одобрен

Регистър на чувствителните към замърсяване с биогенни елементи повърхностни води в обхвата на района на басейново управление

Уникален идентификатор:  aad4a0ae-752e-4c0d-aef8-33655911120f

биогенни елементи доспат екология и води места МОСВ Струма чувствителни зони

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-03-08 15:17:31
  • Създаден от: nikolay_krumov_olev
  • Последна промяна: 2019-09-24 17:23:21
  • Последно променил: e.lazarov

Регистър на чувствителните към замърсяване с биогенни елементи повърхностни води в обхвата на района на басейново управление.

Номер и дата на издаване на заповедта за определяне на чувствителните към биогенни елементи повърхностни води Орган, издал заповедта Начало на чувствителните към биогенни елементи повърхностни води Край на чувствителните към биогенни елементи повърхностни води Наименование на повърхностните водни тела, попадащи в зоната Код на повърхностните водни тела, попадащи в зоната
1 2 3 4 5 6
РД-970/28.07.2003г. Министър на ОСВ р. Струма, от изворите р. Струма, до вливането й в яз. "Пчелина" р. Струма от яз. Студена до вливане на р. Конска; / р. Струма от вливане на р. Конска до яз. Пчелина BG4ST900R003; BG4ST900R006
РД-970/28.07.2003г. Министър на ОСВ р. Струма, след вливането на р. Джерман р. Струма, до шосейния мост на с. Крупник р. Струма от вливането на р. Джерман до вливане на р. Благоевградска Бистрица; / р.Струма от вливането на р.Стара река до вливането на р.Сушичка; / р.Струма от вливането на р.Благоевградска Бистрица с притоците и р.Четирка и р.Айдаровско дере до вливането на р.Стара река BG4ST500R1030; / / / / BG4ST500R1048; / / / / BG4ST500R1049
РД-970/28.07.2003г. Министър на ОСВ р. Струма, след вливането на р. Струмешница р. Струма, до границата р. Струма от вливане на р. Струмешница до българо-гръцката граница BG4ST300R073
РД-970/28.07.2003г. Министър на ОСВ р. Арката, от изворите р. Арката, до вливането й в р. Струма р. Арката от изворите до яз. Долна Диканя; / р. Арката от яз. Долна Диканя до вливане в р. Струма BG4ST900R1009; / BG4ST900R1007
РД-970/28.07.2003г. Министър на ОСВ р. Джерман, от изворите р. Джерман, до вливането й в р. Струма р. Джерман от вливането на р. Отовица до вливане в р. Струма; / р. Джерман от кота 1052 м. с притока си р. Валявица и части от левите си притоци р. Фудина (от кота 900 м.) и р. Горица (от кота 814 м.) до град Дупница; / р. Джерман с левия си приток р. Скакавица до кота 1052 м. BG4ST600R1036; / / / / BG4ST600R1032; / / / BG4ST600R1031
РД-970/28.07.2003г. Министър на ОСВ р. Благоевградска Бистрица, от изворите р. Благоевградска Бистрица, до вливането й в р. Струма р. Благоевградска Бистрица от изворите до вливане на р. Диново дере; / р. Благоевградска Бистрица от вливане на р. Диново дере до вливане на р. Славова; / р. Благоевградска Бистрица от вливане на р. Славова до вливане на р. Хърсовска; / р. Благоевградска Бистрица от вливане на р. Хърсовска до вливане в р. Струма BG4ST500R1245; / / / BG4ST500R1045; / / / BG4ST500R1046; / / / / BG4ST500R047
РД-970/28.07.2003г. Министър на ОСВ р. Струмешница, от границата с Р. Македония р. Струмешница, до вливането й в р. Струма р. Струмешница от българо-македонската граница до вливане в р. Струма BG4ST400R1072
РД-970/28.07.2003г. Министър на ОСВ яз. "Студена" ЯЗОВИР СТУДЕНА BG4ST900L1001
РД-970/28.07.2003г. Министър на ОСВ яз. "Пчелина" ЯЗОВИР ПЧЕЛИНА BG4ST900L1010