одобрен

Информация за договори извън приложното поле на Закона за обществените поръчки (contracts_excl_2011-2015.csv)

Уникален идентификатор:  a83f410c-1a1d-43eb-acab-6048ded08c44

договори обществени поръчки регистър АОП

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-06-21 13:32:53
  • Създаден от: skirov
  • Последна промяна: 2021-06-21 13:32:53

" "

ID на документ

ПУБЛИКУВАН НА

ТИП ДОКУМЕНТ

ID на поръчката

ID на възложителя

ЕИК на възложителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПРЕДМЕТ на поръчката

ОБЕКТ

ПОД EU ПРАГОВЕ

EU ФИНАНСИРАНЕ

ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕТО

УЧАСТНИЦИ

ПРЕДМЕТ на договора

ДОГОВОР НОМЕР

ДОГОВОР ДАТА

ID на изпълнителя

ЕИК

ИЗПЪЛНИТЕЛ

СТОЙНОСТ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ

ВАЛУТА

1 433025 29/03/2011 3 3299 131282355 Агенция по вписванията Предоставяне на програмно време в националната програма на Дарик радио услуги 1 0 предоставяне на програмно време в националната програма на Дарик радио 93-00-14 08/03/2011 0 60000 BGN
2 438583 19/05/2011 3 3299 131282355 Агенция по вписванията Отдаване под наем на обособоена част от специализирано помещение за разполагане на компютърна техника, намиращо се в гр. София, Бизнес парк София, сграда 11. услуги 1 0 Отдаване под наем на обособоена част от специализирано помещение за разполагане на компютърна техника, намиращо се в гр. София, Бизнес парк София, сграда 11. 93-00-27 01/04/2011 0 143832 BGN
3 438164 18/05/2011 3 2896 000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по договор TRP 5/22Б: Проект “България - Транзитни Пътища V”, Лот № 22Б – Рехабилитация на път: Участък 1 път IІІ - 8402 Ветрен дол – Велинград- /І-8 /- Септември от км 0+000 до км 4+396,68 Участък 2 път IІ- 84 / Път І-8 /- Ветрен дол - Велинград -Юндола от км 0+000 до км 54+335,25 Участък 3 път IV-8401 АМ”Тракия”/ПВЦерово/-Виноградец- Карабунар – вход гр. Септември от км 0+000 до км 20+000. строителство 0 1 Финансиране чрез държавно гарантиран заем от Европейската инвестиционна банка, Люксембург, съгласно Финансов договор FI № 24.083 от 27.8.2007 г. между Република България и Европейската Инвестиционна Банка. Договор за строително-монтажни работи по договор TRP 5/22Б: Проект “България - Транзитни Пътища V”, Лот № 22Б Договорно споразумение 04/06/2010 0 54635376,14 BGN
4 439297 27/05/2011 3 2896 000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по договор TRP 5/04: Проект “България - Транзитни Пътища V”, Лот № 4 – Рехабилитация на Път ІІ-73 Шумен-Карнобат, от км 0+000 до км 90+324, с общо дължина 90,094 км. строителство 0 1 Финансиране чрез държавно гарантиран заем от Европейската инвестиционна банка, Люксембург, съгласно Финансов договор FI № 24.083 от 27.8.2007 г. между Република България и Европейската Инвестиционна Банка. Договор за строително-монтажни работи по договор TRP 5/04: Проект “България - Транзитни Пътища V”, Лот № 4 – Рехабилитация на Път ІІ-73 Шумен-Карнобат, от км 0+000 до км 90+324, с общо дължина 90,094 км. Договорно споразумение от 27/12/2010 0 53982282,59 BGN
5 439298 27/05/2011 3 2896 000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по договор TRP 5/05: Проект “България - Транзитни Пътища V”, Лот № 5 – Рехабилитация на Път І-7 Участък 1 път I-7 гр. Силистра - гр. Шумен 1+773 56+832,46 Участък 2 път I-7 гр. Силистра - гр.Шумен 56+832,46 108+540,80 с обща дължина 106,767 км. строителство 0 1 Финансиране чрез държавно гарантиран заем от Европейската инвестиционна банка, Люксембург, съгласно Финансов договор FI № 24.083 от 27.8.2007 г. между Република България и Европейската Инвестиционна Банка. Договор за строително-монтажни работи по договор TRP 5/05: Проект “България - Транзитни Пътища V”, Лот № 5 – Рехабилитация на Път І-7 Участък 1 път I-7 гр. Силистра - гр. Шумен 1+773 56+832,46 Участък 2 път I-7 гр. Силистра - гр.Шумен 56+832,46 108+540,80 с обща дължина 106,767 км. Договорно споразумение от 31/08/2010 0 50866198,69 BGN
6 439299 27/05/2011 3 2896 000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по договор TRP 5/8А: Проект “България - Транзитни Пътища V”, Лот № 8А – Път І-7 (Пътно кръстовище с Път І-6) - Ямбол У-к 1 Път I-7 Път І-6 (Петолъчката) – с. Веселиново от км 232+476,27 до км 247+913,77 У-к 2 Път I-7 с. Веселиново – с. Окоп от км 247+913,77 до км 265+190,52. строителство 0 1 Финансиране чрез държавно гарантиран заем от Европейската инвестиционна банка, Люксембург, съгласно Финансов договор FI № 24.083 от 27.8.2007 г. между Република България и Европейската Инвестиционна Банка. Договор за строително-монтажни работи по договор TRP 5/8А: Проект “България - Транзитни Пътища V”, Лот № 8А Договорно споразумение от 08/03/2010 0 13383468,65 BGN
7 439300 27/05/2011 3 2896 000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по договор TRP 5/14: Проект “България - Транзитни Пътища V”, Лот № 14 – Рехабилитация на път ІІ-86 Асеновград-смолян от км 27+700 до км 76+306,70. строителство 0 1 Финансиране чрез държавно гарантиран заем от Европейската инвестиционна банка, Люксембург, съгласно Финансов договор FI № 24.083 от 27.8.2007 г. между Република България и Европейската Инвестиционна Банка Договор за строително-монтажни работи по договор TRP 5/14: Проект “България - Транзитни Пътища V”, Лот № 14 – Рехабилитация на път ІІ-86 Асеновград-смолян от км 27+700 до км 76+306,70 Договорно споразумение 22/12/2010 0 19197178,77 BGN
8 439301 27/05/2011 3 2896 000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по договор TRP 5/21: Проект “България - Транзитни Пътища V”, Лот № 21 – Рехабилитация на Път І-9 и Път ІІІ-901: Път І-9 Дуранкулак - Каварна от км 0+000 до км 46+802 Път ІІІ - 901 Шабла – Тюленово - Каварна от км 3+600 до км 29+700. строителство 0 1 Финансиране чрез държавно гарантиран заем от Европейската инвестиционна банка, Люксембург, съгласно Финансов договор FI № 24.083 от 27.8.2007 г. между Република България и Европейската Инвестиционна Банка. Договор за строително-монтажни работи по договор TRP 5/21: Проект “България - Транзитни Пътища V”, Лот № 21 – Рехабилитация на Път І-9 и Път ІІІ-901: Път І-9 Дуранкулак - Каварна от км 0+000 до км 46+802 Път ІІІ - 901 Шабла – Тюленово - Каварна от км 3+600 до км 29+700. Договорно споразумение от 23/02/2010 0 20891289,68 BGN
9 439302 27/05/2011 3 2896 000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Независим одит на ПРПИ услуги 1 0 Договор за независим одит на ПРПИ Договор 22/06/2010 0 76547 BGN
10 439303 27/05/2011 3 2896 000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ RIRP/W-05 (Лот 5) Централен южен регион. Работи по рехабилитацията на път I-6 Пирдоп – Kaрловo – Kaлофер от км 242+860 до км 253+972.23 и от км 257+090 до км 264+719.44, път III-663 Чирпан – Зетьово от км 0+000 до км 4+778.54 и път III-807 Върбица – Скобелево от км 0+000 до км 11+536.31 и мост на река Марица. строителство 1 0 Договор за Рехабилитация на пътната инфраструктура Лот 5 (RIRP/W-05) Централна южна област. Договор 30/03/2010 0 19992538 BGN
11 439304 27/05/2011 3 2896 000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ RIRP/W-07 (Лот 7) Югозападен регион. Работи по рехабилитацията път II-63 Перник – Трън – Стрезимировци от км 43+300 до км 52+594.89 с обща дължина около 9 км в Западна България. строителство 1 0 Договор за Рехабилитация на пътната инфраструктура Лот 7 (RIRP/W-07) Югозападен регион. Договор 27/04/2010 0 3848973 BGN
12 436226 21/04/2011 7 3205 106513772 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Техническо обслужване (ТО) и ремонт на средствата за измерване, средства за автоматизация, лабораторни средства, климатична и хладилна техника, системи за пожароизвестяване, аерозолни постове и системи за оповестяване на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД услуги 0 0 Техническо обслужване (ТО) и ремонт на средствата за измерване, средства за автоматизация, лабораторни средства, климатична и хладилна техника, системи за пожароизвестяване, аерозолни постове и системи за оповестяване на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД 810000017 15/04/2011 0 3660000 BGN
13 436654 28/04/2011 7 3205 106513772 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Доставка на фасонни детайли, тръби и опори, необходими за реализация на проектната обвязка и връзките със съществуващите системи при предстоящата подмяна на ПВН на блок 5 доставки 0 0 Доставка на фасонни детайли, тръби и опори, необходими за реализация на проектната обвязка и връзките със съществуващите системи при предстоящата подмяна на ПВН на блок 5 112000008 10/02/2011 0 2000000 BGN
14 442734 29/06/2011 7 3205 106513772 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Разработване на книга "Ядрена безопасност" услуги 1 0 Разработване на книга "Ядрена безопасност" 816000007 29/06/2011 0 50000 BGN
15 444145 13/07/2011 7 3205 106513772 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Контрол на качеството по време на производство и приемане на ядрено гориво за реактори ВВЕР-1000 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. услуги 1 0 0
16 465426 20/01/2012 7 3205 106513772 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Моделиране на радиационната деградация на корпуса за очакван 60 годишен период на експлоатация и валидиране на базата на реални експериментални данни услуги 1 0 Моделиране на радиационната деградация на корпуса за очакван 60 годишен период на експлоатация и валидиране на базата на реални експериментални данни 213000003 29/12/2011 0 212000 BGN
17 481597 03/05/2012 7 3205 106513772 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Доставка на лагери, лагерни кутии и такламити SKF доставки 1 0 Доставка на лагери, лагерни кутии и такламити SKF 120000013 10/04/2012 0 110126,18 BGN
18 539775 30/04/2013 7 3205 106513772 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД “Доставка на резервни части и консумативи, производство на Merck KGaA, Германия” доставки 1 0 “Доставка на резервни части и консумативи, производство на Merck KGaA, Германия” 130000013 16/04/2013 0 112034,72 BGN
19 539779 30/04/2013 7 3205 106513772 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД “Доставка на хидразин хидрат и калиева основа с висок клас на чистота, техническа солна киселина и натриева основа за обезпечаване на ВХР /водохимичен режим/ и производство ХОВ /химически обезсолена вода/ 5, 6 ЕБ и ХВО ЕП1” доставки 1 0 “Доставка на хидразин хидрат и калиева основа с висок клас на чистота, техническа солна киселина и натриева основа за обезпечаване на ВХР /водохимичен режим/ и производство ХОВ /химически обезсолена вода/ 5, 6 ЕБ и ХВО ЕП1” 130000005 01/03/2013 0 225500 BGN
20 559453 11/09/2013 7 3205 106513772 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД “Доставка на уплътнителни материали и резервни части за приспособления, производство на фирма KLINGER GmBH и уплътнителни материали за ремонт на електролизер №1 производство на KLINGER GmBH” доставки 1 0 “Доставка на уплътнителни материали и резервни части за приспособления, производство на фирма KLINGER GmBH и уплътнителни материали за ремонт на електролизер №1 производство на KLINGER GmBH” 130000064 09/09/2013 0 191543,96 BGN
21 559461 11/09/2013 7 3205 106513772 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД “Доставка на лагери, лагерни кутии и вложки, производство на фирма SKF EUROTRADE AB” доставки 1 0 “Доставка на лагери, лагерни кутии и вложки, производство на фирма SKF EUROTRADE AB” 130000063 05/09/2013 0 58000 BGN
22 581484 22/01/2014 7 3205 106513772 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Информационно обслужване от регионални електронни медии през 2014г услуги 1 0 Информационно обслужване на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД чрез Радио "Хот ФМ" 843000010 17/01/2014 0 4500 BGN
23 581517 22/01/2014 7 3205 106513772 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Информационно обслужване от регионални електронни медии през 2014г услуги 1 0 Информационно обслужване на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД чрез Телевизия "Враца" 843000009 17/01/2014 0 5000 BGN
24 581519 22/01/2014 7 3205 106513772 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Информационно обслужване от регионални електронни медии през 2014г услуги 1 0 Информационно и рекламно обслужване на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, включваща излъчването чрез ефира на радио "ЕЛТТО" на изпратени информационни съобщения, имиджови радиоклипове, поздрави, обяви и др. информационни материали 843000007 16/01/2014 0 6000 BGN
25 581521 22/01/2014 7 3205 106513772 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Информационно обслужване от регионални електронни медии през 2014г услуги 1 0 Информационно обслужване от регионални електронни медии през 2014г. чрез телевизия “Видин”, включващо излъчване на информация за дейността и стратегията на дружеството, съобщения за предстоящи и проведени събития, делови срещи, гостувания, поздрави, готови видеопродукти и всякакви други материали изпратени от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД 843000006 17/01/2014 0 3600 BGN
26 583373 31/01/2014 7 3205 106513772 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Информационно обслужване от регионални електронни медии през 2014г. услуги 1 0 Информационно обслужване от регионални електронни медии през 2014г. чрез сайт snimkapress.com, включваща публикуването на изпратени от АЕЦ Козлодуй съобщения, поздрави, обяви и снимки, банер на централата с линка към сайта на АЕЦ както и всякакви други материали изпратени от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД 843000008 28/01/2014 0 3000 BGN
27 583755 03/02/2014 7 3205 106513772 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Техническо обслужване (ТО) и ремонт на системи и средства за радиационен контрол на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД услуги 1 0 Техническо обслужване (ТО) и ремонт на системи и средства за радиационен контрол на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД 548000001 01/02/2014 0 0 BGN
28 647674 10/02/2015 7 3205 106513772 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Информационно обслужване от "Дарик Радио" АД през 2015г услуги 1 0 "Дарик Радио" АД гр. София||бул. "Княз Ал. Дондуков" 82||тел. 02/9849840 Информационно обслужване на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД от "Дарик Радио" АД 853000006 06/02/2015 0 54000 BGN
29 662059 20/04/2015 7 3205 106513772 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Предоставяне на програмно време от регионални телевизии и радиа през 2015 година. услуги 1 0 Михайлов ТВ ООД ЕИК 130119552||тел. 092/665530 Информационно обслужване на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД чрез Телевизия "Враца" 853000033 15/04/2015 0 4800 BGN
30 662064 20/04/2015 7 3205 106513772 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Предоставяне на програмно време от регионални телевизии и радиа през 2015 година. услуги 1 0 Лакс Медиа ООД ЕИК 121819228||тел. 092/661094 Информационно обслужване на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД чрез Радио "Хот ФМ" 853000032 15/04/2015 0 3600 BGN
31 662067 20/04/2015 7 3205 106513772 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Информационно обслужване от регионални електронни медии през 2015г. услуги 1 0 ЕЛТТО ООД, ЕИК 106612973 Информационно и рекламно обслужване на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, включваща излъчването чрез ефира на радио "ЕЛТТО" на изпратени информационни съобщения, имиджови радиоклипове, поздрави, обяви и др. информационни материали 853000034 14/04/2015 0 6000 BGN
32 662072 20/04/2015 7 3205 106513772 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Информационно обслужване от регионални електронни медии през 2015г. услуги 1 0 ТВВ ООД, ЕИК 105014364 Информационно обслужване от регионални електронни медии през 2015г. чрез телевизия “Видин”, включващо излъчване на информация за дейността и стратегията на дружеството, съобщения за предстоящи и проведени събития, делови срещи, гостувания, поздрави, готови видеопродукти и всякакви други материали изпратени от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД 853000035 17/04/2015 22168 105014364 ТВВ ООД 3600 BGN
33 433100 30/03/2011 7 11427 175203485 "Булгаргаз" ЕАД Наем на съществуваща офис-сграда доставки 1 0 Договор за наем на недвижим имот 218 21/03/2011 0 1362000 EUR
34 442270 24/06/2011 7 11427 175203485 "Булгаргаз" ЕАД Покупка на електрическа енергия доставки 1 0 Договор за продажба на електрическа енергия за стопанска и обществена дейност БГ 271 13/06/2011 0 0 BGN
35 442690 29/06/2011 7 11427 175203485 "Булгаргаз" ЕАД Доставка на топлинна енергия доставки 1 0 Договор за продажба на топлинна енергия за стопански нужди БГ 275 21/06/2011 0 0 BGN
36 461899 28/12/2011 7 11427 175203485 "Булгаргаз" ЕАД Споразумение за заплащане на ползвани мобилни телефонни услуги услуги 1 0 Споразумение 251 21/12/2011 0 18000 BGN
37 440402 07/06/2011 7 11445 175203478 "Булгартрансгаз" ЕАД Теренни археологически проучвания и мерки за опазване на паметници на културата по трасето на обект "Преносен газопровод високо налягане и АГРС- Силистра" - втори етап услуги 1 0 Теренни археологически проучвания и мерки за опазване на паметници на културата по трасето на обект "Преносен газопровод високо налягане и АГРС- Силистра" - втори етап 906 02/06/2011 0 139969 BGN
38 679642 28/07/2015 7 11445 175203478 "Булгартрансгаз" ЕАД Теренни археологически проучвания и мерки за опазване на паметници на културата по трасето на обект „Транзитен газопровод № 2 за Турция в участъка между компресорна станция Лозенец до с. Недялско, общ. Стралджа” - втори етап (археологически сондажи и археологически разкопки на регистрирани археологически обекти)” услуги 1 0 Национален археологически институт с музей на БАН Теренни археологически проучвания и мерки за опазване на паметници на културата по трасето на обект „Транзитен газопровод № 2 за Турция в участъка между компресорна станция Лозенец до с. Недялско, общ. Стралджа” - втори етап (археологически сондажи и археологически разкопки на регистрирани археологически обекти)” 2091 07/07/2015 7889 670919 Национален археологически институт с музей /НАИМ/ - София 469992 BGN
39 421267 04/01/2011 3 3240 000672350 Българска национална телевизия /БНТ/ Лицензодателят "ТЕНДЕМ-ИРЕНА-2-90" ЕООД предоставя на БНТ право на две излъчвания и едно повторение на 30 игрални филма услуги 1 0 Лицензодателят "ТЕНДЕМ-ИРЕНА-2-90" ЕООД предоставя на БНТ право на две излъчвания и едно повторение на 30 игрални филма 7831 23/12/2010 0 81000 EUR
40 430437 09/03/2011 3 3240 000672350 Българска национална телевизия /БНТ/ Съвместно производство и използване на продукция "Филма" услуги 1 0 Съвместно производство и използване на продукция "Филма" 15-2-934 02/03/2011 0 2100000 BGN
41 435973 20/04/2011 3 3240 000672350 Българска национална телевизия /БНТ/ Придобиване на изключителните права за използване на телевизионно предаване "ФЕНОМЕНИ" услуги 1 0 Придобиване на изключителните права за използване на телевизионно предаване "ФЕНОМЕНИ" БНТ1-4-2-2123 14/04/2011 0 456000 BGN
42 435975 20/04/2011 3 3240 000672350 Българска национална телевизия /БНТ/ Придобиване на изключителните права за използване на телевизионно предаване "ДЕНИС И ПРИЯТЕЛИ" услуги 1 0 Придобиване на изключителните права за използване на телевизионно предаване "ДЕНИС И ПРИЯТЕЛИ" БНТ1-3-2-2139 18/04/2011 0 9200 BGN
43 436904 03/05/2011 7 3128 121396123 "Български пощи" /"БП"/ ЕАД Доставка на пощенски пликове с лепило и със самозалепваща се лепенка доставки 1 0 пощенски пликове с лепило и със самозалепваща се лепенка 2579 07/04/2011 0 0 BGN
44 436905 03/05/2011 7 3128 121396123 "Български пощи" /"БП"/ ЕАД доставка на специализирани опаковки от трипластов вълнообразен картон (кашони) доставки 1 0 доставка на специализирани опаковки от трипластов вълнообразен картон (кашони) 2578 07/04/2011 0 0 BGN
45 439396 28/05/2011 7 3128 121396123 "Български пощи" /"БП"/ ЕАД Доставка на копирна хартия, формат А4 доставки 1 0 Доставка на копирна хартия, формат А4 2596 19/05/2011 0 0 BGN
46 457315 17/11/2011 3 10345 000694293 Български спортен тотализатор /БСТ/ Закупуване на програмно време за излъчване тегленията на игрите Тото 1 и Тото 2, организирани от ДП "БСТ" услуги 1 0 Договор за предоставяне на програмно време 1 11/11/2011 0 444376 BGN
47 430760 10/03/2011 3 3201 000672343 Българско национално радио /БНР/ Представяне на неизключително право за излъчване на звукозаписи услуги 1 0 Представяне на неизключително право за излъчване на звукозаписи 382 25/10/2010 0 336000 BGN
48 460834 19/12/2011 3 3201 000672343 Българско национално радио /БНР/ Отстъпване от Музикаутор на Българското национално радио правото да излъчва по безжичен път, от запис или от изпълнение "на живо" при условията на чл.22 от Закона за авторското право и сродните му права произведенията от репертоара на Музикаутор. услуги 0 0 Отстъпване от Музикаутор на Българското национално радио правото да излъчва по безжичен път, от запис или от изпълнение "на живо" при условията на чл.22 от Закона за авторското право и сродните му права произведенията от репертоара на Музикаутор. 145 19/12/2011 0 592155,6 BGN
49 421074 03/01/2011 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор услуги 1 0 Трудов договор 184/05.10.2010 05/10/2010 0 120000 BGN
50 421075 03/01/2011 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор услуги 1 0 Трудов договор 50/01.10.2010 01/10/2010 0 150000 BGN
51 423692 21/01/2011 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 1/18.01.2011 18/01/2011 0 120000 BGN
52 427135 17/02/2011 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 101/15.02.2011 15/02/2011 0 120000 BGN
53 427138 17/02/2011 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 145/15.02.2011 15/02/2011 0 120000 BGN
54 433978 05/04/2011 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 353/28.03.2011 28/03/2011 0 120000 BGN
55 436495 27/04/2011 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 354/20.04.2011 20/04/2011 0 120000 BGN
56 437268 05/05/2011 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 355/29.04.2011 29/04/2011 0 120000 BGN
57 437269 05/05/2011 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 356/29.04.2011 29/04/2011 0 120000 BGN
58 437274 05/05/2011 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 357/29.04.2011 29/04/2011 0 120000 BGN
59 437276 05/05/2011 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 358/29.04.2011 29/04/2011 0 120000 BGN
60 438243 16/05/2011 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 362/10.05.2011 10/05/2011 0 120000 BGN
61 439706 01/06/2011 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор. услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 395/27.05.2011 27/05/2011 0 120000 BGN
62 443443 06/07/2011 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 396/01.07.2011 01/07/2011 0 120000 BGN
63 443444 06/07/2011 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 397/01.07.2011 01/07/2011 0 120000 BGN
64 443445 06/07/2011 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 398/01.07.2011 01/07/2011 0 120000 BGN
65 448309 22/08/2011 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 399/15.08.2011 15/08/2011 0 120000 BGN
66 450698 16/09/2011 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 402/12.09/2011 12/09/2011 0 120000 BGN
67 451997 03/10/2011 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 404/21.09.11 21/09/2011 0 120000 BGN
68 451998 03/10/2011 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 405/21.09.11 21/09/2011 0 120000 BGN
69 453186 11/10/2011 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 406/06.10.11 06/10/2011 0 120000 BGN
70 453187 11/10/2011 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 407/06.10.11 06/10/2011 0 120000 BGN
71 456516 10/11/2011 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор. услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 411/03.11.11 03/11/2011 0 120000 BGN
72 456521 10/11/2011 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор. услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 412/03.11.11 03/11/2011 0 120000 BGN
73 458177 25/11/2011 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 414/18.11.11 18/11/2011 0 120000 BGN
74 458806 01/12/2011 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 415/25.11.11 25/11/2011 0 120000 BGN
75 458808 01/12/2011 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 416/25.11.11 25/11/2011 0 120000 BGN
76 463049 05/01/2012 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 418/29.12.2011 29/11/2011 0 120000 BGN
77 463287 05/01/2012 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор. услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 2/03.01.2012 03/01/2012 0 120000 BGN
78 466486 30/01/2012 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 4/25.01.2012 25/01/2012 0 120000 BGN
79 466491 30/01/2012 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 5/25.01.2012 25/01/2012 0 120000 BGN
80 454236 19/10/2011 7 3292 126004284 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Хасково Доставка на водомери за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД доставки 1 0 Доставка на водомри за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД 62 13/10/2011 0 0 BGN
81 449055 30/08/2011 7 3458 103002253 Водоснабдяване и канализация ООД - Варна Доставка на водомери по определени спецификации, на основание чл.12, ал.1,т.3 от ЗОП. доставки 1 0 Доставка на водомери по спецификация /1/ 91 24/08/2011 0 230000 BGN
82 449055 30/08/2011 7 3458 103002253 Водоснабдяване и канализация ООД - Варна Доставка на водомери по определени спецификации, на основание чл.12, ал.1,т.3 от ЗОП. доставки 1 0 Доставка на водомери по спецификация /3/ 93 24/08/2011 0 230000 BGN
83 449055 30/08/2011 7 3458 103002253 Водоснабдяване и канализация ООД - Варна Доставка на водомери по определени спецификации, на основание чл.12, ал.1,т.3 от ЗОП. доставки 1 0 Доставка на водомери по спецификация /2/ 92 24/08/2011 0 230000 BGN
84 480873 24/04/2012 3 23386 0006973710001 Дирекция "Европейски и международни проекти" към Министерството на околната среда и водите Надзор по време на периода за съобщаване на дефекти на инвестиционен проект „Събиране и пречистване на отпадъчните води на гр. Търговище, България” услуги 1 1 Договорът е във връзка с изпълнението на проект 2002 BG 16 P PE 010 Събиране и пречистване на отпадъчни води на гр. Търговище, България, Кохезионен фонд, (Регламент 1164/94 на ЕС) Надзор по време на периода за съобщаване на дефекти на инвестиционен проект „Събиране и пречистване на отпадъчните води на гр. Търговище, България” Д-30-61 18/04/2012 16778 175888249 ДЗЗД Обединение Т7 МИКСКОНСУЛТ- СНИК ,Пловдив 9202,8 EUR
85 495128 13/08/2012 3 3389 129009070 Държавно предприятие "Фонд затворно дело" /ДП "ФЗД"/ Доставка на хранителни и нехранителни стоки за търговски обекти в местата за лишаване от свобода за затворите в градовете Белене, Бургас, Варна, Враца, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, ЗО Смолян, Сливен, София и Стара Загора. доставки 0 0 Доставка на хранитъелни и нехранителни стоки за търговски обекти в местата за лишаване от свобода 1 06/08/2012 527 40171482 ЕТ Нове Инженеринг - Антон Антонов - Свищов 9725613,39 BGN
86 495130 13/08/2012 3 3389 129009070 Държавно предприятие "Фонд затворно дело" /ДП "ФЗД"/ Доставка на хранителни и нехранителни стоки за търговски обекти в местата за лишаване от свобода за затворите в градовете Бобов дол, Бойчиновци и Плевен. доставки 0 0 Доставка на хранитъелни и нехранителни стоки за търговски обекти в местата за лишаване от свобода 1 06/08/2012 487 115755582 Ес Енд Ди Корпорейшън ЕООД - Пловдив 983196,46 BGN
87 421298 04/01/2011 7 2995 115552190 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Доставка на лицензи и осигуряване на годишна софтуерна поддръжка за информационни продукти използвани в дружествата на концерна ЕВН АГ услуги 0 0 Доставка на лицензи и осигуряване на годишна софтуерна поддръжка за информационни продукти използвани в дружествата на концерна ЕВН АГ 4500033841 30/12/2010 0 869107,33 BGN
88 453049 10/10/2011 7 2995 115552190 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Предоставяне на специализирани консултантски услуги по определени проекти. услуги 1 0 Предоставяне на специализирани консултантски услуги по определени проекти 4600000991 30/09/2011 0 750000 BGN
89 453196 11/10/2011 7 2995 115552190 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Доставка на лицензи и осигуряване на годишна софтуерна поддръжка относно следните информационни продукти използвани в дружествата на концерна ЕВН АГ: Microsoft, Oracle, E2E, ЕСМ, АВК, Team mate услуги 1 0 Доставка на лицензи и осигуряване на годишна софтуерна поддръжка относно следните информационни продукти използвани в дружествата на концерна ЕВН АГ: Microsoft, Oracle, E2E, ЕСМ, АВК, Team mate 4500052958 29/09/2011 0 507049,3 BGN
90 519907 23/01/2013 7 2995 115552190 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Годишна софтуерна поддръжка за Microsoft, Technical Warehouse, Microstrategy, доставка на Microsoft Лицензи, Oracle Обучение, и Email поддръжка услуги 1 0 Годишна софтуерна поддръжка за Microsoft, Technical Warehouse, Microstrategy, доставка на Microsoft Лицензи, Oracle Обучение, и Email поддръжка 4500086795 28/12/2012 0 158299,89 BGN
91 549901 11/07/2013 7 2995 115552190 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Доставка на лицензи и осигуряване на годишна софтуерна поддръжка относно продукти на Microsoft/ Delivery of licenses and provision of annual softw are assurance for Microsoft products доставки 1 0 Доставка на лицензи и осигуряване на годишна софтуерна поддръжка относно продукти на Microsoft/ Delivery of licenses and provision of annual softw are assurance for Microsoft products 4500096271 05/07/2013 0 193929,19 EUR
92 576743 21/12/2013 7 2995 115552190 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Осигуряване на годишна софтуерна поддръжка за лицензи на ЕСМ and Documentum, както и Oracie Microsoft (вкл. доставка на лицензи) доставки 1 0 Осигуряване на годишна софтуерна поддръжка за лицензи на ЕСМ and Documentum, както и Oracie Microsoft (вкл. доставка на лицензи) ********** 17/12/2013 12123 0 ЕВН АГ - Австрия 164520,3 EUR
93 578015 06/01/2014 7 2995 115552190 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Осигуряване на годишна софтуерна поддръжка за лицензи на Omninet, Bricscad, Oracie лицензи и доставка и годишна софтуерна поддръжка на Microsoft лицензи доставки 1 0 Осигуряване на годишна софтуерна поддръжка за лицензи на Omninet, Bricscad, Oracie лицензи и доставка и годишна софтуерна поддръжка на Microsoft лицензи ********** 30/12/2013 12123 0 ЕВН АГ - Австрия 160911,55 EUR
94 578042 06/01/2014 7 2995 115552190 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Осигуряване на годишна софтуерна поддръжка за лицензи на Oracie лицензи както и доставка и годишна софтуерна поддръжка на Microsoft лицензи доставки 1 0 Осигуряване на годишна софтуерна поддръжка за лицензи на Oracie лицензи както и доставка и годишна софтуерна поддръжка на Microsoft лицензи 4500113961 30/12/2013 12123 0 ЕВН АГ - Австрия 208037,07 EUR
95 581058 20/01/2014 7 2995 115552190 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Доставка на винетни стикери за МПС - 2014 год доставки 1 0 Доставка на винетни стикери за МПС - 2014 год 4500115124 16/01/2014 1183 121396123 Български пощи /БП/ ЕАД - София 162369 BGN
96 611332 27/06/2014 7 2995 115552190 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Осигуряване на годишна софтуерна поддръжка на Microsoft лицензи услуги 1 0 Осигуряване на годишна софтуерна поддръжка на Microsoft лицензи 4500126198 26/06/2014 0 193929,19 EUR
97 549898 11/07/2013 7 4006 123526430 ЕВН България Електроснабдяване ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроснабдяване - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение - Стара Загора АД/ Доставка на лицензи и осигуряване на годишна софтуерна поддръжка относно продукти на Microsoft/ Delivery of licenses and provision of annual softw are assurance for Microsoft products доставки 1 0 Доставка на лицензи и осигуряване на годишна софтуерна поддръжка относно продукти на Microsoft/ Delivery of licenses and provision of annual softw are assurance for Microsoft products 4500096270 05/07/2013 0 35394 EUR
98 611328 27/06/2014 7 4006 123526430 ЕВН България Електроснабдяване ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроснабдяване - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение - Стара Загора АД/ Осигуряване на годишна софтуерна поддръжка на Microsoft лицензи услуги 1 0 Осигуряване на годишна софтуерна поддръжка на Microsoft лицензи 4500125709 26/06/2014 12123 0 ЕВН АГ - Австрия 35394 EUR
99 453057 10/10/2011 7 2981 115016602 ЕВН България Топлофикация - Пловдив ЕАД /старо наименование -Топлофикация - Пловдив ЕАД/ Предоставяне на специализирани консултантски услуги по определени проекти. услуги 1 0 Предоставяне на специализирани консултантски услуги по определени проекти 4600000989 30/09/2011 0 120000 BGN
100 469320 20/02/2012 7 2981 115016602 ЕВН България Топлофикация - Пловдив ЕАД /старо наименование -Топлофикация - Пловдив ЕАД/ Доставка на 1000 тона котелно гориво 1% с адитив, за нуждите на ТЕЦ Север - ЕВН България Топлофикация ЕАД. доставки 1 0 Доставка на 1000 тона котелно гориво мазут1% с адитив, за нуждите на ТЕЦ Север - ЕВН България Топлофикация ЕАД. 4500063848 03/02/2012 0 1227000 BGN
101 423613 20/01/2011 7 11487 175201304 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Застраховка живота и трудоспособността на работници и служители срещу риска "трудова злополука" услуги 1 0 0
102 460410 15/12/2011 7 11487 175201304 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Наем на недвижим имот, втори етаж от масивна сграда- гр. София, район "Оборище", ул."Триадица" № 5А доставки 1 0 Наем на недвижим имот, втори етаж от масивна сграда- гр. София, район "Оборище", ул."Триадица" № 5А 51-ЦУ 21/11/2011 0 0 BGN
103 535412 08/04/2013 7 11487 175201304 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на електропроводи в МЕР Стара Загора” услуги 0 0 “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на електропроводи в МЕР Стара Загора” 6 04/04/2013 18830 107048493 ЕЛТО-ПЕРЛА, гр. Габрово 50445,3 BGN
104 455553 02/11/2011 7 3117 833017552 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево Рехабилитация на главните трансформаторни подстанции и изграждане на нови мобилни такива заедно с прилежащите разпределителни устройства и свързващото обоудване за повишаване на електрозахранването от 6 kV на 20 kV за рудници "Трояново-север" и "Трояново-3" на "Мини Марица-изток" ЕАД, Р България. строителство 1 0 Рехабилитация на главните трансформаторни подстанции и изграждане на нови мобилни такива заедно с прилежащите разпределителни устройства и свързващото обоудване за повишаване на електрозахранването от 6 kV на 20 kV за рудници "Трояново-север" и "Трояново-3" на "Мини Марица-изток" ЕАД, Р България. ММЕ/С 20/10/2011 0 12557687,54 EUR
105 436775 29/04/2011 3 3548 831909905 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/ Процесуално представителство услуги 1 0 Процесуално представителство РД10-84 19/11/2010 0 293585 BGN
106 437994 12/05/2011 3 3548 831909905 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/ Процесуално представителство услуги 1 0 Процесуално представителство РД10-40 07/04/2011 0 145000 BGN
107 445718 28/07/2011 3 3548 831909905 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/ Процесуално представителство услуги 1 0 Процесуално представителство РД10-91 29/06/2011 0 263312 BGN
108 460880 20/12/2011 3 3548 831909905 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/ Излъчване на специализирана рубрика в ТВ 7 услуги 1 1 Финансиране от бюджета на МЗХ по линия на Техническа помощ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Излъчване на специализирана рубрика в ТВ 7 РД 50-83 05/07/2011 0 119433,6 BGN
109 477120 28/03/2012 3 3548 831909905 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/ "Излъчване по ПРСР в радио Фокус", позиция 2" Излъчване на информационни радио клипове по ПРСР" услуги 1 1 Финансира се по линия на техническа помощ по Програмата за развитие на селсктите райони Излъчвания по ПРСР в радио Фокус-позиция №2 Излъчвания на информационни радио клипове по ПРСР" РД50-32 22/03/2012 0 79928 BGN
110 477121 28/03/2012 3 3548 831909905 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/ "Излъчване на консултански рубрики и клипове по ПРСР в ефира на "Дарик радио" с две позиции -позиция 1 "Излъчване на консултанска рубрика по ПРСР" и позиция 2" Излъчване на информационни радио клипове по ПРСР" услуги 1 1 Финансира се по линия на техническа помощ по Програмата за развитие на селсктите райони "Излъчване на консултански рубрики и клипове по ПРСР в ефира на Дарик радио" с две позиции -позиция 1 "Излъчване на консултанска рубрика по ПРСР" и позиция 2 " Излъчване на информационни радио клипове по ПРСР" РД50-32 22/03/2012 0 178000 BGN
111 479224 09/04/2012 3 3548 831909905 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/ Излъчване на консултански рубрики и клипове по ПРСР в "Канал 3" позиция 1"Излъчване на консултанки рубрики по ПРСР" и позиция № 2"Излъчване на клипове по ПРСР" услуги 1 1 Финансира се по линия на техническа помощ по Програмата за развитие на селсктите райони Излъчване на консултански рубрики и клипове по ПРСР в "Канал 3" позиция 1"Излъчване на консултанки рубрики по ПРСР" и позиция № 2"Излъчване на клипове по ПРСР" РД50-39 30/03/2012 16720 130275893 ЕЛИТ МЕДИА БЪЛГАРИЯ ООД 79992 BGN
112 479225 09/04/2012 3 3548 831909905 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/ Излъчване на консултански рубрики и видеоклипове по ПРСР в предаването "Агрофорум" на ТВ "Евроком"- позиция 1"Излъчване на консултанки рубрики по ПРСР" и позиция № 2 "Излъчване на видеоклипове по ПРСР" услуги 1 1 Финансира се по линия на техническа помощ по Програмата за развитие на селсктите райони Излъчване на консултански рубрики и видеоклипове по ПРСР в предаването "Агрофорум" на ТВ "Евроком"- позиция 1"Излъчване на консултанки рубрики по ПРСР" и позиция № 2 "Излъчване на видеоклипове по ПРСР" РД50-41 30/03/2012 16721 121761999 ЕВРОКОМ-НАЦИОНАЛНА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 129987 BGN
113 481482 02/05/2012 3 3548 831909905 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/ Излъчване на консултантска рубрика и клипове по ПРСР в BBT по позиция 1: Излъчване на консултантска рубрика по ПРСР услуги 1 1 техническата помощ на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) Излъчване на консултантска рубрика по ПРСР РД50-55 24/04/2012 0 96000 BGN
114 481522 02/05/2012 3 3548 831909905 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/ услуги 1 1 Техническата помощ на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) Излъчване на консултантска рубрика по ПРСР РД50-53 20/04/2012 0 201600 BGN
115 481609 03/05/2012 3 3548 831909905 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/ Излъчване на консултантска рубрика и клипове по ПРСР в Bulgaria on air: позиция 1: Излъчване на консултантска рубрика по ПРСР и позиция 2: Излъчване на клипове по ПРСР услуги 1 1 Техническа помощ на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) Излъчване на консултантска рубрика и видеоклипове по ПРСР РД50-45 04/04/2012 0 150000 BGN
116 481616 03/05/2012 3 3548 831909905 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/ Излъчване на консултантска рубрика и радио клипове по ПРСР в радио Bulgaria on air с две обособени позиции: позиция 1: Излъчване на консултантска рубрика по ПРСР и позиция 2: Излъчване на информационни радио клипове по ПРСР услуги 1 1 Техническата помощ на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) злъчване на консултантска рубрика и радио клипове по ПРСР в радио Bulgaria on air с две обособени позиции: позиция 1: Излъчване на консултантска рубрика по ПРСР и позиция 2: Излъчване на информационни радио клипове по ПРСР РД50-46 04/04/2012 0 90000 BGN
117 484962 31/05/2012 3 3548 831909905 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/ "Излъчване на консултантска рубрика и видеоклипове по ПРСР в BTV и BTV Action" с две позиции: Позиция 1: "Излъчване на консултантска рубрика по ПРСР"; Позиция 2: "Излъчване на видеоклипове по ПРСР". услуги 1 1 Финансиране от бюджета на МЗХ по линия на Техническата помощ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. "Излъчване на консултантска рубрика и видеоклипове по ПРСР в BTV и BTV Action" с две позиции:Позиция 1: "Излъчване на консултантска рубрика по ПРСР"; Позиция 2: "Излъчване на видеоклипове по ПРСР". РД 50-70 29/05/2012 0 493009,77 BGN
118 485706 06/06/2012 3 3548 831909905 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/ Излъчване на консултантска рубрика по ПРСР в Радио "Фокус", позиция 1: Излъчване на консултантска рубрика по ПРСР в Радио "Фокус" услуги 1 1 Техническа помощ на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) Излъчване на консултантска рубрика по ПРСР в Радио "Фокус", позиция 1: Излъчване на консултантска рубрика по ПРСР в Радио "Фокус" РД 50-77 31/05/2012 0 100000 BGN
119 489595 04/07/2012 3 3548 831909905 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/ "Излъчване на консултантска рубрика и видеоклипове по ПРСР в Нова телевизия с две обобсобени позиции:позиция 1: "Излъчване на консултантска рубрика" и позиция 2: "Излъчване на видеоколипове по ПРСР" услуги 1 1 Финансирана е от бюджета на МЗХ по линия на Техническа помощ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. "Излъчване на консултантска рубрика и видеоклипове по ПРСР в Нова телевизия с две обобсобени позиции:позиция 1: "Излъчване на консултантска рубрика" и позиция 2: "Излъчване на видеоколипове по ПРСР" РД50-116 21/06/2012 0 425517 BGN
120 490558 10/07/2012 3 3548 831909905 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/ "Излъчване на клипове по ПРСР в телевизия "Кino Nova" услуги 1 1 Финансирането е от бюджета по линия на Техническа помощ от Програмата за развитие на селските райони "Излъчване на клипове по Прср в телевизия Кino Nova" РД50-131 27/06/2012 0 79920 BGN
121 502419 03/10/2012 3 3548 831909905 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/ Излъчване на клипове по ПРСР в програма "Discovery" услуги 1 1 Финансирането е по линия на Техническа помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Излъчване на клипове по ПРСР в програма "Discovery" РД 50-170 29/09/2012 17664 832093629 Нова броудкастинг груп АД - гр. София 79920 BGN
122 508070 08/11/2012 3 3548 831909905 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/ "Излъчване на консултантски рубрики и видеоколипове по ПРСР в ефира на Нова Българска Телевизия": позиция 1:Излъчване на консултантска рубрика по ПРСР"; позиция 2: Излъчване на видеоклипове по ПРСР" услуги 1 1 Финансирането е от бюджета по линия на Техническа помощ от Програмата за развитие на селските райони "Излъчване на консултантски рубрики и видеоколипове по ПРСР в ефира на Нова Българска Телевизия": позиция 1:Излъчване на консултантска рубрика по ПРСР"; позиция 2: Излъчване на видеоклипове по ПРСР" РД50-177 25/10/2012 0 139820 BGN
123 519312 21/01/2013 3 3548 831909905 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/ " Излъчване клипове по ПРСР в телевизия National Geographic" услуги 1 1 Финансиране от бюджета на МЗХ по линия на Техническата помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. " Излъчване клипове по ПРСР в телевизия National Geographic" РД 50-14 14/01/2013 0 80000 BGN
124 519315 21/01/2013 3 3548 831909905 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/ " Излъчване на клипове по ПРСР в ТВ 7" услуги 1 1 Финансиране от бюджета на МЗХ по линия на Техническата помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. " Излъчване клипове по ПРСР в телевизия National Geographic" РД 50-16 15/01/2013 0 265000 BGN
125 520980 29/01/2013 3 3548 831909905 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/ " Излъчване на консултантска рубрика по ПРСР в " Нова телевизия ". услуги 1 1 Финансиране от бюджета на МЗХ по линия на Техническата помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. " Излъчване на консултантска рубрика по ПРСР в " Нова телевизия ". РД 50-20 24/01/2013 0 345667,2 BGN
126 528725 11/03/2013 3 3548 831909905 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/ Излъчване на видеоклипове по ПРСР в ефира на "BNT World" услуги 1 1 Финансиране от бюджета на МЗХ по линия на Техническа помощ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Излъчване на видеоклипове по ПРСР в ефира на "BNT World" РД 50-51 28/02/2013 16794 672350 Българска Национална Телевизия 99960 BGN
127 490920 12/07/2012 3 6647 130169256 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ// Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ с цел повишаване информираността и насочване на вниманието на българското общество към актуалните въпроси, свързани с реализацията на проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ услуги 0 1 Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ с цел повишаване информираността и насочване на вниманието на българското общество към актуалните въпроси, свързани с реализацията на проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 376 05/07/2012 0 60000 BGN
128 490923 12/07/2012 3 6647 130169256 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ// Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ с цел повишаване информираността и насочване на вниманието на българското общество към актуалните въпроси, свързани с реализацията на проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ услуги 0 1 Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ с цел повишаване информираността и насочване на вниманието на българското общество към актуалните въпроси, свързани с реализацията на проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 373 05/07/2012 0 60000 BGN
129 490925 12/07/2012 3 6647 130169256 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ// Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ с цел повишаване информираността и насочване на вниманието на българското общество към актуалните въпроси, свързани с реализацията на проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ услуги 0 1 Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ с цел повишаване информираността и насочване на вниманието на българското общество към актуалните въпроси, свързани с реализацията на проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 374 05/07/2012 0 201500 BGN
130 490927 12/07/2012 3 6647 130169256 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ// Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ с цел повишаване информираността и насочване на вниманието на българското общество към актуалните въпроси, свързани с реализацията на проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ услуги 0 1 Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ с цел повишаване информираността и насочване на вниманието на българското общество към актуалните въпроси, свързани с реализацията на проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 375 05/07/2012 0 53360 BGN
131 502886 05/10/2012 3 6647 130169256 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ// Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" с цел повишанване информираността и насочване на вниманието на българското общество към актуалните въпроси, свързани с реализацията на проекти по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". услуги 0 1 Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 463 03/10/2012 0 272081,81 BGN
132 544810 07/06/2013 3 6647 130169256 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ// Договор за закупуване на програмно време в програмата на Радиоверига „Фокус” услуги 1 1 Проект BG161РО003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013” Закупуване на програмно време в програмата на радиоверигата "Фокус" 355 30/04/2013 0 100000 BGN
133 544828 07/06/2013 3 6647 130169256 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ// Закупуване на програмно време в националната програма на ДАРИК РАДИО. услуги 1 1 Проект BG161РО003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013” Закупуване на програмно време в националната програма на ДАРИК РАДИО 357 30/04/2013 0 150000 BGN
134 544830 07/06/2013 3 6647 130169256 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ// Закупуване на програмно време в програмата на Национална телевизия „Канал 3“. услуги 1 1 Проект BG161РО003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013” Закупуване на програмно време в програмата на Национална телевизия „Канал 3“ 365 30/04/2013 0 80000 BGN
135 424043 25/01/2011 3 3110 000697371 Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ Предоставяне на програмно време за специализирани радио-рубрики в националната програма "Хоризонт" и регионалните радиостанции на Българско национално радио във връзка с информационна кампания на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 год." услуги 1 1 оперативна програма "Околна среда 2007-2013 год.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС "Предоставяне на програмно време за специализирани радио-рубрики в националната програма "Хоризонт" и регионалните радиостанции на Българско национално радио във връзка с информационна кампания на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 год." Д-30-127/23.12.2010год. 13/12/2010 0 129438 BGN
136 435168 13/04/2011 3 3110 000697371 Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ Договор с предмет "Предоставяне на програмно време за специализирана радио-рубрика с продължителност до 20 минути във връзка с информационна кампания на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", сключен на основание чл. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки услуги 1 1 оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз „Предоставяне на програмно време за специализирана радио-рубрика с продължителност до 20 (двадесет) минути във връзка с информационна кампания на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." Д-30-45 24/03/2011 0 208000 BGN
137 439138 27/05/2011 3 3110 000697371 Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ Договор с предмет "Предоставяне на програмно време в програмите на БТВ за излъчване на видеоклип за целите на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." услуги 1 1 оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз Предоставяне на програмно време програмите на БТВ на видеоклип за целите на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 год., с дължина тридесет секунди. Д-30-65 11/05/2011 0 154098,32 BGN
138 439549 30/05/2011 3 3110 000697371 Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ Договор с предмет "Предоставяне на програмно време в програмите на РАДИОКОМПАНИЯ СИ ДЖЕЙ" ООД (Джаз ФМ, Класик ФМ, Радио N-Joy и Z-Rock) за излъчване на аудиоклип за целите на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." услуги 1 1 оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз Предоставяне на програмно време в програмите на РАДИОКОМПАНИЯ СИ ДЖЕЙ" ООД (Джаз ФМ, Класик ФМ, Радио N-Joy и Z-Rock) за излъчване на аудиоклип за целите на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 год., с дължина тридесет секунди. Д-30-66 11/05/2011 0 17953,28 BGN
139 455977 07/11/2011 3 3016 000695324 Министерство на отбраната /МО/ 1450/Р „ Ремонт на сграда № 137 в авиобаза Безмер, за настаняване на летателен и технически състав на СОВН-ГДГП ”. строителство 1 0 ВИ 06-13 05/10/2011 0 300000 BGN
140 463324 06/01/2012 3 3016 000695324 Министерство на отбраната /МО/ 1450/Р „ Ремонт на сграда № 137 в авиобаза Безмер, за настаняване на летателен и технически състав на СОВН-ГДГП ” - Допълнителни СМР. строителство 1 0 06-21 20/12/2011 0 39998,6 BGN
141 476277 23/03/2012 3 3016 000695324 Министерство на отбраната /МО/ Изпълнение на проект 3 AF 31010 "Осигуряване на склад за ГСМ на изтребителна авиация" от Пакет от способности CP5A0062 по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP). строителство 1 0 3 AF 31010 "Осигуряване на склад за ГСМ за изтребителна авиация" в авиобаза Граф Игнатиево ВИ-06-3 20/02/2012 0 6573959,67 BGN
142 490676 11/07/2012 3 3016 000695324 Министерство на отбраната /МО/ Доставка и монтаж на фрагмент от Интегрирана система на НАТО - ICC за ВВС. доставки 1 0 УД 04-24 06/07/2012 0 91715 BGN
143 424638 31/01/2011 3 2880 831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. „Излъчване на специализирана рубрика в предаването „Денят" във връзка с информационната кампания на оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г." услуги 1 1 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/5-01/2008: "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация , контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОПРР, Компонент 2 - Комуникация, информация и публичност". Излъчване на специализирана рубрика в предаването „Денят" във връзка с информационната кампания на оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. РД-02-2910364 08/12/2010 0 99992 BGN
144 424640 31/01/2011 3 2880 831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Излъчване на специализирана рубрика в предаването „Фокус – Добър ден!" във връзка с информационната кампания на оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. услуги 1 1 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/5-01/2008: "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация , контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОПРР, Компонент 2 - Комуникация, информация и публичност". „Излъчване на специализирана рубрика в предаването „Фокус – Добър ден!" във връзка с информационната кампания на оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.". РД-02-2910356 07/12/2010 0 97344 BGN
145 430304 08/03/2011 3 2880 831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Излъчване на специализирана рубрика в предавания, включени в програмите на Българското национално радио, във връзка с информационната кампания на оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. услуги 1 1 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/5-01/2008: "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация , контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОПРР, Компонент 2 - Комуникация, информация и публичност". Излъчване на специализирана рубрика в предавания, включени в програмите на Българското национално радио, във връзка с информационната кампания на оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. РД-02-29-31 11/02/2011 0 99650 BGN
146 430307 08/03/2011 3 2880 831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Излъчване на специализирана рубрика в предаването „БОДИЛНИК" и/или „Уикенд с ТВ7” и други информационни форми във връзка с информационната кампания на оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. услуги 1 1 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/5-01/2008: "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация , контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОПРР, Компонент 2 - Комуникация, информация и публичност". Излъчване на специализирана рубрика в предаването „БОДИЛНИК" и/или „Уикенд с ТВ7” и други информационни форми във връзка с информационната кампания на оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. РД-02-29-30 10/02/2011 0 199200 BGN
147 460839 19/12/2011 3 2880 831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. „Осигуряване на хранилище за документация на хартиен носител по изпълнението на ОПРР”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. услуги 1 1 Проект BG161PO001/5-01/2008/057, „Осигуряване на хранилище за документация на хартиен носител по изпълнението на ОПРР” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/5-01/2008: "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация , контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОПРР. Наемане на недвижим имот, находящ се в гр. София 1532, с. Казичене, ул. „Околовръстен път” № 414, етаж 2 на Терминал 3 на логистичен център “Берс АД”, състоящ се от: помещение 1 – 110 кв. м и помещение 2 – с размери от 80 кв. м., с обща площ на отдаваните площи 190 кв. м, за съхранение на документация на хартиен носител по изпълнение на ОПРР по проект BG161PO001/5-01/2008/057, „Осигуряване на хран РД-02-29-422/12.12.11 12/12/2011 0 54720 BGN
148 475320 15/03/2012 3 2880 831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. „Излъчване на специализирана рубриката във вечерния блок “Денят он ер” в прайм тайм от 19:30 – 21:00 часа: по проект BG161PO001/5-01/2008/044 „Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007 – 2013 г и популяризирането й чрез електронните и печатни медии”. услуги 1 1 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/5-01/2008: "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация , контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОПРР, Компонент 2 - Комуникация, информация и публичност". Излъчване на специализирана рубрика в предаването „Фокус – Добър ден!" във връзка с информационната кампания на оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. РД-02-30-8 28/02/2012 0 132300 BGN
149 475335 15/03/2012 3 2880 831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. „Излъчване на специализирана рубрика в предаването „Денят" във връзка с информационната кампания на оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР услуги 1 1 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/5-01/2008: "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация , контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОПРР, Компонент 2 - Комуникация, информация и публичност". Излъчване на специализирана рубрика в предаването „Фокус – Добър ден!" във връзка с информационната кампания на оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. РД-02-29-15 29/02/2012 0 120750 BGN
150 475338 15/03/2012 3 2880 831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Излъчване на специализирана рубрика в предаването „Фокус – Добър ден!" във връзка с информационната кампания на оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. услуги 1 1 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/5-01/2008: "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация , контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОПРР, Компонент 2 - Комуникация, информация и публичност". Излъчване на специализирана рубрика в предаването „Фокус – Добър ден!" във връзка с информационната кампания на оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. РД-02-29-10 13/02/2012 0 120000 BGN
151 478692 05/04/2012 3 2880 831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. „Излъчване на специализирани рубрики за популяризиране на изпълнението на ОП ‘Регионално развитие” 2007-2013г. по проект BG161PO001/5-01/2008/044 „Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007 – 2013 г и популяризирането й чрез електронните и печатни медии” услуги 0 1 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/5-01/2008: "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация , контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОПРР, Компонент 2 - Комуникация, информация и публичност". „Излъчване на специализирани рубрики за популяризиране на изпълнението на ОП ‘Регионално развитие” 2007-2013г. по проект BG161PO001/5-01/2008/044 „Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007 – 2013 г и популяризирането й чрез електронните и печатни медии” РД-02-29-49 30/03/2012 0 398900 BGN
152 481338 27/04/2012 3 2880 831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. „Излъчване на специализирани рубрики за популяризиране на изпълнението на ОП ‘Регионално развитие” 2007-2013г. по БНТ” услуги 0 1 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/5-01/2008: "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация , контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОПРР, Компонент 2 - Комуникация, информация и публичност". „Излъчване на специализирани рубрики за популяризиране на изпълнението на ОП ‘Регионално развитие” 2007-2013г. по БНТ” РД-02-29 12/04/2012 16794 672350 Българска Национална Телевизия 399975 BGN
153 500599 21/09/2012 3 2880 831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. „Предоставяне на програмно време за излъчване на видеоклипове за целите на проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г.“ от ТВ Седем. услуги 0 1 Оперативна програма "Регинално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР), схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161P0001/1.2-01/2001 "Подкрепа за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради". „Предоставяне на програмно време за излъчване на видеоклипове за целите на проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013“ по TV7. РД-02-29-239 14/09/2012 0 27106,65 BGN
154 500601 21/09/2012 3 2880 831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. „Предоставяне на програмно време за излъчване на видеоклипове за целите на проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г.“ от БНТ. услуги 0 1 Оперативна програма "Регинално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР), схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161P0001/1.2-01/2001 "Подкрепа за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради". „Предоставяне на програмно време за излъчване на видеоклипове за целите на проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013“ от БНТ. РД-02-29-238 14/09/2012 0 49985,11 BGN
155 500603 21/09/2012 3 2880 831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. „Предоставяне на програмно време за излъчване на видеоклипове за целите на проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г.“ от БТВ. услуги 0 1 Оперативна програма "Регинално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР), схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161P0001/1.2-01/2001 "Подкрепа за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради". „Предоставяне на програмно време за излъчване на видеоклипове за целите на проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013“. РД-02-29-237 14/09/2012 0 113543,63 BGN
156 500605 21/09/2012 3 2880 831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. „Предоставяне на програмно време за излъчване на видеоклипове за целите на проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г.“ от Нова ТВ. услуги 0 1 Оперативна програма "Регинално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР), схема за предоставяне на безвъзмезана финансова помощ BG161P0001/1.2-01/2001 "Подкрепа за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради". „Предоставяне на програмно време за излъчване на видеоклипове за целите на проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013“. РД-02-29-236 14/09/2012 17664 832093629 Нова броудкастинг груп АД - гр. София 65856 BGN
157 500606 21/09/2012 3 2880 831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. „Предоставяне на програмно време за излъчване на радиоклипове за целите на проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г.“ отДарик радио. услуги 0 1 Оперативна програма "Регинално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР), схема за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ BG161P0001/1.2-01/2001 "Подкрепа за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради". „Предоставяне на програмно време за излъчване на радиоклипове за целите на проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013“. РД-02-29-246 20/09/2012 0 20285 BGN
158 500756 24/09/2012 3 2880 831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. „Предоставяне на програмно време за излъчване на радиоклипове за целите на проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г.“ от БНР. услуги 0 1 Оперативна програма "Регинално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР), схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161P0001/1.2-01/2001 "Подкрепа за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради". „Предоставяне на програмно време за излъчване на радиоклипове за целите на проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013“ по БНР. РД-02-29-249 21/09/2012 0 16842 BGN
159 520930 29/01/2013 3 2880 831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. доставки 0 1 Договорът е сключен в рамките на проект BG161PO001/5-01/2008/075 „Осигуряване на подходящи условия за работа на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. чрез наемане на сграда извън МРРБ” , който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП ”Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 118 22/01/2013 0 2399994 BGN
160 567614 31/10/2013 3 2880 831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Осигуряване на достъпност, публичност и прозрачност на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. чрез радия с национален ефир услуги 0 1 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-01/2008: "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОПРР, Компонент 2- Комуникация, информация и публичност". Излъчване на специализирани рубрики за популяризиране на изпълнението на ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. по проект BG161PO001/5-01/2008/044 "Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 и популяризирането й чрез електронните и печатни медии". РД-02-36-6 15/10/2013 14889 831476119 Дарик Радио АД, гр. София 120750 BGN
161 621708 01/09/2014 3 2880 831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Осигуряване на достъпност, публичност и прозрачност на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. чрез радия с национален ефир услуги 0 1 Проект BG161PO001/5-01/2008/044 „Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007 – 2013 г и популяризирането й чрез електронните и печатни медии” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-01/2008: "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОПРР, Компонент 2- Комуникация, информация и публичност". Излъчване на специализирани рубрики/аудио клипове за популяризиране на изпълнението на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. по проект BG161PO001/5-01/2008/044 „Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007 – 2013 г. и популяризирането й чрез електронните и печатни медии” РД-02-29-241 01/08/2014 0 100000 BGN
162 621709 01/09/2014 3 2880 831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Осигуряване на достъпност, публичност и прозрачност на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. чрез национални електронни медии- телевизии услуги 0 1 Проект BG161PO001/5-01/2008/044 „Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007 – 2013 г. и популяризирането й чрез електронните и печатни медии” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-01/2008: "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОПРР, Компонент 2- Комуникация, информация и публичност". Излъчване на специализирани рубрики за популяризиране на изпълнението на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. по проект BG161PO001/5-01/2008/044 „Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007 – 2013 г. и популяризирането й чрез електронните и печатни медии” РД-02-29-242 01/08/2014 0 430000 BGN
163 621710 01/09/2014 3 2880 831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Осигуряване на достъпност, публичност и прозрачност на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. чрез национални електroнни медии- телевизии услуги 0 1 Проект BG161PO001/5-01/2008/044 „Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007 – 2013 г и популяризирането й чрез електронните и печатни медии” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-01/2008: "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОПРР, Компонент 2- Комуникация, информация и публичност". Излъчване на специализирани рубрики за популяризиране на изпълнението на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. по проект BG161PO001/5-01/2008/044 „Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007 – 2013 г. и популяризирането й чрез електронните и печатни медии” РД-02-29-245 01/08/2014 0 470000 BGN
164 621711 01/09/2014 3 2880 831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Осигуряване на достъпност, публичност и прозрачност на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. чрез национални електрoнни медии- телевизии услуги 0 1 Проект BG161PO001/5-01/2008/044 „Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007 – 2013 г и популяризирането й чрез електронните и печатни медии” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-01/2008: "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОПРР, Компонент 2- Комуникация, информация и публичност". Излъчване на специализирани рубрики за популяризиране на изпълнението на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. по проект BG161PO001/5-01/2008/044 „Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007 – 2013 г. и популяризирането й чрез електронните и печатни медии” РД-02-29-244 01/08/2014 0 270000 BGN
165 621713 01/09/2014 3 2880 831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Осигуряване на достъпност, публичност и прозрачност на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. чрез национални електронни медии- телевизии услуги 0 1 Проект BG161PO001/5-01/2008/044 „Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007 – 2013 г. и популяризирането й чрез електронните и печатни медии” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-01/2008: "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОПРР, Компонент 2- Комуникация, информация и публичност". Излъчване на специализирани рубрики за популяризиране на изпълнението на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. по проект BG161PO001/5-01/2008/044 „Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007 – 2013 г. и популяризирането й чрез електронните и печатни медии” РД-02-29-246 01/08/2014 0 122000 BGN
166 627999 09/10/2014 3 2880 831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Осигуряване на достъпност, публичност и прозрачност на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. чрез национални електронни медии- телевизии услуги 0 1 Проект BG161PO001/5-01/2008/044 „Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007 – 2013 г. и популяризирането й чрез електронните и печатни медии” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-01/2008: "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОПРР, Компонент 2- Комуникация, информация и публичност". Излъчване на специализирани рубрики за популяризиране на изпълнението на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. по проект BG161PO001/5-01/2008/044 „Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007 – 2013 г. и популяризирането й чрез електронните и печатни медии” РД-02-37-12 12/09/2014 0 369455 BGN
167 423584 20/01/2011 3 2894 000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/ Договор за предоставяне на програмно време услуги 1 1 Оперативна програма "Транспорт" Договор за предоставяне на програмно време ДР-3/12.01.2011 г. 12/01/2011 0 260000 BGN
168 427104 16/02/2011 3 2894 000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/ Договор за предоставяне на програмно време услуги 1 1 Оперативна програма "Транспорт" Договор за предоставяне на програмно време Д-5/08.02.2011г. 08/02/2011 0 180145,6 BGN
169 428314 24/02/2011 3 2894 000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/ Договор за предоставяне на програмно време услуги 1 1 Оперативна програма "Транспорт" Договор за предоставяне на програмно време ДР-4/15.02.2011 15/02/2011 0 166720 BGN
170 461932 28/12/2011 3 2894 000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/ Договор за предоставяне на програмно време. услуги 1 1 Оперативна програма "Транспорт" договор за предоставяне на програмно време Д-73 20/12/2011 0 349756,13 BGN
171 601036 25/04/2014 3 2894 000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/ „Предоставяне на програмно време в регионалните програми на „Дарик радио“ за излъчвания на информационна радиорубрика за целите на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г“ услуги 1 1 Оперативна програма "Транпсорт" ДР-12 16/04/2014 0 41640 BGN
172 603104 13/05/2014 3 2894 000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/ „Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни радио-рубрики за целите на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г“ в регионалните програми на Радио "България он ер" услуги 1 1 Оперативна програма "Транспорт" ДР-13 23/04/2014 0 41496 BGN
173 603106 13/05/2014 3 2894 000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/ „Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни радио-рубрики радио-клипове за целите на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г“ в регионалните програми на Радио "Фокус" услуги 1 1 Оперативна програма "Транспорт" ДР-14 29/04/2014 0 40306,5 BGN
174 608483 13/06/2014 3 2894 000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/ услуги 1 1 Оперативна програма "Транпсорт" 2007-2013 г, ДР-15 31/05/2014 0 41662 BGN
175 615722 17/07/2014 3 2894 000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/ услуги 1 1 Във връзка с изпълнението на проекст BG131PO004-5.0.01-0090 "Популяризиране на Оператовна програма "Транспорт" 2007-2013" сред широката общественост черз сътрудничество с електронните медии: телевизии и радиостанции с регионално и/или местно покритие/обхват за периода 2013-2014г." Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни радио-рубрики и радио-клипове за целите на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 в радио-програмата на БТВ Радио, Радио N-Joy, Радио Z-Rock" ДР-19 11/07/2014 0 41307,1 BGN
176 616301 23/07/2014 3 2894 000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/ услуги 1 1 Във връзка с изпълнението на проекст BG161PO004-5.0.01-0051 "Популяризиране на Оператовна програма "Транспорт" 2007-2013" сред широката общественост черз сътрудничество с електронни медии (телевизии и радиостанции)" Предоставяне на програмно време за излъчване на видео-клипове за целите на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г." ДР-20 18/07/2014 17664 832093629 Нова броудкастинг груп АД - гр. София 124865 BGN
177 619057 13/08/2014 3 2894 000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/ услуги 1 1 Във връзка с изпълнението на проекст BG161PO004-5.0.01-0051 "Популяризиране на Оператовна програма "Транспорт" 2007-2013" сред широката общественост черз сътрудничество с електронни медии (телевизии и радиостанции)" "Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни рубрики за целите на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г." ДР-32 05/08/2014 16794 672350 Българска Национална Телевизия 118400 BGN
178 619058 13/08/2014 3 2894 000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/ услуги 1 1 Във връзка с изпълнението на проекст BG161PO004-5.0.01-0051 "Популяризиране на Оператовна програма "Транспорт" 2007-2013" сред широката общественост черз сътрудничество с електронни медии (телевизии и радиостанции)" "Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни рубрики за целите на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г." ДР-33 05/08/2014 22011 130081393 БТВ Медиа груп ЕАД 124987,2 BGN
179 628973 16/10/2014 3 2894 000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/ „Предоставяне на програмно време за излъчване на видео-клипове за целите на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” услуги 1 1 проект BG161PO004-5.0.01-0090 „Популяризиране на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии: телевизии и радиостанции с регионално и/или местно покритие/обхват за периода 2013-2014 г.” Договорът попада в обхвата на изключението по чл. 4, т. 2 от ЗОП. „Предоставяне на програмно време за излъчване на видео-клипове за целите на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” ДР-37 10/10/2014 0 16556,4 BGN
180 628974 16/10/2014 3 2894 000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/ „Предоставяне на програмно време за излъчване на видео-клипове за целите на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” в програмата на телевизия „Канал 0” услуги 1 1 проект BG161PO004-5.0.01-0090 „Популяризиране на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии: телевизии и радиостанции с регионално и/или местно покритие /обхват за периода 2013-2014 г.” Договорът попада в обхвата на изключението по чл. 4, т. 2 от ЗОП. „Предоставяне на програмно време за излъчване на видео-клипове за целите на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” в програмата на телевизия „Канал 0” ДР-38 10/10/2014 0 15532,5 BGN
181 628976 16/10/2014 3 2894 000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/ „Предоставяне на програмно време за излъчване на видео-клипове за целите на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” услуги 1 1 проект BG161PO004-5.0.01-0090 „Популяризиране на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии: телевизии и радиостанции с регионално и/или местно покритие /обхват за периода 2013-2014 г.” Договорът попада в обхвата на изключението по чл. 4, т. 2 от ЗОП. „Предоставяне на програмно време за излъчване на видео-клипове за целите на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” ДР-40 10/10/2014 0 11040 BGN
182 628979 16/10/2014 3 2894 000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/ „Предоставяне на програмно време за излъчване на видео-клипове за целите на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” услуги 1 1 проект BG161PO004-5.0.01-0090 „Популяризиране на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии: телевизии и радиостанции с регионално и/или местно покритие /обхват за периода 2013-2014 г.” Договорът попада в обхвата на изключението по чл. 4, т. 2 от ЗОП. „Предоставяне на програмно време за излъчване на видео-клипове за целите на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” ДР-39 10/10/2014 0 16631,1 BGN
183 628981 16/10/2014 3 2894 000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/ Предоставяне на програмно време за излъчване на видео-клипове за целите на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” в програмата на телевизия „Шумен” услуги 1 1 проект BG161PO004-5.0.01-0090 „Популяризиране на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии: телевизии и радиостанции с регионално и/или местно покритие /обхват за периода 2013-2014 г.” Договорът попада в обхвата на изключението по чл. 4, т. 2 от ЗОП. Предоставяне на програмно време за излъчване на видео-клипове за целите на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” в програмата на телевизия „Шумен” ДР-41 10/10/2014 0 15287,4 BGN
184 628983 16/10/2014 3 2894 000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/ „Предоставяне на програмно време за излъчване на видео-клипове за целите на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г“ в програмата на телевизия "еТВ" услуги 1 1 проект BG161PO004-5.0.01-0090 „Популяризиране на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии: телевизии и радиостанции с регионално и/или местно покритие /обхват за периода 2013-2014 г.” Договорът попада в обхвата на изключението по чл. 4, т. 2 от ЗОП. „Предоставяне на програмно време за излъчване на видео-клипове за целите на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г“ в програмата на телевизия "еТВ" ДР-42 10/10/2014 0 16263 BGN
185 628985 16/10/2014 3 2894 000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/ „Предоставяне на програмно време за излъчване на видео-клипове за целите на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” услуги 1 1 проект BG161PO004-5.0.01-0090 „Популяризиране на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии: телевизии и радиостанции с регионално и/или местно покритие /обхват за периода 2013-2014 г.” Договорът попада в обхвата на изключението по чл. 4, т. 2 от ЗОП. „Предоставяне на програмно време за излъчване на видео-клипове за целите на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” ДР-43 10/10/2014 0 16530,75 BGN
186 423948 25/01/2011 3 3274 000695395 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ Предоставяне на програмно време в националната програма на „Дарик радио” за излъчване на информационни радио клипове и радио рубрика за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). услуги 0 1 Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", проект BG051PO001-8.2.01 „Подкрепа за информационното осигуряване на ОПРЧР”. Предоставяне на програмно време в националната програма на „Дарик радио” за излъчване на информационни радио клипове и радио рубрика за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). РД 04-4 19/01/2011 14889 831476119 Дарик Радио АД, гр. София 241450 BGN
187 426353 10/02/2011 3 3274 000695395 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) от „Телевизия Европа" АД във връзка с информационната кампания на ОП РЧР до края на 2013 г. услуги 0 1 Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", проект BG051PO001-8.2.01 „Подкрепа за информационното осигуряване на ОПРЧР”. Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) от„Телевизия Европа" АД във връзка с информационната кампания на ОП РЧР до края на 2013 г. РД 04-11 09/02/2011 0 300000 BGN
188 426354 10/02/2011 3 3274 000695395 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) от „ТВ СЕДЕМ” ЕАД във връзка с информационната кампания на ОП РЧР до края на 2013 г. услуги 0 1 Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", проект BG051PO001-8.2.01 „Подкрепа за информационното осигуряване на ОПРЧР”. Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) от „ТВ СЕДЕМ” ЕАД във връзка с информационната кампания на ОП РЧР до края на 2013 г. РД 04-12 09/02/2011 0 300000 BGN
189 427018 16/02/2011 3 3274 000695395 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ Предоставяне на програмно време във Веригата радиостанции "Фокус" за излъчване на информационни аудио клипове и радио рубрики за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). услуги 0 1 Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", проект BG051PO001-8.2.01 „Подкрепа за информационното осигуряване на ОПРЧР”. Предоставяне на програмно време във Веригата радиостанции "Фокус" за излъчване на информационни аудио клипове и радио рубрики за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). РД 04-13 15/02/2011 0 100000 BGN
190 430218 08/03/2011 3 3274 000695395 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) от БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО във връзка с информационната кампания на ОП РЧР до края на 2013 г. услуги 0 1 Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", проект BG051PO001-8.2.01 „Подкрепа за информационното осигуряване на ОПРЧР”. Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) от БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО във връзка с информационната кампания на ОП РЧР до края на 2013 г. РД 04-19 02/03/2011 0 60000 BGN
191 430222 08/03/2011 3 3274 000695395 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) от „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП” АД във връзка с информационната кампания на ОП РЧР до края на 2013 г. услуги 0 1 Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", проект BG051PO001-8.2.01 „Подкрепа за информационното осигуряване на ОПРЧР”. Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) от „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП” АД във връзка с информационната кампания на ОП РЧР до края на 2013 г. РД 04-20 02/03/2011 0 900000 BGN
192 431425 17/03/2011 3 3274 000695395 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) от БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ във връзка с информационната кампания на ОП РЧР до края на 2013 г. услуги 0 1 Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", проект BG051PO001-8.2.01 „Подкрепа за информационното осигуряване на ОПРЧР”. Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) от БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ във връзка с информационната кампания на ОП РЧР до края на 2013 г. РД 04-24 15/03/2011 0 400000 BGN
193 434748 08/04/2011 3 3274 000695395 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) от БТВ Медиа груп ЕАД във връзка с информационната кампания на ОП РЧР до края на 2013 г. услуги 0 1 Проект BG051PO001-8.2.01 по Приоритетна ос 8 "Техническа помощ" но ОП РЧР РД04-27/08.04.2011 г. 08/04/2011 0 250000 BGN
194 493425 01/08/2012 3 3274 000695395 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) и Европейския социален фонд (ЕСФ). услуги 0 1 Проект BG051PO001-8.2.01 Подкрепа за информационното осигуряване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) и Европейския социален фонд (ЕСФ). РД 04-67 27/07/2012 0 650000 BGN
195 493426 01/08/2012 3 3274 000695395 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни аудио клипове и радио рубрика за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) и Европейския социален фонд (ЕСФ). услуги 0 1 Проект BG051PO001-8.2.01 Подкрепа за информационното осигуряване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) и Европейския социален фонд (ЕСФ). РД 04-66 27/07/2012 0 60000 BGN
196 586735 20/02/2014 3 3274 000695395 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ Предоставяне на програмно време в националната програма на „Дарик радио” за излъчване на информационни радио клипове и радио рубрика за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). услуги 0 1 Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", проект BG051PO001-8.2.01 „Подкрепа за информационното осигуряване на ОПРЧР”. Предоставяне на програмно време в националната програма на „Дарик радио” за излъчване на информационни радио клипове и радио рубрика за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). РД04-16 10/02/2014 14889 831476119 Дарик Радио АД, гр. София 60000 BGN
197 600910 25/04/2014 3 3274 000695395 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни аудио спотове и радио рубрики в програма „Хоризонт” на БНР за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). услуги 0 1 Средствата са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект BG051PO001-8.2.01 Предоставяне на на програмно време за излъчване на информационни аудио спотове и радио рубрики в програма „Хоризонт” на БНР за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). РД04-62 23/04/2014 21371 672343 Българско национално радио 14250 BGN
198 664869 04/05/2015 3 3274 000695395 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) от "Нова Броудкастинг Груп" АД във връзка с информационната кампания на ОП РЧР до 31.12.2016 г. услуги 0 1 Средствата са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 1. Нова Броудкастинг Груп АД Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) от "Нова Броудкастинг Груп" АД във връзка с информационната кампания на ОП РЧР до 31.12.2016 г. РД04-87 30/04/2015 0 400000 BGN
199 666762 14/05/2015 3 3274 000695395 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) от "България он ер" ООД във връзка с информационната кампания на ОП РЧР до 31.12.2016 г. услуги 0 1 Средствата са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос "Техническа помощ". 1. „България он ер” ООД Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) от "България он ер" ООД във връзка с информационната кампания на ОП РЧР до 31.12.2016 г. РД04-92 05/05/2015 18107 130065275 България он ер ООД 250000 BGN
200 669325 29/05/2015 3 3274 000695395 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ Предоставяне на програмно време в ефира на радиостанции „Фокус“ за излъчване на информационни аудио клипове и радио рубрики за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) и Европейския социален фонд (ЕСФ) до 31.12.2016 г. услуги 0 1 Средствата са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 1. Фокус Нунти ООД Предоставяне на програмно време в ефира на радиостанции „Фокус“ за излъчване на информационни аудио клипове и радио рубрики за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) и Европейския социален фонд (ЕСФ) до 31.12.2016 г. РД04-97 25/05/2015 0 100000 BGN
201 669326 29/05/2015 3 3274 000695395 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ Предоставяне на програмно време в националната програма на „Дарик радио” за излъчване на информационни аудио клипове и радио рубрики за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) и Европейския социален фонд (ЕСФ) до 31.12.2016 г. услуги 0 1 Средствата са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 1. Дарик Радио АД Предоставяне на програмно време в националната програма на „Дарик радио” за излъчване на информационни аудио клипове и радио рубрики за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) и Европейския социален фонд (ЕСФ) до 31.12.2016 г. РД04-96 21/05/2015 0 150000 BGN
202 671814 16/06/2015 3 3274 000695395 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ Предоставяне на програмно време в ефира на Радио К2 за излъчване на информационни аудио клипове и радио рубрики за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) и Европейския социален фонд (ЕСФ) до 31.12.2016 г. услуги 0 1 Средствата са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 1. Дарик Радио АД Предоставяне на програмно време в ефира на Радио К2 за излъчване на информационни аудио клипове и радио рубрики за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) и Европейския социален фонд (ЕСФ) до 31.12.2016 г. РД04-112 15/06/2015 23712 201950687 Анаили мили ЕООД 40000 BGN
203 671817 16/06/2015 3 3274 000695395 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ Предоставяне на програмно време в ефира на Радио Fresh!, Радио FM+ и Радио Star FM за излъчване на информационни аудио клипове и радио рубрики за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) и Европейския социален фонд (ЕСФ) до 31.12.2016 г. услуги 0 1 Средствата са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 1. Дарик Радио АД Предоставяне на програмно време в ефира на Радио Fresh!, Радио FM+ и Радио StarFM за излъчване на информационни аудио клипове и радио рубрики за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) и Европейския социален фонд (ЕСФ) до 31.12.2016 г. РД04-111 15/06/2015 23713 175189217 Болкан броудкастинг ЕАД 80000 BGN
204 671823 16/06/2015 3 3274 000695395 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ Предоставяне на програмно време в ефира на Радио N-Joy, Радио Z-Rock и bTV Radio за излъчване на информационни аудио клипове и радио рубрики за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) и Европейския социален фонд (ЕСФ) до 31.12.2016 г. услуги 0 1 Средствата са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 1. Дарик Радио АД Предоставяне на програмно време в ефира на Радио N-Joy, Радио Z-Rock и bTV Radio за излъчване на информационни аудио клипове и радио рубрики за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) и Европейския социален фонд (ЕСФ) до 31.12.2016 г. РД04-113 15/06/2015 23714 131117650 Радиокомпания Си Джей ООД 100000 BGN
205 672073 17/06/2015 3 3274 000695395 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ Предоставяне на програмно време в ефира на БГ Радио, Радио Вероника, Радио 1 Рок, Радио Сити, Радио АУРА и Радио Енерджи за излъчване на информационни аудио клипове и радио рубрики за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) и Европейския социален фонд (ЕСФ) до 31.12.2016 г. услуги 0 1 Средствата са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 1. Дарик Радио АД Предоставяне на програмно време в ефира на БГ Радио, Радио Вероника, Радио 1 Рок, Радио Сити, Радио АУРА и Радио Енерджи за излъчване на информационни аудио клипове и радио рубрики за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) и Европейския социален фонд (ЕСФ) до 31.12.2016 г. РД04-114 16/06/2015 23731 121887866 Метрорадио ЕООД 100000 BGN
206 675545 02/07/2015 3 3274 000695395 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) от „бТВ Медиа Груп” ЕАД във връзка с информационната кампания на ОП РЧР до 31.12.2016 г. услуги 0 1 Средствата са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 1. „бТВ Медиа Груп” ЕАД Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) от „бТВ Медиа Груп” ЕАД във връзка с информационната кампания на ОП РЧР до 31.12.2016 г. РД04-118 01/07/2015 0 400000 BGN
207 677050 13/07/2015 3 3274 000695395 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ Предоставяне на програмно време за излъчване в програмата на радио „Веселина“, „Витоша“, „Меджик ФМ“ и „The Voice“, информационни аудио клипове, радио рубрики и имиджови послания за отразяване на събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) до 31.12.2016 г. услуги 0 1 Средствата са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 1. "Радио експрес" АД Предоставянена програмно време за излъчване в програмата на радио „Веселина“, „Витоша“, „Меджик ФМ“ и „The Voice“, информационни аудио клипове, радио рубрики и имиджови послания за отразяване на събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) зо 31.12.2016 г. РД04-128 09/07/2015 0 100000 BGN
208 678974 24/07/2015 3 3274 000695395 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ Предоставяне на програмно време в ефира на Българското национално радио за излъчване на информационни аудио клипове и радио рубрики за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) и Европейския социален фонд (ЕСФ) до 31.12.2016 г. услуги 0 1 Средствата са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 1. Българско национално разио Предоставяне на програмно време в ефира на Българското национално радио за излъчване на информационни аудио клипове и радио рубрики за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) и Европейския социален фонд (ЕСФ) до 31.12.2016 г. РД04-135 22/07/2015 0 100000 BGN
209 684424 26/08/2015 3 3274 000695395 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) от БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ във връзка с информационната кампания на ОП РЧР до 31.12.2016 г. услуги 0 1 Средствата са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 1. Българска национална телевизия Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) от БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ във връзка с информационната кампания на ОП РЧР до 31.12.2016 г. РД04-147 25/08/2015 0 300000 BGN
210 660668 09/04/2015 3 68749 176789478 Министерство на туризма Закупуване на програмно телевизионно време услуги 0 1 Възлагането е извършено на основание чл. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки в изпълнение на Проект BG161O001/3.3-01/2008/001-12 "Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 Евроспорт Телевижън Лимитед, регистрирано във Великобритания;||Дискавъри Комюникейшънс Юръп Лтд., регистрирано във Великобритания;||Нешънъл Джиографик Ченъл Юръп Лимитед, регистрирано във Великобритания;||Евронюз С.А, регистрирано във Франция|| Пълен номер на договора: BG161PO001/3.3-01/2008/001-12-U-013 013 06/03/2015 0 500000 EUR
211 660668 09/04/2015 3 68749 176789478 Министерство на туризма Закупуване на програмно телевизионно време услуги 0 1 Възлагането е извършено на основание чл. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки в изпълнение на Проект BG161O001/3.3-01/2008/001-12 "Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 Евроспорт Телевижън Лимитед, регистрирано във Великобритания;||Дискавъри Комюникейшънс Юръп Лтд., регистрирано във Великобритания;||Нешънъл Джиографик Ченъл Юръп Лимитед, регистрирано във Великобритания;||Евронюз С.А, регистрирано във Франция|| Пълен номер на договора: BG161PO001/3.3-01/2008/001-12-U-014 014 06/03/2015 0 640000 EUR
212 660668 09/04/2015 3 68749 176789478 Министерство на туризма Закупуване на програмно телевизионно време услуги 0 1 Възлагането е извършено на основание чл. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки в изпълнение на Проект BG161O001/3.3-01/2008/001-12 "Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 Евроспорт Телевижън Лимитед, регистрирано във Великобритания;||Дискавъри Комюникейшънс Юръп Лтд., регистрирано във Великобритания;||Нешънъл Джиографик Ченъл Юръп Лимитед, регистрирано във Великобритания;||Евронюз С.А, регистрирано във Франция|| Пълен номер на догоовра: BG161PO001/3.3-01/2008/001-12-U-015 015 09/03/2015 0 850000 EUR
213 660668 09/04/2015 3 68749 176789478 Министерство на туризма Закупуване на програмно телевизионно време услуги 0 1 Възлагането е извършено на основание чл. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки в изпълнение на Проект BG161O001/3.3-01/2008/001-12 "Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 Евроспорт Телевижън Лимитед, регистрирано във Великобритания;||Дискавъри Комюникейшънс Юръп Лтд., регистрирано във Великобритания;||Нешънъл Джиографик Ченъл Юръп Лимитед, регистрирано във Великобритания;||Евронюз С.А, регистрирано във Франция|| Пълен номер на договора: BG161PO001/3.3-01/2008/001-12-U-016 016 16/03/2015 0 550000 EUR
214 553553 05/08/2013 3 3307 125550070 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Омуртаг ЕАД ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ХРАНИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ С ТРАНСПОРТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ДО СКЛАДА НА "МБАЛ-ОМУРТАГ" ЕАД доставки 1 0 МЛЯКО 413 01/08/2013 0 432 BGN
215 553553 05/08/2013 3 3307 125550070 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Омуртаг ЕАД ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ХРАНИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ С ТРАНСПОРТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ДО СКЛАДА НА "МБАЛ-ОМУРТАГ" ЕАД доставки 1 0 ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ 414 01/08/2013 0 10790 BGN
216 553553 05/08/2013 3 3307 125550070 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Омуртаг ЕАД ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ХРАНИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ С ТРАНСПОРТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ДО СКЛАДА НА "МБАЛ-ОМУРТАГ" ЕАД доставки 1 0 ХЛЯБ 415 01/08/2013 0 8610 BGN
217 553553 05/08/2013 3 3307 125550070 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Омуртаг ЕАД ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ХРАНИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ С ТРАНСПОРТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ДО СКЛАДА НА "МБАЛ-ОМУРТАГ" ЕАД доставки 1 0 ЗЕЛЕНЧУЦИ 412 01/08/2013 0 2835,97 BGN
218 553553 05/08/2013 3 3307 125550070 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Омуртаг ЕАД ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ХРАНИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ С ТРАНСПОРТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ДО СКЛАДА НА "МБАЛ-ОМУРТАГ" ЕАД доставки 1 0 ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 411 01/08/2013 0 16785,12 BGN
219 538265 23/04/2013 7 18466 1752013040084 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО Почистване на просека на ВЛ 220 кV “Бреница” от ст. № 72 до ст. № 142 вкл. с изнасяне на отрязаната дървесна маса услуги 0 0 „Почистване на просека на ВЛ 220 кV “Бреница” от ст. № 72 до ст. № 142 вкл. с изнасяне на отрязаната дървесна маса” 12 18/04/2013 0 10377,49 BGN
220 538266 23/04/2013 7 18466 1752013040084 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО Почистване на просека на ВЛ 220 кV “Борован” от ст. № 71 до ст. № 140 вкл. с изнасяне на отрязаната дървесна маса услуги 0 0 Почистване на просека на ВЛ 220 кV “Борован” от ст. № 71 до ст. № 140 вкл. с изнасяне на отрязаната дървесна маса 13 18/04/2013 0 8824,4 BGN
221 538268 23/04/2013 7 18466 1752013040084 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО Почистване на просека на ВЛ 400 кV “Петрохан” от ст. № 140 до ст. № 254 вкл. с изнасяне на отрязаната дървесна маса услуги 0 0 Почистване на просека на ВЛ 400 кV “Петрохан” от ст. № 140 до ст. № 254 вкл. с изнасяне на отрязаната дървесна маса 11 18/04/2013 0 10006,87 BGN
222 538269 23/04/2013 7 18466 1752013040084 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО Почистване на просека на ВЛ 400 кV “Чирен-Вършец” от ст. № 134 до ст. № 240 вкл. с изнасяне на отрязаната дървесна маса” услуги 0 0 Почистване на просека на ВЛ 400 кV “Чирен-Вършец” от ст. № 134 до ст. № 240 вкл. с изнасяне на отрязаната дървесна маса” 10 18/04/2013 0 20172,58 BGN
223 538270 23/04/2013 7 18466 1752013040084 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО Почистване на просека на ВЛ 110 кV “Кармен” от ст. № 13 до ст. № 62 вкл. с изнасяне на отрязаната дървесна маса услуги 0 0 Почистване на просека на ВЛ 110 кV “Кармен” от ст. № 13 до ст. № 62 вкл. с изнасяне на отрязаната дървесна маса 14 18/04/2013 0 3176,78 BGN
224 538271 23/04/2013 7 18466 1752013040084 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО „Почистване на просека на ВЛ 400 кV “Мургаш” от ст. № 169 до ст. № 208 вкл. с изнасяне на отрязаната дървесна маса” услуги 0 0 „Почистване на просека на ВЛ 400 кV “Мургаш” от ст. № 169 до ст. № 208 вкл. с изнасяне на отрязаната дървесна маса” 16 18/04/2013 0 29982,16 BGN
225 538272 23/04/2013 7 18466 1752013040084 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО „Почистване на просека на ВЛ 400 кV „Пионер-Четник” от ст.70 до ст.155 вкл. с изнасяне на отрязаната дървесна маса” услуги 0 0 „Почистване на просека на ВЛ 400 кV „Пионер-Четник” от ст.70 до ст.155 вкл. с изнасяне на отрязаната дървесна маса” 15 18/04/2013 0 10989 BGN
226 538275 23/04/2013 7 18466 1752013040084 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО „Почистване на просека на ВЛ 110 кV “Връшка Чука” от ст. № 24 до ст. № 26 и от ст. № 33 до ст. № 36 вкл. с изнасяне на отрязаната дървесна маса” услуги 0 0 „Почистване на просека на ВЛ 110 кV “Връшка Чука” от ст. № 24 до ст. № 26 и от ст. № 33 до ст. № 36 вкл. с изнасяне на отрязаната дървесна маса” 18 18/04/2013 0 4999,98 BGN
227 538276 23/04/2013 7 18466 1752013040084 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО „Почистване на просека на ВЛ 110 кV „Магура” от ст. № 22 до ст. № 25 и от ст. № 73 до ст. № 76 вкл. с изнасяне на отрязаната дървесна маса” услуги 0 0 „Почистване на просека на ВЛ 110 кV „Магура” от ст. № 22 до ст. № 25 и от ст. № 73 до ст. № 76 вкл. с изнасяне на отрязаната дървесна маса” 17 18/04/2013 0 4960 BGN
228 594464 25/03/2014 7 18466 1752013040084 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на ВЛ 400 кV Чирен - Вършец» от ст. № 220 до ст. №259 с изнасяне на отрязаната дървесна маса услуги 0 0 Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на ВЛ 400 кV Чирен - Вършец» от ст. № 220 до ст. №259 с изнасяне на отрязаната дървесна маса 10 24/03/2014 18901 200135046 Плам Форест ЕООД 29281,82 BGN
229 594467 25/03/2014 7 18466 1752013040084 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута ВЛ 400 кV “Искър” от ст. № 146 до ст. № 148 с изнасяне на отрязаната дървесна маса услуги 0 0 Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута ВЛ 400 кV “Искър” от ст. № 146 до ст. № 148 с изнасяне на отрязаната дървесна маса 8 24/03/2014 18901 200135046 Плам Форест ЕООД 1971,84 BGN
230 594473 25/03/2014 7 18466 1752013040084 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута ВЛ 400 кV “Петрохан” от ст. № 120 до ст. №263 с изнасяне на отрязаната дървесна маса услуги 0 0 Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута ВЛ 400 кV “Петрохан” от ст. № 120 до ст. №263 с изнасяне на отрязаната дървесна маса 9 24/03/2014 0 13605,7 BGN
231 594476 25/03/2014 7 18466 1752013040084 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на ВЛ 400 кV “Пионер-Четник” от ст. № 142 до ст. №143 с изнасяне на отрязаната дървесна маса услуги 0 0 Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на ВЛ 400 кV “Пионер-Четник” от ст. № 142 до ст. №143 с изнасяне на отрязаната дървесна маса 7 24/03/2014 0 2793,44 BGN
232 597717 04/04/2014 7 18466 1752013040084 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО «Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на ВЛ 110 кV Мок» от ст. № 50 до ст. №54 с изнасяне на отрязаната дървесна маса услуги 0 0 «Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на ВЛ 110 кV Мок» от ст. № 50 до ст. №54 с изнасяне на отрязаната дървесна маса 12 03/04/2014 0 3848 BGN
233 597721 04/04/2014 7 18466 1752013040084 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО «Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на ВЛ 110 кV "Златия-Огоста» от ст. № 74 до ст. №83 с изнасяне на отрязаната дървесна маса услуги 0 0 «Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на ВЛ 110 кV "Златия-Огоста» от ст. № 74 до ст. №83 с изнасяне на отрязаната дървесна маса 14 03/04/2014 0 3093,79 BGN
234 597723 04/04/2014 7 18466 1752013040084 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО «Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на ВЛ 110 кV "Милин камък-Леденика» от ст. № 7 до ст. № 160 с изнасяне на отрязаната дървесна маса услуги 0 0 «Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на ВЛ 110 кV "Милин камък-Леденика» от ст. № 7 до ст. № 160 с изнасяне на отрязаната дървесна маса 13 03/04/2014 0 10374,2 BGN
235 597724 04/04/2014 7 18466 1752013040084 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО «Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на ВЛ 110 кV "Калцид» от ст. № 84 до ст. № 102 с изнасяне на отрязаната дървесна маса услуги 0 0 «Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на ВЛ 110 кV "Калцид» от ст. № 7 до ст. № 160 с изнасяне на отрязаната дървесна маса 11 03/04/2014 0 3509,37 BGN
236 598769 10/04/2014 7 18466 1752013040084 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на ВЛ 110 кV „Печ” от ст. № 83 до ст. № 99 с изнасяне на отрязаната дървесна маса.” услуги 0 0 “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на ВЛ 110 кV „Печ” от ст. № 83 до ст. № 99 с изнасяне на отрязаната дървесна маса.” 17 08/04/2014 0 3841,34 BGN
237 598770 10/04/2014 7 18466 1752013040084 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на ВЛ 110 кV Рабиша» от ст. № 22 до ст. №28 с изнасяне на отрязаната дървесна маса услуги 0 0 “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на ВЛ 110 кV Рабиша» от ст. № 22 до ст. №28 с изнасяне на отрязаната дървесна маса 15 08/04/2014 0 3003,52 BGN
238 598772 10/04/2014 7 18466 1752013040084 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на ВЛ 110 кV „Видбол” от ст. № 126 до ст. № 137 с изнасяне на отрязаната дървесна маса” услуги 0 0 “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на ВЛ 110 кV „Видбол” от ст. № 126 до ст. № 137 с изнасяне на отрязаната дървесна маса” 18 08/04/2014 0 3319,68 BGN
239 598777 10/04/2014 7 18466 1752013040084 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на ВЛ 220 кV „Бреница” от ст. № 146 до ст. № 148 с изнасяне на отрязаната дървесна маса” услуги 0 0 “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на ВЛ 220 кV „Бреница” от ст. № 146 до ст. № 148 с изнасяне на отрязаната дървесна маса” 16 08/04/2014 0 1896,96 BGN
240 649012 18/02/2015 7 18466 1752013040084 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО услуги 0 0 „Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 400 кV„Петрохан”, ВЛ 400 кV „Чирен-Вършец”, ВЛ 110 кV „Мок”, ВЛ 110 кV „Бучка”, ВЛ 110 кV „Боровци”експлоатирани от МЕР Монтан 2 05/02/2015 0 46038,75 BGN
241 649022 18/02/2015 7 18466 1752013040084 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 400 кV „Мургаш”, ВЛ 400 кV „Искър”, ВЛ 220 кV „Заря”, ВЛ 220 кV „Борован”, ВЛ 220 кV „Бреница”, ВЛ 110 кV „Милин камък-Амоняк”, ВЛ 110 кV „Пролом-Лъкатник”, ВЛ 110 кV „Роман-Косматица” експлоатирани от МЕПР Враца услуги 0 0 Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 400 кV „Мургаш”, ВЛ 400 кV „Искър”, ВЛ 220 кV „Заря”, ВЛ 220 кV „Борован”, ВЛ 220 кV „Бреница”, ВЛ 110 кV „Милин камък-Амоняк”, ВЛ 110 кV „Пролом-Лъкатник”, ВЛ 110 кV „Роман-Косматица” експлоатирани от МЕПР Враца 3 05/02/2015 0 76300 BGN
242 649036 18/02/2015 7 18466 1752013040084 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО „Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на ВЛ 110 кV „Връшка чука”, ВЛ 110 кV „Печ” експлоатирани от МЕПР Видин” услуги 0 0 „Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на ВЛ 110 кV „Връшка чука”, ВЛ 110 кV „Печ” експлоатирани от МЕПР Видин” 4 05/02/2015 0 6270 BGN
243 700763 04/12/2015 7 18466 1752013040084 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО Отсичане на единични дървета от ст. №262 до ст. №280 на ВЛ 400кV „Петрохан” услуги 0 0 ЕНЕРГО ИМПЕКС ООД, с. Бързия||МАРАНДИ ГРУП ЕООД, гр. Враца||ПЛАМ ФОРЕСТ ЕООД, с. Бързия Отсичане на единични дървета от ст. №262 до ст. №280 на ВЛ 400кV „Петрохан” 38 12/11/2015 0 7752 BGN
244 537835 19/04/2013 7 19246 1752013040070 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Плевен към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 220 кV Вит и ВЛ 110 кV Лозица, Пордим, Румянцево и Цимент на територията на МЕР Плевен услуги 0 0 Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 220 кV Вит и ВЛ 110 кV Лозица, Пордим, Румянцево и Цимент на територията на МЕР Плевен Пл-Дог-9 12/04/2013 0 65507 BGN
245 592772 19/03/2014 7 19246 1752013040070 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Плевен към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 400 кV Родина и Мургаш, ВЛ 220 кV Вит и ВЛ 110 кV Гложене на територията на МЕР Плевен услуги 0 0 Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 400 кV Родина и Мургаш, ВЛ 220 кV Вит и ВЛ 110 кV Гложене на територията на МЕР Плевен Пл-Дог-15 17/03/2014 0 63801 BGN
246 661924 20/04/2015 7 19246 1752013040070 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Плевен към ЕСО Извършване работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на ВЛ 400кV „Родина”, ВЛ 220кV „Вит”, ВЛ 110кV „Лавров- Градина”, ВЛ 110кV „Лозица”, ВЛ 110кV „Пордим- Гривица”, ВЛ 110кV „Острец”, ВЛ 110кV „Калцит” услуги 0 0 1. ЕЛ ЕООД, ЕИК 117043612||2. "Павком" ЕООД, ЕИК 125552630||3. "Аско 67" ЕООД, ЕИК 201184060 ПЛ-ДОГ-19 15/04/2015 0 62964 BGN
247 487662 20/06/2012 7 18646 1752013040122 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Стара Загора към ЕСО “Почистване на просеки на ВЛ 110 кV "Могила", ВЛ 110 кV "Средна гора-Борил", ВЛ 110 кV "Тунджа", ВЛ 220 кV "Шипка" - МЕР Стара Загора, и ВЛ 110 кV "Гурко", ВЛ 110 кV "Морава", ВЛ 110 кV "Жеравна", ВЛ 220 кV "Хемус-Стара планина", ВЛ 220 кV "Овчарица"” - МЕПР Сливен” услуги 0 0 “Почистване на просеки на ВЛ 110 кV "Могила", ВЛ 110 кV "Средна гора-Борил", ВЛ 110 кV "Тунджа", ВЛ 220 кV "Шипка" - МЕР Стара Загора, и ВЛ 110 кV "Гурко", ВЛ 110 кV "Морава", ВЛ 110 кV "Жеравна", ВЛ 220 кV "Хемус-Стара планина", ВЛ 220 кV "Овчарица"” - МЕПР Сливен” 26 20/06/2012 0 45747,6 BGN
248 592912 19/03/2014 7 18646 1752013040122 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Стара Загора към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на електропроводи в МЕР Стара Загора”, Обособена позиция №1: “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 400kV „Соколец”, ВЛ 110kV „Столетов” и ВЛ 110kV „Средна гора - Борил” - МЕР Стара Загора”, Обособена позиция №2: Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110kV „Морава”, ВЛ 110kV „Шивачево” и ВЛ 110kV „Жеравна” – МЕПР Сливен. услуги 0 0 „Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110kV „Морава”, ВЛ 110kV „Шивачево” и ВЛ 110kV „Жеравна” – МЕПР Сливен 6 17/03/2014 0 7267,2 BGN
249 592912 19/03/2014 7 18646 1752013040122 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Стара Загора към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на електропроводи в МЕР Стара Загора”, Обособена позиция №1: “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 400kV „Соколец”, ВЛ 110kV „Столетов” и ВЛ 110kV „Средна гора - Борил” - МЕР Стара Загора”, Обособена позиция №2: Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110kV „Морава”, ВЛ 110kV „Шивачево” и ВЛ 110kV „Жеравна” – МЕПР Сливен. услуги 0 0 „Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 400kV „Соколец”, ВЛ 110kV „Столетов” и ВЛ 110kV „Средна гора - Борил” - МЕР Стара Загора” 7 18/03/2014 0 22122 BGN
250 654381 16/03/2015 7 18646 1752013040122 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Стара Загора към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Столетов”, ВЛ 110 kV „Доброселец”, ВЛ 110 кV „Тунджа” - МЕР Стара Загора и ВЛ 220 кV „Хемус – Стара планина”, ВЛ 110 кV „Жеравна”, ВЛ 110 кV „Шивачево”, ВЛ 110 кV „Гурко” - МЕПР Сливен” услуги 0 0 1. Узана - 99 ЕАД, гр.Габрово; 2. Елто - Перла ООД, гр. Габрово; 3. Шипкалес ЕАД, гр. Казанлък “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Столетов”, ВЛ 110 kV „Доброселец”, ВЛ 110 кV „Тунджа” - МЕР Стара Загора и ВЛ 220 кV „Хемус – Стара планина”, ВЛ 110 кV „Жеравна”, ВЛ 110 кV „Шивачево”, ВЛ 110 кV „Гурко” - МЕПР Сливен” 9 16/03/2015 0 23967 BGN
251 602888 12/05/2014 7 21846 1752013040031 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Благоевград към ЕСО „Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110кV "Божур" и ВЛ 110 110кV "Церово-Тодорка" услуги 0 0 „Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110кV "Божур" и ВЛ 110кV "Церово-Тодорка" 2014/01 09/05/2014 0 15527,5 BGN
252 498599 10/09/2012 7 18446 1752013040115 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Варна към ЕСО Почистване просеки на въздушни линии (ВЛ) от 110 до 750кV, експлоатирани от МЕР Варна и МЕПР Добрич услуги 0 0 Почистване просеки на ВЛ 110-750кV, експлоатирани от МЕР Варна и МЕПР Добрич 51 30/08/2012 0 83168,16 BGN
253 536142 10/04/2013 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО „Почистване на просеки по електропроводи 110кV и 220кV на територията на МЕР Горна Оряховица” услуги 0 0 Почистване просека по електропроводи ВЛ 110 кV “Бачо Киро - Поп Харитон” ГО-6 08/04/2013 0 9037,5 BGN
254 536168 10/04/2013 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО „Почистване на просеки по електропроводи 110кV и 220кV на територията на МЕР Горна Оряховица” услуги 0 0 Почистване просека по електропроводи ВЛ 220 кV “Шипка” ГО-7 08/04/2013 0 9009 BGN
255 536182 10/04/2013 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО „Почистване на просеки по електропроводи 110кV и 220кV на територията на МЕР Горна Оряховица” услуги 0 0 Почистване просека по електропроводи ВЛ 110 кV “Еделвайс” ГО-8 08/04/2013 0 9026,26 BGN
256 536189 10/04/2013 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО „Почистване на просеки по електропроводи 110кV и 220кV на територията на МЕР Горна Оряховица” услуги 0 0 Почистване просека по електропроводи ВЛ 110 кV “Столетов” ГО-9 08/04/2013 0 4921 BGN
257 536226 10/04/2013 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО „Почистване на просеки по електропроводи 110кV и 220кV на територията на МЕР Горна Оряховица” услуги 0 0 Почистване просека по електропроводи ВЛ 110 кV “Боаза” ГО-5 08/04/2013 0 13999,49 BGN
258 536241 10/04/2013 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО „Почистване на просеки по електропроводи 110кV и 220кV на територията на МЕР Горна Оряховица” услуги 0 0 Почистване просека по електропроводи ВЛ 110 кV “Дервеня - Полигон” ГО-4 08/04/2013 0 16268,91 BGN
259 536251 10/04/2013 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО „Почистване на просеки по електропроводи 110кV и 220кV на територията на МЕР Горна Оряховица” услуги 0 0 Почистване просека по електропроводи ВЛ 110 кV “Акация - Шемшево” ГО-2 08/04/2013 0 6800 BGN
260 536258 10/04/2013 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО „Почистване на просеки по електропроводи 110кV и 220кV на територията на МЕР Горна Оряховица” услуги 0 0 Почистване просека по електропроводи ВЛ 110 кV “Раховец” ГО-3 08/04/2013 0 2993,45 BGN
261 536283 10/04/2013 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО „Почистване на просеки по електропроводи 110кV и 220кV на територията на МЕР Горна Оряховица” услуги 0 0 Почистване просека по електропроводи ВЛ 110 кV “Чучура” ГО-16 08/04/2013 0 15850,8 BGN
262 536300 11/04/2013 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО „Почистване на просеки по електропроводи 110кV и 220кV на територията на МЕР Горна Оряховица” услуги 0 0 Почистване просека по електропроводи ВЛ 220 кV “Хемус - Стара планина" ГО-15 08/04/2013 0 30583 BGN
263 536967 15/04/2013 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО „Почистване на просеки по електропроводи 110кV и 220кV на територията на МЕР Горна Оряховица” услуги 0 0 Почистване просека по електропроводи ВЛ 220 кV “Янтра" ГО-11 15/04/2013 0 9107,38 BGN
264 536974 15/04/2013 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО „Почистване на просеки по електропроводи 110кV и 220кV на територията на МЕР Горна Оряховица” услуги 0 0 Почистване просека по електропроводи ВЛ 110 кV “Зая - Буковец" ГО-10 15/04/2013 0 3762,79 BGN
265 536981 15/04/2013 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО „Почистване на просеки по електропроводи 110кV и 220кV на територията на МЕР Горна Оряховица” услуги 0 0 Почистване просека по електропроводи ВЛ 110 кV “Бохот" ГО-12 15/04/2013 0 4390,1 BGN
266 536987 16/04/2013 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО „Почистване на просеки по електропроводи 110кV и 220кV на територията на МЕР Горна Оряховица” услуги 0 0 Почистване просека по електропроводи ВЛ 110 кV “Острец" ГО-13 15/04/2013 0 9772,1 BGN
267 537003 16/04/2013 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО „Почистване на просеки по електропроводи 110кV и 220кV на територията на МЕР Горна Оряховица” услуги 0 0 Почистване просека по електропроводи ВЛ 110 кV “Сечен камък" ГО-14 15/04/2013 0 4964,6 BGN
268 588214 26/02/2014 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Щастливеца” услуги 0 0 “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Щастливеца” ГО-ДОГ-11 26/02/2014 0 4571 BGN
269 588226 26/02/2014 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 220 кV „Янтра” услуги 0 0 “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 220 кV „Янтра” ГО-ДОГ-12 26/02/2014 0 14045,64 BGN
270 588234 26/02/2014 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 220 кV „Вит” услуги 0 0 “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 220 кV „Вит” ГО-ДОГ-13 26/02/2014 0 13091,4 BGN
271 588241 26/02/2014 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Бачо Киро – Поп Харитон” услуги 0 0 “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Бачо Киро – Поп Харитон” ГО-ДОГ-14 26/02/2014 0 7033,4 BGN
272 588463 27/02/2014 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110кV „Столетов” услуги 0 0 “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110кV „Столетов” ГО-ДОГ-16 26/02/2014 0 4137 BGN
273 588466 27/02/2014 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 220 кV „Шипка” услуги 0 0 “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 220 кV „Шипка” ГО-ДОГ-15 26/02/2014 0 6972,62 BGN
274 588470 27/02/2014 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Яворец” услуги 0 0 “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Яворец” ГО-ДОГ-17 26/02/2014 0 5606,5 BGN
275 588475 27/02/2014 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Сечен камък” услуги 0 0 “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Сечен камък” ГО-ДОГ-18 26/02/2014 0 4168,03 BGN
276 588481 27/02/2014 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Еделвайс” услуги 0 0 “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Еделвайс” ГО-ДОГ-19 26/02/2014 0 7004,04 BGN
277 588651 27/02/2014 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Калето” услуги 0 0 “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Калето” ГО-ДОГ-20 27/02/2014 0 8096,75 BGN
278 588654 27/02/2014 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Боаза” услуги 0 0 “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Боаза” ГО-ДОГ-21 27/02/2014 0 11889,5 BGN
279 589217 28/02/2014 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Острец” услуги 0 0 “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Острец” ГО-ДОГ-26 28/02/2014 0 7009,08 BGN
280 589226 04/03/2014 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 400 кV “Родина” услуги 0 0 “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 400 кV “Родина” ГО-ДОГ-25 28/02/2014 17977 200616065 ЕЛ Ивкони ООД, Елена 27363 BGN
281 589232 04/03/2014 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Чучура” услуги 0 0 “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Чучура” ГО-ДОГ-24 28/02/2014 18367 201492130 Шалаверов ЕООД - Елена 11084,75 BGN
282 589238 04/03/2014 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО “ Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 220 кV Хемус и Стара планина” услуги 0 0 “ Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 220 кV Хемус и Стара планина” ГО-ДОГ-23 28/02/2014 0 18014,4 BGN
283 659197 01/04/2015 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Бачо Киро - Поп Харитон” услуги 0 0 1.„ЕЛ-ИВКОНИ” ООД, гр. Елена с подадена оферта №МЕР ГО – 137 #1/03.02.2015 – 09:06 ч. ||2.„ПЛАМЕНА” ЕООД, с.Кайнарджа, с подадена оферта №МЕР ГО – 137 #2/03.02.2015 – 09:08 ч.||3.„ЮКОС-С” ЕООД, гр.Велико Търново с подадена оферта № МЕР ГО – 137 #3/03.02.2015 – 11:24 ч.||4.„БУЛ ЛЕС-2012” ЕООД, гр.Стражица с подадена оферта №МЕР ГО – 137 #4/04.02.2015 – 15:42 ч.||5.„АГРО ЛЕС-2014” ЕООД, гр. Г. Оряховица с подадена оферта №МЕР ГО – 137 #5/05.02.2015 – 09:11 ч. “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Бачо Киро - Поп Харитон” ГО-ДОГ-19 01/04/2015 0 6617,6 BGN
284 659198 01/04/2015 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Яворец” услуги 0 0 1.„ЕЛ-ИВКОНИ” ООД, гр. Елена с подадена оферта №МЕР ГО – 135 #1/03.02.2015 – 08:56 ч. ||2.„ПЛАМЕНА” ЕООД, с.Кайнарджа, с подадена оферта №МЕР ГО – 135 #2/03.02.2015 – 08:58 ч.||3.„ЮКОС-С” ЕООД, гр.Велико Търново с подадена оферта № МЕР ГО – 135 #3/03.02.2015 – 11:17 ч.||4.„БУЛ ЛЕС-2012” ЕООД, гр.Стражица с подадена оферта №МЕР ГО – 135 #4/04.02.2015 – 15:36 ч.||5.„АГРО ЛЕС-2014” ЕООД, гр. Г. Оряховица с подадена оферта МЕР ГО – 135 #5/05.02.2015 – 09:05 ч. “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Яворец” ГО-ДОГ-18 01/04/2015 0 5461,81 BGN
285 659199 01/04/2015 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Острец” услуги 0 0 1.„ЕЛ-ИВКОНИ” ООД, гр. Елена с подадена оферта №МЕР ГО – 136 #1/03.02.2015 – 09:00 ч. ||2.„ПЛАМЕНА” ЕООД, с.Кайнарджа, с подадена оферта №МЕР ГО – 136 #2/03.02.2015 – 09:03 ч.||3.„ЮКОС-С” ЕООД, гр.Велико Търново с подадена оферта ГО – 136 #3/03.02.2015 – 11:19 ч.||4.„БУЛ ЛЕС-2012” ЕООД, гр.Стражица с подадена оферта №ГО – 136 #4/04.02.2015 – 15:39 ч.||5.„АГРО ЛЕС-2014” ЕООД, гр. Г. Оряховица с подадена оферта МЕР ГО – 136 #5/05.02.2015 – 09:08 ч. “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Острец” ГО-ДОГ-17 01/04/2015 0 6977 BGN
286 659203 01/04/2015 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Еделвайс” услуги 0 0 1.„ЕЛ-ИВКОНИ” ООД, гр. Елена с подадена оферта №МЕР-ГО-138#1/03.02.2015 – 09:10 ч. ||2.„ПЛАМЕНА” ЕООД, с.Кайнарджа, с подадена оферта №МЕР-ГО-138#2/03.02.2015 – 09:12 ч.||3.„ЮКОС-С” ЕООД, гр.Велико Търново с подадена оферта № МЕР-ГО-138#3/03.02.2015 – 11:22 ч.||4.„БУЛ ЛЕС-2012” ЕООД, гр.Стражица с подадена оферта №МЕР-ГО-138#4/04.02.2015 – 15:44 ч.||5.„АГРО ЛЕС-2014” ЕООД, гр. Г. Оряховица с подадена оферта МЕР-ГО-138#5/05.02.2015 – 09:13 ч.|||| “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Еделвайс” ГО-ДОГ-20 01/04/2015 0 6906,55 BGN
287 659208 01/04/2015 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Чучура” услуги 0 0 1.„ЕЛ-ИВКОНИ” ООД, гр. Елена с подадена оферта №МЕР-ГО-132#1/03.02.2015 – 8:40 ч. ||2.„ПЛАМЕНА” ЕООД, с.Кайнарджа, с подадена оферта №МЕР-ГО-132#2/03.02.2015 – 8:41 ч.||3.„БУЛ ЛЕС-2012” ЕООД, гр. Стражица с подадена оферта №МЕР-ГО-132#3/03.02.2015 – 11:00 ч.||4.„ЮКОС-С” ЕООД, гр.Велико Търново с подадена оферта №МЕР-ГО-132#4/03.02.2015 – 11:02 ч.||5.„АГРО ЛЕС-2014” ЕООД, гр. Г. Оряховица с подадена оферта №МЕР-ГО-132#5/04.02.2015 – 10:53 ч.|| “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Чучура” ГО-ДОГ-21 01/04/2015 0 13069,76 BGN
288 659424 02/04/2015 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Вардим” услуги 0 0 1.„ЕЛ-ИВКОНИ” ООД, гр. Елена с подадена оферта №МЕР-ГО-130#1/03.02.2015 – 8:28 ч. ||2.„ПЛАМЕНА” ЕООД, с.Кайнарджа, с подадена оферта №МЕР-ГО-130#2/03.02.2015 – 8:32 ч.||3.„БУЛ ЛЕС-2012” ЕООД, гр.Стражица с подадена оферта №МЕР-ГО-130#3/03.02.2015 – 10:52 ч.||4.„ЮКОС-С” ЕООД, гр. В. Търново с подадена оферта №МЕР-ГО-130#4/03.02.2015 – 10:54 ч.||5.„АГРО ЛЕС-2014” ЕООД, гр. Г. Оряховица с подадена оферта №МЕР-ГО-130#5/04.02.2015 – 10:48 ч. “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Вардим” ГО-ДОГ-22 01/04/2015 0 2839,64 BGN
289 659427 02/04/2015 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Зая - Буковец” услуги 0 0 1.„ЕЛ-ИВКОНИ” ООД, гр. Елена с подадена оферта №МЕР ГО – 128#1/02.02.2015 – 15:55 ч. ||2.„ПЛАМЕНА” ЕООД, с.Кайнарджа, с подадена оферта №МЕР ГО – 128#2/02.02.2015 – 16:08 ч.||3.„БУЛ ЛЕС-2012” ЕООД, гр.Стражица с подадена оферта №МЕР ГО – 128#3/03.02.2015 – 09:39 ч.||4.„АГРО ЛЕС-2014” ЕООД, гр. Г. Оряховица с подадена оферта №МЕР ГО – 128#4/03.02.2015 – 09:41 ч.||5.„ЮКОС-С” ЕООД, гр. В. Търново с подадена оферта №МЕР ГО – 128#5/03.02.2015 – 09:43 ч.|| “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Зая - Буковец” ГО-ДОГ-23 01/04/2015 0 6240,15 BGN
290 659430 02/04/2015 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 220 кV „Янтра” услуги 0 0 1.„ЕЛ-ИВКОНИ” ООД, гр. Елена с подадена оферта №МЕР ГО – 127 #1/02.02.2015 – 15:52 ч. ||2.„ПЛАМЕНА” ЕООД, с.Кайнарджа, с подадена оферта №МЕР ГО – 127 #2/02.02.2015 – 16:04 ч.||3.„БУЛ ЛЕС-2012” ЕООД, гр.Стражица с подадена оферта №МЕР ГО – 127 #3/03.02.2015 – 09:33 ч.||4.„АГРО ЛЕС-2014” ЕООД, гр. Г. Оряховица с подадена оферта №МЕР ГО – 127 #4/03.02.2015 – 09:35 ч.||5.„ЮКОС-С” ЕООД, гр.Велико Търново с подадена оферта №МЕР ГО – 127 #5/03.02.2015 – 09:37 ч. “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 220 кV „Янтра” ГО-ДОГ-24 01/04/2015 0 21526,93 BGN
291 659432 02/04/2015 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Боаза” услуги 0 0 1.„ЕЛ-ИВКОНИ” ООД, гр. Елена с подадена оферта №МЕР ГО – 129 #1/02.02.2015 – 15:59 ч.. ||2.„ПЛАМЕНА” ЕООД, с.Кайнарджа, с подадена оферта №МЕР ГО – 129 #2/02.02.2015 – 16:10 ч.||3.„БУЛ ЛЕС-2012” ЕООД, гр.Стражица с подадена оферта №МЕР ГО – 129 #3/03.02.2015 – 09:45 ч.||4.„АГРО ЛЕС-2014” ЕООД, гр. Горна Оряховица с подадена оферта №МЕР ГО – 129 #4/03.02.2015 – 09:47 ч.||5.„ЮКОС-С” ЕООД, гр.Велико Търново с подадена оферта №МЕР ГО – 129 #5/03.02.2015 – 09:49 ч. “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Боаза” ГО-ДОГ-25 01/04/2015 0 7128 BGN
292 659435 02/04/2015 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Мерданя” услуги 0 0 1.„ЕЛ-ИВКОНИ” ООД, гр. Елена с подадена оферта №МЕР-ГО-131#1/03.02.2015 – 8:35 ч. ||2.„ПЛАМЕНА” ЕООД, с.Кайнарджа, с подадена оферта №МЕР-ГО-131#2/03.02.2015 – 8:37 ч.||3.„БУЛ ЛЕС-2012” ЕООД, гр.Стражица с подадена оферта №МЕР-ГО-131#3/03.02.2015 – 10:56 ч.||4.„ЮКОС-С” ЕООД, гр. В. Търново с подадена оферта №МЕР-ГО-131#4/03.02.2015 – 10:58 ч.||5.„АГРО ЛЕС-2014” ЕООД, гр. Г. Оряховица с подадена оферта №МЕР-ГО-131#5/04.02.2015 – 10:51 ч. “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Мерданя” ГО-ДОГ-26 01/04/2015 0 9113,28 BGN
293 660011 06/04/2015 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Столетов” услуги 0 0 1.„ЕЛ-ИВКОНИ” ООД, гр. Елена с подадена оферта №МЕР ГО – 134 #1/03.02.2015 – 08:53 ч.||2.„ПЛАМЕНА” ЕООД, с.Кайнарджа, с подадена оферта №МЕР ГО – 134 #2/03.02.2015 – 08:54 ч.||3.„ЮКОС-С” ЕООД, гр.Велико Търново с подадена оферта №МЕР ГО – 134 #3/03.02.2015 – 11:15 ч.||4.„БУЛ ЛЕС-2012” ЕООД, гр.Стражица с подадена оферта №МЕР ГО – 134 #4/04.02.2015 – 15:33 ч.||5.„АГРО ЛЕС-2014” ЕООД, гр. Г. Оряховица с подадена оферта №МЕР ГО – 134 #5/05.02.2015 – 09:02 ч.|| “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV „Столетов” ГО-ДОГ-27 06/04/2015 0 4039,38 BGN
294 660014 06/04/2015 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 220 кV „Шипка” услуги 0 0 1.„ЕЛ-ИВКОНИ” ООД, гр. Елена с подадена оферта №МЕР-ГО-133#1/03.02.2015 – 8:43 ч.||2.„ПЛАМЕНА” ЕООД, с.Кайнарджа, с подадена оферта №МЕР-ГО-133#2/03.02.2015 – 8:45 ч.||3.„БУЛ ЛЕС-2012” ЕООД, гр.Стражица с подадена оферта №МЕР-ГО-133#3/03.02.2015 – 11:03 ч.||4.„ЮКОС-С” ЕООД, гр.Велико Търново с подадена оферта №МЕР-ГО-133#4/03.02.2015 – 11:06 ч.||5.„АГРО ЛЕС-2014” ЕООД, гр. Г. Оряховица с подадена оферта №МЕР-ГО-133#5/04.02.2015 – 10:55 ч.|| “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 220 кV „Шипка” ГО-ДОГ-29 06/04/2015 0 7012,36 BGN
295 660016 06/04/2015 7 21826 1752013040065 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 220 кV „Хемус - Стара Планина” услуги 0 0 1.„ЕЛ-ИВКОНИ” ООД, гр. Елена с подадена оферта №МЕР ГО – 126 #1/02.02.2015 – 15:49 ч.||2.„ПЛАМЕНА” ЕООД, с.Кайнарджа, с подадена оферта №МЕР ГО – 126 #2/02.02.2015 – 16:03 ч.||3.„БУЛ ЛЕС-2012” ЕООД, гр.Стражица с подадена оферта №МЕР ГО – 126 #3/03.02.2015 – 09:23 ч.||4.„АГРО ЛЕС-2014” ЕООД, гр. Г. Оряховица с подадена оферта №МЕР ГО – 126 #4/03.02.2015 – 09:27 ч.||5.„ЮКОС-С” ЕООД, гр.Велико Търново с подадена оферта №МЕР ГО – 126 #5/03.02.2015 – 09:30 ч.|||| “Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 220 кV „Хемус - Стара Планина” ГО-ДОГ-28 06/04/2015 0 27156,16 BGN
296 506262 30/10/2012 7 21926 1752013040134 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Пловдив към ЕСО Почистване просека по Въздушна линия (ВЛ) 110 кV Юндола услуги 0 0 Почистване на просека по Въздушна линия (ВЛ) 110 кV Юндола 91 25/10/2012 0 4810 BGN
297 508828 14/11/2012 7 21926 1752013040134 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Пловдив към ЕСО Почистване просека по Въздушна линия (ВЛ) 220 кV Шипка услуги 0 0 Почистване на просека по Въздушна линия (ВЛ) 220 кV Шипка 93 08/11/2012 0 15995 BGN
298 538252 23/04/2013 7 21926 1752013040134 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Пловдив към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на електропровод ВЛ 110 кV Халачев-Цветаров услуги 0 0 19 17/04/2013 0 3998,5 BGN
299 538254 23/04/2013 7 21926 1752013040134 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Пловдив към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на електропровод ВЛ 110 кV Ландос-Скутаре услуги 0 0 20 17/04/2013 0 1993 BGN
300 552419 26/07/2013 7 21926 1752013040134 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Пловдив към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на електропровод ВЛ 110 кV Даладжа услуги 0 0 Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на електропровод ВЛ 110 кV Даладжа 40 25/07/2013 0 29040 BGN
301 552460 26/07/2013 7 21926 1752013040134 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Пловдив към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на електропровод ВЛ 110 кV Манастир услуги 0 0 Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на електропровод ВЛ 110 кV Манастир 41 25/07/2013 0 12300 BGN
302 595421 28/03/2014 7 21926 1752013040134 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Пловдив към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV Чая услуги 0 0 Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV Чая 25 26/03/2014 0 28867 BGN
303 595423 28/03/2014 7 21926 1752013040134 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Пловдив към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV Преспа услуги 0 0 Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV Прeспа 26 26/03/2014 0 12355 BGN
304 595424 28/03/2014 7 21926 1752013040134 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Пловдив към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV Стойките услуги 0 0 Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110 кV Стойките 24 26/03/2014 0 22113 BGN
305 659752 06/04/2015 7 21926 1752013040134 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Пловдив към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитут на ВЛ 110 кV Миньор услуги 0 0 "Елто-Перла" ООД, ЕИК 107048493, гр.Габрово, пл."Белорусия" № 2а Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитут на ВЛ 110 кV Миньор 20 03/04/2015 0 18343,5 BGN
306 659753 06/04/2015 7 21926 1752013040134 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Пловдив към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитут на ВЛ 110 кV Устина - Каблешков услуги 0 0 "Елто-Перла" ООД, ЕИК 107048493, гр.Габрово, пл. "Белорусия" № 2а Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитут на ВЛ 110 кV Устина - Каблешков. 21 03/04/2015 0 2894,4 BGN
307 659754 06/04/2015 7 21926 1752013040134 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Пловдив към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитут на ВЛ 110 кV Ландос - Скутаре услуги 0 0 "Елтелком" ООД, ЕИК 115567790, с.Браниполе, община Родопи, област Пловдив, м."Свети Константин" № 050А Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитут на ВЛ 110 кV Ландос - Скутаре. 22 03/04/2015 0 2992 BGN
308 659755 06/04/2015 7 21926 1752013040134 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Пловдив към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитут на ВЛ 110 кV Халачев - Цветаров. услуги 0 0 "Елтелком" ООД, ЕИК 115567790, с.Браниполе, община Родопи, област Пловдив, м."Свети Константин" № 050А Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитут на ВЛ 110 кV Халачев - Цветаров 23 03/04/2015 0 4994 BGN
309 665072 05/05/2015 7 21926 1752013040134 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Пловдив към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитут на ВЛ 110 кV Преспа услуги 0 0 "Транслес-Комерс" ЕООД, ЕИК 120613442, с.Митовска, община Мадан, област Смолян Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитут на ВЛ 110 кV Преспа 30 29/04/2015 0 6988 BGN
310 665073 05/05/2015 7 21926 1752013040134 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Пловдив към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитут на ВЛ 110 кV Чая услуги 0 0 "Транслес-Комерс" ЕООД, ЕИК 120613442, с.Митовска, община Мадан, област Смолян Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитут на ВЛ 110 кV Чая 31 29/04/2015 0 18940 BGN
311 500691 21/09/2012 7 13545 1752013040046 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Русе към ЕСО „Почистване на просеки по електропроводи 110кV и 220кV на територията на МЕР Русе” услуги 0 0 „Почистване на просеки по електропроводи 110кV и 220кV на територията на МЕР Русе” по обособена позиция 1: Почистване просека по електропроводи ВЛ 110 кV “Острово”, ВЛ 220 кV “Стрелец”, ВЛ 110 кV ”Манастирица”, ВЛ 110 кV „Долапите”, ВЛ 110 кV „Божурово-Абланово”, ВЛ 110 кV „Стамболово”, ВЛ 110 кV „Вардим”, ВЛ 110 кV „Орловец”, ВЛ 110 кV ”Ястребово” и обособена позиция 2: Почистване просека по МЕР-РС-ДОГ-47 17/09/2012 0 38870 BGN
312 537678 18/04/2013 7 13545 1752013040046 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Русе към ЕСО „Почистване на просеки по електропроводи 110кV и 220кV на територията на МЕР Русе” услуги 0 0 „Почистване на просеки по електропроводи 110кV и 220кV на територията на МЕР Русе” МЕР-РС-ДОГ-9 18/04/2013 0 44936 BGN
313 595280 27/03/2014 7 13545 1752013040046 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Русе към ЕСО „Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 220kV и ВЛ 110kV на територията на МЕР Русе” услуги 0 0 „Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 220kV и ВЛ 110kV на територията на МЕР Русе” МЕР-РС-ДОГ-9 27/03/2014 0 25893 BGN
314 661402 15/04/2015 7 13545 1752013040046 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Русе към ЕСО „Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 220 kV и ВЛ 110 kV на територията на МЕР Русе“ услуги 0 0 „АСКО 67” ЕООД гр. Попово, ЕИК 201184060 ||"ЕЛ" ЕООД, гр.Русе, ЕИК 117043612 || „ТРАНС ГРУП” ООД, с. Гърчиново, ЕИК 125577402 ||„ПАВКОМ” ЕООД, гр. Попово, ЕИК 125552630|| “Доставка на инсталационни материали, лампи и осветителни тела” МЕР-РС-ДОГ-10 15/04/2015 0 49786 BGN
315 681985 11/08/2015 7 29586 1752013040100 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София град към ЕСО Извършване на работи па разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110kV Павлово - Бистрица. услуги 0 0 1.„ЕЛ-ИВКОНИ” ООД, гр.Елена ||2.„ПЛАМЕНА” ЕООД, с.Кайнарджа||3.„ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ" ЕООД, гр. София|| Извършване на работи па разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110kV Павлово - Бистрица. 29 10/08/2015 0 10875,7 BGN
316 507864 08/11/2012 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО “ Почистване на просека по сервитута на ВЛ 400 кV Сердика ” услуги 0 0 Почистване на просека по сервитута на ВЛ 400 кV Сердика 111 06/11/2012 17977 200616065 ЕЛ Ивкони ООД, Елена 3387,6 BGN
317 508003 08/11/2012 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО “ Почистване на просека по сервитута на ВЛ 400 кV Средногорие” услуги 0 0 Почистване на просека по сервитута на ВЛ 400 кV Средногорие 112 07/11/2012 0 7771 BGN
318 508004 08/11/2012 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО “ Почистване на просека по сервитута на ВЛ 400 кV Чирен-Вършец” услуги 0 0 Почистване на просека по сервитута на ВЛ 400 кV Чирен-Вършец 113 07/11/2012 0 4461,2 BGN
319 508006 08/11/2012 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО “ Почистване на просека по сервитута на ВЛ 110 кV Правец” услуги 0 0 Почистване на просека по сервитута на ВЛ 110 кV Правец 114 08/11/2012 0 16732,63 BGN
320 509445 16/11/2012 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО “ Почистване на просека по сервитута на ВЛ 110 кV Гълъбец услуги 0 0 Почистване на просека по сервитута на ВЛ 110 кV Гълъбец 110 06/11/2012 0 1653 BGN
321 509448 16/11/2012 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО “ Почистване на просека по сервитута на ВЛ 110 кV Братия” услуги 0 0 Почистване на просека по сервитута на ВЛ 110 кV Братия 110 06/11/2012 0 4067 BGN
322 513627 13/12/2012 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО “ Почистване на просека по сервитута на ВЛ 110 Ястребец” услуги 0 0 Почистване на просека по сервитута на ВЛ 110 Ястребец 123 10/12/2012 0 2934,5 BGN
323 513640 13/12/2012 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО “ Почистване на просека по сервитута на ВЛ 110 кV Паскал Мургана” услуги 0 0 Почистване на просека по сервитута на ВЛ 110 кV Паскал Мургана 124 10/12/2012 0 3455,6 BGN
324 524654 20/02/2013 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО “ Почистване на просека по сервитута на ВЛ 220 кV Житен Струма и ВЛ 400кV Мусала ” услуги 0 0 Почистване на просека по сервитута на ВЛ 220 Житен Струма и ВЛ 400кV Мусала 1 15/02/2013 0 12076,8 BGN
325 537819 19/04/2013 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводи ВЛ 110 кV „Брусен”, ВЛ 110 кV „Гергана” и ВЛ 110 кV „Правец” , поддържани от АРГ Ботевград услуги 0 0 Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводи ВЛ 110 кV „Брусен”, ВЛ 110 кV „Гергана” и ВЛ 110 кV „Правец” , поддържани от АРГ Ботевград 13 16/04/2013 0 20678 BGN
326 537820 19/04/2013 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО „Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на електропроводи ВЛ 400 кV „Мусала”, ВЛ 220 кV „Венец”, ВЛ 220кV „Рила 1,2” , ВЛ 110кV „Сокол”, ВЛ 110кV „Бойка Мирово” и ВЛ 110кV „Бойка Мухово”, поддържани от АРГ Костенец” услуги 0 0 „Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на електропроводи ВЛ 400 кV „Мусала”, ВЛ 220 кV „Венец”, ВЛ 220кV „Рила 1,2” , ВЛ 110кV „Сокол”, ВЛ 110кV „Бойка Мирово” и ВЛ 110кV „Бойка Мухово”, поддържани от АРГ Костенец” 17 16/04/2013 0 34338,72 BGN
327 537823 19/04/2013 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО „Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на електропроводи ВЛ 400 кV „Руен”, ВЛ 110кV Фенер поддържани от АРГ Кюстендил” услуги 0 0 „Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на електропроводи ВЛ 400 кV „Руен”, ВЛ 110кV Фенер поддържани от АРГ Кюстендил” 19 16/04/2013 0 28268,3 BGN
328 537828 19/04/2013 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводите ВЛ 110 кV Смолско-Душанци, ВЛ 110 кV Кашана, 110кV Добрила и 110 кV Братия, поддържани от АРГ Пирдоп услуги 0 0 Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводите ВЛ 110 кV Смолско-Душанци, ВЛ 110 кV Кашана, 110кV Добрила и 110 кV Братия, поддържани от АРГ Пирдоп 20 16/04/2013 0 23032 BGN
329 537829 19/04/2013 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на електропровод ВЛ 220 кV „Витоша Верила” поддържан от АРГ Кюстендил услуги 0 0 Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на електропровод ВЛ 220 кV „Витоша Верила”, поддържан от АРГ Кюстендил 12 16/04/2013 0 25295,5 BGN
330 537830 19/04/2013 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО „Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на електропроводи ВЛ 220 кV Оборище – Бенковски, ВЛ 110 кV Гълъбец и ВЛ 110 кV Хребет-Доганово поддържани от АРГ ЦГ” услуги 0 0 „Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на електропроводи ВЛ 220 кV Оборище – Бенковски, ВЛ 110 кV Гълъбец и ВЛ 110 кV Хребет-Доганово поддържани от АРГ ЦГ”. 16 16/04/2013 0 21823,25 BGN
331 537831 19/04/2013 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО „Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на електропровод ВЛ 400 кV Мургаш поддържан от АРГ Ботевград” услуги 0 0 „Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на електропровод ВЛ 400 кV Мургаш поддържан от АРГ Ботевград” 11 16/04/2013 0 37516 BGN
332 537833 19/04/2013 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО „Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на електропроводи ВЛ 110 кV „Пчелинци и ВЛ 110кV Ерма ” поддържани от АРГ Перник услуги 0 0 Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводите ВЛ 110 кV Пчелинци , ВЛ 110 кV Ерма 18 16/04/2013 0 15759,9 BGN
333 537836 19/04/2013 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на електропроводи ВЛ400 кV „Средногорие”, ВЛ 400 кV „Люлин-Рударци” и ВЛ 110 кV „Паскал-Мургана услуги 0 0 „Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на електропроводи ВЛ 400 кV „Мусала”, ВЛ 220 кV „Венец”, ВЛ 220кV „Рила 1,2” , ВЛ 110кV „Сокол”, ВЛ 110кV „Бойка Мирово” и ВЛ 110кV „Бойка Мухово”, поддържани от АРГ Костенец” 15 16/04/2013 0 29495,1 BGN
334 537839 19/04/2013 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО „„Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на електропровод ВЛ 400 кV „Петрохан ” поддържан от АРГ Своге ” услуги 0 0 „„Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на електропровод ВЛ 400 кV „Петрохан ” поддържан от АРГ Своге ” 14 16/04/2013 0 12141,6 BGN
335 594547 25/03/2014 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводи ВЛ 400 кV „Мургаш”, ВЛ 110 кV „Брусен” и ВЛ 110 кV „Правец”, поддържани от АРГ Ботевград услуги 0 0 Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводи ВЛ 400 кV „Мургаш”, ВЛ 110 кV „Брусен” и ВЛ 110 кV „Правец”, поддържани от АРГ Ботевград 16 24/03/2014 14322 102823695 Електроизграждане ЕООД-гр.Бургас 41097 BGN
336 594548 25/03/2014 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводи ВЛ 400 кV „Вежен”, ВЛ 110 кV „Кашана” и ВЛ 110 кV „Гълъбец”, поддържани от АРГ Пирдоп услуги 0 0 Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводи ВЛ 400 кV „Вежен”, ВЛ 110 кV „Кашана” и ВЛ 110 кV „Гълъбец”, поддържани от АРГ Пирдоп 15 24/03/2014 8100 119633370 Ваяна ЕООД - Нова Загора 13620,65 BGN
337 595491 28/03/2014 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО „Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводи ВЛ 400 кV „Руен” и ВЛ 400 кV „Джерман-Осогово”, поддържани от МЕПР Кюстендил” услуги 0 0 14 24/03/2014 0 66016,5 BGN
338 595756 28/03/2014 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводи ВЛ 220 кV „Струма-Студена”;400 кV „Люлин-Рударци”; ВЛ 110 кV „Бучино”; ВЛ 110 кV „Калкас-Огоя”; ВЛ 110 кV „Елица”, поддържани от АРГ Перник услуги 0 0 Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводи ВЛ 220 кV „Струма-Студена”;400 кV „Люлин-Рударци”; ВЛ 110 кV „Бучино”; ВЛ 110 кV „Калкас-Огоя”; ВЛ 110 кV „Елица”, поддържани от АРГ Перник 17 28/03/2014 0 25906,8 BGN
339 595762 28/03/2014 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводи ВЛ 400 кV „Средногорие”, ВЛ 220 кV „Житен - Струма”, ВЛ 220 кV Житен - Малашевци” и ВЛ 110 кV „Паскал-Мургана” , поддържани от АРГ Костинброд услуги 0 0 Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводи ВЛ 400 кV „Средногорие”, ВЛ 220 кV „Житен - Струма”, ВЛ 220 кV Житен - Малашевци” и ВЛ 110 кV „Паскал-Мургана” , поддържани от АРГ Костинброд 18 28/03/2014 0 14916,9 BGN
340 596050 31/03/2014 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводи ВЛ 220 кV „Оборище-Бенковски”, ВЛ 220 кV „Рила 1 и 2”, ВЛ 220 кV „Венец” и ВЛ 110 кV „Хребет - Доганово” , поддържани от АРГ ЦГ услуги 0 0 Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводи ВЛ 220 кV „Оборище-Бенковски”, ВЛ 220 кV „Рила 1 и 2”, ВЛ 220 кV „Венец” и ВЛ 110 кV „Хребет - Доганово” , поддържани от АРГ ЦГ 19 28/03/2014 0 30127,87 BGN
341 596052 31/03/2014 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводи ВЛ 400 кV „Чирен - Вършец”, ВЛ 400 кV „Сердика” и ВЛ 110 кV „Пролом-Скала-Лъкатник”, поддържани от АРГ Своге услуги 0 0 Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводи ВЛ 400 кV „Чирен - Вършец”, ВЛ 400 кV „Сердика” и ВЛ 110 кV „Пролом-Скала-Лъкатник”, поддържани от АРГ Своге 20 28/03/2014 0 26246,64 BGN
342 597835 04/04/2014 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводи ВЛ 400 кV „Мусала”, ВЛ 220 кV „Витоша - Верила”, ВЛ 110 кV „Сокол”, ВЛ 110 кV „Ястребец” и ВЛ 110 кV „Бойка – Мирово”, поддържани от АРГ Костенец услуги 0 0 21 31/03/2014 0 28598,74 BGN
343 630186 23/10/2014 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводи ВЛ 400 кV „Мургаш”, ВЛ 110 кV „Брусен” и ВЛ 110 кV „Правец”, поддържани от АРГ Ботевград услуги 0 0 Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводи ВЛ 400 кV „Мургаш”, ВЛ 110 кV „Брусен” и ВЛ 110 кV „Правец”, поддържани от АРГ Ботевград 68 17/10/2014 0 46490 BGN
344 659663 03/04/2015 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводи ВЛ 110 кV „Гергана”, 110 кV „Правец” и ВЛ 110 кV „Брусен”, поддържани от АРГ Ботевград услуги 0 0 АСКО 67 ЕООД ЕИК 201184060 26 31/03/2015 0 24920,92 BGN
345 659667 03/04/2015 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводи ВЛ 220 кV „Житен - Малашевци” и ВЛ 110 кV „Габер”, поддържани от АРГ Костинброд услуги 0 0 ЕЛ ИВКОНИ ЕИК 200616065 25 30/03/2015 0 3256 BGN
346 659670 03/04/2015 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводи ВЛ 400 кV „Средногорие”, ВЛ 400 кV „Вежен”, ВЛ 110 кV „Братия”, ВЛ 110 кV „Смолско - Душанци”, ВЛ 110 кV „Кашана” и ВЛ 110 кV „Паскал - Мургана”, поддържани от АРГ Пирдоп услуги 0 0 ЕТ "ДАНАИЛОВ - Д. ДАНАИЛОВ - Ф. ДАНАИЛОВА" ЕИК 126662357|| 23 25/03/2015 0 30989,1 BGN
347 660705 09/04/2015 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО „Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропровод 220 кV „Витоша - Верила”, поддържан от АРГ Дупница, АРГ Костенец и АРГ Костинброд” услуги 0 0 ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ ЕООД ЕИК 131464220||ПЛАМЕНА ЕООД ЕИК 118582192||ЕКСПРЕС 79 ЕООД ЕИК 201890140 29 07/04/2015 0 14234,5 BGN
348 660709 09/04/2015 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО „Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводи ВЛ 400 кV „Нишава”, 400 кV „Петрохан” и ВЛ 110 кV „Пролом - Реброво”, поддържани от АРГ Своге” услуги 0 0 ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ ЕООД ЕИК 131464220||ЕЛСТРОЙ ООД ЕИК 120561593 30 07/04/2015 0 20867,5 BGN
349 661497 16/04/2015 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО „Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводи ВЛ 110 кV „Гълъбец”, ВЛ 110 кV „Хребет - Доганово”, ВЛ 220 кV „Оборище - Бенковски” и ВЛ 220 кV „Венец”, поддържани от АРГ София” услуги 0 0 ЕТ "ДАНАИЛОВ-ДИМИТЪР ДАНАИЛОВ-ФАНКА ДАНАИЛОВА - ДИМИТЪР ДАНАИЛОВ" ЕИК 203420171 38 16/04/2015 0 36464,51 BGN
350 661904 20/04/2015 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропровод 400 кV „Чирен Вършец”, поддържан от АРГ Своге услуги 0 0 "ЕЛСТРОЙ" ООД, ЕИК 120561593 35 14/04/2015 0 6362,17 BGN
351 662489 22/04/2015 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропровод 400 кV „Мусала”, поддържан от АРГ Перник и АРГ Костенец услуги 0 0 ЕЛСТРОЙ ООД ЕИК 120561593 24 25/03/2015 0 34514,73 BGN
352 667109 15/05/2015 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропровод ВЛ 400 кV „Мургаш”, поддържан от АРГ Ботевград услуги 0 0 ПЛАМЕНА ЕООД ЕИК 118582192||ЕЛСТРОЙ ООД ЕИК 120561593 ||ЕТ ДАНАИЛОВ-ДИМИТЪР ДАНАИЛОВ-ФАНКА ДАНАИЛОВА-ДИМИТЪР ДАНАИЛОВ ЕИК 203420171 42 12/05/2015 0 21291,51 BGN
353 668184 22/05/2015 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропровод 220 кV „Рила 1 и 2”, поддържан от АРГ София и АРГ Костенец услуги 0 0 ЕЛСТРОЙ ООД ЕИК 120561593||ЕКСПРЕС 79 ЕООД ЕИК 201890140 43 13/05/2015 0 39948,74 BGN
354 668185 22/05/2015 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводи ВЛ 110 кV „Фенер”, ВЛ 110 кV „Кадин мост” и ВЛ 60 кV „Кощана”, подържани от МЕПР Кюстендил услуги 0 0 ЕЛСТРОЙ ООД ЕИК 120561593 44 13/05/2015 0 15661,78 BGN
355 668321 25/05/2015 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводи ВЛ 400 кV „Люлин - Рударци”, ВЛ 220 кV „Житен - Струма”, ВЛ 110 кV „Бучино”, ВЛ 110 кV „Ерма” и ВЛ 110 кV „Славей" услуги 0 0 "Елстрой" ООД ЕИК 120561593|| 28 06/04/2015 0 32119 BGN
356 702280 14/12/2015 7 19306 1752013040012 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на ВЛ 110 кV „Ястребец” услуги 0 0 ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ ЕООД ЕИК 131464220||ЕЛ ИВКОНИ ЕООД ЕИК 200616065||АСКО 67 ЕООД ЕИК 1752013040012 88 19/11/2015 0 24855,8 BGN
357 538641 25/04/2013 3 18666 1752013040027 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Хасково към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110кV Цимбала – Граничар от ст.2 до ст.10 и ВЛ 110кV Славяново – Малево от ст.119 до ст.126 услуги 0 0 Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110кV Цимбала – Граничар от ст.2 до ст.10 и ВЛ 110кV Славяново – Малево от ст.119 до ст.126 10 18/04/2013 0 11442 BGN
358 593537 21/03/2014 7 18666 1752013040027 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Хасково към ЕСО „Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ , експлоатирани от МЕР Хасково, със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1: „ВЛ 400кV Сакар от ст.125 до ст.128”; • Обособена позиция №2: „ВЛ 400кV Одрин ст.110 до ст.113”; • Обособена позиция №3: „ВЛ 110кV Цимбала – Граничар от ст.№ 19-24 ;27-31;64 -70”; • Обособена позиция №4: „ВЛ 110кV Славяново – Малево от ст.76 до ст.85”; • Обособена позиция №5: „ВЛ 110кV Секвоя от ст.1 до ст.5”; • Обособена позиция №6: „ВЛ 110кV Топлика от ст.47до ст.52. ” услуги 0 0 Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ , експлоатирани от МЕР Хасково 8 14/03/2014 0 33792,31 BGN
359 660677 09/04/2015 7 18666 1752013040027 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Хасково към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ , експлоатирани от МЕР Хасково, със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1: „ВЛ 110кV Странджа от ст.48 до ст.49”; • Обособена позиция №2: „ВЛ 110кV Сазлийка от ст.35 до ст.36 и от ст.46 до ст.47”; • Обособена позиция №3: „ВЛ 110кV Славяново – Малево от ст.№ 7 до ст.12А”; • Обособена позиция №4: „ВЛ 110кV Секвоя от ст.10 до ст.15”; • Обособена позиция №5: „ВЛ 110кV Вишеград – Граничар от ст.169 до ст.177”; • Обособена позиция №6: „ВЛ 110кV Даладжа от ст.35 до ст.40; 48-52;64-70;114-116 и 118-120. ” • Обособена позиция №7: „ВЛ110кV Перперек от ст.47до ст.52. ” услуги 0 0 “БАЙРИ ”ЕООД ж.к.”Възрожденци”,бл.25,ап27, гр.Кърджали||ЕТ"Данаилов - Д.Данаилов-Ф.Данаилова", с.Минерални бани обл.Хасково Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ , експлоатирани от МЕР Хасково 8 14/03/2015 0 30942,16 BGN
360 537974 22/04/2013 7 21646 1752013040050 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Шумен към ЕСО „Почистване на просеки на ВЛ 400 kV “Отечество”, ВЛ 220 kV “Тича”, ВЛ 110 kV “Беломорци”, ВЛ 110 kV „Боряна”, ВЛ 110 kV „Бели Лом”” услуги 0 0 „Почистване на просеки на ВЛ 400 kV “Отечество”, ВЛ 220 kV “Тича”, ВЛ 110 kV “Беломорци”, ВЛ 110 kV „Боряна”, ВЛ 110 kV „Бели Лом”” 2ДПП 16/04/2013 0 18692 BGN
361 595103 27/03/2014 7 21646 1752013040050 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Шумен към ЕСО Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на електропроводи в МЕР Шумен услуги 0 0 Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на електропроводи на МЕР Шумен 2ДПП 26/03/2014 0 28603 BGN
362 438827 20/05/2011 3 3580 000695018 Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ Наем на недвижими имоти във връзка с организирането и провеждането на Пролетната сесия на Парламентарната асамблея на НАТО (Варна, 27-30 май 2011 г.), на която Народното събрание на Република България е домакин. услуги 0 0 Договор 155-02-90 13/05/2011 0 134070,6 EUR
363 438977 25/05/2011 3 3580 000695018 Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ Наем на недвижими имоти във връзка с организирането и провеждането на Пролетната сесия на Парламентарната асамблея на НАТО (Варна, 27-30 май 2011 г.), на която Народното събрание на Република България е домакин. услуги 0 0 Договор 155-02-93 18/05/2011 0 203970,55 BGN
364 422419 17/01/2011 3 3255 000695146 Национален статистически институт /НСИ/ услуги 1 0 Предоставяне на програмно време 6 06/01/2011 14889 831476119 Дарик Радио АД, гр. София 50170 BGN
365 433670 01/04/2011 3 3382 131063188 Национална агенция за приходите /НАП/ Договор № 31/ 25.03.2011 г. за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за период от 2 години за сградата на ЦУ на НАП, гр.София. Договор № 32/ 25.03.2011 г. за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за период от 2 години за сградата на УЦ на НАП "Банкя", гр.Банкя доставки 1 0 Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за период от 2 години за сградата на УЦ на НАП "Банкя" 32 25/03/2011 0 12000 BGN
366 433670 01/04/2011 3 3382 131063188 Национална агенция за приходите /НАП/ Договор № 31/ 25.03.2011 г. за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за период от 2 години за сградата на ЦУ на НАП, гр.София. Договор № 32/ 25.03.2011 г. за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за период от 2 години за сградата на УЦ на НАП "Банкя", гр.Банкя доставки 1 0 Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за период от 2 години за сградата на ЦУ на НАП, г.София 31 25/03/2011 0 28000 BGN
367 453131 10/10/2011 3 2878 000649348 "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД Сключване на договор за процесуално представителство услуги 1 0 Договор за процесуално представителство и правни съвети ........ 15/09/2011 0 1600000 EUR
368 505842 25/10/2012 3 4346 0006950890202 Областно пътно управление /ОПУ/ - Велико Търново Абонаментно обслужване на парни и водогрейни котли, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в административната сграда на адрес: гр. Велико Търново, бул. „България” № 34. услуги 1 0 Абонаментно обслужване на парни и водогрейни котли, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в административната сграда на адрес: гр. Велико Търново, бул. „България” № 34. РД-36-01 15/10/2012 0 420 BGN
369 576415 20/12/2013 3 4369 0006950890148 Областно пътно управление /ОПУ/ - Плевен Доставка на въглища за отпление. доставки 1 0 Договор за обществена поръчка ОПУ-13/10.12.2013 г. 10/12/2013 0 18944 BGN
370 421109 04/01/2011 3 3513 000413579 Община Белене "Закупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 03366.128.1 по кадастралната карта на град Белене- одобрена с Заповед РД-18-58/24.09.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК" доставки 0 0 Договор за покупко-продажба на имот 246В 28/12/2010 0 66170 BGN
371 421109 04/01/2011 3 3513 000413579 Община Белене "Закупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 03366.128.1 по кадастралната карта на град Белене- одобрена с Заповед РД-18-58/24.09.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК" доставки 0 0 Договор за покупко-продажба на имот 246А 28/12/2010 0 132340 BGN
372 421109 04/01/2011 3 3513 000413579 Община Белене "Закупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 03366.128.1 по кадастралната карта на град Белене- одобрена с Заповед РД-18-58/24.09.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК" доставки 0 0 Договор за покупко-продажба на имот 246Б 28/12/2010 0 66170 BGN
373 486703 13/06/2012 3 2964 000351558 Община Белово Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на твърдите отпадъци на депото за отпадъци в с.Дъбравите със свои средства и машини на територията на гр.Белово и в седем кметства на територията на община Белово. услуги 1 0 Договор за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на твърдите отпадъци на депото за отпадъци в с.Дъбравите със свои средства и машини на територията на гр.Белово и в седем кметства на територията на община Белово. АРД-68 07/06/2012 0 1200000 BGN
374 452373 04/10/2011 3 3037 000093403 Община Белослав а/осъществяване на процесуална защита и представителство по образуваното към момента адм. дело 7218/2011 г. по описа на Върховния административен съд, ІІІ отд., до приключването му с влязъл в сила окончателен акт пред всички инстанции; б/в случай, че посоченото адм. производство не приключи с окончателен акт, който разрешава по същество спорните въпроси относно законосъобразността на акта, с който е наложена на доверителя финансовата корекция, да заведе необходимото за защита на правата на доверителя гражданско дело и да го представлява пред гражданския съд до свършване на производството по такова дело във всички инстанции. услуги 1 0 а/осъществяване на процесуална защита и представителство по образуваното към момента адм. дело 7218/2011 г. по описа на Върховния административен съд, ІІІ отд., до приключването му с влязъл в сила окончателен акт пред всички инстанции; 98 28/09/2011 0 82259,6 BGN
375 625182 25/09/2014 3 2925 000133634 Община Велико Търново „Контрол по реда и времетраенето на паркирането в „зони за платено паркиране”, дейност по принудително задържане на неправилно паркирани ППС и принудителното им преместване, както и всички други дейности по обслужване на зоната и контрола на нейното функциониране, в това число дейност по продажба на талони за паркиране и таксуване чрез паркинг автомати/в случай, че се поставят такива/ и други видове работи, по изпълнение на ЗДвП и Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново.” услуги 1 0 „Контрол по реда и времетраенето на паркирането в „зони за платено паркиране” 1 17/09/2014 0 16400 BGN
376 625184 25/09/2014 3 2925 000133634 Община Велико Търново „Управление и поддръжка на паркингите, съгласно глава ІІ, раздел ІV от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново и осъществяване на контрол по реда и времетраенето на паркирането в границите на паркингите.” услуги 1 0 Управление и поддръжка на паркингите, съгласно глава ІІ, раздел ІV от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново и осъществяване на контрол по реда и времетраенето на паркирането в границите на паркингите 1 17/09/2014 0 10300 BGN
377 531174 22/03/2013 3 5805 000057001 Община Камено, област Бургас Предоставяне на услуги от медицински персонал, както следва: - извършване на физикални прегледи на пациенти с цел определяне на здравния им статус и оказване на неотложна медицинска помощ; - извършване на основни диагностично- терапевтични процедури - измерване на кръвно налягане, кръвна захар, поставяне на инсулин, инжектиране на предписани лекарствени средства, обработване и превързване на рани и др. услуги 1 0 26 18/03/2013 8857 128506517 Медицински център "Ястреб - Медикъл" ООД - Бургас 48888 BGN
378 439437 28/05/2011 3 2978 000057122 Община Несебър Излъчване на съобщения , отразяващи обществено значими събития ,касаещи дейността на Възложителя. услуги 1 0 Договор за предоставяне на програмно време 149 17/05/2011 0 50000 BGN
379 455400 01/11/2011 3 3553 000530657 Община Сливо поле, област Русе Строителни работи по договор „Право на детство – интегрирани социални услуги за децата от община Сливо поле от 0 до 7 години и техните семейства” № РД09-64/ 15.06.2011 г. строителство 1 1 Проект за социално включване, финансиран със заемни средства (Заем № 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие, като конкретното Споразумение за финансиране е № РД09-64/ 15.06.2011 година по Проект № РД09- 64 „Право на детство – интегрирани социални услуги за децата от община Сливо поле от 0 до 7 години и техните семейства”. Строителни работи по договор „Право на детство – интегрирани социални услуги за децата от община Сливо поле от 0 до 7 години и техните семейства” № РД09-64/ 15.06.2011 г. Д-362 24/10/2011 0 285751,55 BGN
380 504246 15/10/2012 3 3541 000970457 Община Тунджа, област Ямбол „Създаване на уеб сайт и превод на уеб сайта», услуги 1 0 „Създаване на уеб сайт и превод на уеб сайта»,Договор 2007CB16IPO008-2009-1-085-3 -085-3 03/10/2012 0 2200 EUR
381 431521 17/03/2011 7 7945 824033568 "Проучване и добив на нефт и газ" /ПДНГ/ АД - София Доставки на резервни части за сондажно и геофизично оборудване доставки 1 0 1-А 09/03/2011 0 67000 BGN
382 434502 07/04/2011 7 7945 824033568 "Проучване и добив на нефт и газ" /ПДНГ/ АД - София Трудов договор за неопределено време услуги 1 0 Трудов доовор за неопределено време 50 01/04/2011 0 73728 BGN
383 436267 21/04/2011 7 7945 824033568 "Проучване и добив на нефт и газ" /ПДНГ/ АД - София Доставка на работно облекло, обувки и лични предпазни средства доставки 1 0 2-А 18/04/2011 0 70000 BGN
384 436651 28/04/2011 7 7945 824033568 "Проучване и добив на нефт и газ" /ПДНГ/ АД - София Доставки на специализирано сондажно оборудване и резервни части доставки 1 0 3-А 20/04/2011 0 154900 BGN
385 438528 18/05/2011 7 7945 824033568 "Проучване и добив на нефт и газ" /ПДНГ/ АД - София Доставка на оборудване за сондажни обсадни колони доставки 1 0 Доставка на оборудване за сондажни обсадни колони 4-А 16/05/2011 0 67900 BGN
386 454644 25/10/2011 7 7945 824033568 "Проучване и добив на нефт и газ" /ПДНГ/ АД - София Доставка на резервни части за сондажно и помпено оборудване за добив на нефт и газ и резервни части за сеизмични вибратори доставки 1 0 Доставка на резервни части за сондажно и помпено оборудване за добив на нефт и газ и резервни части за сеизмични вибратори 5-А 17/10/2011 0 148500 BGN
387 459985 12/12/2011 7 7945 824033568 "Проучване и добив на нефт и газ" /ПДНГ/ АД - София Доставка на резервни части и инструменти за сеизмично и сондажно оборудване. доставки 1 0 Доставка на резервни части и инструменти за сеизмично и сондажно оборудване 6-А 02/12/2011 0 208000 BGN
388 467099 03/02/2012 7 7945 824033568 "Проучване и добив на нефт и газ" /ПДНГ/ АД - София Доставка на сондажни инструменти за безопасност доставки 1 0 Доставка на резервни части и инструменти за сеизмично и сондажно оборудване 1-А 30/01/2012 0 41600 BGN
389 510060 21/11/2012 3 6805 1218582201471 Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Видин Обсужване на служителите на РЗОК Видин от служба по трудова медицина услуги 1 0 за обслужване от служба по трудова медицина РД 14-06 19/11/2012 0 2034 BGN
390 574676 13/12/2013 3 6805 1218582201471 Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Видин Обсужване на служителите на РЗОК Видин от служба по трудова медицина услуги 1 0 за обслужване от служба по трудова медицина РД 14-08 09/12/2013 0 2072 BGN
391 577948 07/01/2014 7 23986 131285259 Ситигаз България АД строителство 1 0 Изпълнение на инженеринг или всички работи по реализация на газопроводни системи и газови съоръжения на територията на газоразпределителен район Тракия, с придадени Общини Кърджали, Велинград, Павел Баня, Гурково, Твърдица, Габрово, Силистра, Тутракан, Главиница, Алфатар и Виница, съобразно одобреният с Решение № И5-Л-209/03.06.2013., Решение № И1-Л-358/29.08.2011г. и Решение № ТПрГ-1/26.01.2012г. 1 02/01/2014 0 63000000 BGN
392 577975 07/01/2014 7 23986 131285259 Ситигаз България АД услуги 1 0 Поддържане на разпределителни газопроводи, прилежащи съоръжения: АГРС, ГРП, ГЗРП, ГЗП, одориращи станции и др., ремонтиране на разпределителни газопроводи, прилежащи съоръжения: АГРС, ГРП, ГЗРП, ГЗП, одориращи станции и др., преустройване на разпределителни газопроводи, прилежащи съоръжения: АГРС, ГРП, ГЗРП, ГЗП, одориращи станции и др., съобразно бизнес-плана за газоснабдителен район Тракия с пр 1 02/01/2014 0 4800000 BGN
393 432844 29/03/2011 7 3055 121683785 "Столичен електротранспорт" ЕАД - София “Доставка и монтаж на 1 (един) бр. мобилна токоизправителна подстанция и реконструкция на 3 (три) бр. стационарни токоизправителни подстанции” доставки 0 0 “Доставка и монтаж на 1 (един) бр. мобилна токоизправителна подстанция и реконструкция на 3 (три) бр. стационарни токоизправителни подстанции” 70 21/03/2011 0 6111276,25 EUR
394 455193 31/10/2011 3 2939 000696327 Столична община „Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община – изграждане на общностен център „Слатина”” строителство 1 0 „Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община – изграждане на общностен център „Слатина”” РД-55-588 24/10/2011 0 1267728,98 BGN
395 456266 08/11/2011 3 2939 000696327 Столична община „Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община – изграждане на общностен център „Овча Купел”” строителство 1 0 „Соци