одобрен

Публичен регистър на дълготрайните декоративни дървета по улици

Уникален идентификатор:  a7f5bfc2-67ca-4366-bb37-5159bff7c2ed

Описание:

Публичен регистър на дълготрайните декоративни дървета по улици на територията на Община Бургас. Регистърът е актуален към 08.09.2017г.

бургас декоративни дървета дълготрайни община регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-08 11:37:39
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2018-10-25 09:19:06
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

Местонахождение

Вид (латински)

Вид (български)

Височина (м)

Диаметър (см)

Година на засаждане

Корона

Състояние на стъбло

Състояние на корени

Мероприятия

Забележка

ул. Оборище 1 Betula sp. Бреза 7 8 2008
ул. Оборище 2 Fraxinus sp. Ясен 9 22 1. Рязане на глава; 2. Избуял и неформен прираст; 3. Рани от резитба; 4. Форма на короната - а. Ниска корона и в. Дисбаланс на короната 3. Рани от резитба; 4. Калусирани рани; 5. Остатъци от клони от неправилна резитба; 6. Форма на стъбло - а. Право и г.“V“-форма; 9. Механични повреди; 11. Гнилоти 1. Без видими повреди 1. Съкращаване и отстраняване на сухи клони, просветляване и изграждане на устойчива корона; 2. Резитба за изграждане на устойчива и балансирана корона; 3. Отстраняване на несвойствен прираст; 4. Повдигане на короната поетапна подмяна
ул. Оборище 3 Fraxinus sp. Ясен 9 26 2. Избуял и неформен прираст; 3. Рани от резитба; 4. Форма на короната - а. Ниска корона и в. Дисбаланс на короната 3. Рани от резитба; 4. Калусирани рани; 5. Остатъци от клони от неправилна резитба; 6. Форма на стъбло - а. Право и г.“V“-форма; 9. Механични повреди 1. Без видими повреди 1. Съкращаване и отстраняване на сухи клони, просветляване и изграждане на устойчива корона; 2. Резитба за изграждане на устойчива и балансирана корона; 3. Отстраняване на несвойствен прираст; 4. Повдигане на короната поетапна подмяна
ул. Оборище 4 Fraxinus sp. Ясен 8 28 2. Избуял и неформен прираст; 3. Рани от резитба; 4. Форма на короната - а. Ниска корона и в. Дисбаланс на короната 3. Рани от резитба; 4. Калусирани рани; 5. Остатъци от клони от неправилна резитба; 6. Форма на стъбло - б. Наклонено и г.“V“-форма; 9. Механични повреди 1. Без видими повреди 1. Съкращаване и отстраняване на сухи клони, просветляване и изграждане на устойчива корона; 2. Резитба за изграждане на устойчива и балансирана корона; 3. Отстраняване на несвойствен прираст; 4. Повдигане на короната поетапна подмяна
ул. Оборище 5 Fraxinus sp. Ясен 6 16 2. Видима коренова система; 3. Нарушена настилка – бордюр, тротоар 7. Предписание за индивидуално становище/необходимост от детайлна разработка/; 9. Опасност за транспорт и пешеходци поетапна подмяна
ул. Оборище 6 Catalpa bignonioides Каталпа 9 60 6. Отстраняване /отмиращо дърво/; 7. Предписание за индивидуално становище/необходимост от детайлна разработка/; 9. Опасност за транспорт и пешеходци поетапна подмяна
ул. Оборище 7 Catalpa bignonioides Каталпа 8 35 6. Отстраняване /отмиращо дърво/; 7. Предписание за индивидуално становище/необходимост от детайлна разработка/; 9. Опасност за транспорт и пешеходци поетапна подмяна
ул. Оборище 8 пън
ул. Оборище 9 пън
ул. Оборище 10 пън
ул. Оборище 11 Acer sp. Явор 16 39 3. Рани от резитба; 4. Форма на короната - б. Висока корона и в. Дисбаланс на короната 2. Рани по кората; 3. Рани от резитба; 4. Калусирани рани; 5. Остатъци от клони от неправилна резитба; 6. Форма на стъбло - б. Наклонено и г.“V“-форма; 9. Механични повреди 1. Без видими повреди 1. Съкращаване и отстраняване на сухи клони, просветляване и изграждане на устойчива корона; 2. Резитба за изграждане на устойчива и балансирана корона; 7. Предписание за индивидуално становище/необходимост от детайлна разработка/; 9. Опасност за транспорт и пешеходци поетапна подмяна
ул. Оборище 12 Acer sp. Явор 10 23 2. Избуял и неформен прираст; 3. Рани от резитба; 4. Форма на короната - а. Ниска корона и в. Дисбаланс на короната 2. Рани по кората; 3. Рани от резитба; 4. Калусирани рани; 5. Остатъци от клони от неправилна резитба; 6. Форма на стъбло - б. Наклонено и г.“V“-форма; 8. Хралупи; 9. Механични повреди 3. Нарушена настилка – бордюр, тротоар 1. Съкращаване и отстраняване на сухи клони, просветляване и изграждане на устойчива корона; 2. Резитба за изграждане на устойчива и балансирана корона; 7. Предписание за индивидуално становище/необходимост от детайлна разработка/; 9. Опасност за транспорт и пешеходци поетапна подмяна
ул. Оборище 13 Fraxinus sp. Ясен 8 17 2. Избуял и неформен прираст; 3. Рани от резитба; 4. Форма на короната - а. Ниска корона и в. Дисбаланс на короната 2. Рани по кората; 3. Рани от резитба; 4. Калусирани рани; 5. Остатъци от клони от неправилна резитба; 6. Форма на стъбло - б. Наклонено и г.“V“-форма; 9. Механични повреди 1. Без видими повреди 1. Съкращаване и отстраняване на сухи клони, просветляване и изграждане на устойчива корона; 2. Резитба за изграждане на устойчива и балансирана корона; 7. Предписание за индивидуално становище/необходимост от детайлна разработка/; 9. Опасност за транспорт и пешеходци поетапна подмяна
ул. Оборище 14 пън
ул. Оборище 15 Acer sp. Явор 12 26 3. Рани от резитба; 4. Форма на короната - а. Ниска корона и в. Дисбаланс на короната 2. Рани по кората; 3. Рани от резитба; 4. Калусирани рани; 5. Остатъци от клони от неправилна резитба; 6. Форма на стъбло - б. Наклонено и г.“V“-форма; 9. Механични повреди 2. Видима коренова система; 3. Нарушена настилка – бордюр, тротоар; 5. Механични повреди 1. Съкращаване и отстраняване на сухи клони, просветляване и изграждане на устойчива корона; 2. Резитба за изграждане на устойчива и балансирана корона; 7. Предписание за индивидуално становище/необходимост от детайлна разработка/; 9. Опасност за транспорт и пешеходци поетапна подмяна
ул. Оборище 16 Tilia sp. Липа 10 22 3. Рани от резитба; 4. Форма на короната - а. Ниска корона и в. Дисбаланс на короната 2. Рани по кората; 3. Рани от резитба; 4. Калусирани рани; 5. Остатъци от клони от неправилна резитба; 6. Форма на стъбло - а. Право и г.“V“-форма; 9. Механични повреди; 11. Гнилоти 3. Нарушена настилка – бордюр, тротоар; 7. Коренови издънки 1. Съкращаване и отстраняване на сухи клони, просветляване и изграждане на устойчива корона; 2. Резитба за изграждане на устойчива и балансирана корона; 4. Повдигане на короната; 5. Оформяне на корона според видов хабитус поетапна подмяна
ул. Оборище 17 Tilia sp. Липа 8 17 3. Рани от резитба; 4. Форма на короната - а. Ниска корона и в. Дисбаланс на короната 2. Рани по кората; 3. Рани от резитба; 4. Калусирани рани; 5. Остатъци от клони от неправилна резитба; 6. Форма на стъбло - а. Право и г.“V“-форма; 9. Механични повреди; 11. Гнилоти 3. Нарушена настилка – бордюр, тротоар; 7. Коренови издънки 1. Съкращаване и отстраняване на сухи клони, просветляване и изграждане на устойчива корона; 2. Резитба за изграждане на устойчива и балансирана корона; 4. Повдигане на короната поетапна подмяна
ул. Оборище 18 Fraxinus sp. Ясен 14 37 3. Рани от резитба; 4. Форма на короната - а. Ниска корона и в. Дисбаланс на короната 2. Рани по кората; 3. Рани от резитба; 4. Калусирани рани; 5. Остатъци от клони от неправилна резитба; 6. Форма на стъбло - б. Наклонено и г.“V“-форма; 9. Механични повреди; 11. Гнилоти 3. Нарушена настилка – бордюр, тротоар 1. Съкращаване и отстраняване на сухи клони, просветляване и изграждане на устойчива корона; 2. Резитба за изграждане на устойчива и балансирана корона; 4. Повдигане на короната; 7. Предписание за индивидуално становище/необходимост от детайлна разработка/; 9. Опасност за транспорт и пешеходци поетапна подмяна
ул. Оборище 19 Fraxinus sp. Ясен 14 30 2. Избуял и неформен прираст; 3. Рани от резитба; 4. Форма на короната - а. Ниска корона и в. Дисбаланс на короната 2. Рани по кората; 3. Рани от резитба; 4. Калусирани рани; 5. Остатъци от клони от неправилна резитба; 6. Форма на стъбло - а. Право и г.“V“-форма; 9. Механични повреди; 11. Гнилоти 3. Нарушена настилка – бордюр, тротоар 1. Съкращаване и отстраняване на сухи клони, просветляване и изграждане на устойчива корона; 2. Резитба за изграждане на устойчива и балансирана корона; 4. Повдигане на короната поетапна подмяна
ул. Оборище 20 Tilia sp. Липа 11 17 3. Рани от резитба; 4. Форма на короната - а. Ниска корона и в. Дисбаланс на короната 2. Рани по кората; 3. Рани от резитба; 4. Калусирани рани; 5. Остатъци от клони от неправилна резитба; 6. Форма на стъбло - а. Право и г.“V“-форма; 9. Механични повреди 3. Нарушена настилка – бордюр, тротоар; 7. Коренови издънки 1. Съкращаване и отстраняване на сухи клони, просветляване и изграждане на устойчива корона; 2. Резитба за изграждане на устойчива и балансирана корона; 4. Повдигане на короната поетапна подмяна
ул. Оборище 21 Tilia sp. Липа 11 20 3. Рани от резитба; 4. Форма на короната - б. Висока корона и в. Дисбаланс на короната 2. Рани по кората; 3. Рани от резитба; 4. Калусирани рани; 5. Остатъци от клони от неправилна резитба; 6. Форма на стъбло - б. Наклонено и г.“V“-форма; 9. Механични повреди 3. Нарушена настилка – бордюр, тротоар; 7. Коренови издънки 1. Съкращаване и отстраняване на сухи клони, просветляване и изграждане на устойчива корона; 2. Резитба за изграждане на устойчива и балансирана корона; 4. Повдигане на короната поетапна подмяна
ул. Оборище 22 Fraxinus sp. Ясен 14 28 3. Рани от резитба; 4. Форма на короната - б. Висока корона и в. Дисбаланс на короната 2. Рани по кората; 3. Рани от резитба; 4. Калусирани рани; 5. Остатъци от клони от неправилна резитба; 6. Форма на стъбло - б. Наклонено и г.“V“-форма; 9. Механични повреди; 11. Гнилоти 3. Нарушена настилка – бордюр, тротоар 1. Съкращаване и отстраняване на сухи клони, просветляване и изграждане на устойчива корона; 2. Резитба за изграждане на устойчива и балансирана корона поетапна подмяна
ул. Оборище 23 Acer sp. Явор 10 19 3. Рани от резитба; 4. Форма на короната - а. Ниска корона и в. Дисбаланс на короната 2. Рани по кората; 3. Рани от резитба; 4. Калусирани рани; 5. Остатъци от клони от неправилна резитба; 6. Форма на стъбло - а. Право и г.“V“-форма; 9. Механични повреди; 11. Гнилоти 3. Нарушена настилка – бордюр, тротоар 1. Съкращаване и отстраняване на сухи клони, просветляване и изграждане на устойчива корона; 2. Резитба за изграждане на устойчива и балансирана корона; 4. Повдигане на короната поетапна подмяна
ул. Оборище 24 пън
Показва 1 до 25 от общо 5542 записа