одобрен

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС - КСФ към 31-12-2017

Уникален идентификатор:  a9376c80-9b7c-4f1d-9402-99edb33f09f2

2017 бюджет Неделино Община Неделино Nedelino Municipality Nedelino

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-07 14:50:20
  • Създаден от: simeon_rodopski
  • Последна промяна: 2019-03-07 14:50:20
Няма информация за показване