одобрен

Регистър на разпоредителните сделки с имоти за 2019 година

Уникален идентификатор:  a91bdf7f-e616-4050-a87f-89c31de8c8e5

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-14 15:07:34
  • Създаден от: nayden_naydenov
  • Последна промяна: 2020-02-14 15:07:34

Вид сделка и начин на разпореждане

Данни за имота и насрещната страна на сделката

Пазарна оценка /без ддс/ лв.

Данъчна оценка лв.

Оценка опреде-лена от ОбС лв.

Крайна цена на сделката лв.

1 Продажба публ. търг 16.01.19 г. Поземлен имот с ид. 81414.121.8, 6139 м2- гр. Чирпан „Нева Агро” ЕООД АОС №2873/30.01.2019 г. 6600 1148.3 6600 6700
2 Продажба публ. търг 16.01.19 г. Поземлен имот с ид. 81414.502.1117, 238 м2- гр. Чирпан Димка Тенчева Бонева АОС №2875/30.01.2019 г 6900 6672.3 6900 7000
3 Продажба публ. търг 23.01.19 г. УПИ III-общ., кв.11, 1280 м2- с. Държава Станимир Колев Стойчев АОС №1475/23.01.2008 г. 1900 1779.1 1900 1900
4 Дарение Решение №219/12.03.09 г. на Общински съвет-Чирпан Сграда, представляваща имот с ид. 31070.64.179.1, построена в общински поземлен имот с ид. 31070.64.179, с. Златна ливада Старозагорска митрополия АОС №2886/03.05.2019 г. - 812.4 Безвъз-мездно Безвъз-мездно
5 Дарение Решение №444/27.09.18 г. на Общински съвет-Чирпан Сграда-параклис „Свети Илия”, представляваща имот с ид. 81414.501.141.1, построена в общински имот с ид. 81414.501.141, гр. Чирпан Старозагорска митрополия АОС №2869/30.01.2019 г. - 15717.2 Безвъз-мездно Безвъз-мездно
6 Продажба по чл.17 от ЗУТ 120/1440 ид.ч.от УПИ IV-150, кв.10-с. Спасово „Добро 7” ООД 360 237.6 360 360
7 Продажба по чл.17 от ЗУТ 7/508 ид.ч.от УПИ VI-205, кв.21-с. Целина „Бегто” ЕООД 14 - 14 14
8 Продажба по чл.17 от ЗУТ 9/488 ид.ч.от УПИ XVII-205, кв.21-с. Целина „Бегто” ЕООД 18 - 18 18
9 Продажба по чл.17 от ЗУТ 64/1460 ид.ч.от УПИ I-133, кв.36а-с. Златна ливада Ангел Димитров Иванов 128 - 128 128
10 Продажба по чл.17 от ЗУТ 8/724 ид.ч.от УПИ IX-67, кв.3-с. Целина „Бегто” ЕООД 16 - 16 16
11 Продажба по чл.35 от ЗОС 1/2 ид.ч. от поземлен имот с ид. 81414.503.54, 234 м2-гр. Чирпан Михаил Методиев Асенов АОС №2929/10.12.2019 г. 1946.1 1946.1 1946.1 1946.1
12 Продажба по чл.35 от ЗОС Поземлен имот с ид. 81414.502.376, 314 м2-гр. Чирпан Георги Йовчев Минчев, Атанас Станчев Станчев, Петър Генов Минчев /при равни права – по 1/3 ид.ч. за всеки от тях/ АОС №2926/03.09.2019 г. 3294.2 3294.2 3294.2 3294.2