одобрен

Производители на първични продукти, регистрирани в съответствие с чл.1, т.2 от Наредба № 26 от 14 октoмври 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Уникален идентификатор:  a943e394-23e4-43b1-9986-f7c377f71d7a

Описание:

Набора от данни съдържа информация за производителите на първични продукти, регистрирани в съответствие с чл.1, т.2 от Наредба № 26 от 14 октoмври 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

храни

Текуща версия: 13

Показвана версия: 13

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-18 12:50:42
  • Създаден от: kr_stoeva
  • Последна промяна: 2020-03-20 15:54:55
  • Последно променил: a_popnikolova

"Регистрационен_номер"

Номер_на_удостоверение

Фирма

Адрес

Вид_Обект

Адрес_на_обекта

Храни

Статус

0119001 1/16.08.2016 ЕТ "КИРИЛ МАНОВ-82" Благоевград-Симитли-Симитли-УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" №36 ОБРАБОТКА И ТЪРГВИЯ НА ДРЕБНО НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО ЗА ДИРЕКТНА ДОСТАВКА Благоевград-Симитли-Симитли-КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР В.прясно мляко ACTIVE
0119002 2/02.06.2017 --- 2920-0219 Благоевград-Гоце Делчев-Гоце Делчев-УЛ. ИГЛИКА №5 В.трупно месо – охладено, В.заготовки от раздробено месо – охладено, В.заготовки от нераздробено месо – охладени, В.разфасовки -охладени ACTIVE
0119003 3/03.11.2017 --- 2970-0417 Благоевград-Гоце Делчев-Корница-имот №32102 А.сирене ACTIVE
0119004 4/05.01.2018 --- 2905-0140 Благоевград-Гоце Делчев-Гоце Делчев-УЛ. "ГЕНЕРАЛ КОВАЧЕВ" №28 А.масло, А.млечни напитки, А.други КАШКАВАЛ/drugi KAShKAVAL, А.кисело мляко, А.сирене ACTIVE
0119005 5/09.02.2018 "Мелниклийски-3" СД Благоевград-Благоевград-Благоевград-УЛ. "ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ" №8 2700-0001 Благоевград-Благоевград-Благоевград-Ж.К. "СТРУМСКО", УЛ. "ОСВОБОЖДЕНИЕ" №8 А.прясно мляко ACTIVE
0119006 6/14,11,2019 --- 2904-0449 Благоевград-Гоце Делчев-Борово-С. БОРОВО А.сирене, А.кисело мляко, А.масло, А.КАШКАВАЛ/KAShKAVAL ACTIVE
0119007 7/14,11,2019 "НИКОТАБ" АД Благоевград-Гоце Делчев-Гоце Делчев-УЛ. "ЦАРИЦА ЙОАННА" № 12 2900-0556,1BG01002 Благоевград-Гоце Делчев-Гоце Делчев-УЛ. "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ПРОДЪЛЖЕНИЕ" № 125 А.птиче месо - охладено, А.месо от лагоморфни - охладено ACTIVE
0219001 9/26.07.2017 "Анимал Комерс" ООД заличен Наредба № 2/23.02.2017 г. Бургас-Карнобат-Карнобат-ул. "Ц. Церковски" № 27 А Обект за търговия на дребно на млечни продукти по смисъла на ал. 1, т. 2 от Наредба 26/2010 г. Бургас-Карнобат-Соколово-Соколово В.прясно мляко, В.кисело мляко, В.сирене, В.кашкавал, катък.84350106 /kashkaval, katak.84350106 ACTIVE
0219002 2/18.10.2016 --- Обект за производство и търговия с млечни продукти по смисъла на ал. 1, т. 2 от Наредба 26/2010 Бургас-Приморско-Ново Паничарево-стопански двор В.сирене, В.кисело мляко, В.кашкавал от краве мляко 81520162/kashkaval ot krave mlyako 81520162 TEMP_DISABLED
0219003 4/09.02.2017 --- Обект за обработка и/или преработка и търговия на дребно Бургас-Средец-Драчево-Драчево В.други - кашкавал от краве 83190203 мляко; бяло саламурено сирене от краве мляко . Обработка и/drugi - kashkaval ot krave 83190203 mlyako byalo salamureno sirene ot krave mlyako . Obrabotka i, В.сирене ACTIVE
0219004 5/12.04.2017 --- Обект за обработка и/или преработка и търговия на дребно Бургас-Бургас-Българово-Българово В.кисело мляко, В.други - катък, кашкавал; к исело мляко - овче и краве.81100385 /drugi - katak, kashkaval k iselo mlyako - ovche i krave.81100385 , В.сирене ACTIVE
0219005 8/21.07.2017 "Близнак 2008" ООД Бургас-Малко Търново-Звездец-Звездец обработка и /или преработка на сурово мляко Бургас-Малко Търново-Звездец-Звездец В.сирене, В.други - кашкавал. 83600084 /drugi - kashkaval. 83600084 , В.кисело мляко ACTIVE
0219006 16/27.02.2020 "Милена ММС" ЕООД Бургас-Бургас-Черно море-ул. "Атанас Буров" № 16 Обект за обработка и/или преработка на сурово краве мляко и търговия на дребно с млечни продукти Бургас-Бургас-Рудник-землище поземлен имот № 00162 В.сирене, В.други - кашкавал Обработка и 81120092/drugi - kashkaval Obrabotka i 81120092, В.прясно мляко ACTIVE
0219007 12/18.05.2018 --- Обект за обработка и/или преработка на сурово мляко и търговия на дребно с млечни продукти Бургас-Несебър-Паницово-ул. "Несебърско шосе" № 1 В.сирене, В.други - кашкавал. 82540005 /drugi - kashkaval. 82540005 , В.прясно мляко, В.кисело мляко ACTIVE
0219008 13/15.04.2019 --- Обект за търговия на дребно за извършване на директни доставки на месо и месни продукти като странична, локална и ограничена дейност Бургас-Бургас-Бургас-"Славейково пазарче" В.яйца – за консумация, В.сурово-сушени продукти от нераздробено месо, В.птиче месо - охладено, В.свинско месо, В.разфасовки -охладени, В.разфасовки - замразени, В.месо от едър рогат добитък, В.други - бульони - замразе 82820014,89430188ни/drugi - buljoni - zamraze 82820014,89430188ni, В.заготовки от раздробено месо – охладено, В.пастети, В.трайни варено-пушени колбаси, В.птиче месо - замразено , В.субпродукти – замразени, В.сурово-сушени продукти от раздробено месо, В.заготовки от раздробено месо – замразени, В.варени и/или варено-пушени продукти от нераздробено месо, В.варени и/ или варено-пушени малотрайни колбаси ACTIVE
0219009 15/24.10.2019 --- обект за търговия на дребно като странична, локална и ограничена дейност/обработка и/или преработка на сурово овче мляко Бургас-Поморие-Габерово-ул. "Камчия", № 29 В.кисело мляко, В.сирене, В.други - кисело мляко - овче, сирене - овче 82120096 /drugi - kiselo mlyako - ovche, sirene - ovche 82120096 TEMP_DISABLED
0319001 64125/21.03.2016 --- Обект за преработка на сурово мляко от собствена ферма Варна-Аксаково-Аксаково-м-ст "Аксаковска панорама" А.кисело мляко, А.сирене ACTIVE
0319002 64464/20.04.2017;11.12.19 "Добро поле" ЕООД Варна-Варна-Варна-ул."Дружба" 10 Обект за преработка на сурово мляко от собствена ферма Варна-Аксаково-Доброглед-Доброглед А.сирене, А.кисело мляко, А.прясно мляко ACTIVE
0319003 64774/09.05.2018 --- обект за преработка на сурово мляко Варна-Аксаково-Доброглед-с.Доброглед В.масло, В.кисело мляко, В.сирене, В.сметана, В.прясно мляко ACTIVE
0319005 5/10.01.2019 --- Модулна мандра Варна-Аксаково-Изворско-с.Изворско А.кисело мляко, А.прясно мляко, А.сирене, А.сметана, А.масло, А.цедено кислео мляко;/tsedeno kisleo mlyako ACTIVE
0319006 64894/06.11.2018 ЕТ "Аваси – Ахмед Маджар" Варна-Ветрино-Белоградец-ул. "Теменуга" № 3 преработка на овче мляко Варна-Ветрино-Белоградец-Стопански двор А.кисело мляко, А.сирене, А.прясно мляко ACTIVE
0319007 185/20.08.2019 "Елбис 63" ООД Варна-Варна-Варна-ул."Селиолу" 12,А за преработка на овче мляко Варна-Аксаково-Долище-с.Долище А.кисело мляко ACTIVE
0319008 251/27.11.2019 "Болярски хан" ЕООД Варна-Варна-Варна-ул."Мур" 8 Обект за преработка на краве мляко Варна-Аврен-Болярци-с.Болярци А.кисело мляко, А.кашкавал/kashkaval, А.сирене, А.прясно мляко ACTIVE
0419002 №6830/09.01.2014 "Планета 2013"ООД Велико Търново-Горна Оряховица-Писарево-ул."Кирил и Методий"№25 преработка на птиче месо, телешко и свинско месо Велико Търново-Горна Оряховица-Горна Оряховица-ул."Янко Боянов"№12 В.продукт от птиче месо – замразен, В.птиче месо - охладено, В.вътрешности, В.разфасовки -охладени, В.продукт от птиче месо - охладен, В.заготовки от раздробено месо – охладено, В.разфасовки от птиче месо - охладени , В.заготовки от раздробено птиче месо –охладени, В.разфасовки от птиче месо - замразени, В.заготовки от нераздробено птиче месо - охладени, В.заготовки от нераздробено месо – охладени ACTIVE
0419004 №9105/05.04.2017 --- Обект за преработка на сурово краве мляко от собствена ферма и търговия на дребно с млечни продукти Велико Търново-Свищов-Свищов-Стопански двор Гарата В.сирене, В.кисело мляко, В.прясно мляко ACTIVE
0419005 №9281/29.03.2018 "Агро-Солеи"ЕООД Велико Търново-Златарица-Сливовица- Обект за преработка на сурово овче мляко от собствена ферма и търговия на дребно с млечни продуктиот овче мляко Велико Търново-Златарица-Сливовица-ул."Първа"67 В.кисело мляко, В.сирене ACTIVE
0519001 101/23192/17.08.2016г. ЕООД "ТЕХКОМ" Враца-Враца-Враца-“Клокотница”№3 Специализиран магазин за обработка,преработка и търговия на дребно с млечни продукти Видин-Чупрене-Репляна-Стопански двор А.други Овче кисело мляко,Бяло саламурено сирене от овче мляко,Обработка и преработка на овче мляко/drugi Ovche kiselo mlyako,Byalo salamureno sirene ot ovche mlyako,Obrabotka i prerabotka na ovche mlyako ACTIVE
061900001 №06-150/12.04.2016г. "ИЗО - 2007" ЕООД Враца-Враца-Враца-ул. "Пълковица" №6 Обект за търговия на дребно с храни, осъществяващ дейност в съответствие с чл.1, т.2 от Наредба №26/14.10.2010г. Враца-Враца-Нефела-Стопански двор В.кисело мляко, В.сирене ACTIVE
061900002 №06-772/19.11.2015г. --- Обект за търговия на дребно, осъществяващ дейност в съответствие с чл.1, т.2 от Наредба №26/14.10.2010г. Враца-Бяла Слатина-Алтимир-местност "Ралковското" - ПИ0109011 Е.кашкавал/kashkaval ACTIVE
061900003 №06-773/19.11.2015г. "ШАРАН КЪМПАНИ" ЕООД Враца-Бяла Слатина-Враняк-ул. "Солун" №7 Обект за търговия на дребно с храни, осъществяващ дейност в съответствие с чл.1, т.2 от Наредба №26/19.11.2016г. Враца-Бяла Слатина-Враняк-ул. "Солун" №7 ПИ132001 В.риба – прясна ACTIVE
061900004 №06-535/20.11.2018г. "МИТ-СЕКЮРИТИ-85" Враца-Роман-Роман-ул. "Търговска" №1 Обект за търговия на дребно, осъществяващ дейност в съответствие с чл.1, т.2 от Наредба №26/14.10.2010г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход Враца-Роман-Камено поле-П.И.№400011 местност "Под село" В.кисело мляко, В.други-кашкавал /drugi-kashkaval , В.сирене ACTIVE
061900005 №06-407/24.09.2019г. "СПЕКТ" ЕООД Враца-Враца-Враца-ул. "28-ми Октомври" №32 Обект за търговия на дребно, осъществяващ дейност в съответствие с чл.1 т.2 от Наредба№26/14.10.2010г.за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход Враца-Враца-Костелево-УПИ №076009 В.други-мариновано сирене /drugi-marinovano sirene , В.прясно мляко, В.сирене, В.кисело мляко ACTIVE
061900006 №06-508/25.10.2019г. --- Обект за търговия на дребно,осъществяващ дейност в съответствие с чл.1,т.2 от Наредба26/14.10.2010г.за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход Враца-Криводол-Краводер-ул. "Октомври" №2 В.сирене, В.прясно мляко, В.други-пастьоризирано прясно мляко /drugi-pastjorizirano pryasno mlyako ACTIVE
0719002 002/07.06.2019 ЕТ „ДЕМЕТРА-ХРИСТО ИВАНОВ” Габрово-Севлиево-Севлиево-ул."Гочо Москов"14 за обработка и/или преработка на сурово краве мляко Габрово-Севлиево-Ловнидол-Ловнодол В.кисело мляко, В.други кашкавал/drugi kashkaval, В.сирене ACTIVE
0719003 101-22512-27.08.2019 "Боженски чифлик" ЕООД Габрово-Габрово-Съботковци- Обект за обработка и/или преработка на краве мляко и търговия на дребно Габрово-Габрово-Съботковци-с. Съботковци ACTIVE
0819001 №1184/24.09.2012 ЗП Радостин Димитров Милчев Добрич-Добрич-Добрич-бул.Добруджа бл.26,вх.Г,ет.3,ап.7 За обработка и/или преработка на краве мляко Добрич-Добрич-селска-Ловчанци-Стопански двор А.сирене, А.прясно мляко ACTIVE
0819003 21/13.02.2017 Ив-Ко Милк ЕООД Добрич-Добрич-селска-Стожер- за обработка и/или преработка и търговия на дребно Добрич-Добрич-селска-Стожер-ул. ”Славянска” №17 В.сирене, В.кисело мляко, В.прясно мляко, В.кашкавал, пастьоризирано мляко/kashkaval, pastjorizirano mlyako ACTIVE
0819004 22/14.02.2017г. --- преработка на сурово краве мляко Добрич-Добрич-селска-Котленци-Стопански двор А.прясно мляко, А.сирене, А.кисело мляко ACTIVE
1019001 2996/07.10.2010г. "Рила ферм" ООД Кюстендил-Рила-Рила-ул. "Свети Иван Рилски" 87 Цех за производство на бяло саламурено сирене и кисело мляко / Обработка и/или преработка на биволско мляко Кюстендил-Рила-Рила-ул. "Свети Иван Рилски" 87 А.кисело мляко, А.сирене ACTIVE
1119001 3323/29.12.2014г "Биоферма Абланица"ООД Ловеч-Ловеч-Ловеч-ул."Търговска"44 Специализиран магазин за търговия с храни от животински произход Ловеч-Ловеч-Абланица- УПИ 00028.149.51 В.разфасовки от птиче месо - замразени, В.птиче месо - замразено , В.разфасовки от птиче месо - охладени , В.яйца – за консумация, В.птиче месо - охладено, В.вътрешности ACTIVE
1119002 101-25848/25.11.2015г. --- Обект за обработка преработка и търговия на дребно Ловеч-Ловеч-Александрово-ул. Цариград №14 В.сирене, В.кисело мляко ACTIVE
1119003 101-9466/04.09.2015г. „ Стожан ЗФ 12 „ ЕООД Добрич-Каварна-Каварна-ул. „ България „ 34 Обект за обработка преработка и търговия на дребно Ловеч-Угърчин-Угърчин-ул. „ Тракия „ 15 В.сирене ACTIVE
1119004 101-32393/20.01.16г. Сюприйм Инвест ЕООД София (град)-Столична-София- Обект за обработка преработка и търговия на дребно Ловеч-Угърчин-Угърчин-ул.”Баба Тонка”№18 В.сирене ACTIVE
1119005 101-14352/20.06.2016 --- Обект за търговия на дребно за обработка или преработка на храни от животинки произход по Наредба №26/14.10.2010г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход Ловеч-Ловеч-Тепава-Стопански двор В.прясно мляко, В.кисело мляко, В.сирене ACTIVE
1119006 101-3824-25.09.2018 "Ибрямов" ООД Ловеч-Троян-Борима- Обект за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход Ловеч-Троян-Борима-ул. "Девети септември" 101 В.други кашкавал/drugi kashkaval, В.сирене, В.кисело мляко ACTIVE
1119007 101-8953-08.05.2019 --- Обект за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход Ловеч-Ловеч-Соколово-ул. "Под липите" 6 В.други преработка на овче мляко и производтво на овче сирене/drugi prerabotka na ovche mlyako i proizvodtvo na ovche sirene TEMP_DISABLED
1219001 2360/13.07.2012 --- обработка и / или преработка на сурово овче мляко Монтана-Георги Дамяново-Копиловци-„Хан Крум” .№ 48 А.сирене ACTIVE
1219002 4953/23.05.2018 „СЛАВЕМ” ЕООД Монтана-Монтана-Монтана-„Младост” бл. 14, вх. Ж, ап. 2 обработка и / или преработка на сурово краве и овче мляко Монтана-Якимово-Дългоделци-стопански двор А.сирене, А.кисело мляко, А.пресована извара/presovana izvara ACTIVE
1219005 5265/19.03.2019 --- обработка и / или преработка на сурово мляко Монтана-Монтана-Благово-стопански двор А.сирене, А.масло, А.кисело мляко, А.извара,кашкавал от краве мляко,кисело мляко, прясно мляко и сирене от биволско мляко/izvara,kashkaval ot krave mlyako,kiselo mlyako, pryasno mlyako i sirene ot bivolsko mlyako, А.прясно мляко ACTIVE
1219006 4464/27.01.2017 „БЕРКТАЙМ” ЕООД Монтана-Берковица-Берковица- „Изгрев” бл. 3, ап. 5 обработка и / или преработка на сурово мляко Монтана-Берковица-Балювица-стопански двор А.сирене, А.кисело мляко ACTIVE
1219007 4448/12.01.2017 --- обработка и / или преработка на сурово овче мляко Монтана-Берковица-Берковица-местност „Круша” А.кисело мляко, А.сирене ACTIVE
1219008 5112/05.11.2018 „ВИЛИС АГРО” ООД Монтана-Монтана-Монтана-„Трети март” № 78 А обработка и/или преработка и търговия на дребно Монтана-Бойчиновци-Кобиляк-стопански двор А.сирене от овче и краве мляко/sirene ot ovche i krave mlyako ACTIVE
1219009 4943/18.05.2018 --- обработка и / или преработка на сурово овче и козе мляко Монтана-Георги Дамяново-Чемиш-имот № 000071 А.кисело мляко, А.кашкавал/kashkaval, А.сирене ACTIVE
1219010 5302/16.04.2019 ”ТИТАН – АЛПИН” ООД София (град)-Столична-София-„Люлин” бл. 533, вх. А, ап. 6 обработка и / или преработка на сурово овче и козе мляко Монтана-Вършец-Вършец-”Заножене” – стопански двор А.прясно мляко, А.кисело мляко, А.сирене ACTIVE
1219011 5408/25.06.2019 --- преработка на сурово овче мляко Монтана-Берковица-Цветкова бара-с.Цветкова бара А.кисело мляко, А.сирене ACTIVE
1219012 5421/02.07.2019 --- преработка на сурово мляко Монтана-Монтана-Сумер-„До село”, ПИ с идентификатор 70233.179.44 /стопански двор А.кисело мляко ACTIVE
1219013 5458/01.08.2019 --- и за обработка и / или преработка на сурово козе мляко Монтана-Берковица-Бързия-„Нов живот” № 23 А.сирене ACTIVE
131900001 101/7013/11.03.2019г. --- Търговия на дребно, осъществяваща дейност по чл.1, ал.2 от Наредба №26 Пазарджик-Пазарджик-Паталеница-Паталеница А.извара/izvara, А.прясно мляко, А.сирене, А.кисело мляко ACTIVE
131900003 101/12697/19.05.2017г. --- Обект за търговия на дребно с храни, осъществяващ дейнст по чл.1,ал.23 от Наредба 26 Пазарджик-Батак-Батак-ул."Иван Вазов"№6 В.сирене ACTIVE
131900004 101/30925/27.11.2017г. --- Обект за търговия на дребно с храни, осъществяващ дейнст по чл.1,ал.2 от Наредба 26 Пазарджик-Велинград-Велинград-ул."Еленка"№19 В.сирене, В.кисело мляко ACTIVE
131900005 101/14540/04.06.2018г. "ЗП Владислав Данов"ЕООД Пазарджик-Пазарджик-Огняново-местност"Орешака" Обект за търговия на дребно с храни, осъщдейнст по чл.1,ал.2 от наредба 26/2010г. Пазарджик-Пазарджик-Огняново-местност "Орешака" А.сирене, В.сирене ACTIVE
131900006 101/19531/27.07.2018г. "Овцеферма Братя Борисови"ООД Пазарджик-Брацигово-Брацигово-ул."Черешово топче"№19 Обект за търговия на дребно с храни, осъщдейнст по чл.1,ал.2 от наредба 26/2010г. Пазарджик-Брацигово-Брацигово-местност"Свети Спас" В.сирене, В.кисело мляко, В.извара/izvara ACTIVE
1419001 2063/28.02.2013 --- Производство и търговия с кисело мляко и сирене Перник-Земен-Жабляно-манастир В.кисело мляко, В.сирене ACTIVE
1419003 2411/16.10.2013 --- Производство на сирене Перник-Брезник-Брезник-ул."Шипка"№2 В.сирене ACTIVE
1419004 №101-9935/28.07.2016 --- Кланичен пункт по Наредба 26 / 2010 Перник-Радомир-Радомир-с.Долна Диканя ул."Стопански двор" В.месо от лагоморфни - охладено ACTIVE
1419005 101-1696/17.01.2020 --- Обект за преработка на храни по чл.40 от Наредба 26 / 2010 Перник-Брезник-Ребро-с.Ребро В.кисело мляко, В.сирене, В.кашкавал/kashkaval ACTIVE
1419006 101-34757/02.12.2019 ЕТ"ЮЛИЯНА БОРИСОВА-СТЕФАНКА АТАНАСОВА Перник-Перник-Мещица-ул."Васил Коларов"27 Обект за преработка на сурово мляко по чл.40 от Наредба 26/2010 Перник-Перник-Мещица-СТОПАНСКИ ДВОР В.сирене, В.кисело мляко, В.свежо сирене; кашкавал "гюбек"/svezho sirene kashkaval gyubek, В.прясно мляко ACTIVE
1419008 101-5253/09.03.2017 --- Обект за преработка и търговия на дребно с храни по чл.40 от Наредба №26/2010 Перник-Брезник-Брезник-ул."Гоздовска" №18 В.прясно мляко, В.топено сирене /topeno sirene , В.кисело мляко ACTIVE
1419009 101-20638/03.07.2019 --- Обект за преработка на мляко по чл.40 от Наредба №26/2010 Перник-Брезник-Гигинци-с.Гигинци В.прясно мляко, В.масло, В.извара; топено краве масло/izvara topeno krave maslo, В.кисело мляко, В.млечно-кисели напитки ACTIVE
1419010 101-691/18.01.2019 "Вентури Агро" ЕООД София (град)-Столична-София-р-н Подуяне жк."Хаджи Димитър" бл.148 вх.1 ет.7 ап.36 Обект за преработка на овче и козе мляко по чл.40 от Наредба №26/2010 Перник-Земен-Земен-ул."Земенски манастир" №56 В.кисело мляко, В.овче и козе/ovche i koze ACTIVE
1419011 101-11563/22.04.2019 --- Обект за преработка на сурово мляко по чл.40 от Наредба №26/2010 Перник-Земен-Земен-ул."Земенско кале" №6А В.масло, В.прясно мляко, В.кашкавал от краве и овче мляко; извара/kashkaval ot krave i ovche mlyako izvara, В.кисело мляко ACTIVE
1419012 101-2215/25.01.2018 "Монастирско земеделско стопанство" ЕООД Перник-Брезник-Гигинци-с.Гигинци Обект за преработка на мляко по чл.40 от Наредба 26/2010 Перник-Брезник-Гигинци-с.Гигинци В.кисело мляко, В.сирене ACTIVE
15190002 101-9427-07.04.2016 --- Обект за обработка, преработка и търговия на дребно с храни Плевен-Долна Митрополия-Тръстеник-Стопански Двор, УПИ VI кв. 187 В.кисело мляко, В.прясно сирене от краве мляко/pryasno sirene ot krave mlyako ACTIVE
15190003 101-33843-14.11.2019 --- Обект за обработка и преработка и търговия на дребно с храни от животински произход, Модулна мандра Плевен-Гулянци-Милковица-местност "Край село" В.сирене, В.сирене със зехтин и подправки; кашкавал; кашкавал с маслини; кашкавалено роле; кашкавалено роле с шунка; кашкавалено роле с маслини; цедено краве кисело мляко./sirene sas zehtin i podpravki kashkaval kashkaval s maslini kashkavaleno role kashkavaleno role s shunka kashkavaleno role s maslini tsedeno krave kiselo mlyako., В.кисело мляко, В.прясно мляко, В.масло ACTIVE
15190004 101-14416-05.06.2017 "КАТОЛИКА"ООД Плевен-Плевен-Славяново-ул."Христо Смирненски" №4 Обект за обработка и преработка на овче мляко Плевен-Плевен-Славяново-ул."Христо Смирненски" 4 В.прясно мляко, В.сирене, В.други сурово овче мляко/drugi surovo ovche mlyako, В.кисело мляко ACTIVE
15190006 101-10974-02.05.2018 --- Обект за обработка, преработка и търговия на дребно с храни Плевен-Плевен-Мечка-ул."Максим Горки" №18 В.сирене ACTIVE
15190007 101-30309-04.12.2018 --- Обект за обработка, преработка и търговия на дребно с храни Плевен-Левски-Градище-местност "Вехтите лозя" , ПИ 200005 В.сирене и кашкавал от овче мляко; овче кисело мляко/sirene i kashkaval ot ovche mlyako ovche kiselo mlyako ACTIVE
1619001 16449/29.06.2016 "Рента Груп Еко-Хотел Здравец" EООД Пловдив-Куклен-Куклен-МЕСТНОСТ ЗДРАВЕЦ ОБЕКТ ЗА ОБРАБОТКА, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО ПО НАРЕДБА 26/2010 Пловдив-Куклен-Гълъбово-ЕКО ХОТЕЛ ЗДРАВЕЦ В.КИСЕЛО КРАВЕ МЛЯКО, КРАВЕ СИРЕНЕ, КРАВЕ КАШКАВАЛ, МАСЛО, ИЗВАРА, ПАСТЬОРИЗИРАНО ПРЯСНО МЛЯКО/KISELO KRAVE MLYaKO, KRAVE SIRENE, KRAVE KAShKAVAL, MASLO, IZVARA, PASTJORIZIRANO PRYaSNO MLYaKO ACTIVE
1619003 16247/20.05.2016г --- ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КИСЕЛО МЛЯКО И БЯЛО САЛАМУРЕНО СИРЕНЕ ПО НАРЕДБА №26/2010 Пловдив-Карлово-Васил Левски-СТОПАНСКИ ДВОР В.масло, В.сирене, В.АЙРЯН, КАШКАВАЛ/AYRYaN, KAShKAVAL, В.кисело мляко ACTIVE
1619004 14565/02.07.2015г --- ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ОТ КОЗЕ МЛЯКО НАРЕДБА №26/2010 Пловдив-Първомай-Искра-СТОПАНСКИ ДВОР В.КАШКАВАЛ ОТ КОЗЕ МЛЯКО/KAShKAVAL OT KOZE MLYaKO, В.сирене, В.прясно мляко, В.кисело мляко ACTIVE
1619005 14566/03.07.2015г --- МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ СЪГЛАСНО НАРЕДБА №26/2010 Пловдив-Раковски-Раковски-ул.”Родопи” № 62 В.КАШКАВАЛ/KAShKAVAL, В.кисело мляко, В.сирене ACTIVE
1619006 22148/30.08.2019 СД „Златно руно-Вършилов и сие” Пловдив-Родопи-Брестник-ул. „Петър Берон”8 ОБЕКТ ЗА ОБРАБОТКА, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО СЪГЛАСНО НАРЕДБА №26/2010 Пловдив-Родопи-Брестник-ул.”Ал.Стамболийски” № 12 В.КАШКАВАЛ ОВЧЕ; суроватъчна извара; брънза сирене/KAShKAVAL OVChE surovatachna izvara branza sirene, В.кисело мляко, В.сирене ACTIVE
1619016 20806/31.12.2018 --- Обект за обработка и преработка на месо от ЕПЖ и ДПЖ Пловдив-Карлово-Васил Левски-път Е.871 А.трайни варено-пушени колбаси, А.сурово-сушени продукти от раздробено месо, А.сурово-сушени продукти от нераздробено месо, А.заготовки от нераздробено месо – охладени, А.сурово-сушени продукти от раздробено месо, А.разфасовки -охладени, А.заготовки от нераздробено месо – охладени, А.сурово-сушени продукти от нераздробено месо, А.разфасовки -охладени, А.трайни варено-пушени колбаси ACTIVE
1619017 20868/22.01.2019 --- Обект за преработка на сурово краве мляко и производство на млечни продукти по Наредба 26/2010 Пловдив-Раковски-Стряма-Стопански двор, ПИ 105430 А.сирене, А.кисело мляко ACTIVE
1619018 22069/05.08.2019 --- Обект за производство на млечни продукти по Наредба 26/2010 Пловдив-Първомай-Искра-местност "Харманлан", ПИ - 207004, ЕКАТТЕ 32826 А.прясно пастрьоризирано кране мляко, сирене краве бяло саламурено, кисело мляко, цедено кисело мляко/pryasno pastrjorizirano krane mlyako, sirene krave byalo salamureno, kiselo mlyako, tsedeno kiselo mlyako ACTIVE
1619019 23147/11.03.2020 "Шато Марково"ООД Пловдив-Пловдив-Пловдив-бул.Александър Стамболийски №115 Обект за обработка, преработка и търговия на дребно съгласно Наредба 26 Пловдив-Родопи-Марково- местност "Каратопрак" А.айрян/ayryan, А.кисело мляко, А.прясно мляко, А.сирене ACTIVE
1719001 016/01.02.2018 --- обработка и/или преработка на сурово овче, козе и краве мляко Разград-Разград-Осенец-месност "Мералък", Стопански двор, имот № 000090 по КВС Г.кашкавал, извара/kashkaval, izvara, Г.сирене, Г.кисело мляко ACTIVE
181900001 5532/11.04.2014 --- Млекопреработвателна работилница Русе-Русе-Бъзън-ул. БЕЛАСИЦА 22 А.сирене ACTIVE
181900002 6437/30.4.2015 --- Млекопреработвателна работилница Русе-Русе-Просена- "Конлук дере" А.сирене ACTIVE
181900003 101-24065-24.8.2016 --- Млекопреработвателна работилница Русе-Иваново-Тръстеник-Стопански двор 2 Г.пастьоризирано мляко, кисело мляко, бяло саламурено сирене и кашкавал от овче и козе мляко/pastjorizirano mlyako, kiselo mlyako, byalo salamureno sirene i kashkaval ot ovche i koze mlyako, Г.Група х - търговия на дребно с производство ACTIVE
181900005 101-30497-22.11.2017 "Дили 72" ЕООД Русе-Русе-Бъзън-ул. "Олимпи Панов" 9 Млекопреработвателна работилница Русе-Русе-Бъзън-ПИ058038 В.сирене ACTIVE
181900006 101/21103-16.8.2018 „Манджарови груп” ЕООД Русе-Русе-Русе-ул.”Плиска”№17а Млекопреработвателна работилница Русе-Иваново-Пиргово-Стопански двор 1 Г.сирене, Г.кисело мляко ACTIVE
2019002 101-34807-22.11.2019 --- Модулна мандра Сливен-Котел-Жеравна-. В.сирене ACTIVE
2019003 4875/08.11.2017 ЕТ"Йордан Кънчев-Адам" Сливен-Твърдица-Твърдица-ул."Козаревска" №7 обект за търговия на дребно, в който се извършва преработка на овче мляко Сливен-Твърдица-Твърдица-ул."Княз Борис I"№ 51 В.други-кашкавал /drugi-kashkaval , В.сирене ACTIVE
2019004 4746/20.04.2017 "Биоком-2000"ЕООД Сливен-Сливен-Сливен-ул."Елисавета Багряна"№ 49 обект за търговия на дребно , в който се извършва преработка на сурово краве мляко Сливен-Сливен-Сливен-кв.Дебелата кория, стопански двор В.сирене ACTIVE
2019005 4885/23.11.2017 --- обект за преработка на сурово козе мляко Сливен-Сливен-Сливен-ул.Асеновско дефиле №1 В.сирене ACTIVE
2019006 4956/19.06.2018 "Семена синхрон"ООД Сливен-Нова Загора-Коньово-ул."Васил Левски"№4 павилион-мандра Сливен-Нова Загора-Коньово-стопански двор В.кисело мляко, В.сирене, В.кашкавал/kashkaval ACTIVE
2019007 101-24167-26.09.2018 ЕТ ГАЗИ - ЗЕЙНЕЛ ГАЗИ Сливен-Котел-Котел-ул. Професор Павлов, №7 Обект за търговия на дребно, извършващ преработка на козе мляко Сливен-Котел-Ябланово-Стопански двор В.прясно мляко, В.кисело мляко, В.сирене, В.кашкавал/kashkaval ACTIVE
2019008 101-22796-15.07.2019 КРУМОВ ЕМ ДЖИ ЕООД Сливен-Сливен-Желю войвода-ул. Съби Димитров, №25 Обект за търговия на дребно, извършващ преработка на сурово краве мляко и производство на млечни продукти, предназначени за доставка до други обекти за търговия на дребно, като странична , локална и ограничена дейност Сливен-Сливен-Желю войвода-ул. Блатешко шосе В.прясно мляко, В.кашкавал; извара/kashkaval izvara, В.млечно-кисели напитки , В.сирене ACTIVE
2119002 101/18186-04.06.2019 ЕТ "ГЕОРГИ ГЕТОВ" Смолян-Девин-Михалково- Обект за обработка и/или преработка и търговия на дребно с храни от животински произход Смолян-Девин-Михалково-местност "Гагови ниви" В.овче кисело мляко, козе кисело мляко, бяло саламурено сирене от овче мляко, козе сирене, кашкавал от овче мляко, кашкавал от овче мляко с чубрица, кашкавал от овче мляко с червен пипер, кашкавал от овче мляко с манатарки, извара от овче мляко, брънза;/ovche kiselo mlyako, koze kiselo mlyako, byalo salamureno sirene ot ovche mlyako, koze sirene, kashkaval ot ovche mlyako, kashkaval ot ovche mlyako s chubritsa, kashkaval ot ovche mlyako s cherven piper, kashkaval ot ovche mlyako s manatarki, izvara ot ovche mlyako, branza ACTIVE
2119003 101/22221-03.09.2018 "БЪЛГАРСКА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ - ЧЕПЕЛАРЕ" ООД Смолян-Чепеларе-Чепеларе-ул. "Мрамор" 12 Обект за производство и търговия на дребно на млечни продукти от овче мляко Смолян-Чепеларе-Чепеларе-ул. "Мрамор" 12 В.овче кисело мляко, бяло саламурено сирене от овче мляко, кашкавал от овче мляко/ovche kiselo mlyako, byalo salamureno sirene ot ovche mlyako, kashkaval ot ovche mlyako TEMP_DISABLED
2119004 101/28236-30.10.2017 "ГЕОРГИ АВРАМОВ - ГЕЦАТА" Смолян-Чепеларе-Чепеларе-ул. "Есперанто" 1 Обект за преработка на мляко и производство на млечни продукти Смолян-Чепеларе-Чепеларе-местност "Баркаловото" В.бяло саламурено сирене, кисело мляко;/byalo salamureno sirene, kiselo mlyako TEMP_DISABLED
2119005 101/25064-06.08.2019 --- Обект за производство на млечни продукти по Наредба 26/2010г. Смолян-Девин-Девин-местност "Иничево" В.овче кисело мляко, бяло саламурено сирене от овче мляко, кашкавал от овче мляко, сирене брънза, извара;/ovche kiselo mlyako, byalo salamureno sirene ot ovche mlyako, kashkaval ot ovche mlyako, sirene branza, izvara TEMP_DISABLED
2119006 101/30122-03.10.2019 --- Обект за преработка на мляко и производство на млечни продукти Смолян-Чепеларе-Павелско-ул. "Васил Левски" 56 В.овче кисело мляко, козе кисело мляко, кисело мляко-смес, бяло саламурено сирене от овче мляко, бяло саламурено сирене от козе мляко, бяло саламурено сирене-смес, кашкавал от овче мляко, кашкавал от козе мляко, кашкавал-смес;/ovche kiselo mlyako, koze kiselo mlyako, kiselo mlyako-smes, byalo salamureno sirene ot ovche mlyako, byalo salamureno sirene ot koze mlyako, byalo salamureno sirene-smes, kashkaval ot ovche mlyako, kashkaval ot koze mlyako, kashkaval-smes ACTIVE
2219001 39389/02.09.2016 --- производство във ферма София (град)-Столична-Мировяне-община Нови Искър,ул."Мировско шосе"№57 А.масло, А.производство на телешка саздърма,телешки суджук,замразен телешки бульон;/proizvodstvo na teleshka sazdarma,teleshki sudzhuk,zamrazen teleshki buljon, А.кашкавал;извара;обработка/kashkavalizvaraobrabotka, А.сирене, А.кисело мляко ACTIVE
2219002 51897/01.08.2019 : „ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА СИМЕОНОВО“ ЕООД София (град)-Столична-София-бул. „Симеоновско шосе“ № 121 производство на млечни продукти във ферма София (град)-Столична-Железница-община Панчарево, местност Мангови кошари В.сметана, В.масло, В.сирене, В.млечно-кисели напитки , В.кашкавал/kashkaval, В.кисело мляко, В.прясно мляко ACTIVE
23190001 01/10.07.2013 ЕТ "ТОНИ- СТОЙКО МЕХАНДЖИЙСКИ" София област-Самоков-Ярлово-. обработка и преработка на сурово мляко София област-Самоков-Злокучене-Злокучене А.прясно мляко, А.други ,кашкавал/drugi ,kashkaval ACTIVE
23190002 002/22.07.2013 "АГРО ЕКОПРОДУКТИ"ООД София (град)-Столична-София-ул."Постоянство"№67 обработка и или преработка на сурово краве мляко София област-Правец-Правец-УПИ IX А.сирене, А.кисело мляко ACTIVE
23190003 017/14.11.2017 "ЧЕМЕРНИК"ООД София (град)-Столична-София-ул."Челни лом"№10 обработка и преработка на сурово краве и овче мляко София област-Своге-Бов-с.Бов А.синьо сирене от краве и овче мляко/sinjo sirene ot krave i ovche mlyako, А.кисело мляко, А.сирене ACTIVE
23190004 004/28.10.2015 "НЮ ГРЕЙН"АД София област-Сливница-Гълъбовци-ул."25-та"№14 млекопреработвателно предприятие за обработка и преработка на овче мляко София област-Сливница-Гълъбовци-ул."25-та"№14 А.кисело мляко, А.други кашкавал от овче мляко/drugi kashkaval ot ovche mlyako, А.сирене ACTIVE
23190005 005/29.03.2016г. --- мандра зца преработка на сирене от овче и биволско мляко София област-Елин Пелин-Елин Пелин-бул."България"№34 А.други овче и биволско мляко/drugi ovche i bivolsko mlyako, А.сирене ACTIVE
23190006 006/22.06.2016 --- МИНИ МАНДРА София област-Правец-Разлив-. А.други -овче сирене и кисело мляко/drugi -ovche sirene i kiselo mlyako, А.кисело мляко, А.сирене ACTIVE
23190007 007/29.06.2016 --- сбект за обработка и/или НА КРАВЕ МЛЯКО София област-Пирдоп-Пирдоп-ул. "Цено Евтимов" №1 А.сирене, А.прясно мляко ACTIVE
23190009 020/28.01.2019 "ЧАСТНО ФЕРМЕРСКО СДРУЖЕНИЕ - КАМЕНОВ" София област-Ботевград-Гурково-с. Гурково "МИНИ МАНДРА" София област-Ботевград-Гурково-с. Гурково А.прясно краве,овче и биволско мляко;кисело краве,овче и биволско мляко;сирене-бяло саламурено,овче,краве,биволско и козе; краве масло;кашкавал;/pryasno krave,ovche i bivolsko mlyakokiselo krave,ovche i bivolsko mlyakosirene-byalo salamureno,ovche,krave,bivolsko i koze krave maslokashkaval, А.прясно мляко, А.кисело мляко, А.сирене, А.масло ACTIVE
23190010 011/31.08.2016 ЕТ "ГЕОРГИВОЙНОВ" София област-Самоков-Самоков-ул. "Николай Николаевич" №22 МИНИ МАНДРА София област-Самоков-Самоков-ул. "Николай Николаевич" №22 А.други - краве сирене/drugi - krave sirene ACTIVE
23190011 012/08.11.2016 --- РАБОТИЛНИЦА ЗА РАЗФАСОВАНЕ И ПАКЕТИРАНЕ НА ПЧЕЛЕН МЕД София област-Костинброд-Голяновци-местност "Червилянка" А.мед, А.пчелни продукти ACTIVE
23190012 023/18.04.2019 "МИРЧЕВИ 2016" ЕООД София област-Годеч-Каленовци-ул. "14-та"3 МИНИ МАНДРА ЗА ПРЕРАБОТКА НА КОЗЕ МЛЯКО София област-Драгоман-Беренде-ул. Стопански двор А.сирене, А.кисело мляко, А.прясно мляко, А.други - козе прясно мляко; козе и овче кисело мляко; козе и овче бяло саламурено сирене/drugi - koze pryasno mlyako koze i ovche kiselo mlyako koze i ovche byalo salamureno sirene ACTIVE
23190013 014/13.02.2017 "СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ТРАДИЦИОННО БЪЛГАРСКО ОВЧЕ СИРЕНЕ - КОСТЕНЕЦ" София област-Костенец-Костенец-ул. "Езерище" №15 МИНИ МАНДРА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОВЧЕ СИРЕНЕ София област-Костенец-Костенец-ул. "Езерище" №15 А.други - ОВЧЕ МЛЯКО, ОВЧЕ СИРЕНЕ/drugi - OVChE MLYaKO, OVChE SIRENE ACTIVE
23190014 021/20.03.2019 --- МИНИ МАНДРА ЗА ПРЕРАБОТКА НАОВЧЕ МЛЯКО София област-Годеч-Гинци-ул А.други - ИЗВАРА, КАШКАВАЛ И ПАСТЬОРИЗИРАНО ОВЧЕ МЛЯКО/drugi - IZVARA, KAShKAVAL I PASTJORIZIRANO OVChE MLYaKO, А.кисело мляко, А.сирене ACTIVE
23190015 №016/16.03.2017г. --- МИНИ МАНДРА София област-Своге-Зимевица-ул. А.други, овче/drugi, ovche, А.кисело мляко, А.сирене ACTIVE
23190016 018/12.02.2018 "ФОРЕСТ ИН"ЕООД София област-Ботевград-Рашково-селскостопански двор МИНИ МАНДРА София област-Ботевград-Рашково-селскостопански двор В.други ,Пастьоризирано козе и овче мляко, Саламурено сирене от козе и овче мляко/drugi ,Pastjorizirano koze i ovche mlyako, Salamureno sirene ot koze i ovche mlyako ACTIVE
23190017 022/15.04.2019 --- МИНИ МАНДРА София област-Костенец-Костенец-ул. "Бреза" № 1 А.други -сурово козе мляко;бяло саламурено сирене от козе мляко/drugi -surovo koze mlyakobyalo salamureno sirene ot koze mlyako, А.сирене, А.прясно мляко ACTIVE
23190018 024/07.11.2019 --- СКЛАД ЗА ЯЙЦА София област-Сливница-Сливница-. А.яйца – за консумация ACTIVE
2419001 101-18910-14.07.2017 ЕТ "ПЕТЪР ИЛИЕВ" Стара Загора-Мъглиж-Тулово- Обект за търговия на дребно за преработка на сурово краве мляко Стара Загора-Мъглиж-Тулово-местност "Айкара чеир" В.сирене, В.кисело мляко, В.прясно мляко ACTIVE
2419002 101-32404-11.12.2017 --- Обект за търговия на дребно за преработка на сурово краве мляко Стара Загора-Гурково-Паничерево-ПИ 22767.193.115 В.други - кашкавал/drugi - kashkaval, В.сирене ACTIVE
2419003 101-35288/28.11.2019 ЗП Стефка Иванова Дюлгероваа Стара Загора-Стара Загора-Стара Загора-кв."Казански" бл.33 Обект за търговия на дребно за преработка на краве мляко Стара Загора-Казанлък-Крън-ПИ 000575 В.сирене ACTIVE
2419004 101-30962-14.10.2019 ЕТ"ЗААРА - ЯНЧО ИВАНОВ" Стара Загора-Стара Загора-Стара Загора- Обект за търговия на дребно за преработка на овче и краве мляко Стара Загора-Гълъбово-Главан-Главан ACTIVE
251900001 101-27264-16.09.2016 ЕТ "МАТЕЕВ - ПЕТКО МАТЕЕВ" Търговище-Търговище-Търговище-ул. "Стефан Куцаров" Обект за производство на млечни продукти Търговище-Търговище-Търговище-ул. "29-ти Януари" 8 А.кисело мляко, А.кашкавал/kashkaval, А.сирене ACTIVE
251900002 101-27967-20.09.2016 "ПЪЦИ" ООД Търговище-Попово-Ковачевец-ул. Г. Димитров 64 Павилион за продажба на жива/ прясна риба Търговище-Попово-Попово-Главен път Попово с. Ковачевец А.сладководна риба/sladkovodna riba ACTIVE
251900003 101/17173-28.06.2018г --- обект за търговия на дребно осъществяваш дейност в съотвествие с чл.1,т.2 от Наредба 26 от 14 октомври 2010г- мини мандра за поризводство на млечни продукти Търговище-Омуртаг-Голямо църквище-ул.Камчия В.кисело мляко, В.сирене ACTIVE
2619001 27/14.07.2016 --- Предприятие за преработка на краве мляко Хасково-Димитровград-Добрич-ул."Изток"2 Г.сирене, Г.кашкавал/kashkaval ACTIVE
2619002 30/10.11.2017 --- модулна мандра за преработка на краве мляко Хасково-Тополовград-Филипово-ул."Г.Димитров"8 А.кашкавал/kashkaval, А.сирене ACTIVE
2619003 64/06.03.2019 --- Обект за търговия с млечни продукти и преработка на овче мляко - овче сирене Хасково-Свиленград-Дервишка могила-имот № 000302 А.сирене ACTIVE
271900001 101-33569-12.11.2019 --- Обработка и/или преработка и търговия на дребно с храни от животински произход Шумен-Върбица-Станянци-ул."Балкан"1 ACTIVE
2819001 6/10.09.2018г. ЗП"ТОДОР ПЕНЕВ ГОСПОДИНОВ" Ямбол-Елхово-Елхово-ул."Тринадесети март"бл.2,вх.В,ап.7 преработка на сурово краве,биволско и овче,козе мляко в ,сирене,прясно и кисело мляко Ямбол-Елхово-Пчела-стопански двор УПИ Vll,кв.27 Г.сирене, Г.кисело мляко ACTIVE
2819002 2/29.02.2016г. "МУЛТИ ТРЕЙДИНГ" ЕООД Ямбол-Ямбол-Ямбол-ж.к. "Златен рог",бл. 29, вх. Д, ет. 7, ап. 98 преработка на сурово краве, мляко в сирене и кисело и прясно мляко Ямбол-Тунджа-Дряново-УПИ ІІ 561 Г.прясно мляко, Г.сирене, Г.кисело мляко ACTIVE
2819003 3/12.04.2016г. --- обект за преработка на краве мляко Ямбол-Елхово-Чернозем-ул "Богомил"№7 Г.сирене ACTIVE
2819004 4/07.07.2017г "ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА"ЕООД Ямбол-Стралджа-Александрово-ул."Стопански двор"№1 Преработка на сурово краве и козе мляко в сирене и кашкавал Ямбол-Стралджа-Александрово-Бивш стопански двор Г.кашкавал/kashkaval, Г.сирене ACTIVE
2819005 5/03.07.2018г ЕТ"ЙОРДАН ПАРУШЕВ ЙОРДАНОВ" Ямбол-Стралджа-Стралджа-ул."Хемус"№59,вх.Г,ап.43 обект за преработка на краве мляко Ямбол-Стралджа-Стралджа-ул."Дунав"№0 В.кисело мляко, В.сирене ACTIVE