Стайковски безсрочен
0236 УГ-01-03-20/13.05.2015 Емил Генов 3/1/2017
0237 УГ-01-03-21/13.05.2015 Ивелина Станкова 9/1/2015 10/1/2018
0238 УГ-01-03-23/14.05.2015 Найден Доневски безсрочен
0239 УГ-01-03-24/18.05.2015 ЯНИ БРИЛСКИ безсрочен
0240 УГ-01-03-25/22.05.2015 АЙТЕН ЧАУШЕВА 2/1/2018
0241 УГ-01-03-26/22.05.2015 ИСМЕТ ЧАУШЕВ 5/1/2017
0242 уг-01-03-30/04.06.2015 венелин праматаров безсрочен
0243 УГ-01-03-29/03.06.2015 НИКОЛА БУТЕВ 7/1/2017
0244 УГ-01-03-31/10.06.2015 ЛИЛЯНА НИКОЛОВА безсрочен
0245 УГ-01-03-32/12.06.2015 Мариян Огнянов 10/1/2016
0246 УГ-01-03-34/17.06.2015 КОЛЮ КОЛЕВ 6/1/2016 безсрочен
0247 УГ-01-03-35/19.06.2015 МАГДАЛЕНА ГЕНОВСКА 6/1/2018
0248 УГ-01-03-36/22.06.2015 Тота Лесидренска безсрочен
0249 УГ-01-03-37/29.06.2015 Светла Кирова 6/1/2018
0250 УГ-01-03-39/02.07.2015 Тотка Владова безсрочен
0251 УГ-01-03-40/03.07.2015 СОФКА ЛИФТОВА 2/1/2018
0252 УГ-01-03-44/22.07.2015 ГЕОРГИ МОНЕВ безсрочен
0253 УГ-01-03-45/22.07.2015 ПЕНКА СПАСОВА безсрочен
0254 УГ-01-03-47/05.08.2015 ТОДОР ТОДОРОВ 11/1/2016
0255 УГ-01-03-50/12.08.2015 Иван Василев 6/1/2017
0256 уг-01-03-52/27.08.2015 лальо Ковачев 6/1/2017
0257 уг-01-03-54/07.09.2015 Тотю Ковачев 2/1/2016 1/1/2019
0258 УГ-01-03-55/11.09.2015 Виолета Койновска 7/1/2016 6/1/2019
0259 УГ-01-03-56/14.09.2015 Даниела Кънева 6/1/2017
0260 УГ-01-03-59/18.09.2015 МАРИЕЛА СТЕФАНОВА 4/1/2017
0261 УГ-01-03-61/28.09.2015 НИКОЛАЙ ШАБАНОВ 11/1/2015 10/1/2018
0262 УГ-01-03-62/09.10.2015 Герасим Заимов 6/1/2018
0263 УГ-01-03-64/22.10.2015 Момчил Димитров 12/1/2017
0264 УГ-01-03-65/28.10.2015 Валентин Керински 10/1/2017
0265 УГ-01-03-67/09.11.2015 ЗАНКА ЖАБИЛОВА безсрочен
0266 УГ-01-03-69/11.11.2015 ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ 1/1/2017
0267 УГ-01-03-70/13.11.2015 РУМЯНА ГЕОРГИЕВА 8/1/2017
0268 УГ-01-03-71/17.11.2015 НАДКА ПРИСАДАШКА безсрочен
0269 УГ-01-03-76/30.11.2015 МАРИН ДИМОВСКИ безсрочен
0270 УГ-01-03-77/01.12.2015 АНИ АНГЕЛОВА 11/1/2018
0271 УГ-01-03-79/04.12.2015 СВЕТОСЛАВ БАНЧЕВСКИ безсрочен
0272 УГ-01-03-80/09.12.2015 Радослав Ненов 6/1/2018
0273 УГ-01-03-81/09.12.2015 МАРА НЕНОВА безсрочен
0274 УГ-01-03-83/17.12.2015 НИКОЛИНА АСЕНОВА безсрочен
0275 УГ-01-03-84/22.12.2015 Стефан Радев 4/1/2016 4/1/2018
2016г.
0276 УГ-01-03-1/05.01.2016 Йелис Будинова безсрочен
0277 уг-01-03-3/07.01.2016 Станка Маркова 5/1/2016
0278 УГ-01-03-5/12.01.2016 Поля Немска 11/1/2017
0279 УГ-01-03-6/15.01.2016 Светослав Цанов 11/1/2018
0280 УГ-01-03-7/18.01.2016 Валентин Манджуков безсрочен
0281 УГ-01-03-8/22.01.2016 Дочо Дочев безсрочен
0282 УГ-01-03-9/22.01.2016 Светла Кючукова безсрочен
0283 УГ-01-03-10/25.01.2016 ДРАГАН ДРАГАНОВ безсрочен
0284 уг-01-03-11/27.01.2016 Людмил Парашкевов безсрочен
0285 УГ-01-03-13/27.01.2016 ПЕТКО СТАЛИНЧЕВ безсрочен
0286 УГ-01-03-15/29.01.2016 АНИ ИВАНОВА 9/1/2016 8/1/2019
0287 УГ-01-03-16/02.02.2016 ПЕТКО ПЕТКОВ 11/1/2018
0288 УГ-01-03-21/09.02.2016 АТАНАС ДИМЧЕВ безсрочен
0289 УГ-01-03-22/10.02.2016 Стойка Попска безсрочен
0290 УГ-01-01-23/15.02.2016 МАРИН НЕДКОВ безсрочен
0291 УГ-01-03-24/16.02.2016 Красимир Лилов 1/1/2017
0292 УГ-01-03-25/19.02.2016 ПЕНЧО РАЛЧЕВСКИ безсрочен
0293 УГ-01-03-26/22.02.2016 ЛИДИЯ ЧИПОВА 1/1/2018
0294 уг-01-03-27/25.02.2016 Анелия Пеевска 4/1/2017
0295 уг-01-03-30/01.03.2016 Иван Иванов безсрочен
0296 УГ-01-03-31/01.03.2016 ВАНЯ АКАЛСКА 6/1/2017
0297 УГ-01-03-33/07.03.2016 ЯНА БАКОВСКА 12/1/2016 11/1/2019
0298 УГ-01-03-34/07.03.2016 ВЕСЕЛИНКА МОЛЛОВА безсрочен
0299 УГ-01-03-35/07.03.2016 ПЕТЪР МОЛЛОВ безсрочен
0300 УГ-01-03-36/09.03.2016 МАТЕЙ ЦАНКОВ безсрочен
0301 УГ-01-03-36/10.03.2016 СТЕФАН СТАНЕВ безсрочен
0302 УГ-01-03-39/15.03.2016 ИВАН ДИМИТРОВ 6/1/2017
0303 УГ-01-03-42/22.03.2016 ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ безсрочен
0304 УГ-01-03-44/25.03.2016 Христо Панамски 2/1/2018
0305 УГ-01-03-45/28.03.2016 Веска Фичева безсрочен
0306 УГ-01-03-46/28.03.2016 Данко Стефанов безсрочен
0307 УГ-01-03-47/29.03.2016 Борис Тотев безсрочен
0308 УГ-01-03-48/29.03.2016 ПЕНКА ГЕНОВСКА безсрочен
0309 УГ-01-03-49/31.03.2016 ХРИСТИНА ЯНКОВА безсрочен
0310 УГ-01-03-51/05.04.2016 ПЕТЪР МАЦИН безсрочен
0311 УГ-01-03-53/08.04.2016 Тончо Иванов 7/1/2016
0312 УГ-01-03-54/11.04.2016 Денка Койчева безсрочен
0313 УГ-01-03-52/07.04.2016 Виолета Шошкова - Танкова безсрочен
0314 УГ-01-03-55/11.04.2016 Мария Христова безсрочен
0315 УГ-01-03-56/14.04.2016 ЕМИН АСАНОВ 9/1/2018
0316 УГ-01-03-57/22.04.2016 ПЕТЪР ВЕЛЕШКИ безсрочен
0317 УГ-01-03-60/03.05.2016 МИРОСЛАВ МАРКОВ 11/1/2017
0318 уг-01-03-61/09.05.2016 Сергей Димитров безсрочен
0319 УГ-01-03-62/10.05.2016 ДОНА ИВАНОВА безсрочен
0320 УГ-01-03-63/10.05.2016 МИНЧО ПАВЛЕВ 7/1/2017
0321 УГ-01-03-64/14.05.2016 Александър Василев 4/1/2018
0322 УГ-01-03-65/17.05.2016 ВАСИЛ ПАНОВ безсрочен
0323 УГ-01-03-66/18.05.2016 ЦВЕТАН ЦОНКОВ 1/1/2019
0324 УГ-01-03-69/26.05.2016 КОНСТАНТИН ГНОЕВОЙ безсрочен
0325 УГ-01-03-73/13.06.2016 Петър Киновски 4/1/2018
0326 УГ-01-03-74/13.06.2016 МАРИЯ МАРИНОВА - КОВАЧЕВА безсрочен
0327 УГ-01-03-78/28.06.2016 Даниела Кичукова 11/1/2017
0328 УГ-01-03-79/01.07.2016 ПЕНКА ЦОЧЕВА безсрочен
0329 УГ-01-03-80/05.07.2016 МАРИН МАРЕШКИ 3/1/2018
0330 УГ-01-03-81/08.07.2016 СТАНКА ПЕЛТЕШКА безсрочен
0331 УГ-01-03-82/11.07.2016 ПЕТЪР ДЖАМБАЗОВ безсрочен
0332 УГ-01-03-83/11.07.2016 НИКОЛ АСЕНОВА 5/1/2018
0333 УГ-01-03-84/13.07.2016 МАРГАРИТА ТОДОРОВА безсрочен
0334 УГ-01-03-86/15.07.2016 ПЕТЪР ИВАНОВ 6/1/2018
0335 УГ-01-03-87/18.07.2016 СТОЙКО МИРЧЕВ безсрочен
0336 УГ-01-03-88/18.07.2016 ТОТКА СВИЛАНСКА безсрочен
0337 УГ-01-03-89/18.07.2016 СТОЯН СТОЯНОВ 8/1/2018
0338 УГ-01-03-90/19.07.2016 ИВАНЧО ИВАНОВ 5/1/2017
0339 УГ-01-03-91/22.07.2016 МАРГАРИТА КОЙНОВСКА 7/1/2018
0340 УГ-01-03-92/22.07.2016 ВАСИЛ РАЧЕВ безсрочен
0341 УГ-01-03-93/22.07.2016 ЙОНКА БАГАРОВА безсрочен
0342 УГ-01-03-94/26.07.2016 МИРОСЛАВ МАРИНОВ 6/1/2018
0343 УГ-01-03-96/02.08.2016 МИЛКО МИНКОВ 11/1/2017
0344 УГ-01-03-97/03.08.2016 НЕВИНА АНГЕЛОВА безсрочен
0345 УГ-01-03-98/04.08.2016 ИВАНКА ВОЙВОДОВА безсрочен
0346 УГ-01-03-99/19.08.2016 МИЛКО МИТОВСКИ 5/1/2018
0347 УГ-01-03-100/23.08.2016 АНЕЛИЯ СТОЕВА 11/1/2016
0348 УГ-01-03-101/25.08.2016 ЮРИЙ НЕСТОРОВ безсрочен
0349 УГ-01-03-104/09.09.2016 КЛЕР-НИКОЛ СТОЯНОВА 7/1/2018
0350 УГ-01-03-105/09.09.2016 Илия Илиев 7/1/2019
0351 УГ-01-03-106/13.08.2016 ДОЧКА ДИМИТРОВА - ПАВЛОВА безсрочен
0352 УГ-01-03-108/29.09.2016 СТЕФАН БЛАЖЕВ безсрочен
0353 УГ-01-03-109/29.09.2016 ДАНАИЛ КАРАШЕЙСКИ 9/1/2019
0354 УГ-01-03-110/30.09.2016 ВЕСА ВЪЛКОВА безсрочен
0355 УГ-01-03-111/30.09.2016 КРАСИМИР ДОЧЕВ 8/1/2018
0356 УГ-01-03-113/30.09.2016 ПЕТКО ИВАНОВ безсрочен
0357 УГ-01-03-114/07.10.2016 СТЕФАН МИХОВ безсрочен
0358 УГ-01-03-115/10.10.2016 БОРИСЛАВ ТОМОВ 8/1/2018
0359 УГ-01-03-117/12.10.2016 МИНЧО КОЛЕВ 1/1/2018
0360 УГ-01-03-119/28.10.2016 ЗЛАТКО СТЕФАНОВ 8/1/2018
0361 УГ-01-03-121/04.11.2016 ЙОРДАНА ВАЧКОВА безсрочен
0362 УГ-01-03-122/07.11.2016 ТОДОР ВИХРИЙСКИ 8/1/2018
0363 УГ-01-03-125/11.11.2016 ЕНИСЛАВ ЦОНЕВ 10/1/2019
0364 УГ-01-03-127/17.11.2016 ПЕНЧО ШАМОВ безсрочен
0365 УГ-01-03-128/17.11.2016 ЛАЛЮ ХАДЖИЙСКИ безсрочен
0366 УГ-01-03-130/09.12.2016 ЦВЕТАН ДОЧЕВ 4/1/2019 Стара карта с номер 0041 - дублирана с друг човек
0367 УГ-01-03-131/09.12.2016 ИЛИЯ ДОНЕВСКИ безсрочен
0368 УГ-01-03-132/13.12.2016 ИСКРА ИВАНОВА 6/1/2019
0369 УГ-01-03-133/13.12.2016 МИЛКО ЛАЗАРОВ 6/1/2019
0370 УГ-01-03-134/15.12.2016 ДАНАИЛ МИХАЙЛОВ 4/1/2019
0371 УГ-01-03-135/16.12.2016 ВИКТОР ЗАИМОВ 4/1/2019
0372 УГ-01-03-136/16.12.2016 ПЕТЪР СТОЙКОВ 10/1/2019
0373 УГ-01-03-137/21.12.2016 ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ 1/1/2020
2017г.
0374 УГ-01-03-138/23.12.2016 СЕРГЕЙ ДИМИТРОВ БЕЗСРОЧЕН преиздаден
0375 УГ-01-03-139/28.12.2016 ДАЯНА ИВАНОВА 8/1/2018
0376 УГ-01-03-1/04.01.2017 ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ 10/1/2019
0377 УГ-01-03-2/09.01.2017 МИНКО ЧЕРНЕВ БЕЗСРОЧЕН
0378 УГ-01-03-3/12.01.2017 АНГЕЛ ПЕНЧЕВ
0379 УГ-01-03-4/19.01.2017 ПЕТКО МИНКОВ БЕЗСРОЧЕН
0380 УГ-01-03-5/19.01.2017 НИКОЛАЙ АПОСТОЛОВ 9/1/2018
0381 УГ-01-03-6/23.01.2017 МИЛКО ДАЧЕВ БЕЗСРОЧЕН
0382 УГ-01-03-7/25.01.2017 НИКОЛ ИЛИЕВА 11/1/2017
0383 УГ-01-03-8/25.01.2017 ХРИСТО ВЛАДОВ 10/1/2019
0384 УГ-01-03-9/31.01.2017 ИВАН ЦАЧЕВ 11/1/2018
0385 УГ-01-03-10/07.02.2017 ВЕЛИЗАР БЛАЖЕВ БЕЗСРОЧЕН
0386 УГ-01-03-15/21.02.2017 СЕЙХАН ИБИШ БЕЗСРОЧЕН
0387 УГ-01-03-12/15.02.2017 ПЕТКО ПЕТКОВ 12/1/2019
0388 УГ-01-03-13/16.02.2017 ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ 12/1/2019
0389 УГ-01-03-14/16.02.2017 МАРИН КОСТОВСКИ БЕЗСРОЧЕН
0390 УГ-01-03-17/23.02.2017 ЛЮБЕН СТОЙЧЕВ 2/1/2020
0391 УГ-01-01-16/22.02.2017 САШО ВИТАНОВ 11/1/2017
0392 УГ-01-01-18/24.02.2017 КРАСИМИР ЛИЛОВ 1/1/2019
0393 УГ-01-01-19/24.02.2017 МАРИЯНА ЦЪРОВСКА 2/1/2020
0394 УГ-01-01-20/27.02.2017 МИХО ДИМОВСКИ БЕЗСРОЧЕН
0395 УГ-01-01-21/02.03.2017 ВЕНЕЛИН МАРКОВ 2/1/2019
0396 УГ-01-01-22/02.03.2017 ФИКРИ Мехмедолу 2/1/2018
0397 УГ-01-01-23/02.03.2017 ЕЛЕОНОРА СЛАВЧЕВА 11/1/2018
0398 УГ-01-01-24/06.03.2017 ТОДОР ТОДОРОВ 10/1/2019
0399 УГ-01-01-25/07.03.2017 ИВАН РУСЕВ 11/1/2017
0400 УГ-01-01-26/07.03.2017 ЕЛЕНА МАРКОВА БЕЗСРОЧЕН
0401 УГ-01-01-27/07.02.2017 ЦОЧО КАМАЧАРОВ 2/1/2020
0402 УГ-01-01-28/09.03.2017 РОСИЦА НИНОВА 1/1/2019
0403 УГ-01-03-29/13.03.2017 ПЕТЪР ПЕТРОВ БЕЗСРОЧЕН
0404 УГ-01-03-30/14.03.2017 ИВАН ДОЧЕВ 12/1/2017
0405 УГ-01-03-31/14.03.2017 СТЕФАН СТЕФАНОВ БЕЗСРОЧЕН
0406 УГ-01-03-32/15.03.2017 ПЕНЧО КЪНЕВ 11/1/2019
0407 УГ-0103-33/15.03.2017 СЛАВКА ГЪЛЪБОВА БЕЗСРОЧЕН
0408 УГ-01-03-34/15.03.2017 КРЪСТЮ ПЕТРОВ БЕЗСРОЧЕН
0409 УГ-01-01-35/16.03.2017 ДИЯНА КАРАДОЧЕВА 7/1/2019
0410 УГ-01-03-36/20.03.2017 ЕМИЛ ГЕНОВ 2/1/2020
0411 УГ-01-03-37/20.03.2017 ЕМИЛ ЕНЧЕВ 12/1/2017
0412 УГ-01-03-38/21.03.2017 НИКОЛАЙ ПЕТКОВ БЕЗСРОЧЕН
0413 УГ-01-03-39/22.03.2017 ЦВЕТАН ДИНУШЕВ БЕЗСРОЧЕН
0414 УГ-01-03-40/03.04.2017 ИВАН КАЦАРОВ 3/1/2020
0415 УГ-01-03-41/10.04.2017 НИКОЛАЙ ИВАНОВ 3/1/2020
0416 УГ-01-03-42/10.04.2017 ИВАНЧО ИВАНОВ 3/1/2020
0417 УГ-01-03-43/13.04.2017 ПЛАМЕН ИВАНОВ 1/1/2020
0418 УГ-01-03-44/18.04.2017 Цветан Монков 4/1/2019
0419 УГ-01-03-45/18.04.2017 КРАСИМИР ИЛИЕВ 2/1/2018
0420 УГ-01-03-47/24.04.2017 ВЕРКА МИХОВА БЕЗСРОЧЕН
0421 УГ-01-03-46/24.04.2017 ДАНАИЛ МОНЕВ 6/1/2018
0422 УГ-01-03-48/25.04.2017 Дико Пелтешки 2/1/2020
0423 УГ-01-03-49/26.04.2017 БЕЛОСЛАВА БАНЧЕВА 3/1/2020
0424 УГ-01-03-51/12.05.2017 Даниела Кънева 4/1/2020
0425 УГ-01-03-50/12.05.2017 МЛАДЕН МИХАЙЛОВ БЕЗСРОЧЕН
0426 УГ-01-03-52/15.05.2017 Мариела Стефанова 4/1/2020
0427 УГ-01-03-53/19.05.2017 ВАНЯ АКАЛСКА 4/1/2020
0428 УГ-01-03-54/23.05.2017 Цветомир Цочев 4/1/2020
0429 УГ-01-03-55/23.05.2017 Петър Петров БЕЗСРОЧЕН
0430 УГ-01-03-56/25.05.2017 Спас Петков 2/1/2018
0431 УГ-01-03-57/25.05.2017 ИВАН ВАСИЛЕВ 4/1/2020
0432 УГ-01-03-58/26.05.2017 НЕДЕЛЯ МАРИНОВА БЕЗСРОЧЕН
0433 УГ-01-03-59/30.05.2017 ДЕТЕЛИН ДИМИТРОВ 3/1/2018
0434 УГ-01-03-60/31.05.2017 ДОЧО АЛАШКИ БЕЗСРОЧЕН
0435 УГ-01-03-61/31.05.2017 ДОНКА РАКЛЕОВА БЕЗСРОЧЕН
0436 УГ-01--03-62/09.06.2017 ИВАН СЕМЕРДЖИЕВ 1/1/2020
0437 УГ-01-03-63/12.06.2017 Зоя Ангелова 8/1/2018
0438 УГ-01-03-11/09.02.2017 АТАНАСКА ПОПСКА БЕЗСРОЧЕН
0439 УГ-01-03-64/13.06.2017 ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ 1/1/2018
0440 УГ-01-03-66/15.06.2017 ВЛАДИМИР ЦАНКОВ БЕЗСРОЧЕН
0441 УГ-01-03-65/15.06.2017 ВИОЛЕТА КОЛЕВА 5/1/2020
0442 УГ-01-03-69/19.06.2017 СПАС МИХОВ 3/1/2019
0443 УГ-01-03-68/16.06.2017 ДИМИТРИНА КЪНЧЕВА БЕЗСРОЧЕН
0444 УГ-01-03-67/16.06.2017 НИКОЛА БУТЕВ БЕЗСРОЧЕН
0445 УГ-01-03-70/21.06.2017 Иванчо Ангелски 6/1/2019
0446 УГ--01-03-71/28.06.2017 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БЕЗСРОЧЕН
0447 УГ-01-03-72/18.07.2017 ВАНЯ КОВАЧЕВА БЕЗСРОЧЕН
0448 УГ-01-03-74/20.07.2017 СТЕФАН ДЖАБРАИЛОВ 9/1/2019
0449 УГ-01-03-73/19.07.2017 Юлиана Дзимбова 2/1/2020
0450 УГ-01-03-75/26.07.2017 ДИМИТЪР ТОДОРОВ 6/1/2020
0451 УГ-01-03-76/26.07.2017 АНГЕЛ СПАСОВ БЕЗСРОЧЕН
0452 УГ-01-03-78/07.08.2018 ЦЕЦО РУСКОВСКИ 6/1/2018
0453 УГ-01-03-77/04.08.2017 ТАТЯНА ПЕНКОВА 3/1/2020
0454 УГ-01-03-79/09.08.2017 ДОЧО ПЕНКОВСКИ 6/1/2019
0455 УГ-01-03-80/09.08.2017 КОЛЮ ДУНДЕВ БЕЗСРОЧЕН
0456 УГ-01-03-81/21.08.2017 ЛЮБОМИР АТАНАСОВ 8/1/2020
0457 УГ-01-03-82/25.08.2017 Йорданка Ганчева 8/1/2019
0458 УГ-01-03-83/05.09.2017 БРАТОВАН БРАТОВАНОВ 9/1/2019
0459 УГ-01-03-84/07.09.2017 Борислав Ковачев БЕЗСРОЧЕН
0460 УГ-01-03-85/07.09.2017 Диана Русковска 3/1/2020
0461 УГ-01-03-86/18.09.2017 Кристиян Коев 8/1/2019
0462 УГ-01-03-87/18.09.2017 Гечо Гечев 12/1/2019
0463 УГ-01-03-88/19.07.2017 Георги Георгиев 8/1/2019
0464 УГ-01-03-89/21.09.2017 Илия Даракчиев 2/1/2018
0465 УГ-01-01-90/03.10.2017 Димитър Димитров 8/1/2018
0466 УГ-01-03-91/06.10.2017 Наталия Драгова 2/1/2020
0467 УГ-01-03-92/10.10.2017 Пенчо Генковски БЕЗСРОЧЕН
0468 УГ-01-03-93/10.10.2017 Димитър Кожухарски 5/1/2019
0469 УГ-01-03-94/12.10.2017 Грета Стоянова БЕЗСРОЧЕН
0470 УГ-01-03-95/13.10.2017 Филип Ковачев 10/1/2020
0471 УГ-01-03-96/16.10.2017 Иван Оряшков БЕЗСРОЧЕН
0472 УГ-01-03-97/18.10.2017 Васил Добрев БЕЗСРОЧЕН
0473 УГ-01-03-98/18.10.2017 Даниела Кичукова 9/1/2020
0474 УГ-01-03-99/19.10.2017 Иван Русев 9/28/2020
0475 УГ-01-03-100/23.10.2017 Ивайло Шопов 12/1/2018
0476 УГ-01-03-101/23.10.2017 Ангелина Цанкова 4/1/2020
0477 УГ-01-03-102/23.10.2017 Цветан Цанков 4/1/2018
0478 УГ-01-03-103/24.10.2017 Мария Нанковска 8/1/2020
0479 УГ-01-03-104/25.10.2017 Мария Бакрева 10/1/2020
0480 УГ-01-03-105/26.10.2017 Димитър Рангелов 10/1/2019
0481 УГ-01-03-106/27.10.2017 Петко Платников 6/1/2017
0482 УГ-01-03-107/31.10.2017 Диян Ковачев 10/1/2020
0483 УГ-01-03-108/31.10.2017 Георги Чернокожев БЕЗСРОЧЕН
0484 УГ-01-03-109/01.11.2017 Тончо Иванов БЕЗСРОЧЕН
0485 УГ-01-03-110/10.11.2017 Милан Станев БЕЗСРОЧЕН
0486 УГ-01-03-111/10.11.2017 Дочко Стоянов 8/1/2019
0487 УГ-01-03-112/13.11.2017 Илия Кичуков БЕЗСРОЧЕН
0488 УГ-01-03-113/17.11.2017 Йордан Петракиев БЕЗСРОЧЕН
0489 УГ-01-03-114/28.11.2017 Поликсения Славова 10/1/2020
0490 УГ-01-03-115/05.12.2017 Красимир Крантовски 11/1/2020
0491 УГ-01-03-116/05.12.2017 Иван Стойчев 10/1/2020
0492 УГ-01-03-118/08.12.2017 Пенчо Троански БЕЗСРОЧЕН
0493 УГ-01-03-117/08.12.2017 Васил Василев 10/1/2020
0494 УГ-01-03-119/12.12.2017 Ниязи Ибов БЕЗСРОЧЕН
0495 УГ-01-03-120/13.12.2017 Любомир Исикийски 9/1/2020
0496 УГ-01-03-121/15.12.2017 Емил Енчев 10/1/2020
0497 УГ-01-03-122/15.12.2017 Никол Илиева 11/1/2019
0498 УГ-01-03-123/18.12.2017 Пламен Василев 11/1/2020
0499 УГ-01-03-124/18.12.2017 Мартин Алашки 11/1/2020
0500 УГ-01-03-126/19.12.2017 Христинка Христова 7/1/2020
0501 УГ-01-03-125/18.12.2017 Минчо Павлев 5/1/2020
0502 УГ-01-03-127/22.12.2017 Цеко Бамбов БЕЗСРОЧЕН
0503 УГ-01-03-128/29.12.2017 Сашо Витанов БЕЗСРОЧЕН
2018
0504 УГ-01-03-1/02.01.2018 Румен Киров 12/1/2019
0505 УГ-01-03-2/03.01.2018 Марин Маринов БЕЗСРОЧЕН
0506 УГ-01-03-3/04.01.2018 Иван Дочев 10/1/2020
0507 УГ-01-03-4/04.01.2018 Момчил Димитров 10/1/2019
0508 УГ-01-03-5/04.01.2018 Поля Немска БЕЗСРОЧЕН
0509 УГ-01-03-6/05.01.2018 Ивалинка Цвяткова 2/1/2019
0510 УГ-01-03-7/08.01.2018 Величко Петков БЕЗСРОЧЕН
0511 УГ-01-03-8/08.01.2018 Станка Маркова БЕЗСРОЧЕН
0512 УГ-01-03-9/10.01.2018 Ганчо Мошеков БЕЗСРОЧЕН
0513 УГ-01-03-10/10.01.2018 Мая Цветкова 11/1/2019
0514 УГ-01-03-11/11.01.2018 Илия Даракчиев 12/1/2020
0515 УГ-01-03-12/16.01.2018 Недко Минков БЕЗСРОЧЕН
0516 УГ-01-03-13/17.01.2018 Петко Иванов БЕЗСРОЧЕН
0517 УГ-01-03-14/22.01.2018 Дида Стоева БЕЗСРОЧЕН
0518 УГ-01-03-15/23.01.2018 Детелин Симеонов 7/1/2019
0519 УГ-01-03-16/23.01.2018 Милко Минков 10/1/2020
0520 УГ-01-03-17/24.01.2018 Минко Миревски 12/1/2020
0521 УГ-01-03-18/29.01.2018 Дилян Дишев 4/1/2019
0522 УГ-01-03-19/29.01.2018 Христо Панамски 1/1/2021
0523 УГ-01-03-20/30.01.2018 Христо Марков 1/1/2021
0524 УГ-01-03-21/31.01.2018 Минко Цвятков 11/1/2018
0525 УГ-01-03-22/31.01.2018 Красимир Илиев 11/1/2018
0526 УГ-01-03-23/01.02.2018 Димитър Масларски БЕЗСРОЧЕН
0527 УГ-01-03-24/05.02.2018 Цина Недялкова БЕЗСРОЧЕН
0528 УГ-01-03-25/05.02.2018 Нанко Недялков 9/1/2018
0529 УГ-01-03-26/06.02.2018 Румяна Врачовска 7/1/2019
0530 УГ-01-03-27/06.02.2018 Румянка Сомлева БЕЗСРОЧЕН
0531 УГ-01-03-28/14.03.2018 Пенка Чернокожева - Райковска БЕЗСРОЧЕН
0532 УГ-01-03-29/16.02.2018 Лалю Авджиев БЕЗСРОЧЕН
0533 УГ-01-03-30/20.02.2018 Милена Минкова 8/1/2018
0534 УГ-01-03-31/23.02.2018 Станко Бончевски БЕЗСРОЧЕН
0535 УГ-01-03-32/02.03.2018 Иван Пелтешки 3/1/2020
0536 УГ-01-03-33/06.03..2018 Детелин Димитров 2/1/2020
0537 УГ-01-03-34/07.03.2018 Колю Колев БЕЗСРОЧЕН
0538 УГ-01-03-35/07.03.2018 Диана Илиева 2/1/2021
0539 УГ-01-03-36/09.03.2018 Стефана Лалева 1/1/2021
0540 УГ-01-03-37/12.03.2018 Милчо Баръмов 2/1/2021
0541 УГ-01-03-38/14.03.2018 Радка Маркова БЕЗСРОЧЕН
0542 УГ-01-03-39/15.03.2018 Марин Марешки 2/1/2021
0543 УГ-01-03-40/19.03.2018 Минко Пиров БЕЗСРОЧЕН
0544 УГ-01-03-41/23.03.2018 Мирослав Атанасов 10/1/2020
0545 УГ-01-03-42/23.03.2018 Валентина Георгиева 2/1/2021
0546 УГ-01-03-43/26.03.2018 Петя Георгиева 5/1/2020
0547 УГ-01-03-44/26.03.2018 Спас Петков 1/1/2021
0548 УГ-01-03-45/28.03.2018 Александър Василев 2/1/2021
0549 УГ-01-03-46/28.03.2018 Васил Ванев БЕЗСРОЧЕН
0550 УГ-01-03-47/28.03.2018 Цветан Цанков 2/1/2021
0551 УГ-01-03-48/28.03.2018 Ангелина Цанкова 4/1/2020
0552 УГ-01-03-49/30.03.2018 Софка Лифтова 1/1/2021
0553 УГ-01-03-50/02.04.2018 Фикри Мехмедолу 5/1/2019
0554 УГ-01-03-51/03.04.2018 Кръстю Минков БЕЗСРОЧЕН
0555 УГ-01-03-52/04.04.2018 Стефан Радев 3/1/2020
0556 УГ-01-03-53/10.04.2018 Таня Петкова БЕЗСРОЧЕН
0557 УГ-01-03-54/10.04.2018 Петър Марков 11/1/2019
0558 УГ-01-01-55/11.04.2018 Петко Бошнаков БЕЗСРОЧЕН
0559 УГ-01-03-56/11.04.2018 Любомир Игнатов БЕЗСРОЧЕН
0560 УГ-01-03-57/25.04.2018 Росица Мичковска БЕЗСРОЧЕН
0561 УГ-01-03- /27.04.2018 Петранка Ночева 3/1/2021
0562 УГ-01-03-58/30.04.2018 Диян Данаилов 3/1/2021
0563 УГ-01-03-59/03.05.2018 Васил Василев БЕЗСРОЧЕН
0564 УГ-01-03-60/04.05.2018 Катя Кожухарова 6/1/2019
0565 УГ-01-03-61/09.05.2018 Красимир Балкански БЕЗСРОЧЕН
0566 УГ-01-03-63/15.05.2018 Богдан Банчев БЕЗСРОЧЕН
0567 УГ-01-03-64/16.05.2018 Ганка Хаджийска БЕЗСРОЧЕН
0568 УГ-01-03-65/18.05.2018 Петър Киновски 2/1/2021
0569 УГ-01-03-65/21.05.2018 Веселин Маджаров БЕЗСРОЧЕН
0570 УГ-01-03-66/23.05.2018 Радослав Ненов 1/1/2021
0571 УГ-01-03-67/31.06.2018 Николай Ненов 3/1/2021
0572 УГ-01-03-68/31.06.2018 Дида Балабанова 3/1/2019
0573 УГ-01-03-70/04.06.2018 Ангел Иванов 3/1/2021
0574 УГ-01-03-71/05.06.2018 Кинка Зюмбилска БЕЗСРОЧЕН
0575 УГ-01-03-72/05.06.2018 Радослав Самодумов 3/1/2019
0576 УГ-01-03-73/06.06.2018 Пенка Раева БЕЗСРОЧЕН
0577 УГ-01-03-74/13.06.2018 Стою Баровски БЕЗСРОЧЕН
0578 УГ-01-03-75/14.06.2018 Цочо Петков БЕЗСРОЧЕН
0579 УГ-01-03-76/19.06.2018 Пенко Сомлев БЕЗСРОЧЕН
0580 УГ-01-03-77/26.06.2018 Боян Банчев БЕЗСРОЧЕН
0581 УГ-01-03-78/28.06.2018 Диана Бояджиева 5/1/2020
0582 УГ-01-03-79/03.07.2018 Иван Лесидренски БЕЗСРОЧЕН
0583 УГ-01-03-80/04.07.2018 Апостол Асенов 5/1/2021
0584 УГ-01-03-81/04.07.2018 Зоя Ангелова 6/1/2021
0585 УГ-01-03-82/04.07.2018 Айгюн Толев 5/1/2021
0586 УГ-01-03-83/11.07.2018 Стоян Стоянов 6/1/2021
0587 УГ-01-03-84/16.07.2018 Мирослав Маринов 5/1/2021
0588 УГ-01-03-85/17.07.2018 Ралица Райковска БЕЗСРОЧЕН
0589 УГ-01-03-86/19.07.2018 Герасим Заимов БЕЗСРОЧЕН
0590 УГ-01-03-87/23.07.2018 Борислав Томов БЕЗСРОЧЕН
0591 УГ-01-03-88/23.07.2018 Дако Дачев БЕЗСРОЧЕН
0592 УГ-01-03-89/24.07.2018 Маргарита Койновска 5/1/2018
0593 УГ-01-03-90/24.07.2018 Красимир Дочев 6/1/2021
0594 УГ-01-03-91/02.08.2018 Цветан Цочев 6/1/2020
0595 УГ-01-03-92/03.08.2018 Тодор Варчев БЕЗСРОЧЕН
0596 УГ-01-03-93/03.08.2018 Боряна Колева БЕЗСРОЧЕН
0597 УГ-01-03-94/10.08.2018 Димитър Димитров 7/1/2019
0598 УГ-01-03-95/21.08.2018 Момчил Димитров 10/1/2019
0599 УГ-01-03-96/22.08.2018 Виктория Колева 7/1/2020
0600 УГ-01-03-97/23.08.2018 Магдалена Геновска БЕЗСРОЧЕН
0601 УГ-01-03-98/23.08.2018 Димитър Митев 11/1/2019
0602 УГ-01-03-99/28.08.2018 Митко Ковачев 8/1/2021
0603 УГ-01-03-100/31.08.2018 Антоанета Пенчева 11/1/2018
0604 УГ-01-03-101/31.08.2018 Йонка Багарова БЕЗСРОЧЕН
0605 УГ-01-03-102/05.09.2018 Иван Шайлеков 8/1/2021
0606 УГ-01-03-103/10.09.2018 Христина Георгиева 6/1/2021
0607 УГ-01-03-104/10.09.2018 Донка Йоскова БЕЗСРОЧЕН
0608 УГ-01-03-105/11.09.2018 Иван Станчев 8/1/2020
0609 УГ-01-03-106/14.09.2018 Антоанета Герджикова БЕЗСРОЧЕН
0610 УГ-01-03-107/19.09.2018 Ваня Терзиева БЕЗСРОЧЕН
0611 УГ-01-03-108/25.09.2018 Николай Шабанов 8/1/2021
0612 УГ-01-03-109/03.10.2018 Клер Стоянов 9/1/2021
0613 УГ-01-03-110/04.10.2018 Любомир Досев 3/1/2020
0614 УГ-01-03-111/04.10.2018 Емин Асанов БЕЗСРОЧЕН
0615 УГ-01-03-112/04.10.2018 Йовчо Боровски БЕЗСРОЧЕН
0616 УГ-01-03-113/08.10.2018 Тотка Радева БЕЗСРОЧЕН
0617 УГ-01-03-114/09.10.2018 Ивелина Станкова 9/1/2021
0618 УГ-01-03-115/10.10.2018 Гълъбин Янков 8/1/2020
0619 УГ-01-03-116/15.10.2018 Стоянка Христова БЕЗСРОЧЕН
0620 УГ-01-03-117/16.10.2018 Иван Йонков БЕЗСРОЧЕН
0621 УГ-01-03-118/16.10.2018 Стефко Стефанов БЕЗСРОЧЕН
0622 УГ-01-03-119/17.10.2018 Златина Дудевска 4/1/2020
0623 УГ-01-03-120/17.10.2018 Ивайло Иванов 7/1/2020
0624 УГ-01-03-121/17.10.2018 Даяна Иванова 9/1/2021
0625 УГ-01-03-122/22.10.2018 Венета Захариева 9/1/2021
0626 УГ-01-03-123/29.10.2018 Минко Цвятков 10/1/2021
0627 УГ-01-03-124/1.11.2018 Тодор Вихрийски 6/1/2021
0628 УГ-01-03-128/05.11.2018 Антоанета Пенчева 10/1/2021
0629 УГ-01-03-125/05.11.2018 Наско Начев БЕЗСРОЧЕН
0630 УГ-01-03-126/05.11.2018 Лазарин Минков 10/1/2020
0631 УГ-01-03-127/05.11.2018 Красимир Илиев 10/1/2019
0632 УГ-01-03-130/14.11.2018 Виолета Вълкова БЕЗСРОЧЕН
0633 УГ-01-03-131/14.11.2018 Мариан Вълков БЕЗСРОЧЕН
0634 УГ-01-03-129/14.11.2018 Теменужка Иванова 10/1/2021
0635 УГ-01-03-132/15.11.2018 Светослав Цанов 10/1/2021
0636 УГ-01-03-133/20.11.2018 Ивайло Стефанов 10/1/2021
0637 УГ-01-03-134/21.11.2018 Венета Алашка 10/1/2021
0638 УГ-01-03-135/21.11.2018 Преслав Дачев 9/1/2021
0639 УГ-01-03-136/21.11.2018 Фоско Маринов БЕЗСРОЧЕН
0640 УГ-01-03-137/27.11.2018 Ангел Пенчев 10/1/2021
0641 УГ-01-03-138/27.11.2018 Вася Василев БЕЗСРОЧЕН
0642 УГ-01-03-139/06.12.2018 Митю Митев БЕЗСРОЧЕН
0643 УГ-01-03-140/07.12.2018 Донка Ангелска БЕЗСРОЧЕН
0644 УГ-01-03-141/11.12.2018 Явор Николов 11/1/2021
0645 УГ-01-03-142/13.12.2018 Марина Томова 9/1/2019
0646 УГ-01-03-143/18.12.2018 Росица Нинова 11/1/2019
0647 УГ-01-03-144/21.12.2018 Севдалина Паймакова 12/1/2020
0648 УГ-01-03-145/28.12.2018 Денис Георгиев 11/1/2021
0649 УГ-01-03-146/31.12.2018 Николай Димитров 4/1/2020
2019
0650 УГ-01-03-1/02.01.2019 Елеонора Баросова 3/1/2020
0651 УГ-01-03-2/02.01.2019 Михаил Бакрев БЕЗСРОЧЕН
0652 УГ-01-03-3/03.01.2019 Иван Цачев 10/1/2021
0653 УГ-01-03-4/07.01.2019 Димитър Божинов 2/1/2021
0654 УГ-01-03-5/07.01.2019 Васил Василев БЕЗСРОЧЕН
0655 УГ-01-03-7/09.01.2019 Дончо Дончев БЕЗСРОЧЕН
0656 УГ-01-03-6/09.01.2019 Тодор Тодоров БЕЗСРОЧЕН
0657 УГ-01-03-8/09.01.2019 Лидия Кирилова 9/1/2020
0658 УГ-01-03-9/09.01.2019 Марин Маринов 11/1/2021
0659 УГ-01-03-10/10.01.2019 Анчо Филчев 3/1/2021
0660 УГ-01-03-11/11.01.2019 Илиана Боровска 3/1/2020
0661 УГ-01-03-12/11.01.2019 Пламен Баросов БЕЗСРОЧЕН
0662 УГ-01-03-13/14.01.2019 Ивалинка Цвяткова 12/1/2020
0663 УГ-01-03-14/14.01.2019 Ирена Василева 12/1/2021
0664 УГ-01-03-15/15.01.2019 Ани Иванова 8/1/2019
0665 УГ-01-03-16/17.01.2019 Стоян Стоянов 11/1/2021
0666 УГ-01-03-17/17.01.2019 Иванка Краевска БЕЗСРОЧЕН
0667 УГ-01-03-18/18.01.2019 Румяна Минкова БЕЗСРОЧЕН
0668 УГ-01-03-19/21.01.2019 Милко Митовски 9/1/2019
0669 УГ-01-03-20/22.01.2019 Златко Стефанов 6/1/2021
0670 УГ-01-03-21/22.01.2019 Минко Пенчев 9/1/2020
0671 УГ-01-03-22/23.01.2019 Дочо Донковски БЕЗСРОЧЕН
0672 УГ-01-03-23/23.01.2019 Васко Наков 1/1/2022
0673 УГ-01-03-24/24.01.2019 Лиляна Христова БЕЗСРОЧЕН
0674 УГ-01-03-25/31.01.2019 Иванка Миткова 1/1/2021
0675 УГ-01-03-26/01.02.2019 Стоянка Петкова 6/1/2019
0676 УГ-01-03-27/06.02.2019 Станимир Станев БЕЗСРОЧЕН
0677 УГ-01-03-28/11.02.2019 Николина Янкова 10/1/2019
0678 УГ-01-03-29/11.02.2019 Петранка Станева БЕЗСРОЧЕН
0679 УГ-01-03-30/12.02.2019 Анатолий Луканов 5/1/2021
0680 УГ-01-03-31/12.02.2019 Красимир Кръстев 12/1/2021
0681 УГ-01-03-32/14.02.2019 Ана Бамбова БЕЗСРОЧЕН
0682 УГ-01-03-34/19.02.2019 Цветомир Банчев 1/1/2022
0683 УГ-01-03-33/18.02.2019 Александър Александров БЕЗСРОЧЕН
0684 УГ-01-03-35/19.02.2019 Дора Нанковска БЕЗСРОЧЕН
0685 УГ-01-03-36/21.02.2019 Славка Карадочева БЕЗСРОЧЕН
0686 УГ-01-03-37/21.02.2019 Поликсения Динкова 11/1/2020
0687 УГ-01-03-38/21.02.2019 Йорданка Йорданова 2/1/2022
0688 УГ-01-03-39/25.02.2019 Междин Идризов 11/1/2021
0689 УГ-01-03-40/26.02.2019 Ангелина Радоева БЕЗСРОЧЕН
0690 УГ-01-03-41/26.02.2019 Георги Пенков БЕЗСРОЧЕН
0691 УГ-01-03-42/01.03.2019 Румяна Георгиева 8/1/2020
0692 УГ-01-03-43/05.03.2019 Дилян Дишев 4/1/2019
0693 УГ-01-03-44/05.03.2019 Никола Русев БЕЗСРОЧЕН
0694 УГ-01-03-45/06.03.2019 Гълъбина Стоянова 12/1/2019
0695 УГ-01-03-46/07.03.2019 Валентин Керин БЕЗСРОЧЕН
0696 УГ-01-03-47/08.03.2019 Юрий Несторов БЕЗСРОЧЕН