одобрен

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2019 г.

Уникален идентификатор:  aa0526c1-5ce1-45d4-8be9-2afb0180224e

атмосферен въздух пунктове за мониторинг

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-18 11:23:21
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2020-03-18 11:23:21

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ -

РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2019 г.
Пункт Община Дата Измерена Превишение Забележка
на
концентрация ПС за СДН
[μg/m³] (50 µg/m3)  
1 2 3 4 5 6
АИС “Възраждане” Русе 01.8.2019 г. 25,8 -
02.8.2019 г. 30,0 -
03.8.2019 г. 22,5 -
04.8.2019 г. 16,5 -
05.8.2019 г. 20,2 -
06.8.2019 г. 24,9 -
07.8.2019 г. 23,7 -
08.8.2019 г. 28,0 -
09.8.2019 г. 35,0 -
10.8.2019 г. 27,2 -
11.8.2019 г. 23,4 -
12.8.2019 г. 23,6 -
13.8.2019 г. 26,9 -
14.8.2019 г. 36,2 -
15.8.2019 г. 27,6 -
16.8.2019 г. 17,6 -
17.8.2019 г. 24,4 -
18.8.2019 г. 25,8 -
19.8.2019 г. 25,1 -
20.8.2019 г. 31,6 -
21.8.2019 г. 41,3 -
22.8.2019 г. 45,3 -
23.8.2019 г. 37,3 -
24.8.2019 г. 38,5 -
25.8.2019 г. 39,9 -
26.8.2019 г. 39,7 -
27.8.2019 г. 37,5 -
28.8.2019 г. 38,9 -
29.8.2019 г. 38,8 -
30.8.2019 г. 38,3 -
31.8.2019 г. 37,4 -
Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 228
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 19
Средномесечна концентрация: 30,61
Времеви обхват: 93.8%
ДОАС с-ма
Силистра 01.8.2019 г. 13,1 -
“Профсъюзи”
02.8.2019 г. 13,6 -
03.8.2019 г. 14,9 -
04.8.2019 г. 3,4 -
05.8.2019 г. 12,6 -
06.8.2019 г. 11,6 -
07.8.2019 г. 11,6 -
08.8.2019 г. 7,8 -
09.8.2019 г. 18,6 -
10.8.2019 г. 16,5 -
11.8.2019 г. 11,6 -
12.8.2019 г. 13,8 -
13.8.2019 г. 18,5 -
14.8.2019 г. 22,7 -
15.8.2019 г. 23,8 -
16.8.2019 г. 10,9 -
17.8.2019 г. 13,8 -
18.8.2019 г. 19,5 -
19.8.2019 г. 14,2 -
20.8.2019 г. 20,1 -
21.8.2019 г. 28,8 -
22.8.2019 г. 28,9 -
23.8.2019 г. 24,7 -
24.8.2019 г. 23,2 -
25.8.2019 г. 30,5 -
26.8.2019 г. 27,0 -
27.8.2019 г. 24,1 -
28.8.2019 г. 24,8 -
29.8.2019 г. 24,8 -
30.8.2019 г. 24,0 -
31.8.2019 г. 28,4 -
Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 238
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 5
Средномесечна концентрация: 18.77
Времеви обхват: 97.9%