одобрен

Регистър на договорите за отдаване на земеделски земи - с. Огняново

Уникален идентификатор:  a9f44d1b-05d8-4e71-a4d9-15020c674b57

Описание:

Регистър на договорите за отдаване на земеделски земи - с. Огняново

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-11 15:23:13
  • Създаден от: fatme_rafetova_islyam
  • Последна промяна: 2019-06-11 15:23:13

РЕГИСТЪР

на договорите в село Огняново
№ по дата ползвател № на местност площ
ред имот
1 25.04.19 г. "Атика" ЕООД 14003 Масларица 8.318
14006 Масларица 1.149
14015 Масларица 0.394
14017 Масларица 0.515
14024 Масларица 0.673
14026 Масларица 2.585
14033 Масларица 0.49
14067 Масларица 5.747
15001 Масларица 4.923
15007 Масларица 0.299
15009 Масларица 0.3
15028 Масларица 3.033
15036 Масларица 0.401
20002 Омера 6.62
2 25.04.19 г. "Агрогагаров" ЕООД 10009 Василко 3.166
11006 Руденето 1.103
11012 Василко 0.483
12001 Василко 0.431
12002 Руденето 0.79
12011 Руденето 0.447
12012 Руденето 0.365
12015 Василко 0.3
12016 Василко 0.482
3 25.04.19 г. Дзепка Ибрахимова Гагарова 8010 Василко 5.263
8014 Кротьови круши 1.424
8037 Руденето 0.346
17022 Куртовица 0.982
17026 Куртовица 0.515
17033 Куртовица 1.151
17038 Куртовица 0.771
17039 Куртовица 0.325
17047 Куртовица 1.459
17056 Куртовица 0.232
17061 Куртовица 0.262
4 25.04.19 г. Васил Филипов Караилиев 52012 Атьовица 0.952
52027 Атьовица 0.205
25.04.19 г. Иван Благоев Петков 18019 Еловица 0.641
18020 Еловица 0.178
19032 Еловица 2.233
19046 Еловица 0.27
19048 Еловица 0.493
19049 Еловица 0.449