одобрен

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерии в област Монтана към 17.03.2020 г.

Уникален идентификатор:  a8bd7ac0-0ecf-4e41-9a06-23221baf1d9f

Описание:

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерии в област Монтана към 17.03.2020 г.

дрогерии здравеопазване област Монтана РЗИ-Монтана

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-18 14:22:58
  • Създаден от: n.belcheva
  • Последна промяна: 2020-03-18 15:12:56
  • Последно променил: n.belcheva

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДРОГЕРИЯ

номер и дата на издаденото удостоверение седалище и адрес на лицето получило удостоверение за регистрация на дрогерия Пол /м -1, ж - 0/ име и адрес на ръководителя на дрогерията адрес на дрогерията дата на прекратяване на регистрацията и основанието за това забележки по вписваните обстоятелства
0067 / 03.11.2000 г. ЕТ "Здраве М - Младенка Славчева" - гр. Монтана, ж.к."Младост 2" бл.10, вх. Е, ап. 15 Младенка Горанова гр. Монтана, ж.к."Младост 2" бл. 32 10.10.2011 г. със заповед № 05–2–153 на Директор РЗИ - Монтана и на основание чл.241, ал.1, т. 5 от ЗЛПХМ и промяна в предназначението на обекта, който вече не е дрогерия
0069 / 13.11.2000 г. ЕТ "Лотос Станислава Илиева" - гр. Монтана, ул. "Неофит Рилски" № 10, вх. Б, ап. 2 Каролина Илиева гр. Монтана, ул. "Св. Климент Охридски" № 47 10.10.2011 г. със заповед № 05–2–152 на Директор РЗИ - Монтана и на основание чл.241, ал.1, т. 5 от ЗЛПХМ и промяна в предназначението на обекта, който вече не е дрогерия
0186 / 15.05.2001 г. "Универс Фарма 96" ЕООД - гр. Вълчедръм, ул. "България" № 18 Елена Декина с. Долни Цибър, ул. "Първа" № 9, община Вълчедръм 10.10.2011 г.със заповед № 05–2–154 на Директор РЗИ - Монтана и на основание чл.241, ал.1, т. 5 от ЗЛПХМ и промяна в предназначението на обекта, който вече не е дрогерия
0201 / 11.07.2001 г. ЕТ "Лечител 2001 - Петкана Кюфова" - гр. Монтана, ул. "П. Яворов" № 6 Петкана Кюфова гр. Монтана, ул. "Веренишка " № 33 10.10.2011 г.със заповед № 05–2–151 на Директор РЗИ - Монтана и на основание чл.241, ал.1, т. 5 от ЗЛПХМ и промяна в предназначението на обекта, който вече не е дрогерия
0211 / 27.07.2001 г. ЕТ " Димитър Филипов" - с.Ковачица, община Лом Димитър Филипов с.Ковачица, община Лом
0443 / 03.10.2003 г. ЕТ " МР - 2000 - Мариян Маринов" - гр.Берковица, ж.к."Заряница" бл.8, ет.4, ап.12 Мариян Маринов гр.Берковица, ул."Зравец" парцел 1 кв. 28 02.11.2011 г. със заповед № 05-2-175 на Директор РЗИ - Монтана и на основание чл.241,ал.1,т.5 от ЗЛПХМ и подадена молба № 06-1-4466/28.10.2011 г. от управителя на ЕТ "МР-2000-Мариян Маринов"
0444 / 03.10.2003 г. ЕТ " Д-р Кристиян Б. Цеков" - гр. Лом, ул. "Хан Kрум" № 3 Савина Дончева гр. Лом, ул."Софийска" № 58 А 18.11.2019 г. със заповед № РД-КД-1 на Директор РЗИ - Монтана и на основание чл.241,ал.1,т.5 от ЗЛПХМ и подадена молба № 14-676/12.11.2019 г. от управителя на ЕТ "Д-р Кристиян Б.Цеков" гр. Лом
656 / 24.11.2005 г. ЕТ " Цвети Чавдар Антонов" - гр. Лом, ул. "Филип Тотю" № 2, ет.1, ап.1 Д-р Чавдар Антонов с. Сталийска махала - УПИ III кв. 51, област Монтана 26.09.2014 г. със заповед № КД-02-03-70 на Директор РЗИ - Монтана и на основание чл.240а,ал.1,т.1 от ЗЛПХМ и подадена молба № КД-02-03-7705/25.09.2014 г. от управителя на ЕТ "Цвети Чавдар Антонов" - гр. Лом
773 / 31.03.2007 г. ЕТ " Цвети Чавдар Антонов" - гр. Лом, ул. "Филип Тотю" № 2, ет.1, ап.1 Крумка Спасова с. Крива бара - имот VIII кв. 24, област Монтана 19.05.2014 г. със заповед № КД-02-03-44 на Директор РЗИ - Монтана и на основание чл.240а,ал.1,т.1 от ЗЛПХМ и подадена молба № КД-02-03-4821/16.05.2014 г. от управителя на ЕТ "Цвети Чавдар Антонов" - гр. Лом
831 / 08.10.2007 г. "Флоранс - Н" ЕООД - гр. Монтана, ж.к."Младост 2" бл.13, вх. Б ап. 20 Йорданка Шокова гр. Монтана, ул. "Александър Стамбоийски" № 11 10.10.2011 г. със заповед № 05–2–149 на Директор РЗИ - Монтана и на основание чл.241, ал.1, т. 5 от ЗЛПХМ и промяна в предназначението на обекта, който вече не е дрогерия
846 / 28.11.2007 г. "Фармахит" ЕООД - гр.София, общ. Искър, ж.к. "Дружба" ул."Хайделберг" № 1 Анна Илиева гр. Монтана, бул. "Трети март", Хипермаркет "Кауфланд" № 139 10.10.2011 г. със заповед № 05–2–150 на Директор РЗИ - Монтана и на основание чл.241, ал.1, т. 5 от ЗЛПХМ и промяна в предназначението на обекта, който вече не е дрогерия
857 / 10.01.2008 г. "Нова Медика" ЕООД - гр. Пловдив, ул. "Белград" № 8 Цветелина Спасова гр. Монтана, ул."Цар Борис III" № 17 23.12.2011 г. със заповед № 05-2-193 на Директор РЗИ - Монтана и на основание чл. 241,ал.1,т.5 от ЗЛПХМ и подадена молба № 06-1-5526/22.12.2011 г. от управителя на "Нова Медика"ЕООД
1091 / 16.05.2011 г. ЕТ "Успех - Венеция Владимирова" - с.Медковец, ул."Георги Димитров" № 19 Венеция Владимирова с.Василовци, ул."Димитър Благоев" № 1 А, община Брусарци 16.07.2015 г. със заповед № КД-02-03-43 на Директор РЗИ - Монтана и на основание чл.240а,ал.1,т.1 от ЗЛПХМ и подадена молба № КД-02-03-3522/02.07.2015 г. от управителя на ЕТ "Успех - Венеция Владимирова" - с. Медковец
120001 / 10.10.2011 г. "Глобалмед С ” ЕООД - гр.София община Столична, ул. „ Цар Асен № 85, ет. 3 ап 9. D & M Валентин Янчев гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” № 2
120002/12.09.2012 г. "Радибож" ЕООД гр.Монтана ул."Стамен Илиев" 83 Божидар Иванов с.Смоляновци, община Монтана
120003/20.09.12 г. "Аптеката" ЕООД гр.Лом ул."Славянска" 66 Боянка Бузина с.Септемврийци, община Вълчедръм област Монтана 20.10.2016 г. със заповед № КД-02-03-59 на Директор РЗИ - Монтана и на основание чл. 240a, ал.1, т. 1 от ЗЛПХМ и подадена молба от с № КД-02-03-5944/17.10.2016г. От управителя на Аптеката ЕООД - Боян Иванов Иванов
120004/28.06.13 г. "Аптеката" ЕООД гр.Лом ул."Славянска" 66 Нели Василева с. Замфирово, община Берковица, област Монтана 07.03.2014 г. със заповед № КД-02-03-20 на Директор РЗИ - Монтана и на основание чл. 293, ал.2 от ЗЛПХМ
120005/16.10.2014 г. "Адис-Петър Пейчев" ЕООД гр. Лом, ул. "Пристанищна" 26 Бойка Тодорова гр. Лом, ул. "Пристанищна" № 1 16.04.2018 г. със заповед № КД-02-03-3026/1 от 24.04.2018г. на Директор РЗИ - Монтана и на основание чл. 240a, ал.1, т. 1 от ЗЛПХМ и подадена молба от с вх. № КД-02-03-3026/18.04.2018г. от управителя на"Адис-Петър Пейчев" ЕООД - Петър Пейчев
РД-1349-1/24.10.2019 г. "Аптеката" ЕООД гр.Лом ул."Славянска" 66 Лилия Петрова с. Медковец, ул. "Георги Димитров" № 26
РД-1349-1/16.03.2020 г. "Еварос" ЕООД гр. Бяла Слатина, кв. 88, бл.1, вх. Б, ет. 3, ап.23 Янка Асенова гр. Вършец, ул. "Република" № 75