одобрен

XML схема за структурата на регистри на предприятията, които имат разрешение за предоставяне на интегрираната мобилна спътникова система

Уникален идентификатор:  a941ed7b-fed1-4397-8ec1-e5c3a0b24086

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: XML

  • Създаден на: 2016-06-02 10:59:23
  • Създаден от: zasenova
  • Последна промяна: 2019-07-01 15:07:26
  • Последно променил: migrate_data