непроверен

OpenData

Уникален идентификатор:  aabc2e22-73b7-44f2-85be-bb2d444630b4

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-30 20:00:09
  • Създаден от: ERSA_OpenData
  • Последна промяна: 2019-11-30 20:00:09
Няма информация за показване