одобрен

Ломец

Уникален идентификатор:  a9c16a1b-005c-42d4-a6f4-379efdb382f5

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-07-09 09:41:04
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2019-07-09 09:41:04

О Б Щ И Н А - Т Р О Я Н

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

на автобусна линия ТРОЯН - ЛОМЕЦ

Маршрутно разписание /МР/№ 03-01

Разсто-яние /км/

Час,

минути

 

Маршрут

Час,

минути

1.

прист.

стои

тръгва

 

прист.

стои

тръгва

 

 

 

7,45

АГ Троян

08,40

 

 

6,5

07,55

1

07,56

Калейшко ханче

08,29

1

08,30

9,9

08,00

1

08,01

Разклон с.Добродан

08,24

1

08,25

12,7

08,05

1

08,06

Разклон с.Ломец

08,19

1

08,20

15

08,10

 

 

с.Ломец

 

 

08,15

Изпълнява се в четвъртък.

25.10.2012 г.

 

1. Обща дължина 15 км.

2. Общо време за пътуване:

3.Общо време за движение: (ОВП- ОВПМС)

4. Съобщителна скорост Vс : (ОДМ:ОВП) х60
или: (т.1:т.2) х60

5.Техническа скорост Vт : (ОДМ: ОВД)х60
или: (т.1:т.3) х60

Посока Троян - Ломец – Vс = 36 км/ч; Vт= 41
км/ч.

Посока Ломец – Троян – Vс = 36 км/ч; Vт= 41
км/ч.

 

МР № 03-02

2.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

12,20

АГ Троян

13,20

 

 

6,5

12,30

1

12,31

Калейшко ханче

13,09

1

13,10

 

12,38

1

12,39

с.Добродан

-

-

-

12,3

12,43

1

12,44

Разклон с.Добродан

13,04

1

13,05

17,5

12,48

1

12,49

Разклон с.Ломец

12,59

1

13,00

19,8

12,53

 

 

с. Ломец

 

 

12,55

Изпълнява се в четвъртък.

25.10.2012 г. Забележка: Автобусът в 12,20 ч
влиза в с.Добродан.

 

 

==================================================================

Настоящото разписание се възлага от
ОБЩИНА ТРОЯН на
………………………………………………………………………….….......................…......

с договор №…...…/….....…......2018 г. със
срок на действие до….................2023 г.

 

КМЕТ:……...............….