одобрен

Държавен план-прием за гимназиите в VIII клас, на територията на община Луковит

Уникален идентификатор:  aa21bc07-a53e-412c-8caa-adaae3b427a4

гимназии държавен община план-прием РМС 436/2017 Луковит

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-04-23 09:32:00
  • Създаден от: georgi_tsvetoslavov_georgiev
  • Последна промяна: 2021-04-23 09:32:00

ЕИК

Наименование на училището

Адрес

Пощ. код

Телефон

E-mail

Директор

Наименование на професията

Наименование на специалността от професия

Форма на обучение

Срок на обучение

Брой паралелки

Степен на професионална квалификация

Брой места

000281864 Обединено училище "Неофит Рилски" с. Дерманци, общ. Луковит, обл. Ловеч, ул.“Христо Ботев“ № 16 5770 0893 328 102 dermanci06@mail.bg Петя Кръстева Работник в производството на облекло Производство на облекло дневна 3 0,5 1 13
Монтьор на селскостопанска техника Механизация на селското стопанство дневна 3 0,5 2 13
000282382 Средно училище "Алеко Константинов" гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104 5770 0879 125 202 sou_lukovit@abv.bg Ваня Иванова Екскурзовод Екскурзоводско обслужване дневна 5 1 3 26
Ресторантьор Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения дневна 5 1 3 26
Помощник-възпитател Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца дневна 5 0.5 3 13
Сътрудник социални дейности Социална работа с деца и семейства в риск дневна 5 0.5 3 13
820194175 Професионална гимназия по селско стопанство "Сергей Румянцев" гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. Васил Левски № 26 5780 0887 371 832 pgss_lukovit@abv.bg Антоанета Нечева Икономист информатик STEM професия Икономическа информатика дневна 5 1 3 26
Агроеколог STEM професия Агроекология дневна 5 0,5 3 13
Техник на селско стопанска техника Механизация на селското стопанство дневна 5 1 3 26
Моделиер-технолог на облекло Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил дневна 5 0,5 3 13
Линк за сваляне в csv формат: Копирай
Линк за сваляне в json формат: Копирай
Линк за сваляне в xml формат: Копирай