одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

Уникален идентификатор:  a983cf26-144d-4ef2-b342-c546bbd84eaa

Описание:

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Каварна, съгласно чл.19, ал.3, т.14 от Закона за управление на отпадъците

битови отпадъци каварна

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-29 16:03:21
  • Създаден от: galina_stoyanova
  • Последна промяна: 2019-04-25 17:11:01
  • Последно променил: galina_stoyanova

Данни за фирмата

Разрешение №/дата

Местонахождение на площадката

1 „Кочев” ЕООД, ЕИК 124714871, гр. Каварна, ул.”Пирин” № 37А 03-ДО-00000619 -00/ гр.Каварна, ЕКАТТЕ 35064, ПИ № 35064.501.9989
06.03.2015г.
2 „Митажен” ЕООД, ЕИК 202088079, с.Стражица, общ. Балчик 03-ДО-00000562-02/ гр.Каварна, ЕКАТТЕ 35064, ПИ № 35064.203.70
21.08.2015г.