одобрен

Регистър на издадени разрешения за строеж - област Стара Загора

Уникален идентификатор:  aa9443f7-d29f-41c5-b10f-8159dc222254

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-06-25 13:47:23
  • Създаден от: mariya_aleksieva
  • Последна промяна: 2020-06-25 13:47:23