одобрен

SEBRA_18.03.20

Уникален идентификатор:  ab1b93c0-f1e5-469f-917f-66238f908f64

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-23 09:56:11
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-03-23 09:56:11

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 54.31
10 xxxx Издръжка 186 97814.42
18 xxxx Други разходи 51 6192.34
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 7566
88 xxxx Средства на разпореждане 12 8105.18
90 xxxx Възстановени приходи 4 2565.3
Общо: 256 122297.55
По бюджетни организации
ОДЗГ Благоевград ( 0220010000 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 8421.6
Общо: 4 8421.6
ОДЗГ Бургас ( 0220020009 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 2039.77
Общо: 5 2039.77
ОДЗГ Варна ( 0220030007 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 2304.85
Общо: 8 2304.85
ОДЗГ Видин ( 0220050003 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 32 6055.14
90 xxxx Възстановени приходи 1 183.29
Общо: 33 6238.43
ОДЗГ Враца ( 0220060001 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 395.41
Общо: 3 395.41
О Д З Г ГАБРОВО ( 0220070000 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
18 xxxx Други разходи 15 2034.82
Общо: 15 2034.82
ОДЗГ Добрич ( 0220080008 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 592.24
Общо: 3 592.24
ОДЗГ Кюстендил ( 0220100001 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 54.31
10 xxxx Издръжка 2 70.5
Общо: 3 124.81
ОДЗГ Ловеч ( 0220110000 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 196.3
Общо: 5 196.3
ОДЗГ Пазарджик ( 0220130006 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 1462.42
18 xxxx Други разходи 7 988.48
Общо: 16 2450.9
ОДЗГ Перник ( 0220140004 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 2061.8
18 xxxx Други разходи 18 2084.93
Общо: 22 4146.73
ОДЗГ Плевен ( 0220150002 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 3739.64
Общо: 3 3739.64
ОДЗГ Русе ( 0220180007 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 882.6
Общо: 4 882.6
ОДЗГ Силистра ( 0220190005 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 4301.24
Общо: 8 4301.24
ОДЗГ Сливен ( 0220200000 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 865.34
Общо: 5 865.34
ОДЗГ Смолян ( 0220210009 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
90 xxxx Възстановени приходи 1 1506.97
Общо: 1 1506.97
ОДЗГ София град ( 0220220007 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 3395.74
Общо: 11 3395.74
ОДЗГ София област ( 0220230005 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 3705.61
Общо: 5 3705.61
ОДЗГСт.Загора ( 0220240003 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 150
Общо: 1 150
ОДЗГ Хасково ( 0220260000 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 3475.43
Общо: 5 3475.43
ОДЗГ Шумен ( 0220270008 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 934.95
Общо: 5 934.95
ИАГ ( 022100**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 39 11871.02
Общо: 39 11871.02
БАБХ ( 022250**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
90 xxxx Възстановени приходи 2 875.04
Общо: 2 875.04
ИАСАС ( 022600**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 3032.8
Общо: 6 3032.8
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 1089.64
18 xxxx Други разходи 1 50
Общо: 11 1139.64
ИАРА ( 0229030008 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 32157.9
18 xxxx Други разходи 10 1034.11
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 7566
Общо: 15 40758.01
ИАСОСЕЗФ ( 0229050004 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 144
Общо: 1 144
НССЗ ( 0229110000 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 12 8105.18
Общо: 12 8105.18
Център за насъчаване ( 0229130007 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 3744.4
Общо: 4 3744.4
ПБ ВИТОША ( 0229410008 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 724.08
Общо: 1 724.08